Smart Governance
Programma

Smart Governance

Het onderzoeksprogramma Smart Governance zoekt naar nieuwe, slimme vormen van bestuur. De gangbare methoden van bestuur zijn niet goed toegesneden op de uitdagingen van de Nederlandse economie en samenleving.

Welke vormen van governance in welke situatie het meest effectief zullen zijn, is bij gebrek aan voldoende kennis onzeker. Het onderzoeksprogramma Smart Governance wil daarom het kennispeil verhogen. Het programma maakt onderdeel uit van de Sociale Infrastructuur Agenda. Er zijn raakvlakken met de Societal Challenge Innovative and Inclusive Society van Horizon 2020.

NWO heeft in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit onderzoeksprogramma. Het programma is in 2011 ontwikkeld. In 2014 zijn op basis van de call for proposals vijf onderzoeksprojecten van start gegaan.


 


Artikelen voor themanummer 'Bestuurskunde' juni 2018

In het voorjaar van 2018 hebben onderzoekers van de vijf lopende projecten elk een artikel geschreven voor het tijdschrift Bestuurskunde. Elk artikel bevat de tot dan toe opgeleverde kennis en inzichten rond slimme sturing in relatie tot het centrale onderzoeksonderwerp van de projecten. Deze onderwerpen betreffen zelforganisatie tijdens rampen, publiek-private samenwerking rond infrastructuur, slimme sturing in het lokale sociale domein, hybride vormen van regionaal bestuur, en verduurzaming van handelsketens. De rode draden uit de artikelen zijn samengevat in een inleidend artikel waarin het concept 'slimme sturing' aan de hand van de vijf artikelen nader wordt ingekleurd. Het themanummer van Bestuurskunde verscheen in juni 2018.