Samenwerking China (NSFC)
Programma

Samenwerking China (NSFC)

Het programma Samenwerking China (NSFC) stimuleert samenwerking door Nederlandse en Chinese onderzoekers. Hierbij werkt NWO samen met de National Natural Science Foundation of China (NSFC). Het programma richt zich op alle wetenschapsgebieden met uitzondering van de maatschappij- en gedragswetenschappen.