Toekenningen Rubicon 2011-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Het blokkeren van celdeling in borstkanker Dr. M. (Marieke) Aarts (v) 1980, VU –> Institute of Cancer Research - The Breakthrough Breast Cancer Research Centre (UK), 24 maanden Kanker ontstaat door ongeremde celdelingen. Door de eiwitten te remmen die dit celdelingsproces aansturen, 'crashen' kankercellen tijdens de celdeling en worden zo uitgeschakeld. De onderzoekers gaan bekijken welke factoren bepalen of een borstkankercel gevoelig is voor deze vorm van behandeling.

Naar een geïndividualiseerde behandeling van depressie
N. (Niki) Antypa MSc (v) 1982, UL –> Universita di Bologna - Psychiatrie (IT), 24 maanden
Depressie is een slopende aandoening, die veel voorkomt en die nog steeds moeilijk te behandelen is. De onderzoekers zullen genetische gegevens combineren met sociale en klinische gegevens van patiënten om te bepalen 'wat werkt voor wie' in de behandeling van depressie.

Plastics helpen om het potentieel van stamcellen te realiseren
Dr. E. (Erhan) Bat (m) 1981, UT -> University of California, Los Angeles - Department of Chemistry & Biochemistry / California Nanosystems Institute (VS), 24 maanden
In het lichaam werken verschillende eiwitten samen om een bepaalde functie te induceren in stamcellen. De wetenschappers gaan dergelijke eiwitten koppelen op patronen van plastics om zo het gedrag van stamcellen effectief te sturen.

Kankercelmetabolisme onder de loep
Dr. C.R. (Celia) Berkers (v) 1980, UL -> Beatson Institute for Cancer Research (UK), 24 maanden
Kankercellen hebben een ander metabolisme dan gezonde cellen. Dit maakt kankercellen mogelijk vatbaarder voor sommige vormen van chemotherapie. De onderzoekers gaan met chemische technieken bekijken hoe het eiwit p53, dat vaak uitgeschakeld is in kankercellen, het metabolisme van kankercellen beïnvloedt.

De betekenis van bloedstolling in slagaderverkalking
Dr. J.I. (Julian) Borissoff (m) 1980, UM -> Harvard Medical School - Immune Disease Institute (VS), 24 maanden
Bloedstolling is niet alleen belangrijk bij het stelpen van een bloeding, maar heeft ook invloed op slagaderverkalking (atherosclerose). Het stollingsenzym trombine lijkt hier een sleutelrol in te spelen. In dit voorstel wordt de rol van trombine op ontsteking van de atherosclerotische vaatwand onderzocht. Remming van trombine met nieuwe antistollingsmedicijnen zal in de toekomst misschien belangrijk worden bij behandeling van slagaderverkalking bij de mens.

De levensduur van koolmezen
Dr. S. (Sandra) Bouwhuis (v) 1980, RUG –> Universiteit van Oxford - Edward Grey Instituut (UK), 24 maanden
De levensduur van koolmezen varieert van 1 tot 9 jaar. Maar wat veroorzaakt deze variatie? In dit onderzoek worden gedetailleerde gedragsobservaties van vijf generaties koolmezen gecombineerd met ecologische en genetische data van vijftig generaties koolmezen om deze vraag te beantwoorden.

Delving deeper into brain data
Dr. C. (Chris) Donkin (m) 1983, University of Newcastle (AUS) -> UvA - Cognitive Science Center (NL), 24 maanden
Images of brain activity tell us about the areas of the brain essential for various behaviours. It can be difficult, however, to connect this activity with specific cognitive processes. We will make it easier to make such links by combining brain imaging data with formal theories of behaviour.

Wanneer praten afweercellen met elkaar?
Dr. C. (Carmen) Gerlach (v) 1980, UL / Nederlands Kanker Instituut –> Harvard Medical School - Pathologie (VS), 24 maanden
De onderzoekster wil beter begrijpen hoe cellen van ons afweersysteem infecties bestrijden. Ze gaat met een microscoop filmen wanneer verschillende afweercellen met elkaar praten om de gesprekspartner te vertellen dat er een infectie bestreden moet worden.

Contact met de buren
Dr. M. (Martijn) Gloerich (m) 1983, UU -> Stanford University School of Medicine - Department of molecular and cellular physiology (VS), 24 maanden
Zodra cellen contact met elkaar maken, kan dit leiden tot veranderingen in hun vorm en functie. Veel cellen hebben een karakteristieke asymmetrische vorm om specifieke functies goed uit te kunnen voeren. Dit onderzoek bestudeert hoe deze cel-asymmetrie wordt bewerkstelligd door naburige cellen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Dr. A.D. (Amaranta) de Haan MSc (v) 1981, UU -> Universiteit Gent - Ontwikkelingspsychologie (BE), 24 maanden
Deze studie test of gedrag van jongeren sterker wordt bepaald door hoe jongeren opvoeding ervaren dan door oudergerapporteerde opvoeding. Ook wordt onderzocht of persoonlijkheidskenmerken bepalen hoe jongeren opvoeding ervaren en hoe gevoelig ze zijn voor de effecten van opvoeding.

Aandacht in de hersenen
S. (Saskia) Haegens MSc (v) 1984, RU –> Columbia University Medical Center - Department of Psychiatry (VS), 24 maanden
Aandacht is cruciaal in het dagelijks leven, bij bijvoorbeeld autorijden, een gesprek voeren of opletten op school. De hersenonderzoeker bekijkt hoe het verdelen en controleren van aandacht in het brein wordt geregeld door hersengolven.

Bijwerkingen van medicijnen bezien op moleculair niveau
Dr. H.I. (Helgi) Ingólfsson (m) 1979, Weill Cornell Medical College, NY (VS) -> RUG - Biophysics (NL), 24 maanden
Medicijnen hebben vaak bijwerkingen doordat ze verstoringen in het celmembraan veroorzaken. Dit onderzoek heeft als doel de moleculaire basis voor dit effect op te helderen met behulp van computermodellen, zodat betere medicijnen kunnen worden ontworpen.

De kip en het ei van overgewicht en psychische problemen
Dr. P.W. (Pauline) Jansen PhD (v) 1980, EUR -> Murdoch Children's Research Institute (MCRI) - The Royal Children's Hospital Melbourne, Victoria (AUS), 12 maanden
Kinderen met overgewicht hebben vaak psychische stoornissen. Maar leidt overgewicht tot psychische problemen, of zijn psychische problemen juist de oorzaak van gewichtstoename, of allebei? Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van oorzaak en gevolg in deze complexe relatie.

St. Joachim als ideaal van mannelijkheid
Dr. A.S. (Adriaan) van Klinken (m) 1982, UU –> University of London (SOAS) - Centre of Gender and Religions Research (UK), 24 maanden
Een katholieke mannenorganisatie in Zambia promoot St. Joachim als hét rolmodel voor mannen in tijden van HIV/AIDS. De onderzoeker analyseert de achtergrond, betekenis en effecten van deze vorm van religieuze gender-politiek met het oog op theorievorming rond religie en masculiniteit.

Ik zal deze groep wel even leiden
Ir. R.H.J.M. (Ralf) Kurvers (m) 1981, WUR –> Humboldt University of Berlin - Department of Ecology and Biology of Fishes (DE), 24 maanden
Individuen in groepen maken vaak gezamenlijk een keuze tussen verschillende alternatieven. Welke individuen een belangrijke rol spelen in deze beslissingen is onbekend. Dit onderzoek kijkt naar de rol van verschillende persoonlijkheden in gezamenlijke beslissingen.

Therapeutic gene delivery
Dr. M. (Min Seok) Kwak (m) 1976, RUG -> Harvard University - Dana-Farber Cancer Institute (VS), 24 maanden
Successful gene therapy for a disease such as cancer depends on understanding living systems and efficient delivery of desired genes into organisms. This research mainly aims at building nanoparticles containing siRNA and controlled tuning of the effectiveness of the delivery system.

Hoe worden gevaarlijke virussen herkend?
Drs. M.A. (Martijn) Langereis (m) 1979, UU -> RU - Afdeling Medische Microbiologie (NL), 24 maanden
Hoe cellen virussen detecteren is grotendeels onduidelijk. Een mogelijke doorbraak hierin is de recente identificatie van sensoren die in staat zijn viraal RNA te detecteren. In dit project wordt onderzocht hoe deze sensoren 'non-self' viraal RNA van 'self' RNA onderscheiden.

Rationaliteit en vooruitgang in wetenschap
Dr. R. (Rogier) de Langhe (m) 1982, Ghent University -> Tilburg University - Center for Logic and Philosophy of Science (NL), 24 maanden
Wetenschappers hebben het graag over 'paradigma's' maar het blijft onduidelijk hoe wetenschap dan rationeel kan zijn en vooruitgang mogelijk is. Wetenschapsfilosofen hebben daar al 50 jaar grote onenigheid over, maar dankzij drie recente wetenschappelijke doorbraken zal ik deze vragen kunnen oplossen.

Statistische toetsen voor variabiliteit
Dr. ir. J. (Joris) Mulder (m) 1981, UU -> UvT - MTO (NL), 24 maanden
Als de effecten van een behandeling voor bijvoorbeeld depressiviteit sterk variëren tussen patiënten terwijl de gemiddelde depressiviteitsscore enigszins afneemt, is het algemeen toepassen van de behandeling niet wenselijk. In dit project zullen Bayesiaans statistische toetsen voor variabiliteit ontwikkeld worden.

Structurele verbeteringen van dynamisch programmeren
Dr. J. (Jesper) Nederlof MSc (m) 1985, University of Bergen (NO) - > TU/e - Department of Mathematics and Computer Science (NL), 24 maanden
Een van de standaardtechnieken om lastige planningsproblemen met de computer op te lossen is 'dynamisch programmeren'. De onderzoekers gaan na onder welke omstandigheden de techniek precies verbeterd kan worden, gebruikmakend van veelbelovende recente ontwikkelingen op dit gebied.

Encryptie van de toekomst
C.P. (Christiane) Peters (v) 1981, TU/e -> Danmarks Tekniske Universitet - Cryptology (DK), 24 maanden
Bijna alle hedendaagse versleutelingsmechanismen zijn te kraken zodra natuurkundigen er in slagen om kwantumcomputers te bouwen. Gelukkig zijn er alternatieven, zoals op coderingstheorie gebaseerde encryptie, die bestand zijn tegen aanvallen met kwantumcomputers. Dit project gaat coderings-gebaseerde systemen gereedmaken voor de praktijk.

Eurafrika. Europese samenwerking in Europa en Afrika.
Dr. A.-I. (Anne-Isabelle) Richard-Picchi (v) 1980, University of Cambridge (UK) -> UU - Geschiedenis (NED), 24 maanden
Al in de negentiende eeuw werd over Europese samenwerking gesproken. Deze ideeën waren niet beperkt tot Europa. Ook in Afrika moesten de Europese machten samenwerken. Dit project onderzoekt hoe deze samenwerking in Afrika vorm kreeg en ideeën over Europa beïnvloedde.

Fotokatalysatoren inpakken voor kunstmatige fotosynthese
Mr. A.M. (Abraham) Shultz (m) 1984, Northwestern University, Evanston, Illinois (VS) -> UvA -HIMS (NL), 24 maanden
De groeiende wereldbevolking en haar groeiende behoefte aan energie vereisen het gebruik van zonlicht als bron voor duurzame energie. Kunstmatige fotosynthese, waarbij zonlicht wordt benut om water om te zetten in het energetisch hoogwaardige waterstofgas, is een zeer aantrekkelijke aanpak. De onderzoeker zal de inbedding van bestaande en nieuwe katalysatoren in goed gedefinieerde, kristallijne materialen bestuderen en hun immobilisatie op elektrodeoppervlakken. Dit zal leiden tot nieuwe toepassingen voor opschaalbare fotokatalyse, waarbij zonlicht kan worden omgezet in chemische energie.

Eén vaccin voor alle griepvirussen
Dr. B.A. (Bram) Slütter (m) 1983, UL -> University of Iowa - Microbiologie (VS), 24 maanden
Ieder jaar moet men een nieuw griepvaccin maken omdat het griepvirus snel muteert. Dit onderzoek bekijkt de mogelijkheid om een vaccin te ontwikkelen dat gericht is tegen een eiwit in de kern van het virus dat slechts heel weinig muteert. Bekeken wordt hoe er voldoende T-cellen aangemaakt kunnen worden om een griepinfectie te verwerken.

Immigratie en moedertaal
A.M. (Anna) Strycharz (v) 1979, University of Edinburgh (UK) -> Meertens Instituut (NL), 24 maanden
Wanneer sprekers van verschillende dialecten naar het buitenland verhuizen, verandert dan hun manier van spreken en worden dialectverschillen kleiner? Om dit te onderzoeken wordt gekeken naar het ontstaan van een specifiek Nederlands-Japans dialect onder Japanse immigranten in Nederland.

Oost, west, thuis best. Het effect van soortspecifieke relaties tussen planten en bodemorganismen op de afbraak van plantenmateriaal
G.F. (Ciska) Veen (v) 1981, RUG –> Swedish University of Agricultural Sciences (SE), 24 maanden
Bodemorganismen zijn gespecialiseerd in het afbreken van organisch materiaal van planten uit hun eigen nabijheid. In een veldexperiment op de toendra van Zweden bestuderen de onderzoekers hoe klimaat en eigenschappen van planten de soortspecifieke relaties tussen bodemorganismen en planten beïnvloeden en wat de gevolgen zijn van veranderingen in deze specifieke relaties voor de afbraak van plantenmateriaal en dus de nutriëntenkringloop in terrestrische ecosystemen.

Hoe bedwingt het immuunsysteem 100 biljoen darmbacteriën?
Dr. M.R. (Marcel) de Zoete (m) 1979, UU -> Yale University - School of Medicine, Department of Immunobiology (VS), 24 maanden
De darm bevat tien keer zoveel bacteriën als het totaal aantal menselijke cellen. In dit project wordt onderzocht hoe het immuunsysteem in staat is de samenstelling van de intestinale flora te reguleren en zo een onbalans in bacteriële flora, zoals die bestaat bij o.a. de ziekte van Crohn, te voorkomen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: