Sociale Zekerheid
Programma

Sociale Zekerheid

Vergrijzing en de overgang naar een kennis- en diensteneconomie zorgen voor aanzienlijke uitdagingen op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, en inkomensverlies. Laaggeschoolde burgers delven hierbij vaak het onderspit. Hoe kan bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid risicobescherming geboden worden? Welke kansen brengt de vergrijzing met zich mee? Vraagstukken rondom risicomanagement op het terrein van sociale zekerheid, zorg en het pensioenstelsel staan centraal in dit onderzoeksprogramma.

NWO organiseert in samenwerking met het Maatschappelijke Top Instituut Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) drie financieringsrondes op het terrein van sociale zekerheid. Na rondes in 2012 en 2013, is er ook in 2014 gelegenheid om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Kijk voor de volledige informatie en alle data op de Netspar-website, onderdeel ‘Large/Medium Vision Grant’.

Het onderzoeksprogramma Sociale Zekerheid kent raakvlakken met het door NWO gecoördineerde Europese onderzoeksprogramma Welfare State Futures, dat plaatsvindt onder de vlag van NORFACE. Ook dient het programma als springplank voor Europese samenwerking in het kader van de Societal Challenge ‘Health, Demographic Change and Wellbeing’ van Horizon 2020.

Het onderzoeksprogramma maakt onderdeel uit van de Sociale Infrastructuur Agenda van NWO.

Interesse in deelname?

NWO stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor dit onderzoeksprogramma. In totaal is er via andere partijen 6 miljoen euro te verdelen. Signaleert u knelpunten binnen (het werkterrein van) uw organisatie die om specialistische kennis vragen? Wilt u in samenspraak met toponderzoekers relevante kennis op het terrein van sociale zekerheid ontwikkelen en toepassen binnen uw organisatie? Dan loont het om (eventueel in een consortium met andere partijen) te participeren in de Sociale Infrastructuur Agenda. Het is zowel mogelijk om een bijdrage te leveren aan één van de SIA-roadmaps als aan een specifiek onderzoekstraject daarbinnen.