Sociale Infrastructuur Agenda
Programma

Sociale Infrastructuur Agenda

Onmisbaar voor succesvolle innovaties

Innovatie heeft een grotere slaagkans als de onderliggende maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. NWO lanceerde daarom bij de start van het topsectorenbeleid de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA). De SIA bundelt multidisciplinair onderzoek rond maatschappelijke thema's zoals human capital, slimme en efficiënte organisatievormen, duurzame businessmodellen en (digitale) veiligheid.

Kenmerkend aan onderzoeksprogramma’s binnen de SIA is dat wetenschappers uit allerlei vakgebieden samenwerken met bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen de resultaten van het hoogwaardige onderzoek toegepast worden in de praktijk.

Om innovaties te laten slagen, is niet alleen technische kennis nodig, maar ook kennis uit de sociale en geesteswetenschappen. Kennis bijvoorbeeld over de consequenties van robotisering en automatisering, over nieuwe vormen van samenwerking en governance, over een andere inrichting van de arbeidsmarkt en economie, over digitale veiligheid en privacy en over de vraag hoe je (technologische) innovaties zo kunt ontwerpen dat zij rekening houden met maatschappelijke en ethische aspecten en een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

Topsectoren, NWA, internationaal

De SIA heeft een sterke verbinding met de onderzoekslijnen van de verschillende topsectoren en met diverse routes van de Nationale Wetenschapsagenda, in het bijzonder met de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen. Binnen de SIA is ook een aantal internationale programma's opgenomen, omdat veel maatschappelijke uitdagingen grensoverschrijdend zijn en omdat internationale onderzoekssamenwerking meerwaarde heeft.

NWO heeft de volgende programma's voor de SIA opgezet. Een deel daarvan draagt aan de SIA bij in 2018 en 2019:


De Sociale Infrastructuur Agenda