Toekenningen Rubicon 2008-1

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Cyber resistance in Lebanon and Palestine: Political activism by means of the internet Drs. M. Aouragh (v) 18-11-1972, Universiteit van Amsterdam –> University of Oxford, (Groot Brittannië), 24 maanden Internet en politiek activisme in het Midden Oosten. Het Palestijns/Israëlisch conflict is één van de belangrijkste internationale conflicten. In tegenstelling tot de gangbare officiële analyses richt dit onderzoek zich op alledaagse ervaringen; vooral hoe activisten tijdens hun (conventionele) strategieën en tactieken gebruik maken van innovatieve internet technologieën.

Unravelling the molecular mechanisms controlling energy dissipation in photosynthetic organisms
Drs. R. Berera (m) 28-04-1976, Vrije Universiteit Amsterdam -> CEA Saclay, (Frankrijk), 24 maanden
In order to cope with the deleterious effects of excess light photosynthetic organisms have developed a remarkable process called photoprotection. In this project I will study the molecular events that trigger and regulate the process.

Elucidating the inactivating mechanism and efficacy of (pro-)vitamin D3 and similar molecules on the Hedgehog pathway
Drs. M.F. Bijlsma MSc (m) 25-11-1979, Universiteit van Amsterdam -> University of California, Berkeley (Verenigde Staten), 24 maanden
In het vormgeven van het ontwikkelende embryo spelen de zogenaamde 'hedgehog' (egel) eiwitten een grote rol. Helaas zijn deze eiwitten ook verantwoordelijk voor het ontstaan van een aantal tumoren in volwassenen. De onderzoeker heeft eerder gevonden dat vitamine D3 de natuurlijke remmer is van deze hedgehogs en wil nu bepalen hoe vitamine D3 exact werkt, zodat betere behandelingsstrategieen kunnen worden ontwikkeld voor bovengenoemde tumoren.

Verbeteren van voorloper cellen
Drs. R.A. Boon (m) 30-08-1981, Vrije universiteit Amsterdam -> Frankfurt (Duitsland), 24 maanden
Na een hartaanval houden veel patienten hartklachten. Artsen kunnen het hart repareren door voorloper cellen uit het bloed van de patient zelf in het hart te plaatsen. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe ze deze cellen beter kunnen laten repareren.

A transmission tailored package of control measures to eradicate malaria and its impact on protective immunity
Dr. J.T. Bousema (m) 04-09-1977, Universitair Medisch Centrum St. Radboud -> London School of Hygiene & Tropical Medicine (Groot Brittannië), 24 maanden
Er zijn hoopgevende resultaten behaald met een kandidaat-malariavaccin en in Afrika wordt op grote schaal gebruik gemaakt van nieuwe effectieve medicijncombinaties en klamboe's die langdurig bescherming bieden tegen malariamuggen. Deze positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat er anno 2008 een serieus plan gemaakt wordt voor de uitroeiïng van malaria in sommige gebieden. Hiervoor is een aanpak nodig waarbij de juiste controlestrategieën op het juiste moment worden ingezet. Dit hangt o.a. af van de hoeveelheid malaria die er in een gebied voorkomt en of er sprake is van seizoensgebonden malaria. Dit project zal een strategisch plan van aanpak opleveren voor controle en/of uitroeiïng van malaria. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van historische en actuele studie gegevens.

Modulation of the EGFR- and PI3-kinase pathways in established tumours
Dr. E.C. de Bruin (v) 29-09-1977, Academisch Medisch Centrum -> Cancer Research Research Institute (Groot Brittannië), 24 maanden
Resistentie tegen de therapie is een groot probleem bij het behandelen van kankerpatiënten. Er zijn aanwijzingen dat een actief PI3-kinase een rol speelt in deze resistentie. De onderzoekers willen de rol van dit kinase in longtumoren bestuderen om te bepalen of het remmen van dit kinase een mogelijke behandelmethode is die specifiek de tumorcellen aanpakt zonder bijwerkingen voor de andere cellen van de patiënt. Bovendien willen de onderzoekers begrijpen waarom tumoren eventueel resistent zijn, en hopen zij markers te vinden die de gevoeligheid voor de behandeling kunnen voorspellen om op deze manier de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren.

FRET analysis of cotranslational membrane protein folding by the Sec61 ER translocon
Drs. J. Gubbens (m) 28-05-1980, Universiteit Utrecht –> University Portland (Verenigde Staten), 24 maanden
Biologische cellen zijn omgeven door een membraan, waarin zich belangrijke eiwitten bevinden. Voor het goed uitvoeren van hun functie moeten deze ingewikkelde eiwitten zonder fouten worden gevouwen. De onderzoekers zullen ophelderen hoe de cel dit voor elkaar krijgt.

Waardevolle implementatie in de zorg
Ir. T. Hoomans MSc (m) 03-04-1976, Universiteit Maastricht -> University of Glasgow (Verenigd Koninkrijk), 12 maanden
Om patiëntenzorg te verbeteren, is implementatie nodig. Meer implementatie is niet per se meer waardevol. Met een model wordt inzicht gegeven in de beschikbare en noodzakelijke middelen voor het implementeren van goede zorg en de mogelijke waarde van meerdere implementatieactiviteiten.

Private health insurance and HIV/AIDS in Namibia
Dr. W. Janssens (v) 31-07-1974, Vrije Universiteit Amsterdam –> Londen Institute for Fiscal Studies, Centre for the Evaluation of Development Policies (Engeland), 7 maanden
De meerderheid van de met HIV/AIDS besmette mensen in Namibië heeft geen toegang tot AIDS-medicijnen. Dit onderzoek analyseert of een nieuwe ziektekostenverzekering, inclusief AIDS-behandeling, mensen in staat stelt sneller weer te gaan werken en hun kinderen naar school te sturen.

Epidemiological aspects of progression in multiple sclerosis
Dr. M.W. Koch (m) 21-02-1977, Universitair Medisch Centrum Groningen -> University of British Columbia MS Group (Canada), 12 maanden
Mensen met MS hebben in het begin vaak 'schubs': korte periodes met nieuwe symptomen, waarvan ze weer herstellen. Als de ziekte langer bestaat, stoppen de schubs en worden de klachten geleidelijk aan steeds erger, dit noemt men de 'progressieve fase'. Dit onderzoek gaat na welke factoren deze progressieve fase beïnvloeden.

Ascertaining the role of Myc in mouse mammary tumorigenesis
Drs. R.M. Kortlever (m), 24-08-1970, Universiteit van Utrecht -> University of California San Francisco (Verenigde Staten), 24 maanden
UCSF has developed mouse models that can help us address fundamental questions of how in vivo certain supposed central nodes in cancer development truly are necessary in the execution of the disease, and how resistance or bypass to therapy may develop on a molecular level in a higher organism. During my PhD research I have sought a deeper understanding of fundamental cancer-initiating processes by specifically focussing on some of the molecules or pathways central to cancer development. The models at UCSF will provide me with an ideal opportunity to expand on those ideas at the next level of complexity.

Understanding long-distance syntactic dependencies
Drs. V. Kuperman (m) 29-07-1973, Radboud Universiteit Nijmegen -> Stanford University (Verenigde Staten), 24 maanden
Een zin begrijpen met van elkaar afhankelijke woorden die (ver) gescheiden zijn, lijkt eenvoudig (b.v. De slachtoffers sterken al weken aan in het verpleegtehuis). Dit projekt onderzoekt die eigenschappen van woorden, zinnen, en ons geheugen die maken dat wij deze zinnen meestal probleemloos kunnen verwerken.

Regulation of homologous recombination by the interaction between the MRN complex and Ctp1
Dr. P. Langerak (v) 06-11-1979 -> The Scripps Research Institute (Verenigde Staten), 24 maanden
Dr. Russell from SRI is a world-renowned leader in the field of cell cycle control and DNA damage checkpoints using the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Checkpoint mechanisms are broadly conserved amongst eukaryotes and essentially all the checkpoint proteins in fission yeast have human orthologs that are required to protect genome integrity.

Intrusion Detection in Ubiquitous Computing Technologies
Dr. A. Mitrokotsa (v) 08-10-1978, Vrije Universiteit Amsterdam -> Technische Universiteit Delft, 12 maanden
Ubiquitous computing, het concept van alomaanwezige computer systemen, heeft recentelijk veel aandacht gekregen, met name door de evolutie van draadloze netwerken en mobiele computerapparatuur. Ubiquitous computing technieken zoals sensornetwerken en Radio Frequency Identification (RFID) systemen hebben vele voordelen en zijn breed toepasbaar. Ze gaan echter ook gepaard met verscheidene inherente kwestbaarheden die grote consequenties op het gebied van veiligheid kunnen hebben. In dit onderzoek willen we intrusion detection ("detectie van misbruik") en responstechnieken aanwijzen in de context van sensornetwerken en RFID-systemen. We concentreren ons op de detectie van en reactie op een aanval in een vroegtijdig stadium.

Ontstaansgeschiedenis van Jupiter-grootte planeten.
Drs. C.W. Ormel (m) 06-06-1981, Rijksuniversiteit Groningen -> Queen Mary University (Verenigde Staten), 24 maanden
Er zijn meer dan 250 planeten bekend buiten het zonnestelsel, meestal ter grootte van Jupiter. Onbekend is hoe deze reuzeplaneten gevormd zijn en wat hun positie ten opzichte van de ster bepaalt. Door middel van simulaties zal hun ontstaansgeschiedens worden achterhaald.

Unreflective Action
Dr. D.W. Rietveld, MSc, (m) 31-05-1969, Universiteit van Amsterdam -> Harvard University (Verenigde Staten), 24 maanden
In veel situaties in ons alledaagse leven handelen we bekwaam zonder reflectie. Op de fiets bijvoorbeeld doen we gewoon wat er gegeven de omstandigheden gedaan moet worden. Dit onderzoek integreert een filosofisch perspectief op ongereflecteerd adequaat handelen met neurowetenschappelijke inzichten.

Self-renewal in normal and cancer breast stemcells
Dr. F.A. Scheeren (m) 09-03-1975, Universiteit van Amsterdam -> Stanford University Medical Center (Verenigde Staten), 24 maanden
The Stanford Institute for Stemcell and Regenerative Medicine has a leading position in the field of stemcell research. The lab is focused on in vivo models to answer question regarding the self-renewal capacity of normal and cancer stemcells. For this they use both mouse models, such as the Bmi-1 deficient mouse as well as xenograft models such as breast cancer and human colorectal cancer stemcell xenograft models. The xenograft model for breast cancer is an important tool as it allows studying human breast cancer in an in vivo setting.

Lock and key colloids
Dr. S. Sacanna (m) 21-05-1976, Universiteit van Utrecht -> New York University (Verenigde Staten), 24 maanden
In a near future 'smart' nanoparticles will be able to self-assemble into microscopic machinery. This research project aims to fabricate a first set of elementary “building blocks” capable of selectively recognizing and interacting with each other.

Magnetisme beïnvloeden met een elektrisch veld
Dr. Ir. W. Siemons (m) 28-04-1980, Universiteit Twente –> University of California te Berkeley (Verenigde Staten), 24 maanden
Structuren van dunne lagen met multiferroische materialen maken het mogelijk om magnetisme te beïnvloeden met elektrische velden. Dit onderzoek heeft als doelstelling om er achter te komen waarom deze structuren tot nu toe niet werken bij kamertemperatuur.

Het ontwikkelen van gevoelige gassensoren
Drs. S.M.F. van der Sneppen (v) 7-1-1981, Vrije Universiteit Amsterdam –>University of Oxford (Groot-Brittanië), 24 maanden
Optische gassensoren hebben vele mogelijke applicaties, maar de huidige gassensoren zijn niet erg gevoelig. Voor sporenanalyses, zoals de analyse van uitgeademde stoffen, het volgen van industriële gasfase processen en het meten van milieu-verontreinigingen, zullen de onderzoekers gevoeligere gassensoren ontwikkelen.

Zelfverdediging voor planten: kleine reactieve moleculen ontcijferen
Dr. S.H. Spoel (m) 04-09-1979, Duke University -> Duke University Biologie van Planten (Verenigde Staten) 24 maanden
Planten kampen continu met ziekteverwekkers. Bij een infectie komen allerlei kleine reactieve moleculen vrij die gezamenlijk coderen voor zeer precieze verdedegings mechanismen. Dit onderzoek bestudeert hoe planten deze code van kleine moleculen ontcijferen en vertalen in een efficiënte afweer tegen ziekteverwekkers.

Comparison of the gene regulatory programs of blood stem cells and megakaryocytes
Dr. M.R. Tijssen (v) 28-08-1980, Universiteit van Amsterdam -> University of Cambridge (Groot Brittannië), 24 maanden
Bloedvormende stamcellen zorgen voor de aanmaak van nieuwe bloedcellen. Tijdens dit proces wordt precies gereguleerd wanneer welke genen aan staan, anders kan leukemie ontstaan. Deze regulatie zal onderzocht worden door de voorloper van bloedplaatjes te vergelijken met stamcellen.

Wnt secretion and gradient formation in Zebrafish
Dr. P.T. Yang (v) 22-04-1977, -> University of Washington School of Medicine (Verenigde Staten), 24 maanden
In animals, some cells produce Wnt proteins to instruct the growth of others. The researchers will analyze how Wnt proteins are secreted from producing cells, and how they form a gradient to regulate targeting cells.

Slimme suikers tegen de griep
Drs. Ing. T. Wennekes (m) 19-06-1979, Universiteit Leiden –> Vancouver (Canada), 24 maanden
Miljoenen mensen worden jaarlijks geveld door de griep. Het virus verschijnt ook steeds in nieuwe vormen zoals de gevreesde Aziatische vogelgriep. De onderzoekers gaan een algemeen griep medicijn proberen te ontwikkelen, gebaseerd op een siaalzuur suiker, dat het virus uitschakelt door het te misleiden.

Molecular regulation of peroxisomal translocation by ubiquitination
Dr. C. P. (Chris Paul) Williams (m) 23-01-1980, Structure Biology Unit Hamburg -> Structure Biology Unit Hamburg (Duitsland), 24 maanden
Peroxisomen zijn compartimenten die in veel celsoorten voorkomen. Stoornissen in hun functies zijn gerelateerd aan verschillende humane aandoeningen. De eiwitten, verantwoordelijk voor deze peroxisomale functies, worden na hun synthese in peroxisomen geïmporteerd. De onderzoekers zullen dit importproces en de factoren die hierbij betrokken zijn bestuderen.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: