Toekenningen Rubicon 2011-2

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Fonetische codering in de hersenen
M. (Martijn) Baart, MSc (m) 1983, UvT -> Basque Center on Cognition, Brain and Language - Neurocognitieve (taal)wetenschappen (ES), 24 maanden
Spraakwaarneming is mede afhankelijk van het zien van de sprekende mond en de taalkundige informatie die in de hersenen is opgeslagen. Deze verschillende signalen worden in het brein samengevoegd en fonetisch gecodeerd. Dit onderzoek gaat het precieze tijdsverloop hiervan na.

Slimme microcapsules voor nieuw hersenweefsel
J. (Job) Boekhoven, MSc (m) 1984, TUD -> Northwestern University - The Stupp Lab. (VS) , 24 maanden
In westerse landen is een beroerte de meest voorkomende oorzaak van blijvende invaliditeit. Met behulp van stamcellen en 'slimme' microcapsules gaan de onderzoekers een nieuwe methode ontwikkelen om het afgestorven hersenweefsel te herstellen. De capsules vormen een nestelplekje voor de stamcellen en geven lokaal signalen aan de cellen om te ontwikkelen tot nieuw hersenweefsel.

Bacteriële gifstof speelt rol bij darmkanker
J.M. (Annemarie) Boleij, MSc (v) 1983, RU -> Johns Hopkins University - Division of Infectious Diseases, Gastroenterology and Tumor Immunology (VS), 24 maanden
De darmbacterie Bacteroides fragilis produceert verschillende variaties van de gifstof BFT. Deze gifstof veroorzaakt ontstekingen die kunnen leiden tot darmkanker. Dit onderzoek bekijkt de effecten van deze variaties op het ontstaan van darmkanker.

Zijn betere zangers slimmer?
Dr. N.J. (Neeltje) Boogert (v) 1982, McGill University (CA) -> University of St. Andrews, Neurocognitie (UK), 24 maanden
Bij zangvogels prefereren vrouwtjes de mannetjes die de meest complexe liedjes zingen. Misschien doen ze dat omdat deze mannetjes intelligenter zijn. De onderzoekster zal testen of vogelzang een indicator is voor intelligentie, en of steroïdhormonen in de hersenen hieraan ten grondslag liggen.

Nu een kleine beloning of een grote beloning later?
Dr. W. (Wouter) van den Bos (m) 1980, UL -> Stanford University - Psychology (VS), 24 maanden
De onderzoekers gaan hersenactiviteit meten terwijl kinderen, adolescenten en volwassenen keuzes maken waarbij zelfbeheersing een belangrijke rol speelt. De onderzoekers trachten te achterhalen waarom sommige individuen (bijv. pubers) minder zelfbeheersing vertonen dan anderen en hoe de omgeving hier invloed op heeft.

Snoeien van cannabisplanten in de hersenen
Drs. M.G. (Matthijs) Bossong (m) 1980, UU -> King’s College London - Institute of Psychiatry (UK), 24 maanden
Onze hersenen bevatten een soort cannabisplanten die bepalen hoe we ons voelen. Bij mensen met psychosen zijn deze planten te groot. Dit onderzoek gaat bestuderen hoe het snoeien van cannabisplanten kan leiden tot een afname in psychotische klachten.

Picking up mannerisms – why are some people so good at it?
J.L. (Jennifer) Cook (v) 1985, UCL (UK) -> RU, Donders Instituut (NL), 24 maanden
Some people rapidly pick up new accents and mannerisms and quickly blend in with others. This research investigates how this process happens in the brain, why some people are faster to do this than others and how it can be accelerated.

Kantelpunten in ecologische netwerken
Dr. V. (Vasilis) Dakos (m) 1977, WUR -> Estación Biológica de Doñana (Sevilla) - Integrative Ecology Group (ES), 24 maanden
Wegens de toenemende druk op het complexe netwerk van interacties in de natuur, is er een dringende behoefte om het potentiële risico op kantelen in te kunnen schatten. Dit project heeft als doel te bepalen of kantelpunten in ecologische netwerken kunnen worden aangetoond door recent ontwikkelde generieke waarschuwingssignalen.

Zo dicht mogelijk bij de waarheid...
Dr. T.A.L. (Tim) van Erven (m) 1982, UL -> Université de Paris-Sud - Département de Mathématiques (FR), 24 maanden
Wetenschappers proberen de waarheid te ontdekken. Maar wat nou als de waarheid zo ingewikkeld is dat ze slechts benaderd kan worden? De onderzoekers ontwikkelen nieuwe statistische technieken om in dat geval de waarheid zo goed mogelijk te benaderen.

Chromosoomscheiding in zicht
Dr. M. (Matilde) Galli (v) 1984, UU -> University of California San Francisco - Department of Physiology (VS), 24 maanden
Celdeling vormt de grondslag van alle leven. Tijdens celdeling moet het erfelijk materiaal, de chromosomen, gescheiden worden tussen twee cellen. Dit onderzoek bekijkt hoe tijdens celdelingen van een levend organisme de lijm die normaal de chromosomen samenhoudt, wordt opgelost.

Bont baltsen helpt zoekende vrouwen en oplettende roofdieren
Drs. W. (Wouter) Halfwerk (m) 1980, UL -> Smithsonian Tropical Research Inst. (PA) , 24 maanden
Veel mannen baltsen uitbundig om vrouwen te imponeren. Echter, zoveel mogelijk aandacht trekken is niet altijd gunstig als er oplettende roofdieren in de buurt zijn. Dit project onderzoekt de omstandigheden waaronder bont baltsen meer vrouwen dan roofdieren aantrekt.

Parasieten samen op (de) pad
Drs. B.J. (Bethany) Hoye (v) 1982, UU -> University of Colorado - Department of Ecology and Evolution (VS), 24 maanden
Bij infectieziekten zijn vaak verschillende parasieten in het spel. Dit project is erop gericht om te bepalen welke parasieten samen voorkomen tijdens infectieziekten van amfibieën, en welke gastheer de grootste kans loopt om door verschillende parasieten geïnfecteerd te raken.

Een heldere kijk op glas
Drs. L.M.C. (Liesbeth) Janssen (v) 1983, RU -> Columbia University - Department of Chemistry (VS), 24 maanden
Glas wordt al eeuwenlang gebruikt in huishoudelijke, industriële en technologische toepassingen. Hoe glas ontstaat is echter nog altijd een raadsel. De onderzoekers gaan een nieuwe theorie ontwikkelen om de vorming van glas beter te begrijpen.

Immuunsysteemremmers uit tekenspuug
Dr. M.M. (Matthijs) Jore (m) 1981, WUR -> University of Oxford - Sir William Dunn School of Pathology (UK), 24 maanden
Teken bijten zich vast in de mens en voeden zich daar met bloed. Om te kunnen overleven produceren ze eiwitten die het immuunsysteem van hun gastheer remmen. Met behulp van structuuranalyse zal worden onderzocht hoe deze eiwitten het immuunsysteem beïnvloeden.

Neuronal processes in the construction of conscious auditory perception: patterns and entrained oscillations
N.J. (Nick) Kilian-Hütten (m) 1981, UM -> Columbia University - Department of Psychiatry (VS), 24 maanden
Onze waarneming van de wereld is geen gewone kopie. Als je iets hoort, kan dat beïnvloed worden door wat je eerder hebt gehoord, of door wat je ziet. Dit project zal onderzoeken hoe onze hersenen verwerken wat we subjectief horen.

Correctiemethoden voor vertekening
Dr. B (Bärbel) Maus (v) 1981, UM -> University of Warwick - Department of Statistics (UK), 12 maanden
Wetenschappers worden vaak geconfronteerd met grote hoeveelheden data maar gebruiken slechts een klein deel van deze data om resultaten te verkrijgen. Door deze selectie kunnen de resultaten vertekend worden. Statistici zullen in dit project methoden ontwikkelen om hiervoor te corrigeren.

Het visueel aflezen van cognitie
Drs. M. (Marnix) Naber (m) 1984, Philipps-University Marburg -> Harvard University - Vision Sciences Laboratory (VS), 12 maanden
'Gedachtenlezen' is een populair thema in de media maar de methoden, betrouwbaarheid en mogelijkheden zijn niet bestudeerd. Dit onderzoek gaat kijken in hoeverre lichamelijke kenmerken zoals bewegingen, pupilgrootte en gelaatstrekken, iemands gedachten en cognitieve toestand kunnen onthullen tijdens interactieve taken.

Early signs of emotional attachment in babies
Dr. M. (Mikko) Peltola (m) 1978, University of Tampere (FI) -> UL - Department of Child and Family Studies (NL), 18 maanden
Children attach more or less emotionally to their parents. To understand the early signs of these attachments, researchers will study babies' brain responses to emotional pictures and see if these responses predict the quality of the emotional relationship in one-year-olds.

A nanoscale optoelectronic interface
F. (Ferry) Prins (m) 1983, TUD -> Harvard University - toegepaste wetenschappen (VS), 24 maanden
De grootste uitdaging bij het koppelen van optische en elektronische componenten op een chip is het schaalverschil. Om dit gat te overbruggen zal de onderzoeker een optoelektronische component ter grootte van een enkel nanodeeltje creëren.

Past coastal sediment-system-dynamics in South-Holland and its implication for present and future coastal change
Dr. T. (Tony) Reimann (m) 1979, Freie Universität Berlin (DE) -> TUD (NL), 24 maanden
Sustainable protection of South Holland's coast is a challenge for the Dutch society. Successful planning and execution of novel coastal protection requires understanding of sediment-system-dynamics. We will investigate the interrelation of past sea-level fluctuation and sediment dynamics in South Holland.

Reparatie versus rationalisatie van immoreel groepsgedrag
Dr. J.M. (Jojanneke) van der Toorn (v) 1979, New York University (VS) -> UL - Sociale & Organisatie Psychologie (NL), 12 maanden
Ondanks dat mensen moraliteit buitengewoon belangrijk vinden en graag deel uitmaken van morele groepen, geven zij immoreel groepsgedrag vaak niet toe. De onderzoekers toetsen of het feit dat mensen morele overtredingen repareren of rechtvaardigen afhangt van specifieke groepsprocessen en intergroepsrelaties.

Identification of molecular mechanisms underlying association signals in complex diseases
Drs. G. (Gosia) Trynka (v) 1983, RUG -> Harvard Medical School - Robert Plenge Group (VS), 24 maanden
Reumatoïde artritis is een immuun-gerelateerde ziekte, die veroorzaakt wordt door vele kleine veranderingen in het DNA. De onderzoekers zullen onderzoeken hoe deze veranderingen de genen beïnvloeden en hoe deze de ontwikkeling van de ziekte bepalen.

Van cellen afkomstige blaasjes om kleine stukjes RNA naar tumoren te brengen
P. (Pieter) Vader, MSc (m) 1985, UU -> University of Oxford - Department of Physiology, Anatomy and Genetics (UK), 12 maanden
Kleine stukjes RNA kunnen genen die betrokken zijn bij de groei van tumoren uitschakelen, maar daarvoor moeten ze wel in de kankercellen worden gebracht. De onderzoekers gaan kijken hoe blaasjes die afkomstig zijn van cellen uit het lichaam daarvoor kunnen worden gebruikt.

Een nieuwe kijk op visie
Dr. K.L. (Katrien) Vanagt (v) 1977, UT -> KNAW Huygens Instituut ING - wetenschapsgeschiedenis (NL), 24 maanden
De vraag hoe we zien, heeft menig denker slapeloze nachten bezorgd. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de vroegmoderne interesse van artsen voor visie tot nieuwe horizonten heeft geleid in de vroegmoderne wetenschapsbeoefening. De camera obscura speelde hierbij een belangrijke rol.

Influenzavirusreplicatie per seconde
A.J.W. (Aartjan) te Velthuis (m) 1983, UL -> University of Oxford (UK), 24 maanden
Het influenzavirus is klein, gevaarlijk, en perfect in staat zijn vermenigvuldiging te reguleren. Door het centrale replicatie-enzym van dit virus op moleculair niveau te volgen zal dit onderzoek proberen op te helderen hoe deze regulatie tot stand komt.

Druppels en grensvlakken manipuleren met licht
Dr. A.A. (Lia) Verhoeff (v) 1983, UU -> University of Oxford - Department of Chemistry (UK), 24 maanden
Met sterk gefocusseerd laserlicht kan men druppels en grensvlakken in vloeistoffen manipuleren. De onderzoekers bekijken met de microscoop hoe grensvlakken op dergelijke verstoringen reageren. Vervolgens gebruiken ze laserlicht om in detail te bestuderen hoe druppels breken of juist samenvloeien.

Griep, een meester in het aanpassen
R.P. (Robb) de Vries, MSc (m) 1983, UU -> The Scripps Research Institute, San Diego California (VS), 24 maanden
We hebben geen idee hoe het griepvirus zijn receptorbindingeigenschappen alsmaar blijft aanpassen. Om dit te onderzoeken gebruiken de onderzoekers het verantwoordelijke eiwit (hemagglutinine) en suikerarrays om op aminozuurniveau te bepalen hoe het virus evolueert.

De krachtigste deeltjesversnellers in het heelal
Drs. R.J. (Reinout) van Weeren (m) 1980, UL -> University of Cambridge - Institute of Astronomy (UK), 24 maanden
Clusters van sterrenstelsels zijn de grootste gebonden structuren in het heelal. Clusters kunnen botsen en samensmelten tot nieuwe nog grotere clusters. Dit onderzoek gaat na hoe deeltjes worden versneld tot extreme energieën in de schokgolven van de botsingen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: