Prof.dr. A.W. (Aad) Van der Vaart

Stochastiek, Universiteit Leiden, Spinozalaureaat 2015

Prof.dr. A.W. (Aad) Van der Vaart. Klik voor foto in hoge resolutie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel,Prof.dr. A.W. (Aad) Van der Vaart. Klik voor foto in hoge resolutie. Overname toegestaan met bronvermelding. Beeld: NWO/Ivar Pel,

Prof.dr. A.W. (Aad) van der Vaart (1959) is hoogleraar Stochastiek aan de Universiteit Leiden. Hij doet zowel onderzoek binnen de wiskundige statistiek als meer toegepast onderzoek in verband met statistiek en kansrekening. Met zijn onderzoek naar wiskundige statistiek behoort Van der Vaart tot de internationale top van zijn vakgebied. Zijn werk richt zich voornamelijk op zeer complexe statistische problemen in hoog- of oneindigdimensionale wiskundige modellen. De onzekerheden in deze modellen betreffen niet alleen getallen maar ook vectoren of zelfs gehele wiskundige functies. Dit soort complexe statistiek speelt een belangrijke rol in vakgebieden als epidemiologie en econometrie.

Analyse van Big Data

Ook in veel andere vakgebieden komen recentelijk, door allerlei technologische ontwikkelingen, meer en meer data voor handen. Het analyseren van deze big data-bestanden vraagt om nieuwe statistische methoden. Van der Vaart levert dan ook veelvuldig bijdragen aan meer toepassingsgerichte vakgebieden die gebruik maken van toegepaste, maar zeer complexe statistiek. Te denken valt aan medische beeldvorming (PET en MEG-scans), statistische genetica en historische demografie. Hij werkt daarbij nauw samen met vooraanstaande biologen, genetici en bio-informatici.      

In de jaren negentig ontwikkelde Van der Vaart methoden om onzekerheden in oneindigdimensionale statistische modellen zo accuraat mogelijk te benaderen door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare data. In de wetenschappelijke gemeenschap is het werk van Van der Vaart zeer bekend en wordt veelvuldig geciteerd. Binnen de wiskundige vakgebieden die hieraan ten grondslag liggen (semiparametrische schattingstheorie en theorie van empirische processen) is Van der Vaart internationaal een zeer vooraanstaand wetenschapper.

Zijn boeken over deze theorieën zijn unieke en zeer invloedrijke werken. Aan het begin van deze eeuw zette Van der Vaart in Nederland het onderzoek op het gebied van de ‘Bayesiaanse niet-parametrische statistiek’ op de kaart. Deze specifieke richting van statistisch onderzoek is inmiddels uitgegroeid tot een vakgebied dat aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de TU-Delft een centraal onderzoeksonderwerp is. Diverse Nederlandse onderzoekers binnen dit vakgebied die in de voetsporen van Van der Vaart zijn getreden zijn inmiddels internationaal gerenommeerde wetenschappers.

Internationale carrière

Van der Vaart studeerde wiskunde, filosofie en psychologie aan de Universiteit Leiden. In 1987 promoveerde hij aan dezelfde universiteit in de wiskunde. Daarna maakte Van der Vaart internationaal wetenschappelijk carrière, onder andere aan universiteiten in Parijs en in de VS. Hij was lange tijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit en keerde in 2012 terug naar Leiden. Hij staat centraal in de gemeenschap van statistici, zowel in Nederland als internationaal. Hij is fellow van de twee belangrijkste internationale beroepsverenigingen voor statistici: het International Statistical Institute en het Institute for Mathematical Statistics. Van der Vaart is sinds 2009 lid van de KNAW. Van der Vaart won al op jonge leeftijd diverse belangrijke prijzen, waaronder de C.J. Kokprijs voor het beste Leidse proefschrift van de Leidse wiskundefaculteit en de Van Dantzigprijs, de meest prestigieuze prijs voor jonge Nederlandse statistici.

Aad van der Vaart werd voorgedragen door de voorzitter Gebiedsbestuur Exacte wetenschappen van NWO

Interview


Spinozalaureaten

De informatie over de Spinozalaureaten dateert uit het jaar van toekenning.