Rubicon Toekenningen 2014-3

Lijst met de gehonoreerde onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden.


Gesorteerd op alfabet

B

Kwantumnetwerk Knooppunt
Dr. H. (Hannes) Bernien (m), Technische Universiteit Delft -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Physics
Toekomstige kwantumtechnologie biedt mogelijkheden buiten het bereik van klassieke tegenhangers. In een kwantumnetwerk kan informatie verstuurd worden, die van nature onhackbaar is. De onderzoeker gaat de fundamentele bouwsteen van een kwantumnetwerk ontwikkelen: het knooppunt.

Loon naar werken voor betere gezondheidszorg
I.E.J. (Igna) Bonfrer MSc. (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> Verenigde Staten, Harvard University, Harvard School of Public Health
Het betalen van artsen op basis van de kwaliteit van door hen geleverde zorg, wint aan populariteit. Dit onderzoek evalueert of deze betalingsmethode daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg leidt in Amerika waar ‘Obama care’ is ingevoerd. Hieruit worden lessen getrokken voor de Afrikaanse gezondheidszorg.

C

Piecing Auditory Cues Together: How We Learn to Integrate Cues in Speech Perception
Dr. K. (Kateřina) Chládková (v), Universiteit van Amsterdam -> Duitsland, University of Leipzig, Institute for Psychology, Cognitive & Biological Psychology Unit
Luisteraars herkennen spraakklanken van hun taal op basis van meerdere akoestische  eigenschappen. Toch letten ze bij onbekende spraakklanken maar op één zo’n eigenschap. Hoe mensen uiteindelijk leren om naar meerdere akoestische klankeigenschappen tegelijk te luisteren wordt onderzocht in dit project.

Actieve herinneringen in een slapend brein
Dr. R. (Roy) Cox (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Psychiatry
Tijdens de slaap zijn onze hersenen druk aan het reorganiseren. Ervaringen van de dag worden 's nachts her-verwerkt en dragen zo bij aan een optimaal functionerend geheugen. Dit onderzoek brengt in kaart hoe bepaalde hersengolven, sleep spindles, ons helpen herinneren.

D

De Alpen over met Dante
P. (Pietro) Delcorno MA (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, University of Leeds, School of Languages, Cultures and Societies
Dit project onderzoekt de vroege verspreiding van Dante’s Commedia en de receptie van deze tekst in het publieke religieuze debat buiten Italië. Het project draagt bij aan onderzoek naar Europees cultureel erfgoed als een complex historisch fenomeen.

G

Welke kant op? De weergave van onze visuele omgeving in hersennetwerken
I.I.A. (Iris) Groen, PhD (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, National Institutes for Health, Bethesda
We bewegen ons dagelijks moeiteloos door de wereld. Hiervoor gebruiken we echter een complex hersennetwerk dat belangrijke visuele informatie uit onze omgeving verwerkt. De onderzoekers gaan dit netwerk in kaart brengen door hersengebieden tijdelijk te verstoren met breinstimulatie.

Doorbreken van het Glazen Plafond voor vrouwen en minderheden
Drs. S. (Seval) Gündemir (v), Vrije Universiteit -> Verenigde Staten, Columbia Business School, Management Division
Het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die de carrièreontwikkeling van vrouwen en minderheden naar hogere leiderschapsposities belemmeren. Voortbouwend op nieuwe ontwikkelingen in diversiteits- en leiderschapsliteratuur zullen we proberen het
glazen plafond (en het doorbreken ervan) beter te begrijpen.

H

Het vertalen van hartfalen
Dr. S.A.A.C. (Sebastiaan) van Heesch (m), Hubrecht Instituut -> Duitsland, Max Delbrück Centrum Berlin, Experimental genetics of  cardiovascular disease
Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, maar welk stukje DNA hiervoor zorgt blijft vaak onbekend. De onderzoeker bekijkt of erfelijke DNA veranderingen de vertaalslag van genen naar eiwitten in het hart verstoren en zo bijdragen aan het ontstaan van hartfalen.

K

Eiwitafbraak in de hersenen
Dr. M. (Marijn) Kuijpers (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Communicatie tussen hersencellen vereist een juiste balans tussen synthese en afbraak van eiwitten. Een belangrijk eiwitafbraak mechanisme in de cel is het autofagie systeem. De onderzoeker gaat kijken welke rol autofagie speelt in hersencel communicatie en eiwitafbraak.

M

Communicatie tussen tumor en alvleesklier
Dr. F.B.J. (Frits) Mattijssen (m), Wageningen UR -> Duitsland, Helmholtz Zentrum München, Helmholtz Diabetes Center (HDC), Institute of Diabetes and Cancer
Tumoren produceren bepaalde eiwitten die de afbraak van spier- en vetweefsel stimuleren. De onderzoekers proberen te ontrafelen of deze eiwitten de afgifte van insuline door de alvleesklier beïnvloeden, om zo ook de opbouw van spier- en vetweefsel te verhinderen.

Slapend leren in zangvogels
S. (Sanne) Moorman MSc. (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Boston University, Department of Biology
Slaap is belangrijk tijdens leren, maar de mechanismen zijn nog niet precies bekend. Om dit te ontrafelen, gaat de onderzoeker met behulp van micro-electrodes bij zangvogels hersenactiviteit meten en manipuleren tijdens slaap – en dit alles terwijl ze hun lied leren.

P

Geheugencellen afweersysteem gevaar voor de zwangerschap
Drs. E.D. (Emiel) Post Uiterweer (m), UMC Utrecht -> Verenigde Staten, New York University Medical Center, Department of Pathology

Na een infectie vormt het afweersysteem geheugencellen zodat een afweerreactie de volgende keer sneller kan plaatsvinden. Ik bestudeer of activatie van deze geheugencellen in de baarmoeder kan leiden tot ontsteking of afstoting van de placenta met gevaar voor de zwangerschap.

R

Filming biomolecules in action
Dr. G. (Geert) Reitsma (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Born Institute
In de natuur komt functionaliteit bijna altijd neer op snelle bewegingen in complexe biomoleculen.
De onderzoeker gaat deze bewegingen filmen door gebruik van ultrakorte lichtflitsjes. De film
levert onmisbare informatie op over hoe de natuur functioneert.

Voorkómen van ijsvorming
Dr. J (Jolet) de Ruiter (v), Universiteit Twente -> Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering
IJsafzetting op windmolens zorgt voor een drastische verlaging van de energieopbrengst. De onderzoeker bestudeert de neerslag van minuscule onderkoelde mistdruppeltjes. Fundamenteel inzicht in de vorming van ijzel en rijp wordt gebruikt om nieuwe materialen te ontwerpen die ijsvorming voorkomen.

S

Logische puzzels als voorspeller van wiskundevaardigheden
MSc. M.A. (Margot) Schel, Universiteit Leiden –> Zweden, Karolinska Institute, Department of Neuroscience
Wiskundevaardigheden zijn zeer belangrijk voor school en werksucces. Daarom is het belangrijk om voorspellers van wiskundevaardigheden te identificeren. Dit onderzoek kijkt naar de voorspellende waarde van en het effect van training met verschillende soorten logische puzzels en hieraan gerelateerde hersenactiviteit.

Handige moleculen door continu kristallen te maken
Ing R. E. (René) Steendam Msc (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Schotland, Stratchlyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences
Links- of rechtshandige medicijnen kunnen zeer efficiënt gemaakt worden door middel van kristallen. Hoe deze nieuwe methode precies werkt is onbekend. Door de processen in een continue stroom te onderzoeken kunnen de onderzoekers deze complexe omzetting in detail begrijpen.

W

Droogte voorspellen, een half jaar vooruit
Ir. N. (Niko) Wanders (m), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Princeton University, Civil and Environmental Engineering
Droogte kan leiden tot schade voor bijvoorbeeld landbouw. Voorspellingen van droogte helpen deze schade te reduceren en maken de coördinatie van grootschalige humanitaire noodhulp mogelijk. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief lange termijn droogte voorspellingssysteem voor Afrika.

Z

Verslaving door neurofeedback overwinnen?
Dr. A.K. (Anna) Zilverstand (v), Universiteit Maastricht –> Verenigde Staten, Mount Sinai School of Medicine, Department of Psychiatry

Voor verslaafden is het vrijwel onmogelijk om van drugs af te blijven. Met neurofeedback laten we verslaafden 'een kijkje nemen in hun eigen brein'. Zo leren ze om hun hunkering naar drugs te verminderen en weer controle terug te krijgen.

 

Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen

Welke kant op? De weergave van onze visuele omgeving in hersennetwerken
I.I.A. (Iris) Groen, PhD (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, National Institutes for Health, Bethesda
We bewegen ons dagelijks moeiteloos door de wereld. Hiervoor gebruiken we echter een complex hersennetwerk dat belangrijke visuele informatie uit onze omgeving verwerkt. De onderzoekers gaan dit netwerk in kaart brengen door hersengebieden tijdelijk te verstoren met breinstimulatie.

Eiwitafbraak in de hersenen
Dr. M. (Marijn) Kuijpers (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Communicatie tussen hersencellen vereist een juiste balans tussen synthese en afbraak van eiwitten. Een belangrijk eiwitafbraak mechanisme in de cel is het autofagie systeem. De onderzoeker gaat kijken welke rol autofagie speelt in hersencel communicatie en eiwitafbraak.

Communicatie tussen tumor en alvleesklier
Dr. F.B.J. (Frits) Mattijssen (m), Wageningen UR -> Duitsland, Helmholtz Zentrum München, Helmholtz Diabetes Center (HDC), Institute of Diabetes and Cancer
Tumoren produceren bepaalde eiwitten die de afbraak van spier- en vetweefsel stimuleren. De onderzoekers proberen te ontrafelen of deze eiwitten de afgifte van insuline door de alvleesklier beïnvloeden, om zo ook de opbouw van spier- en vetweefsel te verhinderen.

Slapend leren in zangvogels
S. (Sanne) Moorman MSc. (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Boston University, Department of Biology
Slaap is belangrijk tijdens leren, maar de mechanismen zijn nog niet precies bekend. Om dit te ontrafelen, gaat de onderzoeker met behulp van micro-electrodes bij zangvogels hersenactiviteit meten en manipuleren tijdens slaap – en dit alles terwijl ze hun lied leren.

Droogte voorspellen, een half jaar vooruit
Ir. N. (Niko) Wanders (m), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Princeton University, Civil and Environmental Engineering
Droogte kan leiden tot schade voor bijvoorbeeld landbouw. Voorspellingen van droogte helpen deze schade te reduceren en maken de coördinatie van grootschalige humanitaire noodhulp mogelijk. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief lange termijn droogte voorspellingssysteem voor Afrika.

Chemische wetenschappen

Filming biomolecules in action
Dr. G. (Geert) Reitsma (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Born Institute
In de natuur komt functionaliteit bijna altijd neer op snelle bewegingen in complexe biomoleculen. De onderzoeker gaat deze bewegingen filmen door gebruik van ultrakorte lichtflitsjes. De film levert onmisbare informatie op over hoe de natuur functioneert.

Handige moleculen door continu kristallen te maken
Ing R. E. (René) Steendam Msc (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Schotland, Stratchlyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences
Links- of rechtshandige medicijnen kunnen zeer efficiënt gemaakt worden door middel van kristallen. Hoe deze nieuwe methode precies werkt is onbekend. Door de processen in een continue stroom te onderzoeken kunnen de onderzoekers deze complexe omzetting in detail begrijpen.

Geesteswetenschappen

Piecing Auditory Cues Together: How We Learn to Integrate Cues in Speech Perception
Dr. K. (Kateřina) Chládková (v), Universiteit van Amsterdam -> Duitsland, University of Leipzig, Institute for Psychology, Cognitive & Biological Psychology Unit
Luisteraars herkennen spraakklanken van hun taal op basis van meerdere akoestische eigenschappen. Toch letten ze bij onbekende spraakklanken maar op één zo’n eigenschap. Hoe mensen uiteindelijk leren om naar meerdere akoestische klankeigenschappen tegelijk te luisteren wordt onderzocht in dit project.

De Alpen over met Dante
P. (Pietro) Delcorno MA (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, University of Leeds, School of Languages, Cultures and Societies
Dit project onderzoekt de vroege verspreiding van Dante’s Commedia en de receptie van deze tekst in het publieke religieuze debat buiten Italië. Het project draagt bij aan onderzoek naar Europees cultureel erfgoed als een complex historisch fenomeen.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Loon naar werken voor betere gezondheidszorg
I.E.J. (Igna) Bonfrer MSc. (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> Verenigde Staten, Harvard University, Harvard School of Public Health
Het betalen van artsen op basis van de kwaliteit van door hen geleverde zorg, wint aan populariteit. Dit onderzoek evalueert of deze betalingsmethode daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg leidt in Amerika waar ‘Obama care’ is ingevoerd. Hieruit worden lessen getrokken voor de Afrikaanse gezondheidszorg.

Actieve herinneringen in een slapend brein
Dr. R. (Roy) Cox (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Psychiatry
Tijdens de slaap zijn onze hersenen druk aan het reorganiseren. Ervaringen van de dag worden 's nachts her-verwerkt en dragen zo bij aan een optimaal functionerend geheugen. Dit onderzoek brengt in kaart hoe bepaalde hersengolven, sleep spindles, ons helpen herinneren.

Doorbreken van het Glazen Plafond voor vrouwen en minderheden
Drs. S. (Seval) Gündemir (v), Vrije Universiteit -> Verenigde Staten, Columbia Business School, Management Division
Het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die de carrièreontwikkeling van vrouwen en minderheden naar hogere leiderschapsposities belemmeren. Voortbouwend op nieuwe ontwikkelingen in diversiteits- en leiderschapsliteratuur zullen we proberen het
glazen plafond (en het doorbreken ervan) beter te begrijpen.

Logische puzzels als voorspeller van wiskundevaardigheden
MSc. M.A. (Margot) Schel, Universiteit Leiden –> Zweden, Karolinska Institute, Department of Neuroscience
Wiskundevaardigheden zijn zeer belangrijk voor school en werksucces. Daarom is het belangrijk om voorspellers van wiskundevaardigheden te identificeren. Dit onderzoek kijkt naar de voorspellende waarde van en het effect van training met verschillende soorten logische puzzels en hieraan gerelateerde hersenactiviteit.

Verslaving door neurofeedback overwinnen?
Dr. A.K. (Anna) Zilverstand (v), Universiteit Maastricht –> Verenigde Staten, Mount Sinai School of Medicine, Department of Psychiatry
Voor verslaafden is het vrijwel onmogelijk om van drugs af te blijven. Met neurofeedback laten we verslaafden 'een kijkje nemen in hun eigen brein'. Zo leren ze om hun hunkering naar drugs te verminderen en weer controle terug te krijgen.

Natuurkunde

Kwantumnetwerk Knooppunt
Dr. H. (Hannes) Bernien (m), Technische Universiteit Delft -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Physics
Toekomstige kwantumtechnologie biedt mogelijkheden buiten het bereik van klassieke tegenhangers. In een kwantumnetwerk kan informatie verstuurd worden, die van nature onhackbaar is. De onderzoeker gaat de fundamentele bouwsteen van een kwantumnetwerk ontwikkelen: het knooppunt.

Voorkómen van ijsvorming
Dr. J (Jolet) de Ruiter (v), Universiteit Twente -> Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering
IJsafzetting op windmolens zorgt voor een drastische verlaging van de energieopbrengst. De onderzoeker bestudeert de neerslag van minuscule onderkoelde mistdruppeltjes. Fundamenteel inzicht in de vorming van ijzel en rijp wordt gebruikt om nieuwe materialen te ontwerpen die ijsvorming voorkomen.

Medische Wetenschappen (ZonMw)

Het vertalen van hartfalen
Dr. S.A.A.C. (Sebastiaan) van Heesch (m), Hubrecht Instituut -> Duitsland, Max Delbrück Centrum Berlin, Experimental genetics of cardiovascular disease
Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, maar welk stukje DNA hiervoor zorgt, blijft vaak onbekend. De onderzoeker bekijkt of erfelijke DNA veranderingen de vertaalslag van genen naar eiwitten in het hart verstoren en zo bijdragen aan het ontstaan van hartfalen.

Geheugencellen afweersysteem gevaar voor de zwangerschap
Drs. E.D. (Emiel) Post Uiterweer (m), UMC Utrecht -> Verenigde Staten, New York University Medical Center, Department of Pathology
Na een infectie vormt het afweersysteem geheugencellen zodat een afweerreactie de volgende keer sneller kan plaatsvinden. Ik bestudeer of activatie van deze geheugencellen in de baarmoeder kan leiden tot ontsteking of afstoting van de placenta met gevaar voor de zwangerschap.

Gesorteerd op cluster

Alfa/gamma

Loon naar werken voor betere gezondheidszorg
I.E.J. (Igna) Bonfrer MSc. (v), Erasmus Universiteit Rotterdam -> Verenigde Staten, Harvard University, Harvard School of Public Health
Het betalen van artsen op basis van de kwaliteit van door hen geleverde zorg, wint aan populariteit. Dit onderzoek evalueert of deze betalingsmethode daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg leidt in Amerika waar ‘Obama care’ is ingevoerd. Hieruit worden lessen getrokken voor de Afrikaanse gezondheidszorg.

Piecing Auditory Cues Together: How We Learn to Integrate Cues in Speech Perception
Dr. K. (Kateřina) Chládková (v), Universiteit van Amsterdam -> Duitsland, University of Leipzig, Institute for Psychology, Cognitive & Biological Psychology Unit
Luisteraars herkennen spraakklanken van hun taal op basis van meerdere akoestische eigenschappen. Toch letten ze bij onbekende spraakklanken maar op één zo’n eigenschap. Hoe mensen uiteindelijk leren om naar meerdere akoestische klankeigenschappen tegelijk te luisteren wordt onderzocht in dit project.Actieve herinneringen in een slapend brein

Actieve herinneringen in een slapend brein
Dr. R. (Roy) Cox (m), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Psychiatry

Tijdens de slaap zijn onze hersenen druk aan het reorganiseren. Ervaringen van de dag worden 's nachts her-verwerkt en dragen zo bij aan een optimaal functionerend geheugen. Dit onderzoek brengt in kaart hoe bepaalde hersengolven, sleep spindles, ons helpen herinneren.

De Alpen over met Dante
P. (Pietro) Delcorno MA (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigd Koninkrijk, University of Leeds, School of Languages, Cultures and Societies
Dit project onderzoekt de vroege verspreiding van Dante’s Commedia en de receptie van deze tekst in het publieke religieuze debat buiten Italië. Het project draagt bij aan onderzoek naar Europees cultureel erfgoed als een complex historisch fenomeen.

Doorbreken van het Glazen Plafond voor vrouwen en minderheden
Drs. S. (Seval) Gündemir (v), Vrije Universiteit -> Verenigde Staten, Columbia Business School, Management Division
Het glazen plafond verwijst naar onzichtbare barrières die de carrièreontwikkeling van vrouwen en minderheden naar hogere leiderschapsposities belemmeren. Voortbouwend op nieuwe ontwikkelingen in diversiteits- en leiderschapsliteratuur zullen we proberen het
glazen plafond (en het doorbreken ervan) beter te begrijpen.

Logische puzzels als voorspeller van wiskundevaardigheden
MSc. M.A. (Margot) Schel, Universiteit Leiden –> Zweden, Karolinska Institute, Department of Neuroscience
Wiskundevaardigheden zijn zeer belangrijk voor school en werksucces. Daarom is het belangrijk om voorspellers van wiskundevaardigheden te identificeren. Dit onderzoek kijkt naar de voorspellende waarde van en het effect van training met verschillende soorten logische puzzels en hieraan gerelateerde hersenactiviteit.

Verslaving door neurofeedback overwinnen?
Dr. A.K. (Anna) Zilverstand (v), Universiteit Maastricht –> Verenigde Staten, Mount Sinai School of Medicine, Department of Psychiatry
Voor verslaafden is het vrijwel onmogelijk om van drugs af te blijven. Met neurofeedback laten we verslaafden 'een kijkje nemen in hun eigen brein'. Zo leren ze om hun hunkering naar drugs te verminderen en weer controle terug te krijgen.

Bèta

Kwantumnetwerk Knooppunt
Dr. H. (Hannes) Bernien (m), Technische Universiteit Delft -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Physics
Toekomstige kwantumtechnologie biedt mogelijkheden buiten het bereik van klassieke tegenhangers. In een kwantumnetwerk kan informatie verstuurd worden, die van nature onhackbaar is. De onderzoeker gaat de fundamentele bouwsteen van een kwantumnetwerk ontwikkelen: het knooppunt.

Filming biomolecules in action
Dr. G. (Geert) Reitsma (m), Rijksuniversiteit Groningen -> Duitsland, Max Born Institute
In de natuur komt functionaliteit bijna altijd neer op snelle bewegingen in complexe biomoleculen. De onderzoeker gaat deze bewegingen filmen door gebruik van ultrakorte lichtflitsjes. De film levert onmisbare informatie op over hoe de natuur functioneert.

Voorkómen van ijsvorming
Dr. J (Jolet) de Ruiter (v), Universiteit Twente -> Verenigde Staten, Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering
IJsafzetting op windmolens zorgt voor een drastische verlaging van de energieopbrengst. De onderzoeker bestudeert de neerslag van minuscule onderkoelde mistdruppeltjes. Fundamenteel inzicht in de vorming van ijzel en rijp wordt gebruikt om nieuwe materialen te ontwerpen die ijsvorming voorkomen.

Handige moleculen door continu kristallen te maken
Ing R. E. (René) Steendam Msc (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Schotland, Stratchlyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences
Links- of rechtshandige medicijnen kunnen zeer efficiënt gemaakt worden door middel van kristallen. Hoe deze nieuwe methode precies werkt is onbekend. Door de processen in een continue stroom te onderzoeken kunnen de onderzoekers deze complexe omzetting in detail begrijpen.

Life Sciences

Welke kant op? De weergave van onze visuele omgeving in hersennetwerken
I.I.A. (Iris) Groen, PhD (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, National Institutes for Health, Bethesda
We bewegen ons dagelijks moeiteloos door de wereld. Hiervoor gebruiken we echter een complex hersennetwerk dat belangrijke visuele informatie uit onze omgeving verwerkt. De onderzoekers gaan dit netwerk in kaart brengen door hersengebieden tijdelijk te verstoren met breinstimulatie.

Het vertalen van hartfalen
Dr. S.A.A.C. (Sebastiaan) van Heesch (m), Hubrecht Instituut -> Duitsland, Max Delbrück Centrum Berlin, Experimental genetics of cardiovascular disease
Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, maar welk stukje DNA hiervoor zorgt blijft vaak onbekend. De onderzoeker bekijkt of erfelijke DNA veranderingen de vertaalslag van genen naar eiwitten in het hart verstoren en zo bijdragen aan het ontstaan van hartfalen.

Eiwitafbraak in de hersenen
Dr. M. (Marijn) Kuijpers (v), Universiteit Utrecht -> Duitsland, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie
Communicatie tussen hersencellen vereist een juiste balans tussen synthese en afbraak van eiwitten. Een belangrijk eiwitafbraak mechanisme in de cel is het autofagie systeem. De onderzoeker gaat kijken welke rol autofagie speelt in hersencel communicatie en eiwitafbraak.

Communicatie tussen tumor en alvleesklier
Dr. F.B.J. (Frits) Mattijssen (m), Wageningen UR -> Duitsland, Helmholtz Zentrum München, Helmholtz Diabetes Center (HDC), Institute of Diabetes and Cancer
Tumoren produceren bepaalde eiwitten die de afbraak van spier- en vetweefsel stimuleren. De onderzoekers proberen te ontrafelen of deze eiwitten de afgifte van insuline door de alvleesklier beïnvloeden, om zo ook de opbouw van spier- en vetweefsel te verhinderen.

Slapend leren in zangvogels
S. (Sanne) Moorman MSc. (v), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Boston University, Department of Biology
Slaap is belangrijk tijdens leren, maar de mechanismen zijn nog niet precies bekend. Om dit te ontrafelen, gaat de onderzoeker met behulp van micro-electrodes bij zangvogels hersenactiviteit meten en manipuleren tijdens slaap – en dit alles terwijl ze hun lied leren.

Geheugencellen afweersysteem gevaar voor de zwangerschap
Drs. E.D. (Emiel) Post Uiterweer (m), UMC Utrecht -> Verenigde Staten, New York University Medical Center, Department of Pathology
Na een infectie vormt het afweersysteem geheugencellen zodat een afweerreactie de volgende keer sneller kan plaatsvinden. Ik bestudeer of activatie van deze geheugencellen in de baarmoeder kan leiden tot ontsteking of afstoting van de placenta met gevaar voor de zwangerschap.

Droogte voorspellen, een half jaar vooruit
Ir. N. (Niko) Wanders (m), Universiteit Utrecht -> Verenigde Staten, Princeton University, Civil and Environmental Engineering
Droogte kan leiden tot schade voor bijvoorbeeld landbouw. Voorspellingen van droogte helpen deze schade te reduceren en maken de coördinatie van grootschalige humanitaire noodhulp mogelijk. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief lange termijn droogte voorspellingssysteem voor Afrika.