Sport
Programma

Sport

Sport is van groot belang voor onze samenleving. Sportieve activiteiten bevorderen een gezonde leefstijl en kunnen mensen helpen om tot op hoge leeftijd actief en gezond te blijven. Sport heeft ook een stimulerende en verbindende rol.

Het onderzoeksprogramma Sport had tot doel om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk.

Drie thema's van onderzoek stonden centraal:

  • Meedoen, gericht op sportparticipatie, en de betekenis daarvan voor de samenleving
  • Presteren, gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties
  • Vitaal, gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen

Website


Eindpublicatie


Overige publicaties


Meer over Sport-onderzoek