Simon Stevin-prijzen
Programma

Simon Stevin-prijzen

Tot in 2017 reikte het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) drie prijzen uit, vernoemd naar Simon Stevin. Ze waren bedoeld voor promovendi, net-gepromoveerden en prominente senior-onderzoekers. In alle gevallen huldigden ze de combinatie van onderzoek en valorisatie van resultaten uit dat onderzoek, bij jonge onderzoekers als stimulans, bij senior-onderzoekers als bekroning.

Simon Stevin Meester Logo

Simon Stevin Meester

Het Simon Stevin Meesterschap was een eretitel die TTW jaarlijks verleende aan zeer prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten en de para-universitaire instituten. De laureaten kenmerken zich doordat ze succesvol zijn in het verwerven van TTW-steun voor hun onderzoek en de (bevordering van de) toepassing van hun onderzoeksresultaten op een aansprekende manier realiseren. De laureaten ontvingen een bedrag van een half miljoen euro, vrij te besteden aan onderzoek naar keuze. Ook ontvingen zij een bronzen sculptuur van kunstenaar Rob Raaijmakers.
 
TTW heeft de titel Simon Stevin Meester toegekend van 1998 tot 2017. Een overzicht van de winnaars is hier te vinden.
 
Sinds 2018 kent NWO de Stevinpremie toe, naast de Spinozapremie. De Stevinpremie is een persoonsgerichte onderzoeksfinanciering en heeft tot doel om kennisbenutting en maatschappelijke impact te stimuleren en te waarderen.

Simon Stevin Gezel Logo

Simon Stevin Gezel

De titel Simon Stevin Gezel was een eretitel die TTW sinds 2005 verleende aan zeer veelbelovende jonge onderzoekers die het jaar daarvoor gepromoveerd waren op een TTW-project. Deelname was alleen op voordracht van de projectleider. Deze moest aannemelijk maken dat de kandidaat een excellent onderzoeker was die met succes werkte aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten.
 
De laureaten ontvingen een bedrag van een 5000 euro, vrij te besteden aan een activiteit die paste binnen de doelstellingen van TTW. Ook ontvingen zij een gegraveerde spiegel van kunstenaar Frans Snik.
 
Een overzicht van de winnaars van de Simon Stevin Gezel-prijs is hier te vinden.

Simon Stevin Leerling Logo

Simon Stevin Leerling 

De Simon Stevin Leerling-prijs was een posterprijs van TTW voor onderzoekers in hun derde en/of vierde jaar. Deelname aan de competitie via een call aan de projectleiders stond open voor promovendi die aan TTW-projecten werken. Het onderwerp van de poster moest zijn de maatschappelijke en/of economische relevantie van de onderzoeksresultaten die uit het project verwacht worden. De poster vertelde aan leken welk verschil de resultaten in de toekomst in de samenleving zouden maken. Aan de prijs was een geldbedrag van 1000 euro verbonden.