Projecten

Binnen het onderzoeksprogramma Smart Governance vindt onderzoek plaats op het gebied van de transitie naar efficiëntere en slimme vormen van organisatie en governance.

In 2014 zijn de volgende vijf projecten van start gegaan: 

Enhancing smart disaster governance: Assessing the potential of the net-centric approach.
Projectleider: Dr. ir. F.K. Boersma – Vrije Universiteit
Partners: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Veiligheidsregio Groningen (VRG), Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VRNHN), Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRRR), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Cordaid, Oxfam Novib, Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC) Politie.


Governance for Smartening Public Private Partnerships
Projectleider: Prof. J.F.M. Koppenjan – Erasmus Universiteit
Partners: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Rebel Group, Deltares, Reset management, Twynstra Gudde


Hybrid local governance in multiple social domains
Projectleider: Dr. A.J. de Roo – Erasmus Universiteit
Partners: Gemeente Rotterdam, Eigen Kracht Centrale


Smart Transformations in City-regional Law and Governance
Hoofdaanvrager: Dr. L. Schaap – Universiteit van Tilburg
Betrokken partner: Provincie Noord-Brabant


Next generation governance arrangements for sustainable global value chains
Projectleider: Prof. dr. ir. C.J.A.M. Termeer – Wageningen Universiteit
Partners: Planbureau voor de Leefomgeving, UTZ Certified, Oxfam Novib, Round table for Sustainable Palm Oil (RSPO), FSC International, Pacifical cv, International Trade Centre (ITC), Rainforest Alliance (RA), International Union for Conservation of Nature/National Committee for the Netherlands (IUCN NL), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ISEAL Alliance.