Toekenningen Rubicon 2012-2

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Nepvirussen als nieuw kankervaccin
Ir. M.M.C. (Maartje) Bastings (v) 1984, TUE-> Harvard University, Dana Farber Cancer Institute, Boston (US), 24 maanden
Bij veel auto-immuunziekten werkt het eigen immuunsysteem niet goed meer. De onderzoeker wil met DNA-origami nepvirussen ontwikkelen om gericht de verstoorde mechanismen van het immuunsysteem te bestuderen en herprogrammeren. Hierdoor kunnen nieuwe vaccins voor o.a. kanker ontwikkeld worden.

Lymfklierkanker onder de loep
R. (Renée) Beekman MD, MSc (v) 1981, EUR -> IDIBAPS, Department of Oncology and Haematology (ES), 24 maanden
Kanker ontstaat omdat er gedurende het leven veranderingen optreden in de erfelijke code die ligt opgeslagen in onze lichaamscellen. Daarnaast spelen veranderingen een rol die het aflezen van de erfelijke code beïnvloeden. De onderzoeker gaat deze laatstgenoemde veranderingen onder de loep nemen in lymfklierkanker.

Medicijnen ontdekken met behulp van vissen
J.G.M. (Judith) Bergboer, MSc (v) 1983, RU -> Harvard Medical School, Nephrology Division (US), 24 maanden

Vele cellen in het menselijk lichaam hebben antennes om signalen te ontvangen en door te geven, zo ook de cellen in het reukorgaan. Bij een aantal ongeneeslijke zeer ernstige aandoeningen, ciliopathiën genoemd, gaat er iets mis met deze antennes. In dit onderzoek wordt het reukorgaan van de vis gebruikt om nieuwe medicijnen voor deze ziekten te ontdekken.

Simultaneous progress in coding theory and quantum entanglement
Dr. J. (Jop) Briët (m) 1980, CWI/UvA -> New York University, Courant Institute for Mathematical Sciences, (US), 24 maanden

Mathematics/Computer Science Society produces digital data at a tremendous rate, making processing it a daunting challenge. The aim of this project is to analyse ways to more effectively store and communicate data using state-of-the-art codes and quantum entanglement, the most counterintuitive phenomenon of quantum mechanics. The innovative steps in this research are in part based on novel links to celebrated work of Alexander Grothendieck, one of last century's most influential mathematicians.

Beter het ziekenhuis uit?
Dr. B.M. (Bianca) Buurman (v) 1977, UvA -> Yale University, Faculty of Medicine, Department of Geriatrics (US), 15 maanden

Veel ouderen komen met beperkingen in functioneren uit het ziekenhuis, waardoor ze zich niet meer zelfstandig thuis kunnen redden. Hoe kan dat eigenlijk? En hoe kunnen ouderen weer herstellen? De onderzoeker gaat methoden onderzoeken om ouderen te laten revalideren na ziekenhuisopname.

Waarheen met het Chinese internetrecht?
Dr. R.J.E.H. (Rogier) Creemers (m) 1982, UM -> University of Oxford, Centre for Socio-Legal Studies (GB), 22 maanden

Dit onderzoek brengt het Chinese internetrecht in kaart. Het analyseert de belangrijkste teksten, en identificeert de belangrijkste spelers. Ook zal het onderzoeken hoe dit recht wordt toegepast in rechtbanken en andere organen.

Analysis of protein-coding loss-of-function variants in complex human traits
Dr. J.K. (Karol) Estrada (m) 1979, EUR -> Massachusetts General Hospital (ATGU), Harvard (US), 24 maanden

DNA-sequencingonderzoek ontdekt vele miljoenen DNA-varianten, waaronder Loss-of-function varianten die genen kunnen uitschakelen. De onderzoeker gaat de wereldwijd grootste publieke database maken van Loss-of-function DNA-varianten, gebaseerd op tienduizenden mensen, om genetische oorzaken te vinden van o.a. osteoporose.

Blowing in the wind: renewable energy & ethnic minorities in Chinese Inner Mongoli
Mr. R. (Richard) Fraser (m) 1981, UL -> University of Cambridge, Mongolia & Inner Asia Studies Unit, Division of Social Anthropology (GB), 23 maanden

Chinese Inner Mongolia has a long history of mobile pastoralism. In recent years, the region has been transformed into a centre of renewable energy. This research explores the transition and its effects on ethnic minority pastoralists.

Zoeken naar nieuwe behandelingen voor epilepsie
Dr. N.A. (Natalia) Goriounova (v) 1978, VU -> Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Marseille (FR), 24 maanden

Epilepsie ontstaat door een verstoord evenwicht tussen inhibitie en excitatie in het brein. De onderzoeker gaat receptoren bestuderen in het brein van epileptische muizen en epilepsiepatiënten die overvloedige excitatie remmen. Farmacologische stimulatie van deze receptoren zou epilepsie kunnen verminderen.

Anisotropic polygonal self-propelled particles: towards application in a Lab-on-a-Chip

Dr. J. (Joost) de Graaf (m) 1985, UU -> Universität Stuttgart, Institute for Computational Physics – Colloid Physics (DE), 24 maanden
The shape of microscopic (artificial) self-propelled particles governs their movement through a patterned environment. The researchers will study many shapes in order to achieve a design that can navigate its way through the micro channels of a fluid-based chip.

Vol van verwachting
Dr. ir. P.S. (Pleunie) Hogenkamp (v) 1982, WUR -> Uppsala Universitet, Department of Neuroscience (SE), 12 maanden

Verwachtingen omtrent ons eten zijn belangrijk voor onze voedselinname. Dit onderzoek kijkt of een mismatch tussen verwachte verzadiging en daadwerkelijke verzadiging overconsumptie bevordert, en of de verwachte verzadigingswaarde verschilt tussen patiënten die na een maagoperatie een gezond gewicht hebben en patiënten die obees zijn gebleven.

Moleculaire computers in het brein
A.P.H. (Arthur) de Jong, MSc (m) 1983, VU –> Harvard Medical School, Department of Neurobiology, (US), 24 maanden

Communicatie tussen zenuwcellen vindt plaats in gespecialiseerde contactpunten, genaamd synapsen. Deze synapsen verwerken en bewaren informatie in het brein, en zijn dus de ‘computers’ die leren en geheugen verzorgen. Dysfunctie van synapsen kan verschillende neurologische aandoeningen veroorzaken, zoals autisme en depressie. Door de functie van eiwitten en de elektrische activiteit van zenuwcellen te bepalen, bestudeert de onderzoeker hoe deze moleculaire machines werken in het brein.

Astma verstoort ontwikkeling dendritische cel

Dr. L. (Lianne) van de Laar (v) 1983, EUR -> Universiteit Gent (VIB), Inwendige ziekten (BE), 24 maanden
Dendritische cellen hebben een sturende rol in astma. De onderzoeker gaat uitzoeken hoe astma de ontwikkeling van dendritische cellen beïnvloedt. Door factoren die bij astma vrijkomen een voor een te veranderen, gaat de onderzoeker bestuderen welke factor deze verschuivingen veroorzaakt.

Kernspins dirigeren met microgolfpulsen

Drs. G. (Guinevere) Mathies (v) 1981, UL -> Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, US, 24 maanden
Kernspinresonantie-spectroscopie (nuclear magnetic resonance of NMR in het Engels) is nu al één van de belangrijkste methodes om complexe moleculaire structuren in kaart te brengen. Maar het kan nog beter. Met behulp van microgolfpulsen kan de toestand van ongepaarde elektronen in de buurt van een te bestuderen moleculaire structuur worden gemanipuleerd. Deze elektronen op hun beurt zorgen ervoor dat de spins van de atoomkernen in de structuur meer in het gelid komen te staan waardoor de kernspinresonantie gemakkelijker kan worden waargenomen.

A general law describing the diffusion of membrane proteins in vivo based on single molecule tracking of membrane proteins in Escherichia coli.

Dr. J.T. (Jacek) Mika (m) 1983, RUG -> Katholieke Universiteit Leuven, Department of Chemistry Faculty of Science (BE), 24 maanden
A full understanding of processes happening in cells requires a quantitative description of protein localisation and movement. By tracking the motion of single membrane proteins in live bacteria with microscopy researchers will obtain a general law describing their mobility.

Een seintje voor zijwortelproductie

Dr. B.K. (Barbara) Möller (v) 1979, WUR -> Universiteit Gent (VIB) (BE), 24 maanden
De wortels van planten maken zijwortels om voldoende voedsel uit de bodem te halen. De onderzoeker gaat na hoe cellen in de wortel worden ingeseind om een zijwortel te vormen. Ook kijken ze hoe deze cellen veranderen na het seintje.

Nieuw licht op zonne-energieopslag

Dr. M.M. (Matti) van Schooneveld (m) 1984, UU –> Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Department of Molecular Theory and Spectroscopy (DE), 24 maanden
In planten wordt zonne-energie opgeslagen in chemische bindingen door water om te zetten in zuurstof, elektronen en protonen. De onderzoeker gaat met nieuwe röntgen-spectroscopische technieken na hoe dit gebeurt om bij te dragen aan de ontwikkeling van niet-fossiele brandstoffen.

Winnen of verliezen

Dr. S.J.E. (Saskia) Suijkerbuijk (v) 1983, UU -> University of Cambridge, Gurdon Institute (GB), 24 maanden
Voortdurend vergelijken de cellen in een weefsel hun fitheid met die van omliggende cellen. Hierbij worden de minst fitte cellen herkend en gaan dood. De onderzoeker gaat kijken of kankercellen dit proces gebruiken om beter te groeien.

Kwantumteleportatie op een silicium chip

Ir. M. (Menno) Veldhorst (m) 1984, UT-> The University of New South Wales, Sydney (AU), 24 maanden
Een essentiële stap in de fabricage van een kwantumcomputer is het verplaatsen van kwantuminformatie. In dit onderzoeksproject wordt getracht deze stap te nemen in silicium door middel van het intrigerende proces van kwantumteleportatie.

Building tissues from cells and microspheres

H. (Huanan) Wang, MSc (m) 1980, RU -> Massachusetts Institute of Technology, Harvard - Division of Health Sciences and Technology (US), 18 maanden
Human tissues are composed of micro- or nanosized building blocks. This research project aims to use cells and polymeric cell-binding microspheres as building blocks to self-assemble into 3D artificial tissues that can be used for regeneration of a wide variety of tissues.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: