Toekenningen Rubicon 2010-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Waarom we horen wat we zien Drs. A. Alink (m) 24-09-1983, UM -> MRC Cognition and Brain Sciences Unit (GB), 24 maanden De buiksprekerillusie laat zien dat een visuele stimulus een waargenomen geluidsbron kan verplaatsen. Onderzocht wordt of deze illusie ook sensorische hersengebieden beïnvloedt. Zo hopen we er achter te komen hoe het menselijke brein auditieve en visuele signalen integreert.

How do electrons hop to make plastics conductive?
Dr. A.A. Bakulin (m) 24-08-1982, RUG -> University of Cambridge, Physics Department (GB), 16 maanden
Elektronische apparaten gemaakt van plastic beginnen ons dagelijks leven binnen te dringen en zullen het binnenkort veranderen. In plastic elektronica moeten ladingen in staat zijn zich gemakkelijk tussen organische moleculen te verplaatsen. In dit werk zijn wetenschappers van plan laserlicht te gebruiken om te zien hoe elektronen van het ene molecuul naar het andere springen.

Hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen?
Drs. C.J.J. Boogerd (m), 03-01-1978, AMC/UvA -> University of California, San Diego (USA), 24 maanden
De onderzoeker gaat de rol van het TBX20 eiwit op de aanleg van hartkleppen en hartspier bestuderen. Het eiwit is mogelijk betrokken bij aangeboren hartafwijkingen. Dit eiwit wordt uitgeschakeld in een muizenhart, om inzicht te krijgen in aangeboren hartafwijkingen.

Opvattingen over traditie in de Europese literatuurtheorie
Dr. B. de Bruyn (m) 29-03-1982, Katholieke Universiteit Leuven (B) -> UvT Language and Culture (NL), 12 maanden
Traditie heeft een slechte reputatie in de literatuurstudie. Nochtans vertoont de culturele geschiedenis niet alleen verandering, maar ook continuïteit. Literatuurwetenschappers uit diverse landen en periodes pleiten daarom voor een vernieuwde aandacht voor traditie. Dit onderzoek vergelijkt een aantal van deze wetenschappers.

Aandacht voor Parkinsonpatiënten
Drs. H. van Dijk (v) 09-08-1977, RU -> Heinrich-Heine-Universität, Institute for Clinical Neuroscience and Medical Psychology, Universitätsklinikum (D), 24 maanden
Bij patiënten met Parkinson denk je direct aan de bekende bewegingsproblemen. Maar voor deze patiënten is ook het verdelen en controleren van aandacht moeilijk. Dit onderzoek gaat na hoe het hersencellennetwerk van aandacht verstoord is en hoe het verandert door middel van medicatie.

Trust versus paranoia during adolescence
Dr. M.D.G. Dominguez (v) 09-11-1974, UM -> King’s College London, Institute of Psychiatry (GB), 24 maanden
Vertrouwen is een essentieel onderdeel van menselijke relaties. Hersenonderzoek kan mogelijk inzicht geven in hoe vertrouwen tot stand komt. Dit project onderzoekt de neurale basis van de ontwikkeling van vertrouwen en van de keerzijde daarvan, paranoia, gedurende de adolescentie.

Dieet en genetica in Africa
Drs. C.C. Elbers (v) 27-02-1980, UMC Utrecht -> University of Pennsylvania, Department of Genetics (USA), 24 maanden
In Afrika ligt de oorsprong van de mens. Er wonen nog steeds veel bevolkingsgroepen die zeer van elkaar verschillen op het gebied van taal, cultuur, leefwijze en genetica. De onderzoekers bestuderen wat de invloed van voedingspatronen zijn op het genoom van de mens in Afrika.

Het meten van bewustzijn in beschadigde en gezonde hersenen
Dr. S. van Gaal (m) 10-02-1980, UvA -> Neurospin Institute, Cognitieve Neurowetenschappen (F), 24 maanden
De onderzoekers gaan hersenactiviteit meten bij gezonde mensen en bij patiënten met bewustzijnsproblemen. Bijvoorbeeld bij mensen in die in een coma verkeren of in een vegetatieve staat. Hierdoor kunnen de onderzoekers achterhalen hoe het brein ons bewustzijn genereert en wat er mis gaat als we het verliezen.

Vreemde materialen begrijpen met zwarte gaten
Drs. L. Huijse (v), 11-07-1980, UvA -> Harvard University, Department of Physics (USA), 24 maanden
Sommige materialen hebben bijzondere eigenschappen. Ze kunnen bijvoorbeeld weerstandsloos stroom geleiden of kennen eindeloos veel laagste energietoestanden. Materialen met dit soort bijzondere eigenschappen zijn vaak nog slecht begrepen. De onderzoekers halen alles uit de kast, tot zwarte gaten aan toe, om meer inzicht in deze materialen te krijgen.

Het gevecht winnen tegen hersenvliesontsteking
I. Jongerius MSc (v) 30-12-1981, UMC Utrecht -> Engeland, Imperial College London, Section of Microbiology (GB), 24 maanden
Neisseria meningitidis is een bacterie die vaak hersenvliesontsteking veroorzaakt. Momenteel is er geen vaccin tegen de meest voorkomende variant van deze bacterie. De onderzoekers gaan onderzoeken waarom mensen ziek worden, en zij gaan op zoek naar een nieuw vaccin.

Hoe griepvirussen ons immuunsysteem omzeilen
Dr. B. Kalverda (v) 02-10-1980, NKI -> ErasmusMC, Virologie (NL), 12 maanden
Griepvirussen veranderen voortdurend, zodat ze niet worden herkend en aangevallen door ons immuunsysteem. De onderzoekers gaan ontrafelen of het immuunsysteem bepaalde patronen in het erfelijk materiaal van griepvirussen herkent en hoe de virussen zo veranderen dat ze dit omzeilen.

Het wonderlijke leven van de stikstofkringloop
D.M. Kool (v) 06-09-1982, WUR -> RU, Microbiologie (NL), 12 maanden
Stikstof komt in de natuur in vele vormen voor, ook zijn er schadelijke vormen. Sommige micro-organismen zetten op heel bijzondere manier verschillende stikstofvormen om in andere. De onderzoekers willen ontrafelen wie, wat, waarom en hoe deze kleine maar belangrijke organismen dat doen.

De doden spreken
Dr. G.J. Kroonen (m) 14-02-1979, UL -> University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Linguistics (DK), 24 maanden
Het Germaans is in de prehistorie door de Indo-Europeanen naar Noord Europa gebracht. Zij droegen hun taal over op de reeds aanwezige bevolking. De oorspronkelijke Europese talen zijn verdwenen, zij het niet spoorloos. Nieuw onderzoek ontbloot overblijfselen ervan in de oudste lagen van het Germaans.

Tevreden, maar hoe lang?
B.G.M. van Landeghem (m) 26-01-1982, KU Leuven (B) -> UM, Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (NL), 12 maanden
Zijn mensen gelukkiger na loonsverhoging of zijn ze die meevaller meteen weer vergeten? Hoe lang lopen mensen te kniezen als ze het met minder moeten doen? Deze vragen proberen onderzoekers te beantwoorden door individuen in verschillende landen te volgen.

Een elektromagnetisch systeem simulator
Ir. R. Maaskant (m) 14-04-1978, TU/e -> Chalmers University, Signals and Systems (S), 24 maanden
De antennetechnieken verschuiven naar steeds hogere frequenties. Elektronica zal geïntegreerd gaan worden met elektromagnetische antennes en golfgeleidende structuren. De diverse modulen zullen elkaar sterk gaan beïnvloeden. Deze nieuwe uitdaging wordt onderzocht middels een multidisciplinaire elektronica- en antenneaanpak.

Control and identification in wide-field adaptive optics
P. Massioni, MSc (m), 10-08-1980, TUD -> University Paris (F), 24 maanden
Adaptieve optica is een techniek die wordt gebruikt in op aarde gestationeerde telescopen om te compenseren voor de storingen die veroorzaakt worden door de atmosferische turbulentie. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de kwaliteit van de beelden verbeteren.

Hoe wordt het hart bestuurd?
Dr. M.T.M. Mommersteeg (v) 16-01-1981, UvA -> University College London, Department of Cell and Developmental Biology (GB), 24 maanden
Het ritme en de kracht van het hart worden via zenuwen vanuit de hersenen gestuurd. De onderzoekers gaan bestuderen hoe de verbindingen tussen hart en hersenen tot stand komen en welk mechanisme daaraan ten grondslag ligt.

Tracking long-term memory consolidation and knowledge construction in the developing brain
S. Qin MSc (m) 08-01-1980, RU -> Stanford University School of Medicine (USA), 24 maanden
Geheugenconsolidatie is het proces waarbij nieuw geleerde informatie wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen en geïntegreerd wordt met bestaande herinneringen. Dit proces is cruciaal voor de opbouw van kennis in het brein. Het is echter nog grotendeels onbekend welke mechanismen ten grondslag liggen aan de capaciteit van het ontwikkelende brein om vanaf de kinderleeftijd tot aan de leeftijd van jongvolwassenen immer toenemende hoeveelheden kennis te verwerken en op te slaan. Het inzicht wat dit onderzoek hierin kan verschaffen, is mogelijk van groot belang in het ontwikkelen van betere onderwijsmethoden.

Eén algoritme, meerdere toepassingen
Dr. ir. S. Rhebergen (m) 19-10-1981, UT -> University of Minnesota, School of Mathematics (USA), 24 maanden
Er wordt veel gebruik gemaakt van wiskundige algoritmes om stromingen van lucht en water te simuleren. Verandert men van toepassing, dan zijn vaak nieuwe algoritmes nodig. De onderzoekers gaan een algoritme ontwikkelen dat breder toegepast kan worden.

Properties of high-redshift proto-clusters
Dr. A.S. Saro (m) 22-08-1980, University of Trieste (I) -> UL, Leiden Observatory (NL), 12 maanden
Clusters of galaxies are the most massive structures in the universe. Each of them can contain thousands of galaxies and millions of billions of stars. This research study how clusters of galaxies were formed at the beginning of the universe, more than ten billion years ago.

De teek als arbovirusvector
E. Schnettler (v), 18-06-1980, WUR -> University of Edinburgh, Division Infection and Immunity (GB), 24 maanden
Arbovirussen worden overgedragen door muggen en teken. Infecties kunnen resulteren in ernstige ziektes bij mens en dier. De geïnfecteerde mug of teek vertoont daarentegen geen ziekteverschijnselen. De mug gebruikt RNA interference (RNAi) om zich te verdedigen tegen virusinfecties. De exacte regulatie en de manier waarop virussen reageren op RNAi in teken, is echter niet bekend. Dit project zal met behulp van moleculaire technieken en bio-informatica de inductie en het exacte mechanisme van RNAi in teken onderzoeken. Tevens wordt de RNAi-suppressie van arbovirussen in kaart gebracht.

Huidkanker misleidt het afweersysteem
Dr. R.M. Spaapen (m) 29-02-1980, UMC UU -> NKI Celbiologie (NL), 12 maanden
Huidkanker kan aangevallen worden door het afweersysteem. Toch weten kankercellen deze aanvallen af te weren. Dit onderzoek gaat eiwitten bestuderen die uitgescheiden worden door huidkankercellen, en hun nadelige effect op de verkenners en soldaten van het afweersysteem in kaart brengen.

Samenleven in de middeleeuwse stad
Drs. A. van Steensel (m) 10-07-1982, UL -> University of London, Birkbeck (GB), 12 maanden
In de late Middeleeuwen trad een sterke verstedelijking op. Dit onderzoek gaat na waarop de sociale cohesie van de nieuwe stedelijke gemeenschappen was gebaseerd. Het vergelijkt de ontwikkeling van vertrouwensnetwerken en instellingen die het leven in Italiaanse, Nederlandse en Engelse steden vorm gaven.

Centrale zwarte gaten in sterrenstelsels
Drs. R.C. Struve (m) 03-11-1981, RUG, Kapteyn Instituut -> Onsala Space Observatory (S), 24 maanden
In het centrum van een sterrenstelsel bevindt zich een superzwaar zwart gat, dat in sommige gevallen grote hoeveelheden omringend materiaal uit het stelsel kan blazen. De onderzoeker bestudeert de werking van dit proces en onderzoekt waarom het zich in sommige sterrenstelsels wel voltrekt en in anderen niet.

Wie zet het afval even buiten?
Dr. F. Tafesse (m) 24-11-1978, UU -> Whitehead Institute, MIT (USA), 24 maanden
Wanneer er met de aanmaak van eiwitten iets misgaat moeten de daarbij ontstane misbaksels worden opgeruimd, ongeacht hun verblijfplaats in de cel. In dit project worden verschillende afbraakroutes onderzocht en met elkaar vergeleken.

Genetische schakel tussen ontsteking en blaaskanker
Dr. ir. S.H.H.M. Vermeulen (v) 15-06-1978, RU -> University College London, Institute of Genetics (GB), 6 maanden
De rol van ontsteking in het ontstaan van blaaskanker is niet duidelijk. Dit onderzoek gaat na of genen die invloed hebben op ontstekingsprocessen in het lichaam ook de kans op het ontstaan van en de prognose na blaaskanker beïnvloeden.

Thawing the Arctic permafrost freezer
Dr. J.E. Vonk (v) 20-01-1978, Stockholm University (S) -> Swiss Federal Institute of Technology, ETH-Zürich (CH), 24 maanden
Climate warming may release substantial amounts of carbon now frozen in Arctic soils. This proposal will study its fate: is it converted into greenhouse gases enhancing global warming or is it reburied in sediments without affecting the atmospheric carbon pool?

Waarom immigranten geen uitkering wordt gegund
Drs. J. van der Waal (m) 07-06-1974, EUR -> UvT, Sociologie (NL), 12 maanden
Dit onderzoek verklaart Europese landenverschillen in de mate waarin autochtonen immigranten uitsluiten van de verzorgingsstaat. Ook wordt er onderzocht waarom laagopgeleide mensen economisch zwakke mensen willen beschermen, maar toch geen uitkering gunnen aan immigranten. Ligt dit aan gebrekkige reciprociteit, of aan economische of culturele bedreigingen?

Het specifiek modificeren van eiwitten
Dr. M.D. Witte (m) 14-09-1981, UL -> MIT, Whitehead Institute for biomedical research (USA), 24 maanden
De cel reguleert activiteit, rol en locatie van eiwitten via een omkeerbare modificatie met het eiwit ubiquitine. Om de rol van deze modificatie nader te bestuderen gaan de onderzoekers een methode ontwikkelen waarmee deze selectief en controleerbaar kan worden nagebootst, zowel in vitro als in levende cellen.

Windenergie? Zeker weten!
Dr. ir. J.A.S. Witteveen (m) 03-09-1980, TUD -> Stanford University, Center for Turbulence Research (USA), 24 maanden
Wetenschappers gaan nauwkeurigere berekeningen doen aan windturbines om te voorkomen dat het gebruik van veel windenergie kan leiden tot energie-uitval. De wind is namelijk onvoorspelbaar en dat kan instabiliteiten vooroorzaken op het elektriciteitsnet.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: