Onderzoeksprojecten

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

De volgende projecten ontvangen in 2019 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Komt een robot in het theater
Prof. dr. M.A. Bleeker – Universiteit Utrecht
Robots zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen ons dagelijks leven thuis, op school, in de zorg, en in allerlei dienstverlenende functies. Die rollen vragen om goede communicatie. Dit project
onderzoekt hoe samenwerking tussen theater en robotica kan bijdragen aan het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden van robots.
Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Ulrike Quade Company, SPRING festival, Aventus Hogeschool, Maxima Centrum, Univé

Commons: Nieuwe kansen voor stad en publieke ruimte
Dr. J. (Jeroen) Boomgaard – Rietveld Academy
Dit onderzoek richt zich op de manieren waarop het begrip 'commons' kan bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling, waarbij de mogelijke
bijdrage van ontwerp en kunst aan processen van 'commoning' als startpunt wordt genomen.
Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, BPD Europe BV, Vereniging van eigenaars Nautilus, Casco Art Institute, Waag | technology & society

Een plant wordt een machine en een computerprogramma een plant
Dr. R.N. Frese – Vrije Universiteit Amsterdam
Kunstenaars en wetenschappers werken samen aan het creëren en testen van nieuwe biotechnologieën die ons helpen met het ontwikkelen van adaptieve strategieën in de nieuwe ecologie die verschijnt als gevolg van klimaatverandering.
Consortiumpartner: Gerrit Rietveld Academie, V2_Lab voor de instabiele media, Stichting ICU2, Stichting Waag Society

Slimme Handen
Prof. dr. A.S. Lehmann – Rijksuniversiteit Groningen
We denken niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen. Maken maakt handen slim en stimuleert wederom kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie en duurzaam denken.
Maar hoe leer je eigenlijk om iets te maken? Curious Hands onderzoekt dat in de praktijk en ontwikkelt leermethodes die handen nieuwsgierig maken.
Consortiumpartner: Hanzehogeschool Groningen, OOG

Nieuwe kleuren opbouwen met bacteriën
Prof. dr. H. Smidt – Wageningen University
Eigentijdse kleurstoffen zijn ecologisch onhoudbaar. Een groep wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers werken samen om op nieuwe manieren nieuwe gekleurde biomaterialen van bacteriën te maken. Studenten en professionals worden uitgenodigd om met deze gekleurde bacteriën innovatieve ontwerpen te creëren.
Consortiumpartners: AVANS, Hogeschool Utrecht

De erfgoedsector op een kruispunt: de weg van de intersectionaliteit
Dr. E.A. Steinbock – Universiteit Leiden
Dit project onderzoekt hoe erfgoedinstellingen in hun organisatie, collecties en tentoonstellingsruimten een vorm van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen die tegemoet komt aan de
pluriforme eisen van de hedendaagse 'kritische bezoeker'. Vijftien partners werken samen aan intersectionele tools die mechanismen van uitsluiting en onderdrukking niet alleen blootleggen, maar ook
ontmantelen.
Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Izi.travel, Accessibility Consultant - Wat Telt, Research Centre for Material Culture, Het Nieuwe Instituut, Van Abbemuseum, IHLIA LGBT+ Heritage, Atria, The Amsterdam Museum, Studio i Platform for inclusive culture, Imagine-IC

Ook dát kan met documentaires
Prof. dr. T.A.C. Witschge – Rijksuniversiteit Groningen
Hoe zien documentairemakers hun maatschappelijke rol en hoe gebruiken zij nieuwe opname- en presentatietechnologieën als Virtual Reality, 360°-camera’s, en drones? Samen met partners doen we
actie-onderzoek: we coproduceren een documentaire over de open stad. We onderzoeken de veranderende werkwijzen en rol van documentairemakers in het representeren van complexe maatschappelijke issues.
Consortiumpartner: Hogeschool Utrecht, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Stichting VersPers Uitgeverij, Stichting WORM, Stichting MU

Toekenningen Smart Culture – Creative Cities

De volgende projecten ontvangen in 2017 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

ACCESS: Access to City Councils using Exploratory Search Systems
Dr. ir. J. Kamps (UvA) en dr. M.J. Marx (UvA)
Alles wat er gebeurt in de stad wordt, mits belangrijk genoeg, besproken in de gemeenteraad. Dit maakt de gemeenteraadsverslagen een centrale hub die het verleden, heden en de toekomst van de stad verbindt. Onze ACCESS tools stellen burgers, onderzoekers en beleidsmakers in staat om effectief ieder complex aspect van de stad te verkennen, en dragen bij aan de politieke verantwoording en de burgerparticipatie.
Consortiumpartners: NotuBiz, Open State Foundation, Stamkracht BV, Spinque, Koninklijke Bibliotheek, Stadsarchief Amsterdam, KNAW/Huygens en Gridline BV

Smarter city conversations
Dr. J.F.H. Kupper (VU) en dr. ir. A.P.O.S. Vermeeren (TUD)
Steden en stadsregio's veranderen in hoog tempo door digitalisering. Het is van groot belang dat alle betrokkenen en met name burgers meedenken en meepraten over de stad van de toekomst. Hoe je het gesprek hierover beste voert onderzoeken we in dit project door middel van publieksactiviteiten in NEMO Science Museum.
Consortiumpartners: NEMO Science Museum en AMS Institute

BRIdging Data in the built Environment (BRIDE)
Prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek (UT), prof. dr. G.W. Kortuem (TUD), prof. dr. mr. ir. N. Doorn (TUD) en dr.ir. N. Meratnia (UT)
In het BRIDE-project onderzoekt een team van filosofen, ontwerpers en informatici hoe een 3D-geprinte brug de ervaring van 'cityness' van burgers kan versterken. Doordat de brug is uitgerust met sensoren reageert deze op de interactie met de gebruikers. Hiermee worden nieuwe vormen van smart urban space gecreëerd.
Consortiumpartners: MX3D, Foundation for Responsible Robotics en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions

Designing for Controversies in Responsible Smart Cities
Prof. dr. ir. M.C. van der Voort (UT), dr. M.L. de Lange (UU) en prof. dr. ir. P.P. C.C. Verbeek (UT)
De aanleg van een Internet of Things-infrastructuur in de gemeente Amersfoort biedt een uitgelezen kans om een samenwerkingsplatform te ontwikkelen, waarbij in een serie collaboratieve ontwerptrajecten met diverse betrokken stakeholders potentiële ethische, juridische en maatschappelijke controverses zichtbaar, bespreekbaar en productief gemaakt worden om tot een breder draagvlak te komen.
Consortiumpartners: Gemeente Amersfoort, Marxman Advocaten, Aerovision, Kennislab voor Urbanisme en Design Innovation Groep

Toekenningen Smart Culture – Big Data/Digital Humanities

De volgende projecten ontvangen in 2017 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Digital Art Technical sources for the Netherlands: Integration and improvement of sources on glass for a Sustainable future (Art DATIS)
Prof. dr. S.G.M. Dupré (UU), dr. E. Kanoulas (UvA), dr. M.M.A. Hendriksen (UU)
Hoe gebruikte een twintigste-eeuwse glaskunstenaar historische bronnen voor technische en educatieve innovatie? Wij beantwoorden die vraag door de archieven van glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996) te digitaliseren en integreren in databases van RKD en ARTECHNE, te linken aan kunsthistorische en -technische data wereldwijd.
Consortiumpartners: VRIJ GLAS foundation, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research: Spatially enhanced publications of the creative industries of the Dutch Golden Age
Prof. dr. C.M.J.M. van den Heuvel (Huygens ING/UvA), prof. dr. J.J. Noordegraaf, (UvA), prof. dr. G van Tussenbroek (UvA)
Toeristen in Amsterdam verbazen zich dat ze overal naar binnen kunnen kijken. 'Virtual Interiors' laat ze nu ook reizen in de tijd. Hoe kunnen digitale kaarten en virtuele ruimtes op basis van historische data zo worden ontwikkeld dat ze het culturele leven van het verleden betrouwbaar verbeelden?
Consortiumpartners: Huygens Instituut voor de Geschiedenis van Nederland, University of Amsterdam, Koninklijke Brill NV, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Het Nieuwe Instituut

Designing Rhythms for Social Resilience (DRSR)
Dr. C.I.M. Nevejan (UvA), dr. Scott Cunningham (TUD)
Designing Rhythm for Social Resilience onderzoekt ritme als een nieuwe methodologie voor beleidsvorming waarin data-analyse, interventie en ontwerp worden geïntegreerd om de sociale weerbaarheid in stadsbuurten sterker te maken. Tijdens het onderzoek wordt via een digitaal platform samengewerkt met onderzoekers, ambtenaren, bewoners, ondernemers, ontwerpers en creatieve industrie.
Consortiumpartners: Driebit Research platform, OIS Amsterdam City of Amsterdam Data Rhythm analyses, Stadsdeel Zuid Oost

Toekenningen Smart Culture – Kunst en Cultuur

De volgende projecten ontvangen in 2017 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

The Sensory Moving Image Archive (SEMIA) Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research
Prof. dr. G. Fossati (Universiteit van Amsterdam), dr. H.M.M. van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) en dr. E.L. Masson (Universiteit van Amsterdam)
Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).
Consortiumpartners: EYE Filmmuseum, Studio Louter en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

GAMPSISS: GAmeful Music Performances for Smart, Inclusive, and Sustainable Societies
M. Hamel (Codarts), prof. dr. ir. A. Verbraeck (Technische Universiteit Delft) en prof. dr. C.J.M. van Eijck (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Klassieke muziek dreigt haar relevantie voor de huidige maatschappij te verliezen. We onderzoeken daarom in hoeverre gaming kan bijdragen tot het opnieuw aansprekend en relevant maken van het klassieke repertoire. Op die manier hopen we een actieve luistercultuur te stimuleren die bijdraagt aan een duurzame samenleving.
Consortiumpartners: Het Balletorkest, Het Gelders Orkest, Stichting Omroep Muziek, Philharmonie Zuidnederland, Nederlands Philharmonisch Orkest, Noord Nederlands Orkest, Amsterdam Sinfonietta, Nederlands Blazers Ensemble, Donemus Publishing, Calefax, De Doelen, Tivoli/Vredenburg, Asko/Schönberg Ensemble, Nederlands Kamerkoor, Holland Baroque, Orkest van de 18e eeuw, Nederlandse Bachvereniging, Muziekgebouw aan ’t IJ, Theaters Tilburg, Schouwburg & Philharmonie Haarlem en Doelen Ensemble

Re-Source: Participation in reframing residual materials in design theory, design practice and design education
Dr. D.A.F. Hamers (Design Academy Eindhoven) en prof. dr. G.E.E. Verstraete (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dit onderzoeksproject brengt een ontwerpstudio, een hogeschool en een universiteit samen rond de thema's sociale participatie en omgang met stedelijke restmaterialen. Doel is het innovatieve hergebruik van reststromen in de designpraktijk te koppelen aan een reflectie op participatie in een circulaire economie.
Consortiumpartner: Studio Ester van de Wiel

Staging popular music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities
Dr. H.J.C.J. Hitters (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. P.P.L. Berkers (Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. P.W.M. Rutten (Hogeschool Rotterdam)
Live popmuziek is voor muzikanten en de muziekindustrie de belangrijkste inkomstenbron geworden, nu digitale muziek overal voorhanden is. Ook voor steden is een bloeiend podium- en festivalcircuit essentieel. Dit project onderzoekt de duurzame economische, sociale en culturele waarde van de lokale livemuziek sector.
Consortiumpartners: Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals en MOJO Concerts BV

Artful Participation: Doing Artistic Research with Symphonic Music Audiences
Dr. P.F. Peters (Universiteit Maastricht) en dr. R. Benschop (Hogeschool Zuyd)
Concerten door symfonieorkesten hebben de voorspelbaarheid van een ritueel. Musici spelen, de zaal luistert. Veel mensen vinden dat ritueel niet meer interessant, want het concertbezoek loopt terug. Wat zijn nieuwe verklaringen voor die teruggang? En hoe kan het publiek op artistiek relevante manieren meedoen met het orkest?
Consortiumpartners: Philharmonie Zuidnederland

Bridging art, design and technology through Critical Making
Prof. dr. J.C. Wesseling (Universiteit Leiden) en dr. J.J.F. Cramer (Willem de Kooning Academy)
Critical Making belooft de verbinding van creatieve praktijk en kritisch denken. In dit project willen we het kritische aspect van dit maken scherp stellen en onderzoeken in hoeverre Critical Making de gescheiden discoursen van kunst, ontwerpen en technologie met elkaar kan verbinden. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt.
Consortiumpartners: Het Nieuwe Instituut, Waag Society en West Den Haag

Exploring Journalism's Limits: Enacting and theorizing the boundaries of the journalistic field
Dr. T.A.C. Witschge (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. K. Tameling (Hogeschool Utrecht)
Wat is journalistiek en wie is een journalist? In een snel veranderend – digitaal – medialandschap staan deze definities ter discussie. De onderzoekers starten in samenwerking met de creatieve industrie een interdisciplinair netwerk van journalisten en mediamakers en analyseren de organisatie, de werkwijze en de producties die zij voor verschillende opdrachtgevers maken. 
Consortiumpartners: Stichting VersPers Uitgeverij en Stichting A-Lab