Rubicon Toekenningen 2016-1

Hieronder een lijst met de gehonoreerden, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en life sciences.


Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 100
Verdeling m/v bij aanvragen: 49 man en 51 vrouw
Aantal toekenningen ( honoreringspercentage): 22 (22%)
Verdeling m/v bij honoreringen: 10 man/12 vrouw
Honoreringspercentage mannen: 20%
Honoreringspercentage vrouwen: 24%

2 onderzoekers gaan naar Australië
1 onderzoeker gaan naar Zwitserland
2 onderzoekers gaan naar Duitsland
7 onderzoekers gaan naar de UK
10 onderzoekers gaan naar de USA

Lijst gesorteerd op alfabet
Lijst gesorteerd op NWO-cluster
Lijst gesorteerd op NWO-onderdeel


Gesorteerd op alfabet

A

Exploring Gravity With Gravitational Waves
M. (Michalis) Agathos MSc. (m), Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, VU University Amsterdam -> UK, University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP,) 24 maanden
The recent discovery of gravitational waves marks the kick-off for a new era of physics. The researcher will combine state-of-the-art methods to test General Relativity and Alternative Theories of gravity against detected signals from colliding black holes and neutron stars.

B

Het Slaap-Enigma Ontrafeld
W. (Wei) Ba MSc. (v), Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch Centrum -> UK, Imperial College London, Department of Life Sciences, 24 maanden
Hoe langer mensen wakker zijn, hoe langer en dieper ze slapen. Niemand weet echter hoe dit proces gereguleerd wordt. Het doel van dit project is de onderliggend hersengebieden te identificeren, en hun rol te bestuderen in slaap en tijdens anesthesie.

Een licht werpen op DNA recombinatie
Dr. M. (Michiel) Boekhout (m), Universiteit Utrecht -> USA, New York, Sloan Kettering Institute for Cancer Research, Molecular Biology, 24 maanden
De onderzoeker gaat genen bestuderen die verantwoordelijk zijn voor knippen en herschikken van het DNA tijdens de voortplantingsdeling. Hiervoor worden tienduizenden gist sporen met een geautomatiseerde fluorescentie lichtmicroscoop bekeken en geanalyseerd om stukken DNA te volgen.

Risky friends: how peers influence risk-taking behavior in adolescence
Dr. B.R. (Barbara) Braams (v), Universiteit Leiden; USA, Harvard University, Psychologie, 24 maanden
Jongeren nemen meer risico wanneer ze met hun vrienden zijn, maar hoe dit komt is onduidelijk. Deze studie is erop gericht om het achterliggende mechanisme te ontrafelen. Onderzocht wordt of sociale invloed meer effect heeft op tolerantie voor risico of ambiguïteit en hoe dit risicogedrag drijft.

Making Amines out of Thin Air
D.L.J. (Danny) Broere MSc. (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Yale University, Department of Chemistry, 24 maanden

De huidige methodes om amines te synthetiseren verbruiken gigantische hoeveelheden energie en creëren veel chemisch afval. Dit onderzoek heeft als doel om direct amines te maken uit stikstof gas op een energie efficiënte wijze.

F

Van gedachte tot bloedbad
Dr. mr. E. (Elinor) Fry (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> USA, University of Texas School of Law, Robert S. Strauss Center for International Security and Law, 12 maanden

Foreign terrorist fighters (“Syriëgangers”) worden vaak strafrechtelijk vervolgd voor gedragingen die onschuldig lijken, maar die een terroristisch oogmerk doen vermoeden. Het strafrecht wordt aldus preventief ingezet. Dit project onderzoekt hoe de grens tussen legitiem en prematuur ingrijpen wordt bepaald.

G

Group-think in friction: the collective behavior of micro-contacts
Dr. T.W.J. (Tom) de Geus (m), Technische Universiteit Eindhoven -> Zwitserland, EPFL Lausanne,
24 maanden

Frictie is essentieel in veel technologieën en natuurverschijnselen. Dit onderzoek ontwikkelt een numeriek multi-schaal model waarin de fysica van micro-contacten wordt gekoppeld met de geometrische complexiteit van ruwe oppervlaktes. Dit is nieuw en overbrugt een lang bestaande kennishiaat.

Design op moleculaire schaal: supergeleiders
Dr. M.G. (Maarten) Goesten (m), Technische Universiteit Delft -> USA, Cornell University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden
Supergeleiding staat centraal in een economie gebaseerd op duurzame energie. Met moderne kwantumchemische berekeningen kunnen nieuwe supergeleiders ontworpen worden. Dit onderzoeksproject zal zich richten op het ontwerpen van nieuwe, supergeleidende materialen gebaseerd op grafiet en ijzer.

How people use theory of mind to explain robot behavior
Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf (v), Universiteit Twente –> USA, Brown University, Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences, 24 maanden.
Mensen gebruiken ‘theory of mind’ om andermans gedrag te verklaren. De onderzoekers testen of, wanneer en hoe mensen ‘theory of mind’ gebruiken om robotgedrag te begrijpen en verklaren. Uitkomsten dragen bij aan technologieontwikkeling van en beleidsvorming voor sociaal acceptabel robotgedrag.

The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction
Dr. R. (Rimke) Groenewold (v), Rijksuniversiteit Groningen, -> Australië, Edith Cowan University, School of Psychology and Social Science, 24 maanden
Mensen met afasie hebben door problemen met grammatica moeite met zinsconstructie. Om zich toch begrijpelijk uit te drukken, ontwikkelen sprekers met afasie vaak strategieën. Dit project onderzoekt cross-linguïstisch of problemen met grammatica gecompenseerd kunnen worden door strategisch gebruik van intonatie.

De kleur van de zon veranderen
Dr. J. (Jorik) van de Groep (m), FOM Instituut AMOLF Amsterdam -> USA, Stanford University, Gabelle Laboratory for Advanced Materials, 24 maanden.
Zonlicht bestaat uit vele kleuren, terwijl een zonnepaneel optimaal werkt voor slechts één kleur. De onderzoeker zal een oppervlaktecoating ontwerpen die zonlicht omvormt tot één kleur, waardoor het rendement van een zonnepaneel verhoogt.

H

Hoe remt alcohol de groei?
Dr. ir. D.H.E.W. (Daphne) Huberts (v), Rijksuniversiteit Groningen -> UK, University of Cambridge, Cancer Research UK Cambridge Institute, 24 maanden
Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind. In dit project zal worden onderzocht hoe moleculaire mechanismen, waaronder DNA schade, ervoor zorgen dat alcohol de groei van hersenen en lichaam tegelijkertijd remt.

Schakelaars in het DNA regelen een adequate ontstekingsrespons
Drs. M.A. (Marten) Hoeksema (m), Universiteit van Amsterdam -> UK, University of California San Diego, Department of Cellular and Molecular Medicine, 24 maanden
Genen worden aan- en uitgezet onder invloed van informatie die aanwezig is in ons DNA. Deze ‘schakelaars’ bepalen ook de activiteit van ontstekingscellen. De onderzoeker gaat schakelaars identificeren in ontstekingscellen en onderzoeken of DNA veranderingen de functie van schakelaars verstoren.

K

Lokale eiwitproductie in zenuwceluitlopers
Dr. M (Max) Koppers, (m), Universiteit van Utrecht –> UK, University of Cambridge, Department of Physiology, Development and Neuroscience, 24 Maanden
Uitlopers van zenuwcellen kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en desondanks onafhankelijk functioneren en reageren op signalen. De onderzoeker bestudeert hoe uitlopers snel en adequaat kunnen reageren op externe signalen door mechanismen van lokale eiwitproductie te onderzoeken.

L

From Overload to Overview: Learning Analytics to Aid Teachers
Dr. A. (Anouschka) van Leeuwen (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Rühr-Universität Bochum, Educational Psychology, 18 maanden.
Docenten hebben niet de middelen om samenwerkende groepen leerlingen uitgebreid te volgen en feedback te geven. Drie manieren om docenten hierbij middels learning analytics te ondersteunen, worden vergeleken op veranderingen in docentgedrag, studentpercepties van docentbegeleiding, en uitkomsten van de samenwerking.

M

The neural microstructure of top-down control: A basis for personalised interventions
Dr. TR (Tom) Marshall (m), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> UK, Cardiff University, Cardiff University Brain, Research Imaging Center, 24 maanden.
Om complex gedrag te produceren, zoals het richten van de aandacht, moeten hersengebieden samenwerken, waarbij bepaalde gebieden de staat van andere gebieden controleren. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken welke structurele verbindingen deze controle mogelijk maken.

Objects in the archaeology of mythology: memory, myth and materiality in the ancient
Mediterranean
Dr. E.M. Mol (Eva) (v), Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie -> USA, University of Chicago, Departement of Classics, 12 maanden
De functie van objecten in de mythologie is een onderbelicht aspect in de Mediterrane geschiedenis. Door een combinatie van archeologische, kunsthistorische en filologische methodes bestudeert de onderzoeker de rol van objecten in het ontstaan, verandering en herinnering van antieke mythen.

P

From Dormant to Disruptive Memory: Ebola in the American Imagination
Dr. S.A. (Sara) Polak (v), Universiteit Leiden, Centre for the Arts in Society -> Duitsland, Justus-Liebig Universität Giessen, International Graduate Centre for the Study of Culture, 12 maanden
De Ebola-epidemie in West-Afrika maakte in de VS politiek-incorrecte culturele herinneringen wakker. Dit project analyseert Amerikaanse fantasieën op Twitter over Ebola, bijvoorbeeld dat Ebola een zombievirus is, om te laten zien hoe angstepidemieën spoken uit het Amerikaanse slavernijverleden doen herleven.

S

Sterrenstelsels tijdens het kosmische ochtendgloren
Dr. R (Renske) Smit (v), Universiteit Leiden -> UK, University of Cambridge, Department of Physics, 24 maanden
De onderzoekster zal terugkijken in de tijd naar het kosmische ochtendgloren om de eerste sterrenstelsels onder de loep te nemen en te zien wat voor sterren hier vormen en wat voor invloed ze hebben op hun directe kosmische omgeving.

T

Wolken boven de stad
Dr. Ir. N.E. (Natalie) Theeuwes (v), Universiteit van Wageningen -> UK, University of Reading, Department of Meteorology, 24 maanden
Steden hebben grote invloed op de omgeving, zo ook op het weer en lokaal klimaat. De invloed van steden op wolkenvorming is nog grotendeels onduidelijk. Dit project onderzoekt de processen die leiden tot meer of minder bewolking boven steden.

V

Shoot the messenger in leukemia
Dr. S.J (Stephin) Vervoort (m), UMC Utrecht -> Australië, Peter MacCallum Cancer Centre, Cancer Immunology Department, 24 maanden
Leukemic cancers misuse the cell’s transcriptional messenger factory which boosts the wrong signals and turns on bad genes. The researcher will investigate how this transcriptional addiction can be targeted therapeutically thus turning the cancer’s strength into a weakness.

Z

To bias or not to bias: Hunting for cardiovascular drugs.
Dr. B.A. (Barbara) Zarzycka (v), Universiteit van Maastricht -> USA, University of Southern California, The Bridge Institute; 24 maanden

Om nieuwe medicijnen te kunnen maken tegen hart-en vaat-ziektes is eerst kennis nodig over de daarbij betrokken biomoleculen. Barbara gaat computationele technieken gebruiken om kleine moleculen te ontwikkelen waarmee de farmaceutische eigenschappen van biomoleculen bestudeerd kunnen worden.

Gesorteerd op NWO-Cluster


Alpha Gamma

Risky friends: how peers influence risk-taking behavior in adolescence
Dr. B.R. (Barbara) Braams (v), Universiteit Leiden; USA, Harvard University, Psychologie, 24 maanden
Jongeren nemen meer risico wanneer ze met hun vrienden zijn, maar hoe dit komt is onduidelijk. Deze studie is erop gericht om het achterliggende mechanisme te ontrafelen. Onderzocht wordt of sociale invloed meer effect heeft op tolerantie voor risico of ambiguïteit en hoe dit risicogedrag drijft.

Van gedachte tot bloedbad
Dr. mr. E. (Elinor) Fry (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> USA, University of Texas School of Law, Robert S. Strauss Center for International Security and Law, 12 maanden
Foreign terrorist fighters (“Syriëgangers”) worden vaak strafrechtelijk vervolgd voor gedragingen die onschuldig lijken, maar die een terroristisch oogmerk doen vermoeden. Het strafrecht wordt aldus preventief ingezet. Dit project onderzoekt hoe de grens tussen legitiem en prematuur ingrijpen wordt bepaald.

How people use theory of mind to explain robot behavior
Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf (v), Universiteit Twente –> USA, Brown University, Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences, 24 maanden.
Mensen gebruiken ‘theory of mind’ om andermans gedrag te verklaren. De onderzoekers testen of, wanneer en hoe mensen ‘theory of mind’ gebruiken om robotgedrag te begrijpen en verklaren. Uitkomsten dragen bij aan technologieontwikkeling van en beleidsvorming voor sociaal acceptabel robotgedrag.

The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction
Dr. R. (Rimke) Groenewold (v), Rijksuniversiteit Groningen, -> Australië, Edith Cowan University, School of Psychology and Social Science, 24 maanden
Mensen met afasie hebben door problemen met grammatica moeite met zinsconstructie. Om zich toch begrijpelijk uit te drukken, ontwikkelen sprekers met afasie vaak strategieën. Dit project onderzoekt cross-linguïstisch of problemen met grammatica gecompenseerd kunnen worden door strategisch gebruik van intonatie.

From Overload to Overview: Learning Analytics to Aid Teachers
Dr. A. (Anouschka) van Leeuwen (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Rühr-Universität Bochum, Educational Psychology, 18 maanden.
Docenten hebben niet de middelen om samenwerkende groepen leerlingen uitgebreid te volgen en feedback te geven. Drie manieren om docenten hierbij middels learning analytics te ondersteunen, worden vergeleken op veranderingen in docentgedrag, studentpercepties van docentbegeleiding, en uitkomsten van de samenwerking.

The neural microstructure of top-down control: A basis for personalised interventions
Dr. TR (Tom) Marshall (m), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> UK, Cardiff University, Cardiff University Brain, Research Imaging Center, 24 maanden.

Om complex gedrag te produceren, zoals het richten van de aandacht, moeten hersengebieden samenwerken, waarbij bepaalde gebieden de staat van andere gebieden controleren. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken welke structurele verbindingen deze controle mogelijk maken.

Objects in the archaeology of mythology: memory, myth and materiality in the ancient Mediterranean
Dr. E.M. Mol (Eva) (v), Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie -> USA, University of Chicago, Departement of Classics, 12 maanden
De functie van objecten in de mythologie is een onderbelicht aspect in de Mediterrane geschiedenis. Door een combinatie van archeologische, kunsthistorische en filologische methodes bestudeert de onderzoeker de rol van objecten in het ontstaan, verandering en herinnering van antieke mythen.

From Dormant to Disruptive Memory: Ebola in the American Imagination
Dr. S.A. (Sara) Polak (v), Universiteit Leiden, Centre for the Arts in Society -> Duitsland, Justus-Liebig Universität Giessen, International Graduate Centre for the Study of Culture, 12 maanden
De Ebola-epidemie in West-Afrika maakte in de VS politiek-incorrecte culturele herinneringen wakker. Dit project analyseert Amerikaanse fantasieën op Twitter over Ebola, bijvoorbeeld dat Ebola een zombievirus is, om te laten zien hoe angstepidemieën spoken uit het Amerikaanse slavernijverleden doen herleven.

Beta

Exploring Gravity With Gravitational Waves
M. (Michalis) Agathos MSc. (m), Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, VU University Amsterdam -> UK, University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP,) 24 maanden

The recent discovery of gravitational waves marks the kick-off for a new era of physics. The researcher will combine state-of-the-art methods to test General Relativity and Alternative Theories of gravity against detected signals from colliding black holes and neutron stars.

Making Amines out of Thin Air
D.L.J. (Danny) Broere MSc. (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Yale University, Department of Chemistry, 24 maanden

De huidige methodes om amines te synthetiseren verbruiken gigantische hoeveelheden energie en creëren veel chemisch afval. Dit onderzoek heeft als doel om direct amines te maken uit stikstof gas op een energie efficiënte wijze.

Group-think in friction: the collective behavior of micro-contacts
Dr. T.W.J. (Tom) de Geus (m), Technische Universiteit Eindhoven -> Zwitserland, EPFL Lausanne, 24 maanden

Frictie is essentieel in veel technologieën en natuurverschijnselen. Dit onderzoek ontwikkelt een numeriek multi-schaal model waarin de fysica van micro-contacten wordt gekoppeld met de geometrische complexiteit van ruwe oppervlaktes. Dit is nieuw en overbrugt een lang bestaande kennishiaat.

Design op moleculaire schaal: supergeleiders
Dr. M.G. (Maarten) Goesten (m), Technische Universiteit Delft -> USA, Cornell University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden
Supergeleiding staat centraal in een economie gebaseerd op duurzame energie. Met moderne kwantumchemische berekeningen kunnen nieuwe supergeleiders ontworpen worden. Dit onderzoeksproject zal zich richten op het ontwerpen van nieuwe, supergeleidende materialen gebaseerd op grafiet en ijzer.

De kleur van de zon veranderen
Dr. J. (Jorik) van de Groep (m), FOM Instituut AMOLF Amsterdam -> USA, Stanford University, Gabelle Laboratory for Advanced Materials, 24 maanden.
Zonlicht bestaat uit vele kleuren, terwijl een zonnepaneel optimaal werkt voor slechts één kleur. De onderzoeker zal een oppervlaktecoating ontwerpen die zonlicht omvormt tot één kleur, waardoor het rendement van een zonnepaneel verhoogt.

Sterrenstelsels tijdens het kosmische ochtendgloren
Dr. R (Renske) Smit (v), Universiteit Leiden -> UK, University of Cambridge, Department of Physics, 24 maanden
De onderzoekster zal terugkijken in de tijd naar het kosmische ochtendgloren om de eerste sterrenstelsels onder de loep te nemen en te zien wat voor sterren hier vormen en wat voor invloed ze hebben op hun directe kosmische omgeving.

Life sciences

Het Slaap-Enigma Ontrafeld
W. (Wei) Ba MSc. (v), Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch Centrum -> UK, Imperial College London, Department of Life Sciences, 24 maanden
Hoe langer mensen wakker zijn, hoe langer en dieper ze slapen. Niemand weet echter hoe dit proces gereguleerd wordt. Het doel van dit project is de onderliggend hersengebieden te identificeren, en hun rol te bestuderen in slaap en tijdens anesthesie.

Een licht werpen op DNA recombinatie
Dr. M. (Michiel) Boekhout (m), Universiteit Utrecht -> USA, New York, Sloan Kettering Institute for Cancer Research, Molecular Biology, 24 maanden
De onderzoeker gaat genen bestuderen die verantwoordelijk zijn voor knippen en herschikken van het DNA tijdens de voortplantingsdeling. Hiervoor worden tienduizenden gist sporen met een geautomatiseerde fluorescentie lichtmicroscoop bekeken en geanalyseerd om stukken DNA te volgen.

Hoe remt alcohol de groei?
Dr. ir. D.H.E.W. (Daphne) Huberts (v), Rijksuniversiteit Groningen -> UK, University of Cambridge, Cancer Research UK Cambridge Institute, 24 maanden
Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind. In dit project zal worden onderzocht hoe moleculaire mechanismen, waaronder DNA schade, ervoor zorgen dat alcohol de groei van hersenen en lichaam tegelijkertijd remt.

Schakelaars in het DNA regelen een adequate ontstekingsrespons
Drs. M.A. (Marten) Hoeksema (m), Universiteit van Amsterdam -> UK, University of California San Diego, Department of Cellular and Molecular Medicine, 24 maanden
Genen worden aan- en uitgezet onder invloed van informatie die aanwezig is in ons DNA. Deze ‘schakelaars’ bepalen ook de activiteit van ontstekingscellen. De onderzoeker gaat schakelaars identificeren in ontstekingscellen en onderzoeken of DNA veranderingen de functie van schakelaars verstoren.

Lokale eiwitproductie in zenuwceluitlopers
Dr. M (Max) Koppers, (m), Universiteit van Utrecht –> UK, University of Cambridge, Department of Physiology, Development and Neuroscience, 24 maanden
Uitlopers van zenuwcellen kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en desondanks onafhankelijk functioneren en reageren op signalen. De onderzoeker bestudeert hoe uitlopers snel en adequaat kunnen reageren op externe signalen door mechanismen van lokale eiwitproductie te onderzoeken.

Wolken boven de stad
Dr. Ir. N.E. (Natalie) Theeuwes (v), Universiteit van Wageningen -> UK, University of Reading, Department of Meteorology, 24 maanden
Steden hebben grote invloed op de omgeving, zo ook op het weer en lokaal klimaat. De invloed van steden op wolkenvorming is nog grotendeels onduidelijk. Dit project onderzoekt de processen die leiden tot meer of minder bewolking boven steden.

Shoot the messenger in leukemia
Dr. S.J (Stephin) Vervoort (m), UMC Utrecht -> Australië, Peter MacCallum Cancer Centre, Cancer Immunology Department, 24 maanden
Leukemic cancers misuse the cell’s transcriptional messenger factory which boosts the wrong signals and turns on bad genes. The researcher will investigate how this transcriptional addiction can be targeted therapeutically thus turning the cancer’s strength into a weakness.

To bias or not to bias: Hunting for cardiovascular drugs.
Dr. B.A. (Barbara) Zarzycka (v); Universiteit van Maastricht -> USA, University of Southern California, The Bridge Institute; 24 maanden
Om nieuwe medicijnen te kunnen maken tegen hart-en vaat-ziektes is eerst kennis nodig over de daarbij betrokken biomoleculen. Barbara gaat
computationele technieken gebruiken om kleine moleculen te ontwikkelen waarmee de farmaceutische eigenschappen van biomoleculen bestudeerd kunnen worden.

Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en levenswetenschappen

Het Slaap-Enigma Ontrafeld
W. (Wei) Ba MSc. (v), Radboud Universiteit Nijmegen, Medisch Centrum -> UK, Imperial College London, Department of Life Sciences, 24 maanden
Hoe langer mensen wakker zijn, hoe langer en dieper ze slapen. Niemand weet echter hoe dit proces gereguleerd wordt. Het doel van dit project is de onderliggend hersengebieden te identificeren, en hun rol te bestuderen in slaap en tijdens anesthesie.

Een licht werpen op DNA recombinatie
Dr. M. (Michiel) Boekhout (m), Universiteit Utrecht -> USA, New York, Sloan Kettering Institute for Cancer Research, Molecular Biology, 24 maanden
De onderzoeker gaat genen bestuderen die verantwoordelijk zijn voor knippen en herschikken van het DNA tijdens de voortplantingsdeling. Hiervoor worden tienduizenden gist sporen met een geautomatiseerde fluorescentie lichtmicroscoop bekeken en geanalyseerd om stukken DNA te volgen.

Schakelaars in het DNA regelen een adequate ontstekingsrespons
Drs. M.A. (Marten) Hoeksema (m), Universiteit van Amsterdam -> UK, University of California San Diego, Department of Cellular and Molecular Medicine, 24 maanden
Genen worden aan- en uitgezet onder invloed van informatie die aanwezig is in ons DNA. Deze ‘schakelaars’ bepalen ook de activiteit van ontstekingscellen. De onderzoeker gaat schakelaars identificeren in ontstekingscellen en onderzoeken of DNA veranderingen de functie van schakelaars verstoren.

Lokale eiwitproductie in zenuwceluitlopers
Dr. M (Max) Koppers, (m), Universiteit van Utrecht –> UK, University of Cambridge, Department of Physiology, Development and Neuroscience, 24 maanden
Uitlopers van zenuwcellen kunnen grote afstanden verwijderd liggen van hun cellichaam en desondanks onafhankelijk functioneren en reageren op signalen. De onderzoeker bestudeert hoe uitlopers snel en adequaat kunnen reageren op externe signalen door mechanismen van lokale eiwitproductie te onderzoeken.

Wolken boven de stad
Dr. Ir. N.E. (Natalie) Theeuwes (v), Universiteit van Wageningen -> UK, University of Reading, Department of Meteorology, 24 maanden
Steden hebben grote invloed op de omgeving, zo ook op het weer en lokaal klimaat. De invloed van steden op wolkenvorming is nog grotendeels onduidelijk. Dit project onderzoekt de processen die leiden tot meer of minder bewolking boven steden.

Chemische- en Exacte Wetenschappen

Making Amines out of Thin Air
D.L.J. (Danny) Broere MSc. (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Yale University, Department of Chemistry, 24 maanden
De huidige methodes om amines te synthetiseren verbruiken gigantische hoeveelheden energie en creëren veel chemisch afval. Dit onderzoek heeft als doel om direct amines te maken uit stikstof gas op een energie efficiënte wijze.

Design op moleculaire schaal: supergeleiders
Dr. M.G. (Maarten) Goesten (m), Technische Universiteit Delft -> USA, Cornell University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden
Supergeleiding staat centraal in een economie gebaseerd op duurzame energie. Met moderne kwantumchemische berekeningen kunnen nieuwe supergeleiders ontworpen worden. Dit onderzoeksproject zal zich richten op het ontwerpen van nieuwe, supergeleidende materialen gebaseerd op grafiet en ijzer.

Sterrenstelsels tijdens het kosmische ochtendgloren
Dr. R (Renske) Smit (v), Universiteit Leiden -> UK, University of Cambridge, Department of Physics, 24 maanden
De onderzoekster zal terugkijken in de tijd naar het kosmische ochtendgloren om de eerste sterrenstelsels onder de loep te nemen en te zien wat voor sterren hier vormen en wat voor invloed ze hebben op hun directe kosmische omgeving.

Geesteswetenschappen

Van gedachte tot bloedbad
Dr. mr. E. (Elinor) Fry (v), Vrije Universiteit Amsterdam -> USA, University of Texas School of Law, Robert S. Strauss Center for International Security and Law, 12 maanden

Foreign terrorist fighters (“Syriëgangers”) worden vaak strafrechtelijk vervolgd voor gedragingen die onschuldig lijken, maar die een terroristisch oogmerk doen vermoeden. Het strafrecht wordt aldus preventief ingezet. Dit project onderzoekt hoe de grens tussen legitiem en prematuur ingrijpen wordt bepaald.

Objects in the archaeology of mythology: memory, myth and materiality in the ancient Mediterranean
Dr. E.M. Mol (Eva) (v), Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie -> USA, University of Chicago, Departement of Classics, 12 maanden
De functie van objecten in de mythologie is een onderbelicht aspect in de Mediterrane geschiedenis. Door een combinatie van archeologische, kunsthistorische en filologische methodes bestudeert de onderzoeker de rol van objecten in het ontstaan, verandering en herinnering van antieke mythen.

From Dormant to Disruptive Memory: Ebola in the American Imagination
Dr. S.A. (Sara) Polak (v), Universiteit Leiden, Centre for the Arts in Society -> Duitsland, Justus-Liebig Universität Giessen, International Graduate Centre for the Study of Culture, 12 maanden
De Ebola-epidemie in West-Afrika maakte in de VS politiek-incorrecte culturele herinneringen wakker. Dit project analyseert Amerikaanse fantasieën op Twitter over Ebola, bijvoorbeeld dat Ebola een zombievirus is, om te laten zien hoe angstepidemieën spoken uit het Amerikaanse slavernijverleden doen herleven.

Maatschappij- en gedragwetenschappen

Risky friends: how peers influence risk-taking behavior in adolescence
Dr. B.R. (Barbara) Braams (v), Universiteit Leiden; USA, Harvard University, Psychologie, 24 maanden
Jongeren nemen meer risico wanneer ze met hun vrienden zijn, maar hoe dit komt is onduidelijk. Deze studie is erop gericht om het achterliggende mechanisme te ontrafelen. Onderzocht wordt of sociale invloed meer effect heeft op tolerantie voor risico of ambiguïteit en hoe dit risicogedrag drijft.

How people use theory of mind to explain robot behavior
Dr. M.M.A. (Maartje) de Graaf (v), Universiteit Twente –> USA, Brown University, Department of Cognitive, Linguistic, and Psychological Sciences, 24 maanden.
Mensen gebruiken ‘theory of mind’ om andermans gedrag te verklaren. De onderzoekers testen of, wanneer en hoe mensen ‘theory of mind’ gebruiken om robotgedrag te begrijpen en verklaren. Uitkomsten dragen bij aan technologieontwikkeling van en beleidsvorming voor sociaal acceptabel robotgedrag.

The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction
Dr. R. (Rimke) Groenewold (v), Rijksuniversiteit Groningen, -> Australië, Edith Cowan University, School of Psychology and Social Science, 24 maanden
Mensen met afasie hebben door problemen met grammatica moeite met zinsconstructie. Om zich toch begrijpelijk uit te drukken, ontwikkelen sprekers met afasie vaak strategieën. Dit project onderzoekt cross-linguïstisch of problemen met grammatica gecompenseerd kunnen worden door strategisch gebruik van intonatie.

From Overload to Overview: Learning Analytics to Aid Teachers
Dr. A. (Anouschka) van Leeuwen (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Rühr-Universität Bochum, Educational Psychology, 18 maanden.
Docenten hebben niet de middelen om samenwerkende groepen leerlingen uitgebreid te volgen en feedback te geven. Drie manieren om docenten hierbij middels learning analytics te ondersteunen, worden vergeleken op veranderingen in docentgedrag, studentpercepties van docentbegeleiding, en uitkomsten van de samenwerking.

The neural microstructure of top-down control: A basis for personalised interventions
Dr. TR (Tom) Marshall (m), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> UK, Cardiff University, Cardiff University Brain, Research Imaging Center, 24 maanden.
Om complex gedrag te produceren, zoals het richten van de aandacht, moeten hersengebieden samenwerken, waarbij bepaalde gebieden de staat van andere gebieden controleren. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken welke structurele verbindingen deze controle mogelijk maken.

Medische wetenschappen (ZonMW)

Hoe remt alcohol de groei?
Dr. ir. D.H.E.W. (Daphne) Huberts (v), Rijksuniversiteit Groningen -> UK, University of Cambridge, Cancer Research UK Cambridge Institute, 24 maanden
Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind. In dit project zal worden onderzocht hoe moleculaire mechanismen, waaronder DNA schade, ervoor zorgen dat alcohol de groei van hersenen en lichaam tegelijkertijd remt.

Shoot the messenger in leukemia
Dr. S.J (Stephin) Vervoort (m), UMC Utrecht -> Australië, Peter MacCallum Cancer Centre, Cancer Immunology Department, 24 maanden
Leukemic cancers misuse the cell’s transcriptional messenger factory which boosts the wrong signals and turns on bad genes. The researcher will investigate how this transcriptional addiction can be targeted therapeutically thus turning the cancer’s strength into a weakness.

To bias or not to bias: Hunting for cardiovascular drugs.
Dr. B.A. (Barbara) Zarzycka (v); Universiteit van Maastricht -> USA, University of Southern California, The Bridge Institute; 24 maanden  
Om nieuwe medicijnen te kunnen maken tegen hart-en vaat-ziektes is eerst kennis nodig over de daarbij betrokken biomoleculen. Barbara gaat computationele technieken gebruiken om kleine moleculen te ontwikkelen waarmee de farmaceutische eigenschappen van biomoleculen bestudeerd kunnen worden.

Natuurkunde

Exploring Gravity With Gravitational Waves
M. (Michalis) Agathos MSc. (m), Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica, VU University Amsterdam -> UK, University of Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP,) 24 maanden
The recent discovery of gravitational waves marks the kick-off for a new era of physics. The researcher will combine state-of-the-art methods to test General Relativity and Alternative Theories of gravity against detected signals from colliding black holes and neutron stars.

De kleur van de zon veranderen
Dr. J. (Jorik) van de Groep (m), FOM Instituut AMOLF Amsterdam -> USA, Stanford University, Gabelle Laboratory for Advanced Materials, 24 maanden.
Zonlicht bestaat uit vele kleuren, terwijl een zonnepaneel optimaal werkt voor slechts één kleur. De onderzoeker zal een oppervlaktecoating ontwerpen die zonlicht omvormt tot één kleur, waardoor het rendement van een zonnepaneel verhoogt.

Technische wetenschappen

Group-think in friction: the collective behavior of micro-contacts
Dr. T.W.J. (Tom) de Geus (m), Technische Universiteit Eindhoven -> Zwitserland, EPFL Lausanne,  24 maanden
Frictie is essentieel in veel technologieën en natuurverschijnselen. Dit onderzoek ontwikkelt een numeriek multi-schaal model waarin de fysica van micro-contacten wordt gekoppeld met de geometrische complexiteit van ruwe oppervlaktes. Dit is nieuw en overbrugt een lang bestaande kennishiaat.