Contact

Het programma Smart Culture wordt gerealiseerd door:

  • NWO Exacte Wetenschappen
  • NWO Geesteswetenschappen
  • NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  • Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Contactpersoon

Mw. drs. Janneke van Kersen
Coördinator topsector Creatieve Industrie
t: +31 (0)70 3494572
e: j.vankersen@nwo.nl

Bezoekadres

NWO Sociale en Geesteswetenschappen
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag


Postadres

NWO Geesteswetenschappen
Postbus 93425
2509 AK Den Haag