Samenwerking Vlaanderen
Programma

Samenwerking Vlaanderen

Het programma Samenwerking Vlaanderen - Nederland financierde en stimuleerde gezamenlijk onderzoek van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op het gebied van de geesteswetenschappen. Vele wetenschappelijke vragen zijn grensoverstijgend en daarom is het van belang dat landsgrenzen onderzoekers niet belemmeren. Het onderzoeksprogramma financierde projecten die steeds worden uitgevoerd door twee onderzoekers: één Nederlandse en één Vlaamse onderzoeker.

De Samenwerking Vlaanderen - Nederland was een gezamenlijk programma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en NWO. Zij werkten hierbij samen volgens de lead-agency-aanpak. Dat wil zeggen dat één van beide organisaties om beurten de behandeling en beoordeling van aanvragen afhandelde, en dat hier afspraken over zijn gemaakt. 

Geen financieringsronde meer

Er komt geen financieringsronde voor meer voor dit programma. Wel bestaat de mogelijkheid tot internationale samenwerking in het nieuwe instrument NWO Open Competitie -SGW.