Toekenningen Rubicon 2012-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de promotie-instelling en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Leessnelheid: zo ouder zo kind?
E. (Elsje) van Bergen, MSc (v), UvA -> University of Oxford, Department of Experimental Psychology (GB), 24 maanden
Als je samen met iemand een tekst leest valt het op dat de een sneller leest dan de ander. Maar hoe komt dat? In dit onderzoek worden ouders en hun kinderen onderzocht op hun leesvaardigheid, omgeving en genen.

De appel valt niet ver van de boom
Drs. S. (Sytske) Besemer MSc (v), NSCR/University of Cambridge -> University of California, Berkeley (US), 24 maanden
Kinderen van criminele ouders zijn vaker zelf crimineel. Is criminaliteit dus erfelijk? Of spelen justitie, de thuissituatie, en de buurt een rol? De onderzoekers vergelijken data uit vier Westerse landen (Nederland, Engeland, Zweden en de VS) om dit te onderzoeken.

Chronische leverziekten: de celspecifieke aanpak
Dr. V. (Veerle) Bieghs (v), UM -> RWTH University Hospital of Aachen (DE), 24 maanden
Chronische leverziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de westerse maatschappij. De aandoening wordt meestal pas in een zeer laat stadium opgemerkt en daarom is behandeling heel erg moeilijk. De onderzoekers zullen celspecifiek te werk gaan om nieuwe moleculaire aangrijpingspunten te verkrijgen voor de behandeling van chronische leverziekten.

Zelfgemaakte stamcellen
Dr. F.L. (Frank) Bos (m), EUR -> University of California, San Francisco (US), 24 maanden
Stamcellen voor bloed worden voor het eerst aangemaakt in een embryo en ze ontstaan vanuit bloedvat- (endotheel)cellen. Bij veel bloedziekten functioneren de bloedcellen niet goed, en als therapie worden bloedstamcellen van een donor in het beenmerg van de patiënt getransplanteerd om zo de bloedproductie weer normaal te krijgen. Met dit voorstel willen we achterhalen welk genetisch programma er wordt gebruikt bij de aanmaak van menselijke bloedstamcellen uit endotheelcellen. Deze kennis willen we gebruiken om endotheelcellen aan te sporen om een onuitputtelijke bron van bloedstamcellen te maken zodat er stamceltherapieën op maat voor patiënten kunnen worden ontwikkeld.

Nieuwe inzichten in de aanmaak van bloed
Dr. ir. B.J. (Bart) Crielaard (m), UU -> Cornell University, Joan & Sanford I. Weill Medical College (US), 22 maanden
Problemen in de aanmaak van bloed kunnen leiden tot ernstige aandoeningen zoals chronische bloedarmoede of bloedkanker. Om nieuwe behandelingen voor deze ziektes te ontwikkelen, gaan de onderzoekers onderzoeken wat de rol van een bepaald soort bloedcel, de macrofaag, hierin is.

Zijn hardlopers doodlopers?
Dr. T.M.H. (Thijs) Eijsvogels (m), RU -> University of Connecticut, Hartford Healthcare Research Institute (US), 24 maanden
Voldoende lichamelijke activiteit is belangrijk voor de gezondheid. Toch kunnen ook sporters getroffen worden door een hartinfarct. Dit onderzoek vergelijkt de functie en structuur van bloedvaten en het hart in actieve en inactieve proefpersonen, met en zonder een hartinfarct.

Nieuwe materialen voor nieuwe generatie elektronica
Dr. J. (Jia) Gao (m), RUG -> Princeton University, Department of Chemical and Biological Engineering (US), 24 maanden
Vooruitgang op het gebied van informatie-en communicatietechnologieën is afhankelijk van het gebruik van materialen en methoden van de halfgeleidertechnologie. Dit onderzoek richt zich op nieuwe methoden voor de synthese en verwerking van grafeen nanoribbons om toepassingen in toekomstige elektronica mogelijk te maken.

De Nederlandse natuur ontdekt
Dr. E. (Esther) van Gelder (v), UL -> UU, Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (NL), 24 maanden
Na eeuwen van onderzoek naar exotische planten en dieren, ontdekten Nederlanders rond 1800 hun eigen omgeving. Dit onderzoek gaat na hoe een wetenschappelijke ondernemer de nationale natuur op de agenda zette en daarmee het gemeenschapsgevoel in een verdeeld land wilde bevorderen.

Atom thick devices
Dr. A. (Antony) George (m), UT -> Rice University, Ajayan Research Group (US), 24 maanden
An atom thick sheet of carbon - graphene - is one of the most promising materials ever discovered. The study will focus on ways to pattern and manipulate graphene for realizing atom thick devices.

Hoe het kinderbrein leert rekenen
Dr. D.D. (Dietsje) Jolles (v), UL -> Stanford University School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences (US), 24 maanden
Op de basisschool leren kinderen fundamentele rekenvaardigheden. Sommige kinderen kampen echter met rekenproblemen. Dit onderzoek bekijkt wat er in het brein gebeurt als kinderen leren rekenen. Zo willen de onderzoekers achterhalen of er een neurobiologische oorzaak is voor rekenproblemen.

Nieuwe wapens tegen malaria
Dr. W.A. (Wouter) van der Linden (m), UL -> Stanford University School of Medicine, Department of Pathology (US), 24 maanden
Veel bestaande medicijnen verliezen langzaam hun werking tegen malaria. Daarom ontwikkelen de onderzoekers een techniek waarmee de levenscyclus van een malariaparasiet in beeld gebracht kan worden. Dit helpt bij het maken van nieuwe medicijnen tegen malaria.

De val van een zwart gat
Dr. M. (Maarten) van de Meent (m), UU -> University of Southampton, General Relativity Group (GB), 24 maanden
Volgens de relativiteitstheorie zenden om elkaar draaiende zwarte gaten zwaartekrachtsgolven uit. Voor de detectie hiervan is een nauwkeurige voorspelling van hun baan noodzakelijk. Dit onderzoek beschrijft de baan van een licht zwart gat om een roterend superzwaar zwart gat.

Functioneren van bodems na droogte
Dr. A. (Annelein) Meisner (v), WUR -> Lund University, Microbial Ecology Group (SE), 24 maanden
Micro-organismen in de bodem zijn belangrijk voor het functioneren van ecosystemen. Ze leveren vele diensten voor mensen zoals het beschikbaar maken van voedingsstoffen voor de groei van planten. Klimaatverandering leidt tot veranderingen in neerslagpatronen wat de vochtgehalten van bodems veranderd. Wetenschappers onderzoeken hoe deze veranderingen het functioneren van micro-organismen kan beïnvloeden.

Ultrasnelle controle over magnetische krachten met elektrische velden
Ir. J.H. (Johan) Mentink (m), RU -> Universität Hamburg, CFEL Max Planck Research Department (DE), 24 maanden
De sterkste krachten in magneten hebben hun oorsprong in de spin-afhankelijke interactie tussen elektronen. De onderzoekers gaan een nieuwe theorie ontwikkelen om te onderzoeken hoe de magnetische krachten met ultrakorte elektrische pulsen kunnen worden gecontroleerd.

Seeing live brain cells at work
Dr. Y. (Yoav) Noam (m), UvA -> University of California-Irvine, Dept. of Anatomy & Neurobiology (US), 24 maanden
Communication among brain cells requires specialized proteins ('ion channels') that reside on the cell membrane, where they conduct electric currents. Importantly, abnormal regulation of ion channels may result in brain pathologies such as epilepsy. In the proposed research, innovative microscopy techniques will be employed to directly visualize and analyze how different types of ion channels assemble and behave on the surface of living neurons. By doing so, the physiological contribution of specific ion channels to brain function in health and disease will be revealed.

Modelling the benefits of Swarm Planning, a dynamic way of planning for future adaptation to climate change impacts.
Ir. R.E. (Rob) Roggema (m), TUD -> RMIT University, School of Architecture and Design (AU), 24 maanden
Hoe kunnen we ons snel aanpassen aan onverwachte klimaatveranderingen, als alle plannen voor ruimtelijke ordening uitgaan van een vaste eindsituatie? Om dit probleem op te lossen is een planningsbenadering ontwikkeld (Swarm Planning), waarin juist de dynamiek leidend is, en externe veranderingen de ruimtelijke ordening sturen. Dit onderzoek richt zich op het onderbouwen dan wel ontkrachten van de voordelen van deze Swarm Planning benadering, door onder andere case studies te doen in Nederland en Australië.

De biologie van kransslagaders live in beeld
Dr. J.W.H. (Johan) Verjans (m), UMC Utrecht -> Harvard University, Massachusetts General Hospital, Department of Cardiology/Center for Molecular Imaging Research (US), 12 maanden
Een hartinfarct ontstaat door vernauwingen in kransslagaders die uiteindelijk resulteren in een obstructie. De ernst van een vernauwing voorspelt niet of deze een hartinfarct gaat veroorzaken. De onderzoekers gebruiken geavanceerde beeldvormingstechnieken om moleculaire kenmerken van de gevaarlijkste vernauwingen te detecteren.

De wespentaille verklaard: gebrekkige vetaanmaak in sluipwespen
Dr. B. (Bertanne) Visser (v), VU -> Université de Tours, Physical ecology and multitrophic interactions (FR), 24 maanden
Alle diersoorten kunnen voedingsstoffen uit voedsel opslaan in reserves, zoals vetten. Een zeer opmerkelijke uitzondering hierop vormen sluipwespen die geen vetvoorraden aanleggen. Dit onderzoek ontrafelt hoe de omgang tussen sluipwesp en omgeving ten grondslag ligt aan hun gebrekkige vetaanmaak.

Modeling and analyzing multiparty mediation efforts
S. (Siniša) Vuković, MA (m), UL -> School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C. (US) , 24 maanden
Nearly all international conflicts around the world have been managed by more than one mediator. Unfortunately, contemporary scholarship of international mediation fails to incorporate the proliferation of mediators into its analysis. This research aims to expand the academic knowledge of international mediation by observing various dynamics that are caused by the presence of more than one mediator and illustrate these dynamics through a game theoretical model.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: