Achtergrond

De coronacrisis stelt de samenleving voor vele, nieuwe vragen. Er is een dringende behoefte aan onderzoek uit het hele spectrum van disciplines, zowel op het gebied van medisch en zorgonderzoek als uit de humaniora, gedragswetenschappen, technische, exacte en natuurwetenschappen. Onderzoek dat essentieel is om de kennis op te bouwen die de basis vormt voor (politieke) besluiten. Deze besluiten zijn zowel op korte termijn – de bestrijding van de coronacrisis – als lange termijn – het post-coronatijdperk – bepalend voor de samenleving.

Het ministerie van OCW en NWO stellen samen € 15 miljoen ter beschikking (OCW € 2 miljoen, NWO € 13 miljoen) voor urgente medische, sociale en maatschappelijke onderzoeksvragen. Het betreft verschillende typen onderzoek voor de korte en iets langere termijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar de bestrijding van de pandemie, naar geneesmiddelen, naar het verbeteren van de zorg op dit moment, naar het gedrag en gedragsveranderingen van Nederlanders en de impact daarvan op de verspreiding van het virus. Ook gaat het om onderzoek naar de sociale en economische gevolgen en naar de impact van alle maatregelen op het welbevinden van de Nederlanders. In die lijn is een breed spectrum van onderzoek mogelijk en nodig, van virusgerelateerd onderzoek, onderzoek naar de verspreiding en effectieve onderdrukking daarvan, tot onderzoek naar de gevolgen van sociale isolatie. Van deze € 15 miljoen financiert NWO € 1,5 miljoen voor datavergaring en analyse.

NWO en ZonMw maken financiering van onderzoek mogelijk voor onderzoekers die op basis van hun expertise hieraan een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Naast de mogelijkheid om via de reguliere instrumenten van NWO- en ZonMw-onderzoek te verrichten, stellen NWO en ZonMw financiering beschikbaar voor:

  • Onderzoek voor kennis die nu, tijdens het hoogtepunt van de crisis, nodig is of onderzoek dat alleen tijdens de coronacrisis kan plaatsvinden
  • Onderzoek voor kennis die tijdens het verloop van de pandemie relevant is of dat kan worden: onderzoek dat op de iets langere termijn uitgevoerd kan worden (en waarvoor NWO later een speciale call zal uitbrengen)

De call for proposals Corona: Fast-track data richt zich op het onderzoek dat nú, d.w.z. tijdens het hoogtepunt van de crisis, moet worden uitgevoerd, en dan specifiek op onderzoek naar andere dan medische en zorggerelateerde vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen.

Op dit moment worden er veel projecten gestart om essentiële informatie te vergaren die alleen nu verzameld kan worden. Deze call is bedoeld om deze – reeds gestarte – projecten te ondersteunen, maar ook voor projecten die nog niet gestart zijn kan subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie


Voor onderzoek naar creatieve oplossingen die nodig zijn voor praktisch technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg heeft ZonMw financiering beschikbaar gesteld. Denk daarbij aan onderzoek naar medische hulpmiddelen, en oplossingen om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Meer informatie