Toekenningen Rubicon 2009-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Chronische ontsteking door een foutje van je eigen afweersysteem Drs. A.H. Bakker (m) 18-08-1977, Universiteit Leiden -> University of California Berkeley, Department of Molecular & Cell Biology, (USA), 24 maanden Een vorm van chronische gewrichtsontsteking komt bijna uitsluitend bij mensen met een specifiek eiwit van het afweersysteem voor. Toch blijft het onduidelijk hoe dit komt. Genetische studies suggereren dat een ander eiwit van het afweersysteem hier ook een belangrijke rol bij speelt. Dit onderzoek bekijkt wat er bij het afweersysteem misgaat tijdens deze ziekte.

Berichten uit het verleden
Dr. C.L.A. Bary (v) 16-04-1981, Radboud Universiteit Nijmegen -> Universiteit van Oslo, Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas (NOR), 6 maanden
Talen zoals het Nederlands en Engels maken een duidelijk onderscheid tussen directe rede (zoals in: Corien zei: ‘Ik ben ziek’) en indirecte rede (Corien zei dat ze ziek was). Dit project onderzoekt rapporteerconstructies in het Oudgrieks, waar zo’n duidelijke tweedeling ontbreekt.

Direct interaction between software and molecules, on a compact disc
J. Beld (m) 15-02-1978, ETH Zürich (CH) -> University of California, San Diego, department of chemistry and biology, (USA), 24 maanden
De interactie tussen biomoleculen (DNA, eiwitten) kan gemeten worden op een compact disc in een standaard cd-speler. De onderzoekers ontwikkelen een simpel systeem (software, chemie) waarin verandering van software direct gekoppeld is met detectie van giftige bacteriën.

Patronagenetwerken als infrastructuur voor etnisch geweld
Dr. W.J. Berenschot (m) 17-07-1977, Universiteit van Amsterdam -> Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution (CERIC), University of Indonesia (IND), 18 maanden
Hoe lukt het politieke leiders om gewone mensen te mobiliseren voor etnisch geweld? Dit project onderzoekt in hoeverre de mobilisatie voor geweld in Sulawesi (Indonesië) mogelijk werd gemaakt door de alledaagse manier waarop politieke leiders mensen helpen om toegang te verkrijgen tot de overheid.

Bayesian approaches to visual perception
Dr. R. van den Berg (m) 26-01-1979, University Medical Center Groningen -> Baylor College of Medicine, Department of Neuroscience, (USA), 24 maanden

Visuele waarneming is een proces waarbij relevante informatie wordt onttrokken aan onzekere zintuiglijke input. In eenvoudige gevallen blijkt het brein dit vrijwel optimaal te doen. Wij onderzoeken het hoe en waarom van deze optimaliteit in verschillende ecologisch belangrijke visuele taken.

Een vogel in de hand en een bikini in de andere.
B. van den Bergh (m) 14-05-1980, K.U.Leuven -> Erasmus Universiteit Rotterdam, (NED), 12 maanden
Onze beslissingen worden vaak gedreven door onze emoties, eerder dan ons verstand. De onderzoekers gaan na in welke mate we meer of minder risico’s nemen in economische beslissingen na blootstelling aan affectieve prikkels. Aan de hand van gedragsexperimenten trachten de wetenschappers te verklaren hoe dat komt.

Neurale verwerking van ongeziene afbeeldingen
Dr. Ir. J.W. Brascamp (m) 24-12-1977, Universiteit Utrecht -> Vanderbilt University, Psychology, (USA), 24 maanden
De hersenen reageren op afbeeldingen, ook als je ze zelf niet opmerkt. In dit project onderzoeken wetenschappers de neurale verwerking van geziene en ongeziene beelden. Daarmee verkrijgen ze inzicht in de neurale basis van bewuste waarneming.

Muren vertellen ons over mensen
Drs. J.J. (Josho) Brouwers (m) 27-01-1980, Vrije Universiteit Amsterdam, -> University of Thessaly, (GRE), 24 maanden
Stadsmuren hebben niet louter een militaire rol; het zijn symbolen die de (beschaafde) stad van het (woeste) ommeland scheiden, groepen mensen splitsen of juist samenbinden, enzovoort. In dit onderzoek staan deze maatschappelijke en symbolische aspecten van stadsmuren in het oude Griekenland centraal.

Zelforganisatie van plankton
Drs. J. Bruggeman (m) 08-05-1979, Vrije Universiteit Amsterdam – University of Oxford, Department of Earth Science, (GB), 24 maanden
Planktongemeenschappen hebben een belangrijke invloed op ons klimaat, maar doordat ze zich voortdurend aanpassen zijn de gevolgen van klimaatverandering moeilijk te voorspellen. Dit onderzoek bestudeert deze aanpassingen door ecosystemen te laten zelforganiseren uit grote aantallen virtuele planktonsoorten.

Health insurance for the budget traveller
Dr. D.M. Buehler (v) 19-01-1979, Rijksuniversiteit Groningen -> University of Toronto (CAN), 24 maanden
Hoe blijven trekvogels die ieder jaar duizenden kilometers trekken gezond? Dit onderzoek heeft als doel dit beter te begrijpen door de ziektes die trekvogels bedreigen gedurende hun jaarlijkse reis, en de onderdelen van het immuunsysteem die de vogels gebruiken om zich hiertegen te beschermen te onderzoeken.

Evolutionary eco-genomics of marine bacteria
O.X. Cordero Sanchez (m) 27-10-1978, Universiteit Utrecht -> Massachusetts Institute of Technology, (USA), 24 maanden
Hoewel ze onzichtbaar zijn, spelen gemeenschappen van microben een fundamentele rol in alle ecosystemen. Het is eigenlijk niet bekend hoe het genoom van deze organismes verandert als een gevolg van de interacties tussen de evolutionaire en ecologische dynamiek, en hoe zo een hoog niveau van specialisatie ontstaat. In dit onderzoek zal ik gebruik maken van het complete genoom van zeventig verschillende soorten bacteriën die in de oceanen voorkomen, met het doel de evolutie van deze genomen te reconstrueren. Op deze manier hoop ik te kunnen begrijpen hoe deze organismen zich hebben aangepast aan hun specifieke micro-omgeving in de oceaan.

Heart cells in a dish
Dr. R.P. Davis (m) 05-06-1980, Monash University (AU) -> Leids Universitair Medisch Centrum – Anatomy & Embryology, (NED), 12 maanden
Stamcellen hebben de potentie zich te specialiseren tot hartspiercellen. Deze cellen zouden gebruikt kunnen worden om patiënten met hartfalen te behandelen. Het is echter nog niet duidelijk welke soort stamcellen hier het meest geschikt voor zijn, dat zullen we onderzoeken.

Broeden of niet broeden?
Dr. H.L. Dugdale (v) 08-12-1977, University of Oxford, (GB) -> Rijksuniversiteit Groningen – Dierecologie / Theoretische Biologie, (NED), 12 maanden
Individuen kunnen zelf broeden, anderen helpen met broeden, of zich onthouden van broedactiviteiten. Dit project zal met behulp van veldexperimenten en nieuwe theoretische methoden en modellen de evolutionaire voor- en nadelen van deze broedbeslissingen onderzoeken. Uitgangspunt is hierbij een coöperatief broedende vogelsoort waarvan de sociale en genetische relaties tussen de individuen bekend zijn. Het doel van het onderzoek is om de adaptieve basis van de verschillende broedstrategieën te bepalen.

What does information loss teach us about quantum gravity?
MSc. S. El-Showk (m) 20-08-1978, Universiteit van Amsterdam -> IPhT CEA-Saclay, (FR), 24 maanden
What happens when quantum mechanics and black holes are combined? Do black holes remain cloaked behind their mysterious horizons or do quantum effects expose them? The answers to these questions will reveal something fundamental about the structure of quantum gravity.

How cells use physics to orient
Dr. S. Fenz (v) 21-11-1979, Research Centre Jülich, (GER) -> Universiteit Leiden, Biophysics, (NED), 12 maanden
Target-oriented cell movement is the basis of cancer metastasis. The researchers aim to identify the universal physical laws governing the onset of cell motility. Thereby, specialized microscopy techniques allow analysis of overall cell movement and individual molecules in the membrane.

Leeftijd en groei van diepzeepijlinktvissen
Dr. H.J.T. Hoving (m) 20-05-1978, Rijksuniversiteit Groningen -> Monterey Bay Aquarium Research Institute, (USA), 24 maanden
Pijlinktvissen worden talrijker in de oceanen door overbevissing en klimaatverandering. De meeste pijlinktvissen leven in de diepzee, maar van hun biologie weten we nauwelijks iets. Onderzoekers gaan levende diepzeepijlinktvissen vangen met op afstand bestuurbare onderzeeërs en hun leeftijd en groei bepalen.

Trillende sterren vertellen hun geheimen
Drs. H. Hu (v) 05-12-1979, Radboud Universiteit Nijmegen -> Cambridge UK – Astronomy, (GB), 24 maanden
Het binnenste van een ster is niet direct zichtbaar. Toch kan de inwendige structuur bepaald worden via waargenomen lichtfluctuaties, die veroorzaakt worden door trillingen in de sterren. Hieruit achterhalen sterrenkundigen de geschiedenis van een ster en belangrijke fysische processen.

De allersnelste radioastronomie
C.W. (Clancy) James (m) 13-04-1983, University of Adelaide, (AU) -> Radboud Universiteit Nijmegen – Astronomy, (NED), 12 maanden
Enkele van de meest opwindende sterrenkundige verschijnselen zijn voorbij voordat je met je ogen kunt knipperen. Dit onderzoek zal gebruik maken van de LOFAR radiotelescoop voor het opsporen van extreem korte radiogolfpulsen afkomstig van de meest energetische deeltjes uit het heelal.

Tot op het bot: peptide nanobuisjes en implantaten
Ing. L.T. de Jonge (v) 08-10-1979, UMC St. Radboud -> Imperial College London, Instituut voor Biomedische Technologie, (GB), 24 maanden
Het onderzoek omvat de toepassing van een nieuwe strategie om optimale verankering van implantaten in bot te realiseren. Om de hechting met het omliggende botweefsel te verbeteren, worden biofunctionele deklagen van peptide nanobuisjes op implantaatoppervlakken aangebracht.

Hoe files ontstaan
Drs. V.L. Knoop (m) 10-07-1981, TU Delft -> INRETS Lyon (FR), 14 maanden
Als op een drukke weg extra auto’s invoegen, komt er file. Die wordt veroorzaakt door strookwisselingen en een (over-)reactie van bestuurders. Dit onderzoek bestudeert met behulp van videobeelden hoe mensen rijden en wat er precies gebeurt.

Meter perception in adults, newborns, and non-human animals
Drs. O. Ladinig (v) 10-07-1978, Universiteit van Amsterdam -> Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Sciences, (HUN), 24 maanden
Pasgeboren baby' s horen de ‘beat' in muziek. Dit recente onderzoeksresultaat ondersteunt de visie dat beatinductie een uniek menselijke en muziekspecifieke vaardigheid is. Het voorgestelde onderzoek zal dit verder preciseren door het doen van luisterexperimenten met zowel baby’s, volwassenen als apen.

Geheugen, dopamine en slaap: het onthouden van waardevolle gebeurtenissen
Dr. C.S. Lansink (v) 18-06-1977, Universiteit van Amsterdam -> University of Maryland - School of Medicine Department of Anatomy and Neurobiology, (USA), 24 maanden
Terwijl we slapen wordt emotionele informatie opgeslagen in ons geheugen. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Het is bekend dat de signaalstof dopamine betrokken is en ook dat het slapende brein de informatie herhaaldelijk opnieuw ophaalt en afspeelt. De onderzoekers bekijken welke rol dopamine speelt bij het afspelen van emotionele informatie om het vervolgens op te slaan in het geheugen.

Een volkstelling van thermonucleaire explosies op neutronensterren
Drs. M. Linares (m) 14-10-1980, Universiteit van Amsterdam -> MIT, Cambridge, (USA), 24 maanden
Elke dag vinden in onze Melkweg explosies plaats die worden veroorzaakt doordat hete, dichte materie zich ophoopt op het oppervlak van neutronensterren. Binnen enkele seconden wordt de opgehoopte materie verbrand in thermonucleaire reacties, wat een intense flits van röntgenstraling veroorzaakt. In dit project wordt een onlangs gelanceerde satelliet gebruikt om te bestuderen en te begrijpen hoe vaak deze processen voorkomen.

Optimal transport and gradient flows in infinite dimensions
Ir. J. Maas (m) 06-04-1982, TU Delft -> Hausdorff Center for Mathematics, Bonn, (GER), 24 maanden
Hoe kunnen diffusies wiskundig worden beschreven? De onderzoeker gaat dit verschijnsel analyseren door nieuwe technieken uit de kansrekening en de meetkunde te combineren.

Analyse van data door visualisatie
Drs. L.J.P. van der Maaten (m) 20-04-1984, Universiteit van Tilburg -> University of California, (USA), 12 maanden
Het analyseren van grote hoeveelheden data is essentieel voor online winkels, het CBS, medisch onderzoek, enzovoorts. Een belangrijk onderdeel van data-analyse is het visualiseren van data. In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe visualisatietechniek ontwikkeld om de analyse van data te vereenvoudigen.

Computergestuurde agent leert taal in virtuele wereld
Dr. H.G.B. Reckman (v) 26-12-1978, Universiteit Leiden -> Massachusetts Institute of Technology, (USA), 24 maanden
Ons taalbegrip heeft een basis in onze ervaringen met de wereld waar we het over hebben. In dit onderzoek wordt taalbegrip gesimuleerd in een virtuele wereld die op de echte lijkt om intelligente computerprogramma’s te ontwikkelen die menselijke taal gebruiken.

Zit boezemfibrilleren in je genen?
Dr. M. (Michiel) Rienstra (m) 13-03-1978, Universitair Medisch Centrum Groningen - Cardiologie -> Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School, Boston, (USA), 12 maanden
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Onduidelijk is waarom de ene hartpatiënt wel boezemfibrilleren krijgt en de andere niet. De onderzoekers zullen de genen van duizenden patiënten wereldwijd bestuderen en mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van boezemfibrilleren vinden.

Synthetische Antilichamen
Drs E. Schwartz (m) 14-08-1980, Radboud Universiteit Nijmegen -> Scripps Research Institute, (USA), 24 maanden
Voor medische diagnostiek worden meestal moleculen gebruikt, gebaseerd op antilichamen. Deze moleculen zijn echter kostbaar en niet altijd stabiel. Dit onderzoek probeert door een unieke combinatie van synthetische chemie en biochemie stabielere en goedkopere antilichamen te maken. Deze kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld eiwitten in kankercellen te traceren.

Reconsidering Depression in Friendships
Drs. M.H.W. Selfhout (m) 30-09-1981, Universiteit Utrecht -> Örebro University, department of Behavioural, Social and Legal Sciences Youth and Society (SWE), 24 maanden
Tijdens de adolescentie worden vriendschappen steeds belangrijker voor een gezonde emotionele ontwikkeling van jongeren. Maar hebben vriendschappen in de vrije tijd en vriendschappen op het internet dezelfde invloed op jongeren als vriendschappen binnen school? In dit project wordt voor het eerst de rol van vriendschappen van jongeren binnen deze verschillende contexten gelijktijdig onderzocht.

Betere digitale terreinmodellen
R. Silveira (m) 10-06-1981, Universiteit Utrecht -> Universitat Politècnica de Catalunya, (SPA), 24 maanden
Digitale terreinmodellen hebben belangrijke toepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld potentiële overstromingen worden voorspeld door de manier waarop regenwater over het aardoppervlak stroomt te simuleren. Huidige modellen zijn echter vaak niet accuraat, en dit kan de uitkomsten van simulaties ernstig beïnvloeden. Dit onderzoek heeft als doel om modellen te produceren die het daadwerkelijke terrein beter representeren, om zo betrouwbaardere resultaten te verkrijgen.

Als hersenen voor zichzelf spreken
Drs. B. Sorger (v) 12-01-1972, Universiteit Maastricht -> University of Liège, (BEL), 12 maanden
In het zogenaamde ‘locked-in’ syndroom kunnen mensen – hoewel ze helemaal bij bewustzijn zijn – niet meer op een normale manier communiceren omdat ze totaal verlamd zijn. In dit project zullen wetenschappers in samenwerking met patiënten alternatieve, op hersensignalen gebaseerde, communicatiemiddelen ontwikkelen.

Hoe zijn de elektronen verdeeld in een molecuul?
Dr. I. Swart (m) 05-12-1980, Universiteit Utrecht -> Universität Regensburg, Fakultät für Physik, (GER), 24 maanden
De chemische en fysische eigenschappen van een molecuul worden bepaald door het aantal elektronen en hoe deze ruimtelijk zijn verdeeld in het molecuul. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe de elektronen verdeeld zijn in een enkel molecuul.

Koerdisch archeologisch erfgoed in vogelvlucht
Drs. A. Wossink (m) 05-05-1978, Universiteit Leiden -> University of Chicago, Oriental Institute / CAMEL, (USA), 24 maanden
De semi-autonome regio Iraaks Kurdistan herstelt zich politiek en economisch snel na de chaos van de laatste decennia. Het archeologisch erfgoed lijdt hier zwaar onder. Dit onderzoek ontwikkelt aan de hand van satellietbeelden een voorspellend model waarmee toekomstige schade voorkomen kan worden.

Voorspellen van behandelingssucces bij borstkanker
Dr. W.T. Zwart (m) 26-08-1980, Nederlands Kanker Insituut -> University of Cambridge, (GB), 18 maanden
Bij de behandeling van borstkanker treedt vaak resistentie op tegen de medicatie. Binnen dit onderzoek wordt gezocht naar genen die kunnen voorspellen welk medicijn het beste zal gaan werken voor iedere individuele patiënt.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: