Toekenningen Rubicon 2014-1

Hieronder een lijst met de gehonoreerden, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden. De laureaten zijn tevens gesorteerd op clusters alfa/gamma, bèta en life sciences.

Gesorteerd op NWO-onderdeel

 

Gesorteerd op cluster


Gesorteerd op alfabet

Hersenmechanismes voor flexibel vs. dwangmatig gedrag
Drs. B. (Bernard) Bloem (m), VU -> Massachusetts Institute of Technology, McGovern Institute for Brain Research (US), 24 maanden
Het striatum is cruciaal voor het leren van gedrag en is betrokken bij o.a. dwangstoornissen, verslaving en tics. Wij denken dat striatale interneuronen de balans tussen flexibiliteit en compulsiviteit bepalen en willen deze hypothese testen en de onderliggende mechanismes bepalen.

De invloed van meerdere accenten op taalontwikkeling
H.M. (Helen) Buckler, MA (v), RU -> University of Toronto Mississauga, Human Communication Laboratory (CA), 24 maanden
Baby’s leren taal van volwassenen in hun omgeving. In de huidige in toenemende mate meertalige gemeenschap horen baby’s mensen met verschillende accenten, bijvoorbeeld Engels met een Mandarijn Chinees accent. Hoe dergelijke input de taalontwikkeling beïnvloedt wordt onderzocht in dit onderzoek.

Afbraakroutes in kaart gebracht
Dr. L.M.M. (Linda) Clijsters (v), UU -> New York University School of Medicine, Department of Pathology/Perlmutter Cancer Center (US), 24 maanden
In de cel regelen vele afbraakcomplexen de vereiste degradatie van eiwitten. Met een nieuwe screen brengt de onderzoeker ongekende eiwitafbraakroutes in kaart. Deze kaart helpt de onderzoeker bij het ontdekken en karakteriseren van nieuwe afbraakpaden die tumorvorming tegenhouden.

Snel transport van magnetische informatie in koolstof
Dr. S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG -> Unversity of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy, Device Materials group (UK), 24 maanden
Verbeteringen aan halfgeleiderelektronica kunnen door fysieke beperkingen niet tot in het oneindige doorgaan. De wetenschappers willen onderzoeken hoe goed vellen van koolstofatomen (grafeen) magnetische informatie kunnen dragen om zo snellere, goedkopere en compactere elektronische apparaten te maken die minder energie verbruiken.

Depressiegenen vinden met kunstmatige intelligentie
S. (Sanja) Franić, MSc (v), VU -> University of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics (UK), 24 maanden
De onderzoekers gaan computeralgoritmen trainen om verschillen te detecteren tussen het DNA van depressieve patiënten en dat van gezonde controles. Stukken DNA op basis waarvan een algoritme een depressieve van een niet-depressieve persoon kan onderscheiden, staan waarschijnlijk in een causaal verband met depressie.

Bewijs op bewijs. Nieuwe methoden voor meta-analyse
Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA -> National University of Singapore, Department of Psychology (SG), 12 maanden
Meta-analyse is een statistische techniek die gebruikt wordt om op basis van meerdere gepubliceerde artikelen algemene conclusies te trekken. Met bestaande methoden gaan conclusies meestal over de relatie tussen twee variabelen. In dit voorstel worden methoden uitgebreid die de meta-analyse van complete modellen mogelijk maakt.

Wat maakt dat mensen willen veranderen?
Dr. K.P. (Keegan) Knittle (m), UL -> University of Helsinki, Department of Social Research (FI), 24 maanden
Mensen motiveren voor gezonder gedrag is cruciaal in de preventie van cardiovasculaire, maar ook andere aandoeningen. Dit project zal identificeren welke factoren en technieken tot meer motivatie voor gedragsverandering leiden, en zal nagaan hoe deze binnen digitale interventies voor gedragsverandering kunnen worden toegepast.

Methaangas beïnvloedt klimaat en omgekeerd
Dr. S.K. (Sabine) Lengger (v), NIOZ / UU -> University of Bristol, Organic Geochemistry Unit (UK), 24 maanden
Methaan (aardgas), een krachtig broeikasgas, wordt voornamelijk door micro-organismen in moerassen geproduceerd. De chemische fossielen van deze organismen kunnen informatie geven over methaanproductie en daarmee kan de wisselwerking tussen methaan en klimaat in oude, huidige en toekomstige moerassen bestudeerd worden.

Droogte en de mens
Dr. ir. A.F. (Anne) Van Loon (v), WUR -> McGill University, Civil Engineering Department (CA), 24 maanden
Tot nu toe zijn alleen natuurlijke oorzaken van droogte in grondwater onderzocht, terwijl grondwateronttrekking door de mens ook droogte veroorzaakt. Hoe deze processen samenhangen is onbekend. De onderzoeker zal de invloed van klimaat en mens op droogte wereldwijd in kaart brengen.

Lekkende zenuwcellen
J. (Jinghui) Luo, MSc. (m), UL -> Department of Chemistry, Oxford University, (UK), 24 maanden
In ziektes zoals Alzheimer en Parkinson ontstaan giftige eiwitklontjes die gaatjes in zenuwcellen kunnen maken. Ik wil ontdekken hoe die gaatjes ontstaan en hoe dat kan worden voorkomen.

Hoe mensen zich inleven in andermans emotie
Dr. S. (Sasha) Ondobaka (m), RU -> Institute of Neurology, University College London (GB), 24 maanden
Problemen met het inleven in andermans emotie leidt tot moeilijkheden in de sociale omgang (bijv. bij autisme). Een nieuw model voor emotieverwerking wordt ontwikkeld en getoetst. Dit kan leiden tot succesvolle interventieprogramma’s gericht op verbetering van het sociaal functioneren.

Energietransport in revolutionaire, goedkope, efficiënte zonnecellen
MSc. S. (Stephan) van Reenen (m), TU/e -> University of Oxford, Department of Physics (UK), 24 maanden
Binnen korte tijd zijn zonnecellen van organisch-anorganisch hybride materialen, genaamd perovskieten, uitgegroeid tot een potentieel efficiënt (al 16%), goedkoop, en duurzaam alternatief voor energiewinning. De onderzoekers zullen energietransport in dit materiaal analyseren ter verklaring en verbetering van de hoge efficiëntie.

Oude botten – oud bloed?
Drs. E.V. (Evgenia) Verovskaya (v), UMCG -> University of California San Francisco, Eli and Edythe Broad Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research (VS), 24 maanden
Bloedvorming start in het beenmerg. Op hogere leeftijd komen meer ziekten in zowel het bloed als de botten voor. De onderzoeker zal bestuderen of leeftijdgerelateerde veranderingen in het beenmerg kunnen leiden tot bloedziekten.

Dodelijke CD4 T-cellen
Dr. E.J.M. (Ellen) Wehrens (v), UU -> University of California, San Diego, Division of Biological Sciences (US), 24 maanden
Onlangs is er in het immuunsysteem een CD4 T-cel ontdekt met dodelijke functie. De onderzoekers gaan kijken of deze cellen virusgeïnfecteerde cellen kunnen doden en gebruikt kunnen worden in de behandeling van infectieziekten.

Wat maakt een bacterie virulent?
Dr. X. (Xinglin) Zhang (m), UU -> University of Oxford, Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden
De bacterie Yersinia enterocolitica veroorzaakt darmontstekingen en diarree. In dit onderzoek worden moderne genetische methoden gebruikt om te bepalen welke genen van deze bacterie bijdragen aan het vermogen om ziekte te veroorzaken.


Gesorteerd op NWO-onderdeel

Aard- en Levenswetenschappen

Hersenmechanismes voor flexibel vs. dwangmatig gedrag
Drs. B. (Bernard) Bloem (m), VU ->Massachusetts Institute of Technology, McGovern Institute for Brain Research (US), 24 maanden
Het striatum is cruciaal voor het leren van gedrag en is betrokken bij o.a.
dwangstoornissen, verslaving en tics. Wij denken dat striatale interneuronen de balans tussen flexibiliteit en compulsiviteit bepalen en willen deze hypothese testen en de onderliggende mechanismes bepalen.

Afbraakroutes in kaart gebracht
Dr. L.M.M. (Linda) Clijsters (v), UU -> New York University School of Medicine, Department of Pathology/Perlmutter Cancer Center (US), 24 maanden
In de cel regelen vele afbraakcomplexen de vereiste degradatie van eiwitten. Met een nieuwe screen brengt de onderzoeker ongekende eiwitafbraakroutes in kaart. Deze kaart helpt de onderzoeker bij het ontdekken en karakteriseren van nieuwe afbraakpaden die tumorvorming tegenhouden.

Methaangas beïnvloedt klimaat en omgekeerd
Dr. S.K. (Sabine) Lengger (v), NIOZ / UU -> University of Bristol, Organic Geochemistry Unit (UK), 24 maanden
Methaan (aardgas), een krachtig broeikasgas, wordt voornamelijk door micro-organismen in moerassen geproduceerd. De chemische fossielen van deze organismen kunnen informatie geven over methaanproductie en daarmee kan de wisselwerking tussen methaan en klimaat in oude, huidige en toekomstige moerassen bestudeerd worden.

Droogte en de mens
Dr. ir. A.F. (Anne) Van Loon (v), WUR -> McGill University, Civil Engineering Department (CA), 24 maanden
Tot nu toe zijn alleen natuurlijke oorzaken van droogte in grondwater onderzocht, terwijl grondwateronttrekking door de mens ook droogte veroorzaakt. Hoe deze processen samenhangen is onbekend. De onderzoeker zal de invloed van klimaat en mens op droogte wereldwijd in kaart brengen.

Chemische Wetenschappen

Lekkende zenuwcellen
J. (Jinghui) Luo, MSc. (m), UL -> Department of Chemistry, Oxford University, (UK), 24 maanden
In ziektes zoals Alzheimer en Parkinson ontstaan giftige eiwitklontjes die gaatjes in zenuwcellen kunnen maken. Ik wil ontdekken hoe die gaatjes ontstaan en hoe dat kan worden voorkomen.

Geesteswetenschappen

De invloed van meerdere accenten op taalontwikkeling
H.M. (Helen) Buckler, MA (v), RU -> University of Toronto Mississauga, Human Communication Laboratory (CA), 24 maanden
Baby’s leren taal van volwassenen in hun omgeving. In de huidige in toenemende mate meertalige gemeenschap horen baby’s mensen met verschillende accenten, bijvoorbeeld Engels met een Mandarijn Chinees accent. Hoe dergelijke input de taalontwikkeling beïnvloedt wordt onderzocht in dit onderzoek.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Depressiegenen vinden met kunstmatige intelligentie
S. (Sanja) Franić, MSc (v), VU -> University of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics (UK), 24 maanden
De onderzoekers gaan computeralgoritmen trainen om verschillen te detecteren tussen het DNA van depressieve patiënten en dat van gezonde controles. Stukken DNA op basis waarvan een algoritme een depressieve van een niet-depressieve persoon kan onderscheiden, staan waarschijnlijk in een causaal verband met depressie.

Bewijs op bewijs. Nieuwe methoden voor meta-analyse
Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA -> National University of Singapore, Department of Psychology (SG), 12 maanden
Meta-analyse is een statistische techniek die gebruikt wordt om op basis van meerdere gepubliceerde artikelen algemene conclusies te trekken. Met bestaande methoden gaan conclusies meestal over de relatie tussen twee variabelen. In dit voorstel worden methoden uitgebreid die de meta-analyse van complete modellen mogelijk maakt.

Wat maakt dat mensen willen veranderen?
Dr. K.P. (Keegan) Knittle (m), UL -> University of Helsinki, Department of Social Research (FI), 24 maanden
Mensen motiveren voor gezonder gedrag is cruciaal in de preventie van cardiovasculaire, maar ook andere aandoeningen. Dit project zal identificeren welke factoren en technieken tot meer motivatie voor gedragsverandering leiden, en zal nagaan hoe deze binnen digitale interventies voor gedragsverandering kunnen worden toegepast.

Hoe mensen zich inleven in andermans emotie
Dr. S. (Sasha) Ondobaka (m), RU -> Institute of Neurology, University College London (GB), 24 maanden
Problemen met het inleven in andermans emotie leidt tot moeilijkheden in de sociale
omgang (bijv. bij autisme). Een nieuw model voor emotieverwerking wordt ontwikkeld en getoetst. Dit kan leiden tot succesvolle interventieprogramma’s gericht op verbetering van het sociaal functioneren.

Natuurkunde

Snel transport van magnetische informatie in koolstof
Dr. S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG -> Unversity of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy, Device Materials group (VK), 24 maanden
Verbeteringen aan halfgeleiderelektronica kunnen door fysieke beperkingen niet tot in het oneindige doorgaan. De wetenschappers willen onderzoeken hoe goed vellen van koolstofatomen (grafeen) magnetische informatie kunnen dragen om zo snellere, goedkopere en compactere elektronische apparaten te maken die minder energie verbruiken.

Energietransport in revolutionaire, goedkope, efficiënte zonnecellen
MSc. S. (Stephan) van Reenen (m), TU/e -> University of Oxford, Department of Physics (UK), 24 maanden
Binnen korte tijd zijn zonnecellen van organisch-anorganisch hybride materialen,
genaamd perovskieten, uitgegroeid tot een potentieel efficiënt (al 16%), goedkoop, en duurzaam alternatief voor energiewinning. De onderzoekers zullen energietransport in dit materiaal analyseren ter verklaring en verbetering van de hoge efficiëntie.

Medische Wetenschappen (ZonMW)

Oude botten – oud bloed?
Drs. E.V. (Evgenia) Verovskaya (v), UMCG -> University of California San Francisco, Eli and Edythe Broad Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research (VS), 24 maanden
Bloedvorming start in het beenmerg. Op hogere leeftijd komen meer ziekten in zowel het bloed als de botten voor. De onderzoeker zal bestuderen of leeftijdgerelateerde veranderingen in het beenmerg kunnen leiden tot bloedziekten.

Dodelijke CD4 T-cellen
Dr. E.J.M. (Ellen) Wehrens (v), UU -> University of California, San Diego, Division of Biological Sciences (US), 24 maanden
Onlangs is er in het immuunsysteem een CD4 T-cel ontdekt met dodelijke functie. De onderzoekers gaan kijken of deze cellen virusgeïnfecteerde cellen kunnen doden en gebruikt kunnen worden in de behandeling van infectieziekten.

Wat maakt een bacterie virulent?
Dr. X. (Xinglin) Zhang (m), UU -> University of Oxford, Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden
De bacterie Yersinia enterocolitica veroorzaakt darmontstekingen en diarree. In dit
onderzoek worden moderne genetische methoden gebruikt om te bepalen welke genen van deze bacterie bijdragen aan het vermogen om ziekte te veroorzaken.


Gesorteerd op cluster

Alpha/Gamma

De invloed van meerdere accenten op taalontwikkeling
H.M. (Helen) Buckler, MA (v), RU -> University of Toronto Mississauga, Human Communication Laboratory (CA), 24 maanden
Baby’s leren taal van volwassenen in hun omgeving. In de huidige in toenemende mate meertalige gemeenschap horen baby’s mensen met verschillende accenten, bijvoorbeeld Engels met een Mandarijn Chinees accent. Hoe dergelijke input de taalontwikkeling beïnvloedt wordt onderzocht in dit onderzoek.

Depressiegenen vinden met kunstmatige intelligentie
S. (Sanja) Franić, MSc (v), VU -> University of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics (UK), 24 maanden
De onderzoekers gaan computeralgoritmen trainen om verschillen te detecteren tussen het DNA van depressieve patiënten en dat van gezonde controles. Stukken DNA op basis waarvan een algoritme een depressieve van een niet-depressieve persoon kan onderscheiden, staan waarschijnlijk in een causaal verband met depressie.

Bewijs op bewijs. Nieuwe methoden voor meta-analyse
Dr. S. (Suzanne) Jak (v), UvA -> National University of Singapore, Department of Psychology (SG), 12 maanden
Meta-analyse is een statistische techniek die gebruikt wordt om op basis van meerdere gepubliceerde artikelen algemene conclusies te trekken. Met bestaande methoden gaan conclusies meestal over de relatie tussen twee variabelen. In dit voorstel worden methoden uitgebreid die de meta-analyse van complete modellen mogelijk maakt.

Wat maakt dat mensen willen veranderen?
Dr. K.P. (Keegan) Knittle (m), UL -> University of Helsinki, Department of Social Research (FI), 24 maanden
Mensen motiveren voor gezonder gedrag is cruciaal in de preventie van cardiovasculaire, maar ook andere aandoeningen. Dit project zal identificeren welke factoren en technieken tot meer motivatie voor gedragsverandering leiden, en zal nagaan hoe deze binnen digitale interventies voor gedragsverandering kunnen worden toegepast.

Hoe mensen zich inleven in andermans emotie
Dr. S. (Sasha) Ondobaka (m), RU -> Institute of Neurology, University College London (GB), 24 maanden
Problemen met het inleven in andermans emotie leidt tot moeilijkheden in de sociale omgang (bijv. bij autisme). Een nieuw model voor emotieverwerking wordt ontwikkeld en getoetst. Dit kan leiden tot succesvolle interventieprogramma’s gericht op verbetering van het sociaal functioneren.

Bèta

Snel transport van magnetische informatie in koolstof
Dr. S. (Saeedeh) Farokhipoor (v), RUG -> Unversity of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy, Device Materials group (VK), 24 maanden
Verbeteringen aan halfgeleiderelektronica kunnen door fysieke beperkingen niet tot in het oneindige doorgaan. De wetenschappers willen onderzoeken hoe goed vellen van koolstofatomen (grafeen) magnetische informatie kunnen dragen om zo snellere, goedkopere en compactere elektronische apparaten te maken die minder energie verbruiken.

Lekkende zenuwcellen
J. (Jinghui) Luo, MSc. (m), UL -> Department of Chemistry, Oxford University, (UK), 24 maanden
In ziektes zoals Alzheimer en Parkinson ontstaan giftige eiwitklontjes die gaatjes in zenuwcellen kunnen maken. Ik wil ontdekken hoe die gaatjes ontstaan en hoe dat kan worden voorkomen.

Energietransport in revolutionaire, goedkope, efficiënte zonnecellen
MSc. S. (Stephan) van Reenen (m), TU/e -> University of Oxford, Department of Physics (UK), 24 maanden
Binnen korte tijd zijn zonnecellen van organisch-anorganisch hybride materialen, genaamd perovskieten, uitgegroeid tot een potentieel efficiënt (al 16%), goedkoop, en duurzaam alternatief voor energiewinning. De onderzoekers zullen energietransport in dit materiaal analyseren ter verklaring en verbetering van de hoge efficiëntie.

Life Sciences

Hersenmechanismes voor flexibel vs. dwangmatig gedrag
Drs. B. (Bernard) Bloem (m), VU ->Massachusetts Institute of Technology, McGovern Institute for Brain Research (US), 24 maanden
Het striatum is cruciaal voor het leren van gedrag en is betrokken bij o.a. dwangstoornissen, verslaving en tics. Wij denken dat striatale interneuronen de balans tussen flexibiliteit en compulsiviteit bepalen en willen deze hypothese testen en de onderliggende mechanismes bepalen.

Afbraakroutes in kaart gebracht
Dr. L.M.M. (Linda) Clijsters (v), UU -> New York University School of Medicine, Department of Pathology/Perlmutter Cancer Center (US), 24 maanden
In de cel regelen vele afbraakcomplexen de vereiste degradatie van eiwitten. Met een nieuwe screen brengt de onderzoeker ongekende eiwitafbraakroutes in kaart. Deze kaart helpt de onderzoeker bij het ontdekken en karakteriseren van nieuwe afbraakpaden die tumorvorming tegenhouden.

Methaangas beïnvloedt klimaat en omgekeerd
Dr. S.K. (Sabine) Lengger (v), NIOZ / UU -> University of Bristol, Organic Geochemistry Unit (UK), 24 maanden
Methaan (aardgas), een krachtig broeikasgas, wordt voornamelijk door micro-organismen in moerassen geproduceerd. De chemische fossielen van deze organismen kunnen informatie geven over methaanproductie en daarmee kan de wisselwerking tussen methaan en klimaat in oude, huidige en toekomstige moerassen bestudeerd worden.

Droogte en de mens
Dr. ir. A.F. (Anne) Van Loon (v), WUR -> McGill University, Civil Engineering Department (CA), 24 maanden
Tot nu toe zijn alleen natuurlijke oorzaken van droogte in grondwater onderzocht, terwijl grondwateronttrekking door de mens ook droogte veroorzaakt. Hoe deze processen samenhangen is onbekend. De onderzoeker zal de invloed van klimaat en mens op droogte wereldwijd in kaart brengen.

Oude botten – oud bloed?
Drs. E.V. (Evgenia) Verovskaya (v), UMCG -> University of California San Francisco, Eli and Edythe Broad Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research (VS), 24 maanden
Bloedvorming start in het beenmerg. Op hogere leeftijd komen meer ziekten in zowel het bloed als de botten voor. De onderzoeker zal bestuderen of leeftijdgerelateerde veranderingen in het beenmerg kunnen leiden tot bloedziekten.

Dodelijke CD4 T-cellen
Dr. E.J.M. (Ellen) Wehrens (v), UU -> University of California, San Diego, Division of Biological Sciences (US), 24 maanden
Onlangs is er in het immuunsysteem een CD4 T-cel ontdekt met dodelijke functie. De onderzoekers gaan kijken of deze cellen virusgeïnfecteerde cellen kunnen doden en gebruikt kunnen worden in de behandeling van infectieziekten.

Wat maakt een bacterie virulent?
Dr. X. (Xinglin) Zhang (m), UU -> University of Oxford, Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden
De bacterie Yersinia enterocolitica veroorzaakt darmontstekingen en diarree. In dit onderzoek worden moderne genetische methoden gebruikt om te bepalen welke genen van deze bacterie bijdragen aan het vermogen om ziekte te veroorzaken.