Achtergrond

ICT biedt mogelijkheden voor slimme energiebesparing. Het programma Smart Energy Systems stimuleert onderzoek op dit gebied.

Het programma heeft vier onderzoekslijnen, gebaseerd op de gebieden waarop Nederland een sterke positie heeft.

ICT voor energiezuinige gebouwen

Met slimme ICT kan in kantoren en huizen energie worden bespaard, opgeslagen of opgewekt. Onder meer door met sensornetwerken het energieverbruik te bewaken en te controleren. Hiervoor moet nieuwe intelligente real-time (online) programmerings-, plannings- en controlesoftware ontwikkeld worden met bijbehorende hardware besturingsmogelijkheden.

Controlesystemen voor flexibele elektriciteitsnetwerken

Kleinschalige en gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking maakt elektriciteitsnetwerken gecompliceerd. Uitdagingen zijn onder meer:

  • het modelleren en simuleren van deze complexe netwerken,
  • het ontwikkelen van agent-technologie (stukjes software met een specifieke taak en doel) voor het beheersen van de vraag en het aanbod van energie, en
  • het waarborgen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetwerken.

Energiebesparing bij dataverwerking en -opslag

Er worden steeds grotere hoeveelheden data verwerkt en opgeslagen in datacentra en digitale bibliotheken. Dit gaat gepaard met een toenemend energieverbruik. Voor efficiëntere processorarchitecturen en dataopslagstrategieën is onderzoek nodig naar zowel hardware als software, bijvoorbeeld het energiezuinig programmeren van parallelle architecturen met honderden programmeerbare kernen.

Energiebesparing in communicatienetwerken

Het uitwisselen van de enorme hoeveelheden informatie via de communicatienetwerken kost veel energie. De vraag is hoe we het exploderende energieverbruik van het dataverkeer kunnen beheersen. Er is onder meer behoefte aan:

  • technologieën om de capaciteit en kwaliteit nauwkeuriger af te stemmen op de behoeften van de gebruiker,
  • slimme, energiezuinige interfaces zoals intelligente sluimerstanden,
  • energiezuinige routers voor datapakketten,
  • batterijbesparende werkstations, en
  • efficiëntere methoden voor het koppelen van het draadloze telecommunicatienetwerk met het openbare telefoonnetwerk.

Looptijd tot 2014

Het programma Smart Energy Systems is gestart in 2010 en loopt tot 2014.

Aanvraagronde op een later tijdstip

Er komt op een later moment een nieuwe subsidieronde. Voor de ronde van 2010 was 6 mln euro beschikbaar. Het geld is beschikbaar gesteld door NWO Exacte Wetenschappen, Technologiestichting STW en ICTRegie.