Corona: fast-track data
Programma

Corona: fast-track data

De coronacrisis stelt de samenleving voor vele, nieuwe vragen. Er is een dringende behoefte aan onderzoek uit het hele spectrum van disciplines, zowel op het gebied van medisch en zorgonderzoek als uit de humaniora, gedragswetenschappen, technische, exacte en natuurwetenschappen. Onderzoek dat essentieel is om de kennis op te bouwen die de basis vormt voor (politieke) besluiten. Deze besluiten zijn zowel op korte termijn – de bestrijding van de coronacrisis – als lange termijn – het post-coronatijdperk – bepalend voor de samenleving.

De call for proposals Corona: fast-track data richt zich op het onderzoek dat nú, d.w.z. tijdens het hoogtepunt van de crisis, moet worden uitgevoerd, en dan specifiek op onderzoek naar andere dan medische en zorggerelateerde vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen.

Financieringsinstrument