Smart Culture
Programma

Smart Culture

Het programma Smart Culture wil de kennisbasis voor de creatieve industrie verder ontwikkelen en versterken. Daarbij wordt onderzoek op product- of dienstniveau verbonden met onderzoek op sectoraal en samenlevingsniveau. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Kunst en Cultuur, Creative Cities, Big Data/Digital Humanities.

Smart Culture - Kunst en Cultuur

Smart Culture - Kunst en Cultuur is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. In 2017 gingen 7 projecten van start. In 2019 is er nieuwe aanvraagronde binnen het onderdeel Smart Culture - Kunst en Cultuur.

Smart Culture - Creative Cities

Smart Culture - Creative Cities is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. Onder druk van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats. Wat betekent dit voor het stedelijk herontwerp en de stad van de toekomst, de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke veranderingen, de governance en de bijdrage van kunst, cultuur en creativiteit? In 2017 ontvingen vier onderzoekprojecten subsidie. Er is op dit moment geen zicht op een nieuwe aanvraagronde.

Smart Culture - Big Data/Digital Humanities

De projecten binnen het financieringsinstrument Big Data/Digital Humanities verbinden het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en met grootschalige digitale infrastructuren. In 2017 gingen drie projecten van start binnen het programma. Er is op dit moment geen nieuwe aanvraagronde.

Meer informatie en publicaties

Andere programma's en initiatieven die aan Smart Culture gerelateerd zijn, zijn: Smart Urban Regions of the Future (SURF), Commit2Data, en CLARIAH. Voor meer informatie zie ook de volgende publicaties:

Toenmalig minister Bussemaker, lector Micha Hamel en hoogleraren Janneke Wesseling en Timo de Rijk lichten in een video het belang van het programma Smart Culture toe.

Nu financiering aanvragen voor onderzoek naar kunst en cultuur. Klik om de video te bekijken