Smart Energy Systems
Programma

Smart Energy Systems

Het programma Smart Energy Systems stimuleert onderzoek waarin wordt bekeken hoe het energieverbruik met behulp van ICT verminderd kan worden. Om bijvoorbeeld gebouwen energiezuinig te maken is de inzet van ICT onmisbaar. ICT is ook nodig om elektriciteitsnetwerken geschikt te maken voor kleinschalig decentraal opgewekte energie; bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ook is onderzoek nodig naar mogelijkheden om het energieverbruik in communicatienetwerken te verlagen.

SES programmabijeenkomst

Op vijf juni 2013 vond de eerste bijeenkomst van het onderzoeksprogramma Smart Energy Systems plaats. Het doel van deze bijeenkomst was het versterken van informatie overdracht en samenwerking tussen de verschillende projecten.

Lees verder (Engels)