Science4Arts
Programma

Science4Arts

Conservatoren, musea, restauratoren, geesteswetenschappers en natuurwetenschappers ontwikkelden in het programma Science4Arts samen een nieuwe kijk op het restaureren en conserveren van kunst. Binnen het programma werd onderzoek gedaan naar veranderingen in kunstwerken. Dat konden veranderingen zijn die te maken hebben met de chemische en fysieke eigenschappen van kunst. Maar het kon bijvoorbeeld ook gaan om kunstwerken die in de loop van de tijd nieuwe betekenissen toegekend krijgen. De diverse invalshoeken leidden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten, richtlijnen en blijvende samenwerking.

Het programma Science4Arts sloot aan bij de ambitie van NWO om met behulp van wetenschappelijk onderzoek de economische topsectoren in Nederland te versterken. Het programma richtte zich specifiek op versterking van de topsector Creatieve Industrie. NWO werkte in het programma samen met de National Science Foundation (Washington) en met de Getty Foundation (Los Angeles). Daarnaast is een overeenkomst met de synchrotonfaciliteit IPANEMA (Soleil - Frankrijk) gesloten.

Het programma was een gezamenlijk initiatief van NWO Geesteswetenschappen en NWO Chemische en Exacte Wetenschappen. Het inhoudelijke programma was door onderzoekers uit de wetenschap en musea ontwikkeld. Science4Arts werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep en een programmacommissie.

Meer informatie

Geen financieringsronde meer

Het is niet meer mogelijk een financieringsaanvraag in te dienen.