NWO-Spinozapremie 2015

Organisch chemicus René Janssen, religiewetenschapper Birgit Meyer, statisticus Aad van der Vaart en humaan geneticus Cisca Wijmenga ontvangen de NWO-Spinozapremie 2015, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. De laureaten ontvangen elk 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek.

René Janssen. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelRené Janssen. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel

Prof. dr. ir. R.A.J. (René) Janssen (1959)

is hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Janssen combineert op een unieke manier chemie met natuurkunde en fundamenteel onderzoek met toegepast onderzoek. Als wetenschapper wordt hij gedreven door een van de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst, namelijk de wereldwijde transitie naar onuitputtelijke en duurzame energiebronnen. Met zijn ideeën inspireert Janssen internationaal vele onderzoekers.


Birgit Meyer. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelBirgit Meyer. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel

Prof. dr. B. (Birgit) Meyer (1960)

is hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Meyer doet onderzoek naar geloof en religie vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog. Ze onderzoekt religie in een sociale en maatschappelijke context, maar ziet religie daarbij niet primair als maatschappelijk construct. Meyer ziet religie in de eerste plaats als iets tastbaars, iets dat mensen doen en op verschillende manieren uiten. Om inzicht te krijgen in religie als complex en tastbaar fenomeen combineert ze invalshoeken uit de religiewetenschap, antropologie, filosofie en mediastudies. Haar werk bij het verbinden van vakgebieden die voorheen los van elkaar stonden leidt tot een belangrijke nieuwe onderzoeksrichting en maakt haar internationaal een zeer vooraanstaand wetenschapper.


Aad van der Vaart. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelAad van der Vaart. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel

Prof. dr. A.W. (Aad) van der Vaart (1959)

is hoogleraar Stochastiek aan de Universiteit Leiden. Hij doet zowel onderzoek binnen de wiskundige statistiek als meer toegepast onderzoek in verband met statistiek en kansrekening. Met zijn onderzoek naar wiskundige statistiek behoort Van der Vaart tot de internationale top van zijn vakgebied. Zijn werk richt zich voornamelijk op zeer complexe statistische problemen in hoog- of oneindigdimensionale wiskundige modellen. De onzekerheden in deze modellen betreffen niet alleen getallen maar ook vectoren of zelfs gehele wiskundige functies. Dit soort complexe statistiek speelt een belangrijke rol in vakgebieden als epidemiologie en econometrie.


Cisca Wijmenga. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar PelCisca Wijmenga. Klik op foto voor grotere versie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel

Prof. dr. T.N. (Cisca) Wijmenga (1964)

is hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze is nationaal, maar ook wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van complexe genetica. Wijmenga doet in het bijzonder onderzoek naar de genetische risicofactoren die een rol spelen bij coeliakie (glutenintolerantie), een chronische darmaandoening. Ze identificeerde de risicogenen voor deze ziekte en ontwikkelde een betrouwbare, eenvoudige en goedkope methode om op deze risicogenen te testen. Met deze test kunnen patiënten en artsen preventief handelen en vroegtijdig beginnen met behandeling. 


Op 14 september 2015 vond de feestelijke uitreiking van de NWO-Spinozapremies plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De laureaten presenteerden daar hun onderzoek en hun plannen met de premie. 

Meer over de NWO Spinozapremie 2015