Toekenningen Rubicon 2013-3

Hieronder een lijst met de gehonoreerden, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en life sciences.


Gesorteerd op NWO-onderdeel 

Gesorteerd op cluster


Gesorteerd op alfabet

Kraambedpsychose door verstoorde afweer
Dr. V. (Veerle) Bergink (v), EUR -> Aarhus University, National Center for Register Based Research (DK), 24 maanden
Er is mogelijk een verband tussen ernstige psychiatrische ziekte in de kraamtijd en een verstoord eigen afweersysteem. De onderzoekers zoeken naar het voorkomen van zwangerschapsvergiftiging, auto-immuunziekte bij kraambedpsychose en de effectiviteit van preventieve medicatie.

Versuikerde eiwitten in borstkanker
Dr. M.F. (Marjoke) Debets (v), RU -> UC Berkeley, Bertozzi Lab (VS), 24 maanden
Veel eiwitten worden, nadat ze gemaakt zijn, uitgerust met suikergroepen. Onderzoekers hebben ontdekt dat in bijvoorbeeld borstkanker, eiwitten met een andere hoeveelheid suikergroepen uitgerust worden. Onderzocht wordt hoe deze versuikering verloopt, en hoe dit verandert in borstkanker.

Revolutie in chemische sythese via programmeerbare C-H activatie
Dr. P. F. (Paweł) Dydio (m), UvA -> University of California, Berkeley, Department of Chemistry (VS), 24 maanden
Momenteel vindt fijnchemische synthese in meerdere stappen plaats volgens materiaalverspillende, energie-inefficiënte procedures. Functionalisatie van de C-H binding vormt een uitdaging, maar zou een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden voor huidige methodologieën. De onderzoekers zullen een innovatie aanpak bestuderen waarmee een krachtige selectieve functionalisatie van de C-H binding tot stand gebracht zou kunnen worden met behulp van algemene methoden.

Communicatie in het brein
L. (Linda) Geerligs Msc (v), RUG -> Medical Research Council, Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden
Communicatie tussen hersengebieden is essentieel om goed te functioneren. Dit project onderzoekt hoe veranderingen in deze communicatie zich voltrekken gedurende de levensloop, waar zij door veroorzaakt worden en wat de gevolgen hiervan zijn voor cognitief functioneren, met name bij ouderen.

Autisme zichtbaar in hersenen
Dr. A. (Akhgar) Ghassabian (v), EUR -> Johns Hopkins University, Kennedy Krieger Institute (VS), 24 maanden
Kinderen met autisme verschillen in hersenontwikkeling vergeleken met kinderen zonder autisme. Maar hoe 'het autistische brein' gerelateerd is aan gedrag in autisme is onduidelijk. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van de relatie tussen hersenstructuur/functie en gedrag bij autistische kinderen.

Nieuwe elektronica, laag voor laag
M.H.D. (Marcos) Guimarães MSc (m), RUG -> Fysika van Nanodevices – Kavli Institute for Nanoscience at Cornell University (VS), 24 maanden
Elektronische devices worden elk jaar kleiner en de limiet komt snel in zicht.Onderzoekers willen daarom met behulp van verschillende gelaagde nanomaterialen nieuwe soorten devices ontwikkelen en bestuderen die kunnen worden gebruikt voor toekomstige elektronica, gebaseerd op magnetisme.

Groene brandstoffen uit CO2
Dr. A.L. (Annelie) Jongerius (v), UU -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het broeikasgas CO2 kan worden omgezet naar brandstoffen en chemicaliën via twee verschillende chemische processen. De onderzoekers gaan uitzoeken waarin deze reacties overeenkomen om bij te dragen aan het ontwikkelen van betere processen voor het maken van groene brandstoffen.

Bewegende materialen maken
Ir. P.A. (Peter) Korevaar (m), TUE -> Harvard University, Biomineralization and Biomimetics Lab (VS), 24 maanden
Materialen die net als bijvoorbeeld darmspieren continu bewegen zijn erg interessant voor allerlei toepassingen. Dit onderzoek probeert, door een slimme combinatie van chemische reacties en kunststoffen die hierop reageren, materialen te ontwerpen die een brandstof omzetten in een continue beweging.

Herinneringen aan religieus conflict
Dr. D.C. (David) van der Linden (m), UU -> University of Cambridge (GB), 24 maanden
Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog de misdaden van hun voormalige tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit onderzoek gaat na hoe herinneringen aan religieus geweld protestanten en katholieken in zeventiende-eeuws Frankrijk bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Nanolagen voor toekomstige zonne-energie, nader belicht
Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), TUE -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het aanbrengen van dunne lagen op nanogestructureerde oppervlakken speelt een steeds belangrijkere rol in de fabricage van zonnecellen. De onderzoeker gaat het groeien van nanolagen bestuderen met infrarood licht en synchrotronstraling, met als doel om de zonnecellen van de toekomst te verbeteren.

Hoe komt collectieve motivatie om samen te werken tot stand?
H. (Hans) Marien MSc (m), UU -> Harvard University, Department of Psychology (VS), 12 maanden
Motivatie om samen te werken wordt vaak gedreven vanuit een individueel belang. Het nadeel hiervan is dat een samenwerkingsverband snel kan ontbinden. Onderzocht wordt hoe mensen vanuit het collectieve belang gemotiveerd kunnen worden om zo een langdurige samenwerking te bevorderen.

Sterk fluctuerende fases in gefrustreerde oxidische materialen
L. (Louk) Rademaker (m), UL -> Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, California (VS), 24 maanden
Frustratie treedt op bij een discrepantie tussen de werkelijkheid en de gewenste toestand. Dit effect bestaat ook op complex oxidische materialen zoals de nikkelaten en 'spin ijs'- materialen. In dit onderzoek worden fluctuaties onderzocht die uit frustratie voortkomen.

Ruimte om te beslissen
Dr. I.K. (Iris) Schneider (v), UvA -> University of Southern California, Dornsife Center of Mind and Society, Psychology (VS), 12 maanden
Mensen moeten vaak moeilijke beslissingen nemen. Om hiermee om te gaan worden beslissingen vaak ruimtelijk weergegeven, bijvoorbeeld in voor-tegen lijstjes, of met beslisbomen. Dit onderzoek bekijkt of het gebruik van ruimtelijke informatie beslissen gemakkelijker maakt en hoe dit werkt.

Identificatie van epigenetische sturingsgenen bij de ontwikkeling van darmkanker
Dr. J. (Jurian) Schuijers (m), UU -> Massachusetts Institute of Technology (MIT), Whitehead Institute (VS), 24 maanden
Darmkanker ontstaat stap voor stap en pas de laatste stappen zorgen voor medische complicaties. Om dit proces beter te begrijpen ontwikkelt dit onderzoek een uniek kweekmodel, afgeleid van menselijke darmstamcellen. Met dit model zoekt de onderzoeker naar nieuwe genen die darmkanker veroorzaken.

Netwerk meta-analyse: individueel of groepen?
Dr. E. (Ewoud) Schuit (m), UU -> Stanford University, Department of Health Research and Policy (VS), 24 maanden
Netwerk meta-analyse vergelijkt op indirecte wijze de effectiviteit van verschillende behandelingen voor dezelfde aandoening. Dit onderzoek gaat na of dit moet met informatie over individuele patiënten of dat informatie over groepen, die eenvoudiger te verkrijgen is en waarvoor methoden zijn ontwikkeld, volstaat.

Alcohol en een gestressed brein: linke soep!
Dr. Z. (Zsuzsika) Sjoerds (v), VU -> Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (DE),24 maanden
Stress is schadelijk voor de hersenen en komt veel voor bij alcoholverslaving. De onderzoekers zullen kijken wat stress met verslaafde hersenen doet, en hoe dit bijdraagt aan ongecontroleerd overmatig drinken en aan de grote kans op terugval na nuchtere periodes.

Zwarte gaten onder het vergrootglas
Chiara Toldo, MSc (v), UU -> Columbia University, Mathematics and Physics department (VS), 24 maanden
Door zwarte gaten te begrijpen krijgen we fundamenteel inzicht in het gedrag van de zwaartekracht bij zeer hoge energieën. De wetenschappers zullen de vloeistof-glas structuur van
de waarnemingshorizon van zwarte gaten onderzoeken, en licht werpen op de microscopische bouwstenen van zwarte gaten. 

Klimaatverandering; het water tot aan de lippen?
Dr. W.H.J. (Willem) Toonen (m), UU -> Aberystwyth University, Dept. Geography and Earth Sciences (GB), 24 maanden
Om het effect van klimaatsverandering op extreme rivieroverstromingen te bepalen wordt gekeken naar het voorkomen en verspreiding van (pre)-historische extreme overstromingen in Europa. Analyse van temporele en ruimtelijke patronen verschaft inzicht in verantwoordelijke mechanismen (mens en klimaat) en natuurlijke variabiliteit.

Kijk naar voedsel en raak je angst kwijt
J. (Jessica) Werthmann Msc (v), UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (GB), 24 maanden
Anorexia nervosa-patiënten hebben een extreme angst voor voedsel en vermijden het kijken naar voedsel. In theorie houdt het vermijden van aandacht voor voedsel het beperkte eten in stand, maar dit is niet door middel van experimenten onderzocht. Dit onderzoek stelt dat het veranderen van de aandacht die aan voedsel gegeven wordt de symptomen van anorexia nervosa vermindert.

Hoe hersenen netwerken
Dr. R.J.F. (Rolf) Ypma (m), UU -> University of Cambridge, Department of Psychiatry (GB), 14 maanden
Ons brein is opgedeeld in verschillende regio's met verschillende functies. Door lijnen te trekken tussen hersenregio's die samenwerken vinden we het netwerk van de hersenen. De wiskundigen gaan kijken hoe anders dit netwerk is bij mensen met autisme.


Gesorteerd op cluster

Alpha/Gamma

Communicatie in het brein
L. (Linda) Geerligs Msc (v), RUG -> Medical Research Council, Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden
Communicatie tussen hersengebieden is essentieel om goed te functioneren. Dit project onderzoekt hoe veranderingen in deze communicatie zich voltrekken gedurende de levensloop, waar zij door veroorzaakt worden en wat de gevolgen hiervan zijn voor cognitief functioneren, met name bij ouderen.

Herinneringen aan religieus conflict
Dr. D.C. (David) van der Linden (m), UU -> University of Cambridge (GB), 24 maanden
Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog de misdaden van hun voormalige tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit onderzoek gaat na hoe herinneringen aan religieus geweld protestanten en katholieken in zeventiende-eeuws Frankrijk bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Hoe komt collectieve motivatie om samen te werken tot stand?
H. (Hans) Marien MSc (m), UU -> Harvard University, Department of Psychology (VS), 12 maanden
Motivatie om samen te werken wordt vaak gedreven vanuit een individueel belang. Het nadeel hiervan is dat een samenwerkingsverband snel kan ontbinden. Onderzocht wordt hoe mensen vanuit het collectieve belang gemotiveerd kunnen worden om zo een langdurige samenwerking te bevorderen.

Ruimte om te beslissen
Dr. I.K. (Iris) Schneider (v), UvA -> University of Southern California, Dornsife Center of Mind and Society, Psychology (VS), 12 maanden
Mensen moeten vaak moeilijke beslissingen nemen. Om hiermee om te gaan worden beslissingen vaak ruimtelijk weergegeven, bijvoorbeeld in voor-tegen lijstjes, of met beslisbomen. Dit onderzoek bekijkt of het gebruik van ruimtelijke informatie beslissen gemakkelijker maakt en hoe dit werkt.

Kijk naar voedsel en raak je angst kwijt
J. (Jessica) Werthmann Msc (v), UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (GB), 24 maanden
Anorexia nervosa-patiënten hebben een extreme angst voor voedsel en vermijden het kijken naar voedsel. In theorie houdt het vermijden van aandacht voor voedsel het beperkte eten in stand, maar dit is niet door middel van experimenten onderzocht. Dit onderzoek stelt dat het veranderen van de aandacht die aan voedsel gegeven wordt de symptomen van anorexia nervosa vermindert.

Bèta

Versuikerde eiwitten in borstkanker
Dr. M.F (Marjoke) Debets (v), RU -> UC Berkeley, Bertozzi Lab (VS), 24 maanden
Veel eiwitten worden, nadat ze gemaakt zijn, uitgerust met suikergroepen. Onderzoekers hebben ontdekt dat in bijvoorbeeld borstkanker, eiwitten met een andere hoeveelheid suikergroepen uitgerust worden. Onderzocht wordt hoe deze versuikering verloopt, en hoe dit verandert in borstkanker.

Nieuwe elektronica, laag voor laag
M.H.D. (Marcos) Guimarães MSc (m), RUG -> Fysica van Nanodevices – Kavli Institute for Nanoscience at Cornell University (VS), 24 maanden
Elektronische devices worden elk jaar kleiner en de limiet komt snel in zicht. Onderzoekers willen daarom met behulp van verschillende gelaagde nanomaterialen nieuwe soorten devices ontwikkelen en bestuderen die kunnen worden gebruikt voor toekomstige elektronica, gebaseerd op magnetisme.

Revolutie in chemische sythese via programmeerbare C-H activatie
Dr. P. F. (Paweł) Dydio (m), UvA -> University of California, Berkeley, Department of Chemistry (VS ), 24 maanden
Momenteel vindt fijnchemische synthese in meerdere stappen plaats volgens materiaalverspillende, energie-inefficiënte procedures. Functionalisatie van de C-H binding vormt een uitdaging, maar zou een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden voor huidige methodologieën. De onderzoekers zullen een innovatie aanpak bestuderen waarmee een krachtige selectieve functionalisatie van de C-H binding tot stand gebracht zou kunnen worden met behulp van algemene methoden.

Groene brandstoffen uit CO2
Dr. A. L. (Annelie) Jongerius (v), UU -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het broeikasgas CO2 kan worden omgezet naar brandstoffen en chemicaliën via twee verschillende chemische processen. De onderzoekers gaan uitzoeken waarin deze reacties overeenkomen, om bij te dragen aan het ontwikkelen van betere processen voor het maken van groene brandstoffen.

Bewegende materialen maken
Ir. P. A. (Peter) Korevaar (m), TUE -> Harvard University, Biomineralization and Biomimetics Lab (VS), 24 maanden
Materialen die net als bijvoorbeeld darmspieren continu bewegen zijn erg interessantvoor allerlei toepassingen. Dit onderzoek probeert, door een slimme combinatie van chemische reacties en kunststoffen die hierop reageren, materialen te ontwerpen die een brandstof omzetten in een continue beweging.

Nanolagen voor toekomstige zonne-energie, nader belicht
Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), TUE -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het aanbrengen van dunne lagen op nanogestructureerde oppervlakken speelt een steeds belangrijkere rol in de fabricage van zonnecellen. De onderzoeker gaat het groeien van nanolagen bestuderen met infrarood licht en synchrotronstraling, met als doel om de zonnecellen van de toekomst te verbeteren.

Sterk fluctuerende fases in gefrustreerde oxidische materialen
L. (Louk) Rademaker (m), UL -> Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, California (VS), 24 maanden
Frustratie treedt op bij een discrepantie tussen de werkelijkheid en de gewenste toestand. Dit effect bestaat ook op complex oxidische materialen zoals de nikkelaten en 'spin-ijs'-materialen. In dit onderzoek worden fluctuaties onderzocht die uit frustratie voortkomen.

Zwarte gaten onder het vergrootglas
Chiara Toldo, MSc (v), UU -> Columbia University, Mathematics and Physics department (VS), 24 maanden
Door zwarte gaten te begrijpen krijgen we fundamenteel inzicht in het gedrag van de zwaartekracht bij zeer hoge energieën. De wetenschappers zullen de vloeistof-glas structuur van de waarnemingshorizon van zwarte gaten onderzoeken, en licht werpen op de microscopische bouwstenen van zwarte gaten. 

Life Sciences

Kraambedpsychose door verstoorde afweer
Dr. V. (Veerle) Bergink (v), EUR -> Aarhus University, National Center for Register Based Research (DK), 24 maanden
Er is mogelijk een verband tussen ernstige psychiatrische ziekte in de kraamtijd en een verstoord eigen afweersysteem. De onderzoekers zoeken naar het voorkomen van zwangerschapsvergiftiging, auto-immuunziekte bij kraambedpsychose en de effectiviteit van preventieve medicatie.

Autisme zichtbaar in hersenen
Dr. A (Akhgar) Ghassabian (v), EUR -> Johns Hopkins University, Kennedy Krieger Institute (VS), 24 maanden
Kinderen met autisme verschillen in hersenontwikkeling vergeleken met kinderen zonder autisme. Maar hoe 'het autistische brein' gerelateerd is aan gedrag in autisme is onduidelijk. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van de relatie tussen hersenstructuur/functie en gedrag bij autistische kinderen.

Netwerk meta-analyse: individueel of groepen?
Dr. E. (Ewoud) Schuit (m), UU -> Stanford University, Department of Health Research and Policy (VS), 24 maanden
Netwerk meta-analyse vergelijkt op indirecte wijze de effectiviteit van verschillende behandelingen voor dezelfde aandoening. Dit onderzoek gaat na of dit moet met informatie over individuele patiënten of dat informatie over groepen, die eenvoudiger te verkrijgen is en waarvoor methoden zijn ontwikkeld, volstaat.

Identificatie van epigenetische sturingsgenen bij de ontwikkeling van darmkanker
Dr. J. (Jurian) Schuijers (m), UU -> Massachusetts Institute of Technology (MIT), Whitehead Institute (VS), 24 maanden
Darmkanker ontstaat stap voor stap en pas de laatste stappen zorgen voor medische complicaties. Om dit proces beter te begrijpen ontwikkelt dit onderzoek een uniekkweekmodel, afgeleid van menselijke darmstamcellen. Met dit model zoekt de onderzoeker naar nieuwe genen die darmkanker veroorzaken.

Alcohol en een gestressed brein: linke soep!
Dr. Z (Zsuzsika) Sjoerds (v), VU -> Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (DE), 24 maanden
Stress is schadelijk voor de hersenen en komt veel voor bij alcoholverslaving. De onderzoekers zullen kijken wat stress met verslaafde hersenen doet, en hoe dit bijdraagt aan ongecontroleerd overmatig drinken en aan de grote kans op terugval na nuchtere periodes.

Klimaatverandering; het water tot aan de lippen?
Dr. W.H.J. (Willem) Toonen (m), UU -> Aberystwyth University, Dept. Geography and Earth Sciences (GB), 24 maanden
Om het effect van klimaatsverandering op extreme rivieroverstromingen te bepalen wordt gekeken naar het voorkomen en verspreiding van (pre)-historische extreme overstromingen in Europa. Analyse van temporele en ruimtelijke patronen verschaft inzicht in verantwoordelijke mechanismen (mens en klimaat) en natuurlijke variabiliteit.

Hoe hersenen netwerken
Dr. R.J.F. (Rolf) Ypma (m), UU -> University of Cambridge, Department of Psychiatry (GB), 14 maanden
Ons brein is opgedeeld in verschillende regio's met verschillende functies. Door lijnen te trekken tussen hersenregio's die samenwerken vinden we het netwerk van de hersenen. De wiskundigen gaan kijken hoe anders dit netwerk is bij mensen met autisme.


Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en levenswetenschappen

Klimaatverandering; het water tot aan de lippen?
Dr. W.H.J. (Willem) Toonen (m), UU -> Aberystwyth University, Dept. Geography and Earth Sciences (GB), 24 maanden
Om het effect van klimaatsverandering op extreme rivieroverstromingen te bepalen wordt gekeken naar het voorkomen en verspreiding van (pre)-historische extreme overstromingen in Europa. Analyse van temporele en ruimtelijke patronen verschaft inzicht in verantwoordelijke mechanismen (mens en klimaat) en natuurlijke variabiliteit.

Chemische wetenschappen

Versuikerde eiwitten in borstkanker Dr. M.F. (Marjoke) Debets (v), RU -> UC Berkeley, Bertozzi Lab (VS), 24 maanden
Veel eiwitten worden, nadat ze gemaakt zijn, uitgerust met suikergroepen. Onderzoekers hebben ontdekt dat in bijvoorbeeld borstkanker, eiwitten met een andere hoeveelheid suikergroepen uitgerust worden. Onderzocht wordt hoe deze versuikering verloopt, en hoe dit verandert in borstkanker.

Revolutie in chemische sythese via programmeerbare C-H activatie
Dr. P.F. (Paweł) Dydio (m), UvA -> University of California, Berkeley, Department of Chemistry (VS ), 24 maanden
Momenteel vindt fijnchemische synthese in meerdere stappen plaats volgens materiaalverspillende, energie-inefficiënte procedures. Functionalisatie van de C-H binding vormt een uitdaging, maar zou een efficiënt en milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden voor huidige methodologieën. De onderzoekers zullen een innovatie aanpak bestuderen waarmee een krachtige selectieve functionalisatie van de C-H binding tot stand gebracht zou kunnen worden met behulp van algemene methoden.

Groene brandstoffen uit CO2
Dr. A.L. (Annelie) Jongerius (v), UU -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het broeikasgas CO2 kan worden omgezet naar brandstoffen en chemicaliën via twee verschillende chemische processen. De onderzoekers gaan uitzoeken waarin deze reacties overeenkomen, om bij te dragen aan het ontwikkelen van betere processen voor het maken van groene brandstoffen.

Bewegende materialen maken
Ir. P.A. (Peter) Korevaar (m), TUE -> Harvard University, Biomineralization and Biomimetics Lab (VS), 24 maanden
Materialen die net als bijvoorbeeld darmspieren continu bewegen zijn erg interessant voor allerlei toepassingen. Dit onderzoek probeert, door een slimme combinatie van chemische reacties en kunststoffen die hierop reageren, materialen te ontwerpen die een brandstof omzetten in een continue beweging.

Nanolagen voor toekomstige zonne-energie, nader belicht
Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), TUE -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het aanbrengen van dunne lagen op nanogestructureerde oppervlakken speelt een steeds belangrijkere rol in de fabricage van zonnecellen. De onderzoeker gaat het groeien van nanolagen bestuderen met infrarood licht en synchrotronstraling, met als doel om de zonnecellen van de toekomst te verbeteren.

Geesteswetenschappen

Herinneringen aan religieus conflict
Dr. D.C. (David) van der Linden (m), UU -> University of Cambridge (GB), 24 maanden
Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog de misdaden van hun voormalige tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit onderzoek gaat na hoe herinneringen aan religieus geweld protestanten en katholieken in zeventiende-eeuws Frankrijk bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Maatschappij- en gedragswetenschappen

Communicatie in het brein
L. (Linda) Geerligs Msc (v), RUG -> Medical Research Council, Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden
Communicatie tussen hersengebieden is essentieel om goed te functioneren. Dit project onderzoekt hoe veranderingen in deze communicatie zich voltrekken gedurende de levensloop, waar zij door veroorzaakt worden en wat de gevolgen hiervan zijn voor cognitief functioneren, met name bij ouderen.

Hoe komt collectieve motivatie om samen te werken tot stand?

H. (Hans) Marien MSc (m), UU -> Harvard University, Department of Psychology (VS), 12 maanden
Motivatie om samen te werken wordt vaak gedreven vanuit een individueel belang. Het nadeel hiervan is dat een samenwerkingsverband snel kan ontbinden. Onderzocht wordt hoe mensen vanuit het collectieve belang gemotiveerd kunnen worden om zo een langdurige samenwerking te bevorderen.

Ruimte om te beslissen
Dr. I.K. (Iris) Schneider (v), UvA -> University of Southern California, Dornsife Center of Mind and Society, Psychology (VS), 12 maanden
Mensen moeten vaak moeilijke beslissingen nemen. Om hiermee om te gaan worden beslissingen vaak ruimtelijk weergegeven, bijvoorbeeld in voor-tegen lijstjes, of met beslisbomen. Dit onderzoek bekijkt of het gebruik van ruimtelijke informatie beslissen gemakkelijker maakt en hoe dit werkt.

Kijk naar voedsel en raak je angst kwijt
J (Jessica) Werthmann Msc (v), UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (GB), 24 maanden
Anorexia nervosa-patiënten hebben een extreme angst voor voedsel en vermijden het kijken naar voedsel. In theorie houdt het vermijden van aandacht voor voedsel het beperkte eten in stand, maar dit is niet door middel van experimenten onderzocht. Dit onderzoek stelt dat het veranderen van de aandacht die aan voedsel gegeven wordt, de symptomen van anorexia nervosa vermindert.

Natuurkunde

Nieuwe elektronica, laag voor laag
M.H.D. (Marcos) Guimarães MSc (m), RUG -> Fysika van Nanodevices – Kavli Institute for Nanoscience at Cornell University (VS), 24 maanden
Elektronische devices worden elk jaar kleiner en de limiet komt snel in zicht. Onderzoekers willen daarom met behulp van verschillende gelaagde nanomaterialen nieuwe soorten devices ontwikkelen en bestuderen die kunnen worden gebruikt voor toekomstige elektronica, gebaseerd op magnetisme.

Sterk fluctuerende fases in gefrustreerde oxidische materialen
L. (Louk) Rademaker (m), UL -> Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, California (VS), 24 maanden
Frustratie treedt op bij een discrepantie tussen de werkelijkheid en de gewenste toestand. Dit effect bestaat ook op complex oxidische materialen zoals de nikkelaten en 'spin ijs'-materialen. In dit onderzoek worden fluctuaties onderzocht die uit frustratie voortkomen.

Zwarte gaten onder het vergrootglas
Chiara Toldo, MSc (v), UU -> Columbia University, Mathematics and Physics department (VS), 24 maanden
Door zwarte gaten te begrijpen krijgen we fundamenteel inzicht in het gedrag van de zwaartekracht bij zeer hoge energieën. De wetenschappers zullen de vloeistof-glas structuur van de waarnemingshorizon van zwarte gaten onderzoeken, en licht werpen op de microscopische bouwstenen van zwarte gaten. 

Medische wetenschappen (ZonMw)

Kraambedpsychose door verstoorde afweer
Dr. V. (Veerle) Bergink (v), EUR -> Aarhus University, National Center for Register Based Research (DK), 24 maanden
Er is mogelijk een verband tussen ernstige psychiatrische ziekte in de kraamtijd en een verstoord eigen afweersysteem. De onderzoekers zoeken naar het voorkomen van zwangerschapsvergiftiging, auto-immuunziekte bij kraambedpsychose en de effectiviteit van preventieve medicatie.

Autisme zichtbaar in hersenen
Dr. A (Akhgar) Ghassabian (v), EUR -> Johns Hopkins University, Kennedy Krieger Institute (VS), 24 maanden
Kinderen met autisme verschillen in hersenontwikkeling vergeleken met kinderen zonder autisme. Maar hoe 'het autistische brein' gerelateerd is aan gedrag in autisme is onduidelijk. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van de relatie tussen hersenstructuur/functie en gedrag bij autistische kinderen.

Netwerk meta-analyse: individueel of groepen?
Dr. E. (Ewoud) Schuit (m), UU -> Stanford University, Department of Health Research and Policy (VS), 24 maanden
Netwerk meta-analyse vergelijkt op indirecte wijze de effectiviteit van verschillende behandelingen voor dezelfde aandoening. Dit onderzoek gaat na of dit moet met informatie over individuele patiënten of dat informatie over groepen, die eenvoudiger te verkrijgen is en waarvoor methoden zijn ontwikkeld, volstaat.

Identificatie van epigenetische sturingsgenen bij de ontwikkeling van darmkanker
Dr. J. (Jurian) Schuijers (m), UU -> Massachusetts Institute of Technology (MIT), Whitehead Institute (VS), 24 maanden
Darmkanker ontstaat stap voor stap en pas de laatste stappen zorgen voor
medische complicaties. Om dit proces beter te begrijpen ontwikkelt dit onderzoek een uniek kweekmodel, afgeleid van menselijke darmstamcellen. Met dit model zoekt de onderzoeker naar nieuwe genen die darmkanker veroorzaken.

Alcohol en een gestressed brein: linke soep!
Dr. Z (Zsuzsika) Sjoerds (v), VU -> Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (DE), 24 maanden
Stress is schadelijk voor de hersenen en komt veel voor bij alcoholverslaving. De onderzoekers zullen kijken wat stress met verslaafde hersenen doet, en hoe dit bijdraagt aan ongecontroleerd overmatig drinken en aan de grote kans op terugval na nuchtere periodes.

Hoe hersenen netwerken
Dr. R.J.F. (Rolf) Ypma (m), UU -> University of Cambridge, Department of Psychiatry (GB), 14 maanden
Ons brein is opgedeeld in verschillende regio's met verschillende functies. Door lijnen te trekken tussen hersenregio's die samenwerken vinden we het netwerk van de hersenen. De wiskundigen gaan kijken hoe anders dit netwerk is bij mensen met autisme.

Technische wetenschappen (STW)

Nanolagen voor toekomstige zonne-energie, nader belicht
Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus (m), TUE -> Stanford University, Department of Chemical Engineering (VS), 24 maanden
Het aanbrengen van dunne lagen op nanogestructureerde oppervlakken speelt een steeds belangrijkere rol in de fabricage van zonnecellen. De onderzoeker gaat het groeien van nanolagen bestuderen met infrarood licht en synchrotronstraling, met als doel om de zonnecellen van de toekomst te verbeteren.