Rubicon Toekenningen 2017-1

Juli 2017

Lijst met de gehonoreerde onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en levenswetenschappen.


Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 80
Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 43 man/37 vrouw
Honoreringspercentage: 19%
Honoreringspercentage mannen: 14%
Honoreringspercentage vrouwen: 24%

12 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
1 onderzoeker gaat naar het Verenigd Koninkrijk
1 onderzoeker gaat naar België
1 onderzoeker gaat naar Zweden

Lijst gesorteerd op alfabet
Lijst gesorteerd op NWO-cluster
Lijst gesorteerd op NWO-onderdeel


Gesorteerd op alfabet

A

Letters uitwisselen in patiënten DNA
Dr. M. (Manda) Arbab (v), Hubrecht Instituut -> VS, Harvard University, Broad Institute, 24 maanden
SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen de onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

B

Intra-operatieve lymfekliermetastasen identificatie in patiënten met hoofd-hals kanker
Dr. N.S. (Nynke) van den Berg (v), Universiteit Leiden -> VS, Stanford University, School of Medicine, Afdeling KNO–Hoofd-Hals Chirurgie, 24 maanden 
De aanwezigheid van lymfekliermetastasen is van grote invloed op de prognose van patiënten met (vroeg-stadium) hoofd-hals kanker. In dit project onderzoeken we of een tumor-specifieke, fluorescente, speurstof in staat is om lymfekliermetastasen tijdens de operatie op te sporen.

Microbiële genomen ontmaskeren met microfluïdica
Dr. ir. B.A. (Bojk) Berghuis (m) Technische Universiteit Delft -> VS, Stanford University, Department of Bioengineering, 24 maanden
Huidige genomica-methodologieën schieten tekort met betrekking tot het in kaart brengen van complexe microob-gemeenschappen, terwijl de hierin onontdekte soorten een schat aan medisch- en biotechnologisch relevante informatie bevatten. De onderzoeker gaat met microfluïdische chips extremofiele microbiële genomen in kaart brengen. 

Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?
Dr. B.A.M. (Britta) Bouwman (v) - Hubrecht Instituut -> Zweden, Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory Stockholm - 24 maanden
Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulair processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.      

F

De magnetische charme van topologische defecten
B. (Benedetta) Flebus MSc (v), Universiteit Utrecht, Instituut voor Theoretische Fysica -> US, University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Physics and Astronomy, 24 maanden
Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.

H

De kunst van de conceptie? Identiteit en onvruchtbaarheid in Groot Brittannië voor IVF (1945-1980)
Dr. Y. (Yuliya) Hilevych (v), Wageningen University & Research/Radboud Universiteit -> VK, University of Cambridge, Faculty of History, 24 maanden
Ondanks dat onvruchtbaarheid een taboe is geweest in publieke discussies, is het een sleutelmoment in het leven van mensen die onvruchtbaar zijn. Dit onderzoek bestudeert de identiteitsvorming die samenhangt met onvruchtbaarheid voordat in-vitrofertilisatie (IVF) in Brittannië werd uitgevonden (1945-1980).   

K

Hoe weet je waar je hand is? 
Dr. I.A. (Irene) Kuling (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> België, l'Université Catholique de Louvain, ICTEAM and Institute of Neuroscience (IoNS), 24 maanden
Zonder na te denken zijn onze handen op het juiste moment op de juiste plaats om dingen te pakken, vangen of te gebruiken. Hoe dit ons brein dat? De onderzoeker bekijkt de positiewaarneming van de hand voor en tijdens bewegingen

M

Modelleren van de ontwikkeling van de gekartelde poliep tot dikke darmkanker.
Dr. R.G.S. (Reinier) Meester (m), Afdeling Public Health, Erasmus Universitair Medisch Centrum -> VS, Stanford University School of Medicine, 24 maanden
Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker, terwijl deze mogelijk een derde van alle ziektegevallen veroorzaakt. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based simulatiemodel waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van screening naar darmkanker en de behandeling van patiënten met serrated poliepen.

N

Ontwerpen van dynamische netwerksystemen met behulp van algebra
E.C. (Eddie) Nijholt, MSc (m) Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, University of Illinois, Mathematics, 24 maanden
Netwerken zijn overal om ons heen. Ze spelen een onmiskenbare rol in de natuur en de techniek door hun vele bijzondere eigenschappen. De onderzoekers gaan uitvinden hoe kleine netwerken als lego-blokken gecombineerd kunnen worden tot grotere netwerken met gewenste eigenschappen.

S

Lange termijn impact van mens en klimaat op tropische bossen
Dr. M.T. (Masha) van der Sande (v), Wageningen University & Research -> VS, Florida Institute of Technology, Department of Biological Sciences, 24 maanden
Tropische bossen zijn belangrijk voor klimaatmitigatie door koolstofopname uit de atmosfeer. In dit onderzoek combineer ik gegevens over historische vegetatiesamenstelling met de kenmerken van boomsoorten. Hiermee evalueer ik de lange termijn impact van klimaatverandering en menselijk handelen op tropisch bos.

Stimuleren van het leren van een taal
Dr. W. L. (William) Schuerman (m), Max Planck Institute for Psycholinguistics -> VS, University of California, San Francisco, Department of Neurology, 24 maanden
Een tak van de vagale zenuw loopt van het oor naar de hersenen. Wanneer deze zenuw gestimuleerd wordt komen er neurochemische stoffen vrij die betrokken zijn bij leren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe niet-invasieve stimulering van de vagale zenuw het leren van een onbekende taal kan versnellen.

Topologie voor kernfusie
C. B. (Chris) Smiet (m), Universiteit Leiden -> VS, Princeton Plasma Physics Laboratory, Theory department, 24 maanden
Fusie is de schone, onuitputtelijke energiebron die de wereld nodig heeft. De onderzoeker gaat de wiskunde van knopen gebruiken om nieuwe magnetische structuren te beschrijven die het opwekken van deze energie mogelijk maken.

Een gat in de genen? 
Dr. A.N. (András) Spaan (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht -> VS, The Rockefeller University, Genetics, 24 maanden
Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.

De zoete praatjes van cellen
K. (Kathrin) Stavenhagen MSc (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, 24 maanden
Het oppervlak van immuuncellen is bedekt met suikerbindende moleculen die reageren op en communiceren met de suikers van andere cellen en uit de omgeving. Door het bestuderen van een belangrijk molecuul aan het oppervlak van de cel wil ik meer inzicht krijgen in de invloed van deze suikerinteracties op het immuunsysteem.

W

Vloggen als moderne leerstrategie
Dr. S.I. (Stephanie) Wassenburg (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, Carnegie Mellon University, Human-Computer Interaction Institute, 24 maanden
De groei in technologie vraagt om nieuwe vormen van pedagogiek. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vloggen (videobloggen) in het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken hoe innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en toegevoegde realiteit, het leerproces kunnen ondersteunen en bevorderen.

Gesorteerd op NWO-Cluster

Alpha Gamma

De kunst van de conceptie? Identiteit en onvruchtbaarheid in Groot Brittannië voor IVF (1945-1980)
Dr. Y. (Yuliya) Hilevych (v), Wageningen University & Research/Radboud Universiteit -> VK, University of Cambridge, Faculty of History, 24 maanden
Ondanks dat onvruchtbaarheid een taboe is geweest in publieke discussies, is het een sleutelmoment in het leven van mensen die onvruchtbaar zijn. Dit onderzoek bestudeert de identiteitsvorming die samenhangt met onvruchtbaarheid voordat in-vitrofertilisatie (IVF) in Brittannië werd uitgevonden, (1945-1980).

Stimuleren van het leren van een taal
Dr. W. L. (William) Schuerman (m), Max Planck Institute for Psycholinguistics -> VS, University of California, San Francisco, Department of Neurology, 24 maanden
Een tak van de vagale zenuw loopt van het oor naar de hersenen. Wanneer deze zenuw gestimuleerd wordt komen er neurochemische stoffen vrij die betrokken zijn bij leren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe niet-invasieve stimulering van de vagale zenuw het leren van een onbekende taal kan versnellen.    

Hoe weet je waar je hand is?
Dr. I.A. (Irene) Kuling (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> België, l'Université Catholique de Louvain, ICTEAM and Institute of Neuroscience (IoNS), 24 maanden
Zonder na te denken zijn onze handen op het juiste moment op de juiste plaats om dingen te pakken, vangen of te gebruiken. Hoe dit ons brein dat? De onderzoeker bekijkt de positiewaarneming van de hand voor en tijdens bewegingen.

Vloggen als moderne leerstrategie
Dr. S.I. (Stephanie) Wassenburg (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, Carnegie Mellon University, Human-Computer Interaction Institute, 24 maanden
De groei in technologie vraagt om nieuwe vormen van pedagogiek. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vloggen (videobloggen) in het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken hoe innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en toegevoegde realiteit, het leerproces kunnen ondersteunen en bevorderen.

Bèta

Ontwerpen van dynamische netwerksystemen met behulp van algebra
E.C. (Eddie) Nijholt, MSc (m) Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, University of Illinois, Mathematics, 24 maanden
Netwerken zijn overal om ons heen. Ze spelen een onmiskenbare rol in de natuur en de techniek door hun vele bijzondere eigenschappen. De onderzoekers gaan uitvinden hoe kleine netwerken als lego-blokken gecombineerd kunnen worden tot grotere netwerken met gewenste eigenschappen.

Topologie voor kernfusie
C. B. (Chris) Smiet (m), Universiteit Leiden -> VS, Princeton Plasma Physics Laboratory, Theory department, 24 maanden
Fusie is de schone, onuitputtelijke energiebron die de wereld nodig heeft. De onderzoeker gaat de wiskunde van knopen gebruiken om nieuwe magnetische structuren te beschrijven die het opwekken van deze energie mogelijk maken.

De magnetische charme van topologische defecten
B. (Benedetta) Flebus MSc (v), Universiteit Utrecht, Instituut voor Theoretische Fysica -> US, University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Physics and Astronomy, 24 maanden
Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.

De zoete praatjes van cellen.
K. (Kathrin) Stavenhagen MSc (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, 24 maanden
Het oppervlak van immuuncellen is bedekt met suikerbindende moleculen die reageren op en communiceren met de suikers van andere cellen en uit de omgeving. Door het bestuderen van een belangrijk molecuul aan het oppervlak van de cel wil ik meer inzicht krijgen in de invloed van deze suikerinteracties op het immuunsysteem.

Levenswetenschappen

Letters uitwisselen in patiënten DNA
Dr. M. (Manda) Arbab (v), Hubrecht Instituut -> VS, Harvard University, Broad Institute, 24 maanden
SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen de onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

Intra-operatieve lymfekliermetastasen identificatie in patiënten met hoofd-hals kanker.
Dr. N.S. (Nynke) van den Berg (v), Universiteit Leiden -> VS, Stanford University, School of Medicine, Afdeling KNO–Hoofd-Hals Chirurgie, 24 maanden 
De aanwezigheid van lymfekliermetastasen is van grote invloed op de prognose van patiënten met (vroeg-stadium) hoofd-hals kanker. In dit project onderzoeken we of een tumor-specifieke, fluorescente, speurstof in staat is om lymfekliermetastasen tijdens de operatie op te sporen.

Microbiële genomen ontmaskeren met microfluïdica
Dr. ir. B.A. (Bojk) Berghuis (m) Technische Universiteit Delft -> VS, Stanford University, Department of Bioengineering, 24 maanden
Huidige genomica-methodologieën schieten tekort met betrekking tot het in kaart brengen van complexe microob-gemeenschappen, terwijl de hierin onontdekte soorten een schat aan medisch- en biotechnologisch relevante informatie bevatten. De onderzoeker gaat met microfluïdische chips extremofiele microbiële genomen in kaart brengen. 

Een gat in de genen? 
Dr. A.N. (András) Spaan (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht -> VS, The Rockefeller University, Genetics, 24 maanden
Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.

Modelleren van de ontwikkeling van de gekartelde poliep tot dikke darmkanker
Dr. R.G.S. (Reinier) Meester (m), Afdeling Public Health, Erasmus Universitair Medisch Centrum -> VS, Stanford University School of Medicine, 24 maanden
Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker, terwijl deze mogelijk een derde van alle ziektegevallen veroorzaakt. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based simulatiemodel waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van screening naar darmkanker en de behandeling van patiënten met serrated poliepen.

Lange termijn impact van mens en klimaat op tropische bossen
Dr. M.T. (Masha) van der Sande (v), Wageningen University & Research -> VS, Florida Institute of Technology, Department of Biological Sciences, 24 maanden
Tropische bossen zijn belangrijk voor klimaatmitigatie door koolstofopname uit de atmosfeer. In dit onderzoek combineer ik gegevens over historische vegetatiesamenstelling met de kenmerken van boomsoorten. Hiermee evalueer ik de lange termijn impact van klimaatverandering en menselijk handelen op tropisch bos.

Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?
Dr. B.A.M. (Britta) Bouwman (v) - Hubrecht Instituut -> Zweden, Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory Stockholm - 24 maanden
Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulair processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.

Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en levenswetenschappen

Microbiële genomen ontmaskeren met microfluïdica
Dr. ir. B.A. (Bojk) Berghuis (m) Technische Universiteit Delft -> VS, Stanford University, Department of Bioengineering, 24 maanden
Huidige genomica-methodologieën schieten tekort met betrekking tot het in kaart brengen van complexe microob-gemeenschappen, terwijl de hierin onontdekte soorten een schat aan medisch- en biotechnologisch relevante informatie bevatten. De onderzoeker gaat met microfluïdische chips extremofiele microbiële genomen in kaart brengen. 

Lange termijn impact van mens en klimaat op tropische bossen
Dr. M.T. (Masha) van der Sande (v), Wageningen University & Research -> VS, Florida Institute of Technology, Department of Biological Sciences, 24 maanden
Tropische bossen zijn belangrijk voor klimaatmitigatie door koolstofopname uit de atmosfeer. In dit onderzoek combineer ik gegevens over historische vegetatiesamenstelling met de kenmerken van boomsoorten. Hiermee evalueer ik de lange termijn impact van klimaatverandering en menselijk handelen op tropisch bos.

Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?
Dr. B.A.M. (Britta) Bouwman (v) - Hubrecht Instituut -> Zweden, Karolinska Institutet, Science for Life Laboratory Stockholm - 24 maanden
Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulair processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.      

Chemische- en Exacte Wetenschappen

Ontwerpen van dynamische netwerksystemen met behulp van algebra
E.C. (Eddie) Nijholt, MSc (m) Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, University of Illinois, Mathematics, 24 maanden
Netwerken zijn overal om ons heen. Ze spelen een onmiskenbare rol in de natuur en de techniek door hun vele bijzondere eigenschappen. De onderzoekers gaan uitvinden hoe kleine netwerken als lego-blokken gecombineerd kunnen worden tot grotere netwerken met gewenste eigenschappen.

De zoete praatjes van cellen
K. (Kathrin) Stavenhagen MSc (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> VS, Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, 24 maanden
Het oppervlak van immuuncellen is bedekt met suikerbindende moleculen die reageren op en communiceren met de suikers van andere cellen en uit de omgeving. Door het bestuderen van een belangrijk molecuul aan het oppervlak van de cel wil ik meer inzicht krijgen in de invloed van deze suikerinteracties op het immuunsysteem.

Geesteswetenschappen

De kunst van de conceptie? Identiteit en onvruchtbaarheid in Groot Brittannië voor IVF (1945-1980)
Dr. Y. (Yuliya) Hilevych (v), Wageningen University & Research/Radboud Universiteit -> VK, University of Cambridge, Faculty of History, 24 maanden
Ondanks dat onvruchtbaarheid een taboe is geweest in publieke discussies, is het een sleutelmoment in het leven van mensen die onvruchtbaar zijn. Dit onderzoek bestudeert de identiteitsvorming die samenhangt met onvruchtbaarheid voordat in-vitrofertilisatie (IVF) in Brittannië werd uitgevonden (1945-1980).

Stimuleren van het leren van een taal
Dr. W. L. (William) Schuerman (m), Max Planck Institute for Psycholinguistics -> VS, University of California, San Francisco, Department of Neurology, 24 maanden
Een tak van de vagale zenuw loopt van het oor naar de hersenen. Wanneer deze zenuw gestimuleerd wordt komen er neurochemische stoffen vrij die betrokken zijn bij leren. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe niet-invasieve stimulering van de vagale zenuw het leren van een onbekende taal kan versnellen.

Maatschappij- en gedragwetenschappen

Hoe weet je waar je hand is? 
Dr. I.A. (Irene) Kuling (v), Vrije Universiteit Amsterdam ->  België, l'Université Catholique de Louvain, ICTEAM and Institute of Neuroscience (IoNS), 24 maanden
Zonder na te denken zijn onze handen op het juiste moment op de juiste plaats om dingen te pakken, vangen of te gebruiken. Hoe dit ons brein dat? De onderzoeker bekijkt de positiewaarneming van de hand voor en tijdens bewegingen

Vloggen als moderne leerstrategie
Dr. S.I. (Stephanie) Wassenburg (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> VS, Carnegie Mellon University, Human-Computer Interaction Institute, 24 maanden    
De groei in technologie vraagt om nieuwe vormen van pedagogiek. Dit project onderzoekt de effectiviteit van vloggen (videobloggen) in het onderwijs. Daarnaast wordt gekeken hoe innovatieve technologieën, zoals artificiële intelligentie en toegevoegde realiteit, het leerproces kunnen ondersteunen en bevorderen.

Medische wetenschappen (ZonMW)

Letters uitwisselen in patiënten DNA
Dr. M. (Manda) Arbab (v), Hubrecht Instituut -> VS, Harvard University, Broad Institute, 24 maanden
SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen de onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

Intra-operatieve lymfekliermetastasen identificatie in patiënten met hoofd-hals kanker
Dr. N.S. (Nynke) van den Berg (v), Universiteit Leiden -> VS, Stanford University, School of Medicine, Afdeling KNO–Hoofd-Hals Chirurgie, 24 maanden
De aanwezigheid van lymfekliermetastasen is van grote invloed op de prognose van patiënten met (vroeg-stadium) hoofd-hals kanker. In dit project onderzoeken we of een tumor-specifieke, fluorescente, speurstof in staat is om lymfekliermetastasen tijdens de operatie op te sporen. 

Een gat in de genen? 
Dr. A.N. (András) Spaan (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht -> VS, The Rockefeller University, Genetics, 24 maanden
Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.

Modelleren van de ontwikkeling van de gekartelde poliep tot dikke darmkanker
Dr. R.G.S. (Reinier) Meester (m), Afdeling Public Health, Erasmus Universitair Medisch Centrum -> VS, Stanford University School of Medicine, 24 maanden
Er is nog weinig bekend over de ontwikkeling van de serrated poliep tot dikke darmkanker, terwijl deze mogelijk een derde van alle ziektegevallen veroorzaakt. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based simulatiemodel waarmee betere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van screening naar darmkanker en de behandeling van patiënten met serrated poliepen.

Natuurwetenschappen

Topologie voor kernfusie
C. B. (Chris) Smiet (m), Universiteit Leiden -> VS, Princeton Plasma Physics Laboratory, Theory department, 24 maanden
Fusie is de schone, onuitputtelijke energiebron die de wereld nodig heeft. De onderzoeker gaat de wiskunde van knopen gebruiken om nieuwe magnetische structuren te beschrijven die het opwekken van deze energie mogelijk maken.

De magnetische charme van topologische defecten
B. (Benedetta) Flebus MSc (v), Universiteit Utrecht, Instituut voor Theoretische Fysica -> US, University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Physics and Astronomy, 24 maanden
Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.