Prof. dr. D.M. (Deirdre) Curtin

Rechtsgeleerde, Universiteit Utrecht, Spinozalaureaat 2007

Prof. dr. D.M. (Deirdre) Curtin

Deirdre Curtin (1960) is hoogleraar International and European Governance aan de Universiteit Utrecht.

Professor Curtin ontving de NWO-Spinozapremie 2007 voor haar excellente bijdrage aan de ontwikkeling en bevordering van het internationale en Europees recht en voor haar grensverleggende visies op bestuurbaarheid van internationale organisaties als de Europese Unie.

Deirdre Curtin (17 januari 1960, Dublin, Ierland) studeerde rechten aan het University College Dublin en het Trinity College Dublin. Na enkele jaren te hebben gewerkt in het kabinet van de Ierse rechter in het Hof van Justitie te Luxemburg, promoveerde ze in 1991 aan de Nationale Universiteit van Ierland. Curtin werd al op 32-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar Recht van Internationale Organisaties bij Rechtsgeleerdheid en directeur van het Europa Instituut aan de Universiteit Utrecht. In 2003 stapte zij over naar de leerstoel International and European Governance en de multi-disciplinaire Utrecht School of Governance (USBO). In datzelfde jaar werd zij, als eerste vrouw in de sectie rechtsgeleerdheid, benoemd tot lid van de KNAW. Daarnaast was zij jarenlang gasthoogleraar aan het Europa College in Brugge en is zij verbonden aan het Centre for European Law van de Universiteit van Cambridge.

Deirdre Curtin is de grootste Nederlandse expert op het gebied van recht en bestuur van de Europese Unie. Zij is gespecialiseerd in het internationale recht en het internationale bestuurlijk terrein. Op een grensverleggende manier bestudeert ze verschijnselen als democratie, legitimiteit en verantwoording. Het begrip verantwoording heeft zij samen met haar bestuurskundige collega's van het USBO verder ontwikkeld tot een empirisch onderzoekbaar fenomeen. Zo toonde ze aan waar de EU zelf lijdt aan verantwoordingstekorten. Naast de rechtswetenschappelijke invalshoek betrekt zij ook concepten uit de bestuurskunde in haar analyses. Kruisbestuiving tussen deze beide invalshoeken leidde onder andere tot belangrijke, vernieuwende inzichten in de bestuurbaarheid van internationale organisaties.

Curtin heeft een enorme invloed op haar onderzoeksveld en is een veelgevraagd spreker en lid van een scala aan nationale en internationale adviescommissies. Haar artikel over de grondwettelijke structuur van de Europese Unie uit 1993 behoort tot de meest geciteerde artikelen over de Europese Unie. Zij heeft een grote invloed gehad op de zogenaamde Eurowob, de Europese wetgeving (2001) betreffend de toegang tot documenten van de EU instellingen, waarvoor zij een deel van het ontwerp schreef. Haar multidisciplinaire blik op de EU als politieke en bestuurlijke entiteit is van grote invloed op het bestaande debat over de EU.

Deirdre Curtin is auteur van een grote reeks publicaties in zeer vooraanstaande internationale tijdschriften en handboeken. Haar publicatielijst is niet alleen van uitzonderlijk hoge kwaliteit, maar voor een rechtsgeleerde ook zeer omvangrijk. Deze prestatie is nog indrukwekkender omdat zij vanwege de zorg voor haar vier kinderen sinds eind jaren negentig in deeltijd (0,6 fte) aan de universiteit verbonden was.

Deirdre Curtin is een uitmuntende en vooraanstaande speler in het veld van het Europees recht. Met groot charisma weet de rechtsgeleerde haar ideeën over het voetlicht te brengen. Veel eerder dan anderen waarschuwde zij voor de sluipende groei van het aantal zelfstandige bestuursorganen, dat een omvangrijk en moeilijk controleerbaar Europees bestuurlijk apparaat lijkt te worden. Vooral op dat vlak verwacht de Spinozacommissie in de toekomst nog veel van haar te horen.

Spinozalaureaten

De informatie over de Spinozalaureaten dateert uit het jaar van toekenning.