Organisatie

De beoordelingsprocedure en het beheer van toegekende projecten is voor Rubicon ondergebracht bij drie NWO-domeinen: Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en het toekomstige NWO-domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen. Een beoordelingscommissie bestaand uit onderzoekers uit de relevante disciplines staat elk van deze domeinen tijdens de selectie bij. Hieronder vindt u de namen van de personen die in de beoordelingscommissies van Rubicon hebben gezeten.

Beoordelingscommissie

Commissieleden Rubicon 2005 t/m 2016

 • Prof. dr. K. Aardal (v)
  CWI & Technische Universiteit Eindhoven
  Wiskunde en informatica
 • Dr. E. A. Addink (v)   
  Universiteit Utrecht   
  Fysische geografie
 • Prof. dr. G. J. Adema (m)   
  UMC St Radboud Nijmegen
  Tumor Immunology, Infection, Immunity and Tissue repair
 • Prof. dr. R. d'Alessandro (v)   
  Universiteit Leiden   
  Taalkunde
 • Prof. dr. K.R. Apt (m)
  NWO-CW
  Informatica
 • Dr. H. van Attikum (m)  
  Leids Universitair Medisch Centrum   
  Toxicogenetica
 • Dr. ir. W.M. Baarends (v)
  Erasmus Universiteit Rotterdam 
  Gametogenese, Meiose, Histon modificatie, Regulatie van chromatinestructuur
 • Dr. L. Bentsink (v)
  Wageningen Universiteit
  Moleculaire plantenfysiologie
 • Dr. A.P. van den Berg (m) 
  Universiteit Utrecht
  Theoretische geofysica
 • Dr. P. M. P. van Bergen en Henegouwen (m)  
  Universiteit Utrecht   
  Celbiologie
 • Prof. Dr. Th.J.C. van Berkel (m)
  LACDR
  Hartfunctie / Vaten
 • Prof. dr. L.W. Beukeboom (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Evolutionaire genetica
 • Dr. A. Biere (m)   
  Nederlands Instituut voor Ecologie   
  Ecologie en evolutie
 • Dr. J.J.E. Bijlsma (v)
  UMC Groningen
  Medische microbiologie
 • Prof. dr. A. H. J. Bisseling (m)   
  Wageningen UR   
  Moleculaire plantenbiologie
 • Dr. W. Bitter (m)   
  VU Medisch Centrum   
  Moleculaire en medische microbiologie
 • Prof. dr. M.A. Bleeker (v)
  Universiteit Utrecht
  Theaterwetenschappen
 • Dr. ir. P.M. van Bodegom (m)
  Vrije Universiteit
  Systeemecologie
 • Dr. D. Bogaert (v) 
  Universiteit Utrecht/UMC Utrecht   
  Kinder Immunologie
 • Dr. J. Boone (m)
  Universiteit van Tilburg
  Algemene economie
 • prof. dr. J. Boonstra (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Celbiologie
 • Prof. dr. J.G.G. Borst (m)
  Erasmus MC
  Neurofysiologie
 • Prof. dr. P. Boselie (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Bestuurskunde
 • Prof. dr. R. Bosker (m)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Onderwijskunde
 • Prof. dr. J.E. Bosma (m)
  Vrije Universiteit
  Kunstgeschiedenis
 • Dr. J.A.J. Breeuwer (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Ecological genetics, speciation, phylogeny
 • Prof. dr. ir. A.H.C. van Bruggen (v)
  Wageningen Universiteit
  Biologische landbouw / Ecologie
 • Prof. dr. S. Brul (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Moleculaire biologie en microbiële voedselveiligheid
 • Prof. dr. F. Buekens (m)   
  Universiteit van Tilburg/KU Leuven   
  Filosofie
 • Dr. A. Cambi (v)   
  Radboud Universiteit   
  Immunologie
 • Prof. dr. R. Cools (v)
  Radboud Universiteit
  Cognitieve psychologie en Neurocognitie
 • Dr. V. M. Christoffels (m)   
  Academisch Medisch Centrum   
  Ontwikkelingsbiologie
 • Prof. dr. E. P. J. G. Cuppen (m)
  Hubrecht Instituut
  Bioinformatica en genetica
 • Prof. dr. M. Das (m)   
  Universiteit van Tilburg   
  Econometrie
 • Dr. W.K. Dierkes (v)
  Universiteit Twente
  Procestechnologie
 • Dr. W.A. Dolfsma (m)
  Universiteit Utrecht
  Economie
 • Prof. dr. C. Dominik (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Astronomie
 • Prof. dr. H. A. Drexhage (m)   
  Erasmus Universiteit/Erasmus MC   
  Autoimmuunziekten van endocriene organen
 • Prof. dr. A.J.M. Driessen (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Microbiologie
 • Dr. A.W. Ehlers (m)
  Vrije Universiteit
  Computationele chemie
 • Dr. M. L. Essink-Bot (v)    
  Universiteit van Amsterdam/Academisch Medisch Centrum   
  Sociale Geneeskunde
 • Dr. S. Evers (v)   
  Vrije Universiteit   
  Sociale en Culturele Antropologie
 • Prof. dr. J. Fink-Gremmels (v)
  UMC Utrecht
  Pharmacologie en toxicologie
 • Prof. dr. A. M. Fischer (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Sociale psychologie
 • Dr. L.M.J. Florack (m)
  Technische Universiteit Eindhoven
  Wiskunde
 • Prof. dr. S. Florquin (v)
  Academisch Medisch Centrum
  Immunopathologie / Nierpathologie
 • Prof. dr. E. Formisano (m)   
  Universiteit Maastricht   
  Psychologie
 • Dr. B. U. Forstmann (v)   
  Universiteit van Amsterdam   
  Neurowetenschappen, gedragswetenschappen
 • Prof. dr. I. Franken (m)   
  Erasmus Universiteit Rotterdam       
  Klinische Psychologie
 • Prof. dr. Th. W.J. Gadella (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Moleculaire cytologie
 • Dr. T.B.H. Geijtenbeek (m)
  VU Medisch Centrum
  Moleculaire celbiologie
 • Prof. dr. A.G.M. Gerats (m)
  Radboud Universiteit
  Plantengenetica
 • Prof. dr. H. Geuvers (m)   
  Radboud Universiteit   
  Informatica
 • Prof.dr. E. van der Giessen (m)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Materiaalkunde
 • Prof. dr. E. Gijsbrechts (v)
  Universiteit van Tilburg
  Economische wetenschappen
 • Dr. ir. L.E. Govaert (m)
  Technische Universiteit Eindhoven
  Polymeermechanica
 • Prof. dr. J. Gremmels (v)
  UMC Utrecht
  Pharmacologie en toxicologie
 • Dr. L.M.J. van Grunsven (m)
  Universiteit Utrecht
  Urban and regional developments
 • Dr. J. M. M. den Haan (v)   
  VU Medisch Centrum   
  Immunologie
 • Dr. R.B. ter Haar Romeny (m)
  Universiteit Leiden
  Godgeleerdheid
 • Prof. dr. P.J.M. van Haastert (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Biochemie/Moleculaire celbiologie
 • Dr. H. Hacquebord (v)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Taalkunde
 • Prof. dr. J. Hartog (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Economie
 • Dr. ir. R. Heidstra (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Moleculaire plantengenetica
 • Dr. ir. M. M. P. D. Heijmans (v)   
  Wageningen UR   
  Natuurbeheer en plantenecologie
 • Prof. dr. K.J. Hellingwerf (m)
  Universiteit van Amsterdam & Vrije Universiteit
  Algemene microbiologie / Biofysica
 • Prof. dr. A.J. Hendriks (m)
  Radboud Universiteit
  Milieukunde / Ecotoxicologie / Macro-(ecologie)
 • Dr. S.I.M. Herpoel (v)
  Universiteit Utrecht
  Letteren, Romeinse Talen en Culturen
 • Prof. dr. P. Hogeweg (v)   
  Universiteit Utrecht   
  Theoretische biologie
 • Dr. G. de Hong (v)
  Universiteit Utrecht
  Evolutionaire populatiedynamica, Theoretische biologie
 • Dr. E. de Hoop (m)
  Radboud Universiteit
  Taalwetenschap
 • Prof. dr. P. J. J. Hooykaas (m)
  Universiteit Leiden   
  Moleculaire biologie en genetica
 • Prof. dr. R.W.N.M. van Hout (m)
  Universiteit van Tilburg
  Taalwetenschap
 • Prof. dr. J. J. Houwing-Duistermaat (v)  
  Leids Universitair Medisch Centrum   
  Genetische statistiek
 • Prof. dr. J. Hulshof (m)   
  Vrije Universiteit   
  Wiskunde, analyse
 • Prof. dr. V. Icke (m)
  Universiteit Leiden
  Astrofysica
 • Dr. J. J. L. Jacobs (v)   
  Nederlands Kanker Instituut   
  Moleculaire genetica
 • Dr. G.J. Johannes (m)
  Universiteit Utrecht
  Historische letterkunde (ihb. 18e en 19e eeuw)
 • Prof. dr. G.J. de Jong (m)
  Universiteit Utrecht
  Analytische chemie
 • Prof. M. Kamermans (m)   
  Netherlands Institute for Neuroscience   
  Neurofysiologie
 • Prof. dr. L. Kaper (m)   
  Universiteit van Amsterdam   
  Astronomie
 • Prof. dr. A. van Kemenade (v)
  Radboud Universiteit
  Letteren
 • Dr. R. E. van Kesteren (m)   
  Vrije Universiteit   
  Molecular and Cellular Neurobiology, Genes and Plasticity
 • Dr. ir. M. J. Ketelaar (m)   
  Wageningen UR   
  Plantencelbiologie
 • Prof. dr. B.J.M. Klein Gebbink (m)
  Universiteit Utrecht
  Organische chemie
 • Prof. dr. J.N. Kok (m)
  Universiteit Leiden
  Informatica
 • Dr. S. M. Kolk (v)   
  Radboud Universiteit   
  Neurodevelopment
 • Dr. R. E. Kooi (v)   
  Universiteit Leiden   
  Evolutionaire biologie
 • Prof. dr. Y. van Kooyk (v)   
  VU Medisch Centrum   
  Dendritic Cell Immunobiology
 • Prof. dr. J.M. Koppenol (m)
  Vrije Universiteit
  Vroegmoderne letterkunde
 • Prof. dr. G. Kraal (m)
  VU medisch centrum
  Cancer, fundamentele aspecten van de immuunrespons
 • Dr. B. Kruijt (m)
  Wageningen Universiteit
  Earth System Science & Climate Change Group
 • Prof. dr. W.E. Krul (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Cultuurgeschiedenis
 • Prof. dr. F. Kuiken (m)   
  Universiteit Maastricht       
  Letterkunde
 • Prof. dr. M. Kuipers (v)   
  TU Delft   
  Cultureel Erfgoed
 • Dr. H. J. Krugers (m)   
  Universiteit van Amsterdam   
  Neurobiologie
 • Prof. dr. W. Kusters (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Neerlandistiek
 • Dr. J.A. van Laar (m)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Filosofie
 • Prof. dr. A. Labrie (m)
  Universiteit Maastricht
  Maatschappij- en Cultuurgeschiedenis
 • Prof. dr. C.G. Langereis (m)
  Universiteit Utrecht
  Geofysica / Paleomagnetisme
 • Prof. dr. L. de Ligt (m)
  Universiteit Leiden
  Oude geschiedenis
 • Prof. mr. dr. S.D. Lindenbergh (m)
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Privaatrecht
 • Dr. H.V.J. Linnartz (m)
  Universiteit Leiden
  Astrochemie
 • Prof. dr. T. van der Lippe (v)
  Universiteit Utrecht
  Sociologie
 • Dr. C. Lohmann (m)   
  Netherlands Institute for Neuroscience (KNAW)
  Synapse network development, neurosciences
 • Prof. dr. K. Loos (v)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Polymeermechanica
 • Prof. dr. J.J. Lukkien (m)
  Technische Universiteit Eindhoven
  Informatica
 • Prof. dr. G.J.M. Martens (m)
  Radboud Universiteit
  Moleculaire endocrinologie
 • Dr. M. M. Maurice (v)   
  UMC Utrecht   
  Wnt secretion, Wnt signal transduction, Protein trafficking
 • Prof. dr. B. Melenberg (m)   
  Universiteit van Tilburg
  Economie
 • Dr. D. Meijer (m)   
  Universiteit Leiden   
  Archeologie
 • Prof. dr. R. P. Mensink (m)   
  Universiteit Maastricht   
  Voeding, humane biologie
 • Dr. ir. M. Moerbeek (v)  
  Universiteit Utrecht   
  Methoden en Technieken
 • Prof. dr. A. Mol (m)
  Universiteit Twente
  Filosofie
 • Prof. dr. C. de Morais Smith (v)
  Universiteit Utrecht
  Vastestoffysica
 • Prof. dr. B. Mulder (m)
  AMOLF & Wageningen Universiteit
  Biofysica
 • Prof. P.J.G. Mulders (m)
  Vrije Universiteit
  Subatomaire fysica
 • Prof. dr. C.L. Mummery (v)
  Leids Universiteit Medisch Centrum
  Ontwikkelingsbiologie
 • Dr. A. Nieboer (v)
  Erasmus MC
  Sociologie / Beleid en management in gezondheidszorg
 • Prof. dr. H. Nijmeijer (m)   
  Technische Universiteit Eindhoven   
  Werktuigbouwkunde, dynamics & control
 • Prof. mr. drs. A. Nollkaemper (m)   
  Universiteit van Amsterdam   
  Rechtswetenschappen
 • Prof. dr. F. van Oort (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Ruimtelijke Wetenschappen
 • Prof. dr. R. P. J. Oude Elferink (m)    
  Academisch Medisch Centrum   
  Experimentele hepatologie, inwendige geneeskunde
 • Prof. dr. H.S. Overkleeft (m)
  Universiteit Leiden
  (Bio)organische chemie
 • Prof. dr. G.W.A.M. Padberg (m)
  UMCR
  Neurowetenschappen
 • Dr. J. Pasterkamp (m)   
  UMC Utrecht   
  Molecular mechanisms of axon growth
 • Prof. dr. D.S. Peeper (m)
  NKI
  Functional Genomic Approaches to Identify Novel Cancer and Metastasis Genes
 • Dr. B.W.J.H. Penninx (v)
  Leids Universiteit Medisch Centrum
  Psychiatrie / Neurologie
 • Dr. ir. E. J. G.  Peterman (m)   
  Vrije Universiteit   
  Fysica, microscopie
 • Prof. dr. M.L. Peters (m)
  Universiteit Maastricht
  Medische, klinische en experimentele psychologie
 • Dr. R. Pierik (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Planten ecofysiologie
 • Prof. dr. Th. Piersma (m)
  NIOZ & Rijksuniversiteit Groningen
  Dierecologie
 • Dr. C. Rabouille (v)
  UMC Utrecht
  Celbiologie
 • Prof. dr. P. Rietbergen (m)   
  Radboud Universiteit   
  Geschiedenis
 • Prof. dr. D. Roekaerts (m)   
  TU Delft   
  Verbrandingstechnologie
 • Dr. A. Roelofs (m)
  Radboud Universiteit
  Cognitie en informatie
 • Prof. dr. M. G. Rots (v)   
  UMC Groningen   
  Epigenetica, oncologie, gentherapie, moleculaire biologie
 • Prof. dr. H.J.A. Röttgering (m)
  Universiteit Leiden
  Astronomie
 • Prof. dr. E.W. Roubos (m)
  Radboud Universiteit
  Zoölogie en neurobiologie
 • Prof. dr. A.E. Rowan (m)
  Radboud Universiteit
  Bio-organische chemie
 • Dr. T.J.H. Ruigrok (m)
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Neurofysiologie
 • Prof. dr. P.M. Sarro (v)
  TU Delft
  Microsystemen
 • Dr. J. Schaye (m)
  Universiteit Leiden
  Astrofysica
 • Prof. dr. E.J.J. Schenk (m)
  Universiteit Utrecht
  Economie
 • Dr. G.C. Scheper (m)
  VU Medisch Centrum
  Pediatrics / Kinderneurologie / Medical genomics
 • Prof. dr. A. W. J. Scheurink (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Endocrinologie
 • Prof. dr. C.E. van der Schoot (v)
  Sanquin
  Experimentele Inmmunohaematologie
 • Dr. Y.T. van der Schouw (v)
  UMC Utrecht
  Epidemiologie / Huisartsgeneeskunde
 • Dr. K.R.A.M. Schreel (m)
  Technische Universiteit Eindhoven
  Werktuigbouwkunde
 • Dr. P. Schuurman (m)   
  Erasmus Universiteit Rotterdam   
  Filosofie
 • Prof. mr. E. van Sliedregt (m)
  Vrije Universiteit
  Rechtswetenschappen
 • Dr. ir. C.P. Slomp (v)
  Universiteit Utrecht
  Biochemistry / Hydrochemistry / Global Change Modelling
 • Dr. H. M. Smid (m)   
  Wageningen UR   
  Entomologie, Histologie, Moleculaire biologie , Neurofysiologie
 • Dr. I. Snellen (m)  
  Universiteit Leiden   
  Astronomie, exoplaneten
 • Prof. dr. K.E.R. Soetaert (v)
  KNAW-NIOO
  Modelling - nematodes - zooplankton - data assimilation
 • Dr. W. Spakman (m)
  Universiteit Utrecht
  Geologie / Geodynamics
 • Prof. dr. P. van der Straten (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Natuurkunde, gecondenseerde materie
 • Prof. dr. G.J.A.M. Strous (m)
  UMC Utrecht
  Biochemie / Moleculaire biologie
 • Dr. J.F. Stuefer (m)
  Radboud Universiteit
  Plantecologie
 • Prof. dr. H.E. de Swart (m)
  Universiteit Utrecht & IMAU
  Dynamische oceanografie van de kustzone
 • Dr. R.L. de Swart (m)
  Erasmus MC
  Virologie
 • Dr.C.S. Testerink (v)
  Universiteit van Amsterdam
  Plantenfysiologie
 • Dr. ir. B.P.H.J. Thomma (m)
  Wageningen Universiteit
  Molecular plant-microbe interaction
 • Dr. C.H. Tijm-Reimer (v)
  Universiteit Utrecht
  Polar Meteorology
 • Dr. M. Tijsterman (m)   
  Leids Universitair Medisch Centrum   
  Genome stability
 • Prof. dr. T.L. Vaessens (m)
  Universiteit van Amsterdam
  Neerlandistiek
 • Prof. dr. J.F. Vandenberghe (m)
  Vrije Universiteit
  Fysische geografie en kwartairgeologie
 • Prof. dr. E. Verpoorte (v)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Analytische Chemie
 • Prof. dr. S.M. van der Vies (v)
  Vrije Universiteit
  Celfysiologie
 • Dr. J. A. G. M. de Visser (m)   
  Wageningen UR   
  Evolutie en genetica
 • Prof. dr. L.A.C.J. Voesenek (m)
  Universiteit Utrecht
  (Moleculaire) ecofysiologie van planten
 • Prof. dr. H. Vording (m)
  Universiteit Leiden
  Rechtswetenschappen
 • Prof. dr. W. Vos (m)
  AMOLF
  Nanofysica
 • Dr. S. Voutsaki (v)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Archeologie
 • Dr. B.M.A. de Vries (v)
  Universiteit van Amsterdam
  Economische en sociale geschiedenis
 • Dr. K. Vuyk (m)   
  Universiteit Utrecht   
  Cultuurwetenschappen
 • Dr. D. Weijers (m)
  Wageningen Universiteit
  Embryologie, Moleculaire genetica, Plantenontwikkeling
 • Dr. B. Wertheim (v)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Evolutionaire genetica
 • Prof. dr. M. Westerterp-Plantenga (v)
  Universiteit Maastricht
  Voeding, cholesterol
 • Prof. dr. M.A.M. van de Weygaert (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Astronomie
 • Prof. dr. M.H.Wissink (m)
  Rijksuniversiteit Groningen
  Privaatrecht en notarieel recht
 • Prof. dr. G. de With (m)
  Technische Universiteit Eindhoven
  Materiaalkunde
 • Dr. M. Wolthers (v)   
  Universiteit Utrecht   
  Geowetenschappen, paleontologie
 • Prof. dr. ir. H.J.W. Zandvliet (m)
  Universiteit Twente
  Vastestof-fysica
 • Prof. dr. E. A. van der Zee (m)   
  Rijksuniversiteit Groningen   
  Neurowetenschappen, gedragswetenschappen
 • Prof. dr. K. Zuilhof (m)
  Wageningen Universiteit
  Organische & fysische chemie