Rubicon Toekenningen 2016-2

Lijst met de gehonoreerde onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en life sciences.


Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 77
Verdeling man vrouw bij aanvragen: 44 man en 33 vrouw
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 21 (27%)
Verdeling m/v bij honoreringen 13 man en 8 vrouw
Honoreringspercentage Mannen: 30%
Honoreringspercentage vrouw: 24%

9 onderzoekers gaan naar USA
8 onderzoekers gaan naar de UK
2 onderzoekers gaan Duitsland
1 onderzoeker gaat naar Australie
1 onderzoeker gaat naar Denemarken

 

Lijst gesorteerd op alfabet
Lijst gesorteerd op NWO-cluster
Lijst gesorteerd op NWO-onderdeel


Gesorteerd op alfabet

A

Making sense of diversity: remote sensing of functional diversity of tropical forests
Dr. J. (Jesús) Aguirre Gutiérrez (m), Naturalis Biodiversity Center and IBED, University of Amsterdam -> UK, Oxford University, Centre for the Environment, 24 maanden
De diversiteit aan boomsoorten in een bos zorgt voor weerbaarheid tegen veranderingen. Ik ga, met collega’s in Oxford, nieuwe data van satellieten, o.a. hyperspectral, gebruiken om boomsoorten te onderscheiden en zo van afstand de weerbaarheid van het bos te bepalen.

H

Twitter wars: Bipolarization, hostile emotional expressions and group formation on
Twitter

Dr. M. W. (Marc) Heerdink (m), Universiteit van Amsterdam –> UK,
University of Oxford, Department of Experimental Psychology, 12 maanden

In online discussies zijn vaak twee kampen te herkennen die steeds extremere, tegengestelde posities innemen: bi-polarisering. Aan de hand van Twitter discussies wordt onderzocht of online bi-polarisering vijandigheid tussen groepen versterkt en leidt tot vorming van groepen met extreme meningen.

Long Range Entanglement in a Silicon Quantum-processor
Dr. Ir. B.J. (Bas) Hensen (m), Technische Universiteit Delft ->
Australië, University of New South Wales, Centre for Quantum Computation and Communication Technology, 24 maanden

Een toekomstige quantum computer kan ons helpen vragen te beantwoorden die buiten het bereik liggen van zelfs de snelste klassieke supercomputers. De onderzoeker gaat werken aan de quantum chips van de toekomst; hoe verbinden we de miljoenen nodige quantum-bits op zo’n chip?

I

Engineering parafermion bound states in graphene heterostructures
J.O. (Joshua) Island (m), Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft -> USA, University of California-Santa Barbara, Physics Department, 24 maanden
Topologische kwantumbits vormen een veelbelovende route naar volledig foutloze kwantumcomputatie. De onderzoeker zal de fundamentele bouwstenen (kwantumbits) van een universele topologische kwantumcomputer bouwen in een nieuw experimenteel systeem bestaande uit grafeen-heterostructuren.

J

Judge-made Risk Regulation Redressing Regulatory Failures in the context of Health and Environmental Risks
Dr. E.R. (Elbert) de Jong (m), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, 12 maanden
De overheid moet burgers beschermen tegen gezondheids- en milieurisico’s. Dat lukt niet altijd, zoals de problemen inzake klimaatverandering en gaswinning laten zien. Dit onderzoek analyseert wanneer de civiele rechter regulerend kan en mag optreden en zo het overheidsbeleid mag corrigeren.

Professional Practices: Unravelling the effect of university impact policies on societal
engagement of academics

Dr. S.P.L. (Stefan) de Jong (m,) Universiteit Leiden -> UK, Manchester
University, Manchester Institute of Innovation Research, 24 maanden

Universiteiten hebben strategisch belang bij kennisoverdracht van wetenschappers naar de bredere maatschappij. Universiteiten maken daar beleid voor, maar effecten daarvan op de kennisoverdracht door wetenschappers zijn vooralsnog onbekend. De onderzoeker bestudeert deze effecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Enticing software programmers to want what they need:
Simplifying multicore programming through familiarity-centricity

Dr. ir. S.-S.T.Q (Sung-Shik) Jongmans (m), Open Universiteit -> UK,
Imperial College London, Department of Computing, 24 maanden

Voor het programmeren van software voor moderne computers gebruiken programmeurs veelal verouderde programmeertalen, omdat ze aan deze talen gewend zijn. De onderzoeker ontwikkelt een innovatieve programmeertaal die programmeurs beter ondersteunt bij het programmeren van moderne software, maar tóch vertrouwd aanvoelt.

K

Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus
machine using electron cryo-tomography

Dr. Mohammed Kaplan (m), Utrecht University -> USA California institute of technology, 24 maanden
Om ziektes te kunnen veroorzaken, hebben bacteriën doeltreffende nanomachines ontwikkeld die ze richting de gastcellen leiden. Van deze nanomachines zal ik de hogeresolutie structuur bepalen met behulp van cryogene-electronenmicroscopie. Dit zal uiteindelijk helpen bij het ontwerpen van nieuwe antimicrobiële middelen.

Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl
Dr. E. (Erik) Kleyheeg (m), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Max Planck Instituut voor Ornithologie, 12 maanden
Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee bedreigen de economie en de volksgezondheid. De betrokken virusstammen worden vanuit Oost-Azië door trekkende watervogels verspreid over het continent. Onderzocht wordt welke trekroutes betrokken zijn en hoe introductie in Europa vroegtijdig kan worden gedetecteerd.

Unveiling the molecular mechanisms by which PRC2 controls transcriptional regulation
Dr P. (Petros) Kolovos (m), Erasmus MC – Cell Biologie -> Denemarken, University of
Copenhagen, BRIC Institute, 24 maanden

Er wordt nog intensief onderzoek gedaan naar transcriptieregulatie in normale cellen en kankercellen. De onderzoeker zal de moleculaire aspecten van kankerregulatie door middel van een kandidaat-eiwitcomplex ophelderen, zodat medicijnen die het complex beïnvloeden een stapje dichter bij de klinische praktijk komen.

L

Microfluidic generation of soft biomaterials based on elastin-like polypeptides for cell engineering
Dr. K. (Kai) Liu (m), Universiteit Groningen -> USA, Harvard University, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, 24 maanden
De onderzoeker gaat minuscule deeltjes van een nieuw type materiaal ontwikkelen, waarin cellen makkelijker kunnen groeien tot gestructureerde weefsels. Hierbij zal hij onder andere kijken naar de rol van de elasticiteit van het materiaal in het lot van de cellen.

P

Physical capital formation in Britain and Holland in the long run
Dr. A.M. (Alexandra) de Pleijt (v), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, Nuffield College, 24 maanden
Tijdens de vroegmoderne periode maakten Holland en Engeland als eerste de transitie naar moderne economische groei. Dit project schat tijdreeksen van fysiek kapitaal voor beide landen om de oorzaken van deze groei te achterhalen.

Acting on Enacted Kinematics:
The Function of Pantomime Gestures in Spatial Reasoning

W. T. J. L. (Wim) Pouw, Msc (m), Erasmus University Rotterdam –> USA, University of Connecticut, Center for the Ecological Study of Perception and Action, 24 maanden
Het is welbekend dat het maken van handgebaren ruimtelijke denkprocessen ondersteunen. Het is onbekend hoe gebaren deze rol vervullen. In een serie van experimenten wordt nauwkeurig bekeken hoe handen moeten bewegen om ruimtelijke problemen al bewegend op te lossen.

S

 “Accelerated Brain Aging in Kidney Impairment; A Life-course Approach”
Dr. S (Sanaz) Sedaghat (v), Erasmus University Rotterdam ->USA, Northwestern Feinberg School of Medicine, 24 maanden
Nierpatiënten ontwikkelen sneller en vaker hersenafwijkingen. In dit onderzoek bestudeer ik middels het toepassen van een statistische “levensloopbenadering”, hoe veranderingen in nierfunctie gedurende jongvolwassenheid tot op oudere leeftijd invloed hebben op de functie en structuur van het brein.

Understanding and promoting children’s helping across ethnic boundaries
Dr. J. (Jellie) Sierksma (v), Universiteit Utrecht, Ercomer > USA, University of Wisconsin-Madison, psychology department, 24 maanden
Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd hulpvaardig maar de vraag is naar wie en waarom. Dit onderzoek belicht de rol van etnische stereotyperingen in het hulpgedrag van kinderen en draagt daarmee bij aan het bevorderen van solidariteit en tegengaan van discriminatie.

Elucidating the role of tRNA processing and modifications in proteostasis
Dr. O. M. (Olga) Sin (v), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine Münster, 24 maanden
Eiwitten geven structuur, functie en regulatie aan de cellen in ons lichaam. Als er iets mis gaat in de productie van eiwitten, raken de cellen in stress en ontwikkelen we uiteindelijk ziekten. De onderzoeker zal bekijken hoe een verkeerde eiwitproductie gerelateerd is aan neurodegeneratieve ziekten.

T

Are there causal effects between tobacco and cannabis use and mental health disorders? A Mendelian randomization
Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> UK, University of Bristol, Tobacco and Alcohol Research Group, 15 maanden
Rokers en cannabisgebruikers vertonen gemiddeld genomen meer psychische problemen, waaronder ADHD en bipolaire stoornis. Met een innovatieve genetische methode wordt onderzocht of dit kan komen doordat roken/cannabisgebruik (mede)oorzaak is van psychische problemen, of dat mensen door psychische problemen meer roken/cannabis gebruiken.

V

A new role for Follicle Stimulating Hormone in bone and fat metabolism  
Dr. A.G. (Annegreet) Veldhuis-Vlug (v), Academisch Medisch Centrum Amsterdam -> USA, Maine Medical Center Research Institute, Center for Clinical & Translational Research, 12 maanden
Na de overgang daalt het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen en stijgt het hypofysehormoon FSH (follikel stimulerend hormoon). De onderzoeker gaat na of FSH ook een rol speelt bij het verhoogde risico op botontkalking en overgewicht na de overgang.

W

Illuminating the hiding spots using intravital microscopy: targeting immune evasion of prostate cancer lesions in bone
PhD B. (Bettina) Weigelin (v), Radboud Universiteit -> VS, MD Anderson Cancer Center, Genitourinary Medical Oncology 24 maanden
Kankerimmunotherapie heeft de potentie om te genezen, maar botmetastasen van prostaatkanker zijn bestand tegen deze immuunaanval. De onderzoeker zal een grondige moleculaire analyse en multi-foton microscopie gebruiken om de strijd tussen immuuncellen en kankercellen in bot in beeld te brengen, met als uiteindelijke doel de resistentie van de kanker op te heffen.

It takes three to tango: Dynamic cell-cell interactions in the lymph node
Drs. C.M. (Lotte) de Winde (v), Radboud University Nijmegen -> UK, University College London, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, 24 maanden
Tijdens een infectie verdedigt het afweersysteem ons lichaam. In de lymfeklier maken speciale fibroblasten communicatie tussen afweercellen mogelijk waardoor de afweerrespons geactiveerd wordt. In deze studie wordt de dynamische interactie tussen de verschillende typen cellen in de lymfeklier onderzocht.

Energy budgeting of microbial players in global carbon and nitrogen cycles
Dr. F. (Fabai) Wu (m), TU Delft -> VS, California Institute of technology, Afdeling Geology and Planetary Sciences, 24 maanden
De onderzoeker zal een nieuwe technologie ontwikkelen om te bestuderen hoe microben op een slimme manier hun beschikbare energie verdelen zodat ze kunnen overleven en groeien. De resultaten hiervan helpen ons om te voorspellen hoe ze op klimaatverandering reageren en hoe we ze kunnen inzetten om ecosystemen te redden.

Gesorteerd op NWO-Cluster

 

Alpha Gamma

Twitter wars: Bipolarization, hostile emotional expressions and group formation on
Twitter

Dr. M. W. (Marc) Heerdink (m), Universiteit van Amsterdam –> UK, University of Oxford, Department of Experimental Psychology, 12 maanden
In online discussies zijn vaak twee kampen te herkennen die steeds extremere, tegengestelde posities innemen: bi-polarisering. Aan de hand van Twitter discussies wordt onderzocht of online bi-polarisering vijandigheid tussen groepen versterkt en leidt tot vorming van groepen met extreme meningen.

Judge-made Risk Regulation
Redressing Regulatory Failures in the context of Health and Environmental Risks

Dr. E.R. (Elbert) de Jong (m), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, 12 maanden
De overheid moet burgers beschermen tegen gezondheids- en milieurisico’s. Dat lukt niet altijd, zoals de problemen inzake klimaatverandering en gaswinning laten zien. Dit onderzoek analyseert wanneer de civiele rechter regulerend kan en mag optreden en zo het overheidsbeleid mag corrigeren.

Professional Practices: Unravelling the effect of university impact policies on societal
engagement of academics

Dr. S.P.L. (Stefan) de Jong (m,) Universiteit Leiden -> UK, Manchester
University, Manchester Institute of Innovation Research, 24 maanden

Universiteiten hebben strategisch belang bij kennisoverdracht van wetenschappers naar de bredere maatschappij. Universiteiten maken daar beleid voor, maar effecten daarvan op de kennisoverdracht door wetenschappers zijn vooralsnog onbekend. De onderzoeker
bestudeert deze effecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Physical capital formation in Britain and Holland in the long run
Dr. A.M. (Alexandra) de Pleijt (v), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, Nuffield College, 24 maanden
Tijdens de vroegmoderne periode maakten Holland en Engeland als eerste de transitie naar moderne economische groei. Dit project schat tijdreeksen van fysiek kapitaal voor beide landen om de oorzaken van deze groei te achterhalen.

Acting on Enacted Kinematics:
The Function of Pantomime Gestures in Spatial Reasoning

W. T. J. L. (Wim) Pouw, Msc (m), Erasmus University Rotterdam –> USA, University of Connecticut, Center for the Ecological Study of Perception and Action, 24 maanden
Het is welbekend dat het maken van handgebaren ruimtelijke denkprocessen ondersteunen. Het is onbekend hoe gebaren deze rol vervullen. In een serie van experimenten wordt nauwkeurig bekeken hoe handen moeten bewegen om ruimtelijke problemen al bewegend op te lossen.

Understanding and promoting children’s helping across ethnic boundaries
Dr. J. (Jellie) Sierksma (v), Universiteit Utrecht, Ercomer > USA, University of Wisconsin-Madison, psychology department, 24 maanden
Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd hulpvaardig maar de vraag is naar wie en waarom. Dit onderzoek belicht de rol van etnische stereotyperingen in het hulpgedrag van kinderen en draagt daarmee bij aan het bevorderen van solidariteit en tegengaan van discriminatie.

Are there causal effects between tobacco and cannabis use and mental health disorders? A Mendelian randomization study
Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> UK, University of Bristol, Tobacco and Alcohol Research Group, 15 maanden
Rokers en cannabisgebruikers vertonen gemiddeld genomen meer psychische problemen, waaronder ADHD en bipolaire stoornis. Met een innovatieve genetische methode wordt onderzocht of dit kan komen doordat roken/cannabisgebruik (mede)oorzaak is van psychische problemen, of dat mensen door psychische problemen meer roken/cannabis gebruiken.

Beta

Long Range Entanglement in a Silicon Quantum-processor
Dr. Ir. B.J. (Bas) Hensen (m), Technische Universiteit Delft ->
Australië, University of New South Wales, Centre for Quantum Computation and Communication Technology, 24 maanden

Een toekomstige quantum computer kan ons helpen vragen te beantwoorden die buiten het bereik liggen van zelfs de snelste klassieke supercomputers. De onderzoeker gaat werken aan de quantum chips van de toekomst; hoe verbinden we de miljoenen nodige quantum-bits op zo’n chip?

Engineering parafermion bound states in graphene heterostructures
J.O. (Joshua) Island (m), Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft -> USA, University of California-Santa Barbara, Physics Department, 24 maanden
Topologische kwantumbits vormen een veelbelovende route naar volledig foutloze kwantumcomputatie. De onderzoeker zal de fundamentele bouwstenen (kwantumbits) van een universele topologische kwantumcomputer bouwen in een nieuw experimenteel systeem bestaande uit grafeen-heterostructuren.

Enticing software programmers to want what they need:
Simplifying multicore programming through familiarity-centricity

Dr. ir. S.-S.T.Q (Sung-Shik) Jongmans (m), Open Universiteit -> UK, Imperial College London, Department of Computing, 24 maanden
Voor het programmeren van software voor moderne computers gebruiken programmeurs veelal verouderde programmeertalen, omdat ze aan deze talen gewend zijn. De onderzoeker ontwikkelt een innovatieve programmeertaal die programmeurs beter ondersteunt bij het programmeren van moderne software, maar tóch vertrouwd aanvoelt.

Microfluidic generation of soft biomaterials based on elastin-like polypeptides for cell engineering
Dr. K. (Kai) Liu (m), Universiteit Groningen -> USA, Harvard University, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, 24 maanden
De onderzoeker gaat minuscule deeltjes van een nieuw type materiaal ontwikkelen, waarin cellen makkelijker kunnen groeien tot gestructureerde weefsels. Hierbij zal hij onder andere kijken naar de rol van de elasticiteit van het materiaal in het lot van de cellen.

Life sciences

Making sense of diversity: remote sensing of functional diversity of tropical forests
Dr. J. (Jesús) Aguirre Gutiérrez (m), Naturalis Biodiversity Center and IBED, University of Amsterdam -> UK, Oxford University, Centre for the Environment, 24 maanden
De diversiteit aan boomsoorten in een bos zorgt voor weerbaarheid tegen veranderingen. Ik ga, met collega’s in Oxford, nieuwe data van satellieten, o.a. hyperspectral, gebruiken om boomsoorten te onderscheiden en zo van afstand de weerbaarheid van het bos te bepalen.

Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus
machine using electron cryo-tomography

Dr. Mohammed Kaplan (m), Utrecht University -> USA California institute of technology, 24 maanden
Om ziektes te kunnen veroorzaken, hebben bacteriën doeltreffende nanomachines ontwikkeld die ze richting de gastcellen leiden. Van deze nanomachines zal ik de hogeresolutie structuur bepalen met behulp van cryogene-electronenmicroscopie. Dit zal uiteindelijk helpen bij het ontwerpen van nieuwe antimicrobiële middelen.

Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl
Dr. E. (Erik) Kleyheeg (m), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Max Planck Instituut voor Ornithologie, 12 maanden
Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee bedreigen de economie en de volksgezondheid. De betrokken virusstammen worden vanuit Oost-Azië door trekkende watervogels verspreid over het continent. Onderzocht wordt welke trekroutes betrokken zijn en hoe introductie in Europa vroegtijdig kan worden gedetecteerd.

Unveiling the molecular mechanisms by which PRC2 controls transcriptional regulation
Dr P. (Petros) Kolovos (m), Erasmus MC – Cell Biology -> Denmark, University of Copenhagen, BRIC Institute, 24 maanden
Transcriptional regulation in normal cells and in cancer is still under heavy investigation. The researcher will unveil the molecular aspects of cancer regulation by a candidate protein-complex, so that drugs targeting the complex can be brought closer to the clinic.

“Accelerated Brain Aging in Kidney Impairment; A Life-course Approach”
Dr. S (Sanaz) Sedaghat (v), Erasmus University Rotterdam ->USA, Northwestern Feinberg School of Medicine, 24 maanden
Nierpatiënten ontwikkelen sneller en vaker hersenafwijkingen. In dit onderzoek bestudeer ik middels het toepassen van een statistische “levensloopbenadering”, hoe veranderingen in nierfunctie gedurende jongvolwassenheid tot op oudere leeftijd invloed hebben op de functie en structuur van het brein.

Elucidating the role of tRNA processing and modifications in proteostasis
Dr. O. M. (Olga) Sin (v), University of Groningen -> Germany, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine Münster, 24 maanden
Proteins provide structure, function and regulation to the cells of our body. If the production of proteins goes wrong, the cells enter in stress and, ultimately, we develop diseases. The researcher will investigate how defective protein production is linked to neurodegenerative diseases.

A new role for Follicle Stimulating Hormone in bone and fat metabolism  
Dr. A.G. (Annegreet) Veldhuis-Vlug (v), Academisch Medisch Centrum Amsterdam -> USA, Maine Medical Center Research Institute, Center for Clinical & Translational Research, 12 maanden
Na de overgang daalt het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen en stijgt het hypofysehormoon FSH (follikel stimulerend hormoon). De onderzoeker gaat na of FSH ook een rol speelt bij het verhoogde risico op botontkalking en overgewicht na de overgang.

Illuminating the hiding spots using intravital microscopy: targeting immune evasion of prostate cancer lesions in bone
PhD B. (Bettina) Weigelin (v), Radboud University -> USA, MD Anderson Cancer Center, Genitourinary Medical Oncology 24 maanden
Cancer-immunotherapy has the potential to cure, but prostate cancer bone metastases resist immune-attack. To identify strategies to revert cancer resistance, the researcher uses in-depth molecular analysis and multiphoton microscopy to visualize the battle between immune and tumor cells in bone.

It takes three to tango: Dynamic cell-cell interactions in the lymph node
Drs. C.M. (Lotte) de Winde (v), Radboud University Nijmegen -> UK, University College London, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, 24 maanden
Tijdens een infectie verdedigt het afweersysteem ons lichaam. In de lymfeklier maken speciale fibroblasten communicatie tussen afweercellen mogelijk waardoor de afweerrespons geactiveerd wordt. In deze studie wordt de dynamische interactie tussen de verschillende typen cellen in de lymfeklier onderzocht.

Energy budgeting of microbial players in global carbon and nitrogen cycles
Dr. F. (Fabai) Wu (m), Delft University of Technology -> USA, California Institute of
technology, Division of Geology and Planetary Sciences, 24 maanden

The researcher will develop new technology to study how microbes smartly divide their energy budget to survive and grow. The results will help us predict their response to climate change and how we can use them to rescue ecosystems.

Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en levenswetenschappen

Making sense of diversity: remote sensing of functional diversity of tropical forests
Dr. J. (Jesús) Aguirre Gutiérrez (m), Naturalis Biodiversity Center and IBED, University of Amsterdam -> UK, Oxford University, Centre for the Environment, 24 maanden
De diversiteit aan boomsoorten in een bos zorgt voor weerbaarheid tegen veranderingen. Ik ga, met collega’s in Oxford, nieuwe data van satellieten, o.a. hyperspectral, gebruiken om boomsoorten te onderscheiden en zo van afstand de weerbaarheid van het bos te bepalen.

Deciphering the in-situ structure and activities of Pseudomonas aeruginosa type IV pilus
machine using electron cryo-tomography

Dr. Mohammed Kaplan (m), Utrecht University -> USA California institute of technology, 24 maanden
Om ziektes te kunnen veroorzaken, hebben bacteriën doeltreffende nanomachines ontwikkeld die ze richting de gastcellen leiden. Van deze nanomachines zal ik de hogeresolutie structuur bepalen met behulp van cryogene-electronenmicroscopie. Dit zal uiteindelijk helpen bij het ontwerpen van nieuwe antimicrobiële middelen.

Flu flyways: unravelling the routes of avian influenza introduction by migrating waterfowl
Dr. E. (Erik) Kleyheeg (m), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Max Planck Instituut voor Ornithologie, 12 maanden
Uitbraken van hoog-pathogene vogelgriep in pluimvee bedreigen de economie en de volksgezondheid. De betrokken virusstammen worden vanuit Oost-Azië door trekkende watervogels verspreid over het continent. Onderzocht wordt welke trekroutes betrokken zijn en hoe introductie in Europa vroegtijdig kan worden gedetecteerd.

Unveiling the molecular mechanisms by which PRC2 controls transcriptional regulation
Dr P. (Petros) Kolovos (m), Erasmus MC – Cell Biology -> Denmark, University of Copenhagen, BRIC Institute, 24 maanden
Transcriptional regulation in normal cells and in cancer is still under heavy investigation. The researcher will unveil the molecular aspects of cancer regulation by a candidate protein-complex, so that drugs targeting the complex can be brought closer to the clinic.

Elucidating the role of tRNA processing and modifications in proteostasis
Dr. O. M. (Olga) Sin (v), University of Groningen -> Germany, Max Planck Institute for Molecular Biomedicine Münster, 24 maanden
Proteins provide structure, function and regulation to the cells of our body. If the production of proteins goes wrong, the cells enter in stress and, ultimately, we develop diseases. The researcher will investigate how defective protein production is linked to neurodegenerative diseases.

It takes three to tango: Dynamic cell-cell interactions in the lymph node
Drs. C.M. (Lotte) de Winde (v), Radboud University Nijmegen -> UK, University College London, MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, 24 maanden
Tijdens een infectie verdedigt het afweersysteem ons lichaam. In de lymfeklier maken speciale fibroblasten communicatie tussen afweercellen mogelijk waardoor de afweerrespons geactiveerd wordt. In deze studie wordt de dynamische interactie tussen de verschillende typen cellen in de lymfeklier onderzocht.

Energy budgeting of microbial players in global carbon and nitrogen cycles
Dr. F. (Fabai) Wu (m), Delft University of Technology -> USA, California Institute of technology, Division of Geology and Planetary Sciences, 24 maanden
The researcher will develop new technology to study how microbes smartly divide their energy budget to survive and grow. The results will help us predict their response to climate change and how we can use them to rescue ecosystems.

Chemische- en Exacte Wetenschappen

Microfluidic generation of soft biomaterials based on elastin-like polypeptides for cell engineering
Dr. K. (Kai) Liu (m), Universiteit Groningen -> USA, Harvard University, Harvard John A. Paulson School of Engineering & Applied Sciences, 24 maanden
De onderzoeker gaat minuscule deeltjes van een nieuw type materiaal ontwikkelen, waarin cellen makkelijker kunnen groeien tot gestructureerde weefsels. Hierbij zal hij onder andere kijken naar de rol van de elasticiteit van het materiaal in het lot van de cellen.

Geesteswetenschappen

Physical capital formation in Britain and Holland in the long run
Dr. A.M. (Alexandra) de Pleijt (v), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, Nuffield College, 24 maanden
Tijdens de vroegmoderne periode maakten Holland en Engeland als eerste de transitie naar moderne economische groei. Dit project schat tijdreeksen van fysiek kapitaal voor beide landen om de oorzaken van deze groei te achterhalen.

Maatschappij- en gedragwetenschappen

Twitter wars: Bipolarization, hostile emotional expressions and group formation on Twitter
Dr. M. W. (Marc) Heerdink (m), Universiteit van Amsterdam –> UK, University of Oxford, Department of Experimental Psychology, 12 maanden
In online discussies zijn vaak twee kampen te herkennen die steeds extremere, tegengestelde posities innemen: bi-polarisering. Aan de hand van Twitter discussies wordt onderzocht of online bi-polarisering vijandigheid tussen groepen versterkt en leidt tot vorming van groepen met extreme meningen.

Judge-made Risk Regulation
Redressing Regulatory Failures in the context of Health and Environmental Risks

Dr. E.R. (Elbert) de Jong (m), Universiteit van Utrecht -> UK, Oxford University, 12 maanden
De overheid moet burgers beschermen tegen gezondheids- en milieurisico’s. Dat lukt niet altijd, zoals de problemen inzake klimaatverandering en gaswinning laten zien. Dit onderzoek analyseert wanneer de civiele rechter regulerend kan en mag optreden en zo het overheidsbeleid mag corrigeren.

Professional Practices: Unravelling the effect of university impact policies on societal
engagement of academics

Dr. S.P.L. (Stefan) de Jong (m,) Universiteit Leiden -> UK, Manchester
University, Manchester Institute of Innovation Research, 24 maanden

Universiteiten hebben strategisch belang bij kennisoverdracht van wetenschappers naar de bredere maatschappij. Universiteiten maken daar beleid voor, maar effecten daarvan op de kennisoverdracht door wetenschappers zijn vooralsnog onbekend. De onderzoeker bestudeert deze effecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Acting on Enacted Kinematics:
The Function of Pantomime Gestures in Spatial Reasoning

W. T. J. L. (Wim) Pouw, Msc (m), Erasmus University Rotterdam –> USA, University of Connecticut, Center for the Ecological Study of Perception and Action, 24 maanden
Het is welbekend dat het maken van handgebaren ruimtelijke denkprocessen ondersteunen. Het is onbekend hoe gebaren deze rol vervullen. In een serie van experimenten wordt nauwkeurig bekeken hoe handen moeten bewegen om ruimtelijke problemen al bewegend op te lossen.

Understanding and promoting children’s helping across ethnic boundaries
Dr. J. (Jellie) Sierksma (v), Universiteit Utrecht, Ercomer > USA, University of Wisconsin-Madison, psychology department, 24 maanden
Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd hulpvaardig maar de vraag is naar wie en waarom. Dit onderzoek belicht de rol van etnische stereotyperingen in het hulpgedrag van kinderen en draagt daarmee bij aan het bevorderen van solidariteit en tegengaan van discriminatie.

Are there causal effects between tobacco and cannabis use and mental health disorders? A Mendelian randomization study
Dr. J.L. (Jorien) Treur (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> UK, University of Bristol, Tobacco and Alcohol Research Group, 15 maanden
Rokers en cannabisgebruikers vertonen gemiddeld genomen meer psychische problemen, waaronder ADHD en bipolaire stoornis. Met een innovatieve genetische methode wordt onderzocht of dit kan komen doordat roken/cannabisgebruik (mede)oorzaak is van psychische problemen, of dat mensen door psychische problemen meer roken/cannabis gebruiken.

Medische wetenschappen (ZonMW)

 “Accelerated Brain Aging in Kidney Impairment; A Life-course Approach”
Dr. S (Sanaz) Sedaghat (v), Erasmus University Rotterdam ->USA, Northwestern Feinberg School of Medicine, 24 maanden
Nierpatiënten ontwikkelen sneller en vaker hersenafwijkingen. In dit onderzoek bestudeer ik middels het toepassen van een statistische “levensloopbenadering”, hoe veranderingen in nierfunctie gedurende jongvolwassenheid tot op oudere leeftijd invloed hebben op de functie en structuur van het brein.

A new role for Follicle Stimulating Hormone in bone and fat metabolism  
Dr. A.G. (Annegreet) Veldhuis-Vlug (v), Academisch Medisch Centrum Amsterdam -> USA, Maine Medical Center Research Institute, Center for Clinical & Translational Research, 12
maanden

Na de overgang daalt het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen en stijgt het hypofysehormoon FSH (follikel stimulerend hormoon). De onderzoeker gaat na of FSH ook een rol speelt bij het verhoogde risico op botontkalking en overgewicht na de overgang.

Illuminating the hiding spots using intravital microscopy: targeting immune evasion of prostate cancer lesions in bone
PhD B. (Bettina) Weigelin (v), Radboud University -> USA, MD Anderson Cancer Center, Genitourinary Medical Oncology 24 maanden
Cancer-immunotherapy has the potential to cure, but prostate cancer bone metastases resist immune-attack. To identify strategies to revert cancer resistance, the researcher uses in-depth molecular analysis and multiphoton microscopy to visualize the battle between immune and tumor cells in bone.

Natuurkunde

Long Range Entanglement in a Silicon Quantum-processor
Dr. Ir. B.J. (Bas) Hensen (m), Technische Universiteit Delft -> Australië, University of New South Wales, Centre for Quantum Computation and Communication Technology, 24 maanden
Een toekomstige quantum computer kan ons helpen vragen te beantwoorden die buiten het bereik liggen van zelfs de snelste klassieke supercomputers. De onderzoeker gaat werken aan de quantum chips van de toekomst; hoe verbinden we de miljoenen nodige quantum-bits op zo’n chip?

Engineering parafermion bound states in graphene heterostructures
J.O. (Joshua) Island (m), Kavli Institute of Nanoscience, TU Delft -> USA, University of California-Santa Barbara, Physics Department, 24 maanden
Topologische kwantumbits vormen een veelbelovende route naar volledig foutloze kwantumcomputatie. De onderzoeker zal de fundamentele bouwstenen (kwantumbits) van een universele topologische kwantumcomputer bouwen in een nieuw experimenteel systeem bestaande uit grafeen-heterostructuren.

Technische wetenschappen

Enticing software programmers to want what they need:
Simplifying multicore programming through familiarity-centricity

Dr. ir. S.-S.T.Q (Sung-Shik) Jongmans (m), Open Universiteit -> UK, Imperial College London, Department of Computing, 24 maanden
Voor het programmeren van software voor moderne computers gebruiken programmeurs veelal verouderde programmeertalen, omdat ze aan deze talen gewend zijn. De onderzoeker ontwikkelt een innovatieve programmeertaal die programmeurs beter ondersteunt bij het programmeren van moderne software, maar tóch vertrouwd aanvoelt.