Toekenningen Rubicon 2007-3

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

De leerbaarheid van woord- en klankstructuurDr. D. (Diana) Apoussidou (v) 28-04-1975, UVA -> University of Massachusetts, Department of Linguistics (USA), 12 maanden In iedere taal hebben woorden een bepaalde structuur die door sprekers aangeleerd moet worden. Dit onderzoek gaat na hoe de woord- en klankstructuur van een taal tegelijkertijd worden geleerd en hoe dat leerproces met de computer nagebootst kan worden.

De Broeikas afkoelen Mw. S. Arndt (v) UU Departement Aardwetenschappen -> Université Paul-Sabatier Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie (LMTG) (FRA), 24 maanden
Hoge concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer leiden tot opwarming van de aarde. Begraving van koolstof in de zeebodem reduceert de hoeveelheid atmosferische koolstofdioxide en koelt daarmee de aarde af. De onderzoekers gaan na hoeveel koolstof is begraven gedurende broeikas-perioden in het verleden.

Employing the cross-talk between the nervous system and the immune system to unravel the regulatory T-cell mediated suppression mechanisms
Dr. M.S. Bijker (m) 15-07-1978, LUMC -> Garvan Institute, Autoimmunity Research Unit (AUS), 24 maanden
Regulerende T-cellen zijn in staat het immuunsysteem te remmen, bijvoorbeeld om autoimmuunziektes te voorkomen. Onderzoekers weten niet
goed via welke mechanismen deze cellen dat doen. Door gebruik te maken van een specifiek muismodel willen de onderzoekers deze mechanismen ontrafelen.

The distinct influences of attention and conscious perception on visual processing
Drs. J.J.A. van Boxtel (m) 25-04-1979, UU Departement Natuur- & Sterrenkunde Helmholtz Instituut -> California institute of Technology (Caltech) (USA), 24 maanden
Aandacht leggen op en het bewust waarnemen van een stimulus lijken sterk samenhangende processen. Door de hoeveelheid aandacht en de aan- of afwezigheid van bewuste waarneming onafhankelijk van elkaar te manipuleren, bestudeert dit voorstel naar de bijdragen van ieder van de processen aan onze waarneming.

Helpgedrag in een losbandige samenleving
Dr. L. Brouwer (v) 13–01-1978, RuG -> School of Botany and Zoology Canberra (AUS), 24 maanden
In veel diersoorten helpen individuen bij het opvoeden van andermans jongen, in plaats van zelf te reproduceren. Het klassieke idee is dat deze helpers vooral genetisch gerelateerde individuen (familie) helpen. Dit project onderzoekt een Australische vogelsoort die extreem veel vreemdgaat, waardoor de genetische relatie tussen de helper en de ontvanger juist laag is. Waarom zijn er dan toch helpers in deze soort?

Onderzoek nieuwe taal
Drs. A. Y. Ganushchak MSc. (v) 18-02-1978, UL -> Birmingham Universiteit (GB), 24 maanden
Het gebruik van korte tekstberichten via mobile telephone en email neemt steeds toe en daardoor worden steeds meer afkortingen en acroniemen in de taal gebruikt. De onderzoeker bekijkt met behulp van electrofysiologische maten naar de mogelijke gevolgen die afkortingen hebben op het begrip van geschreven taal.

Peeping into the living cell
Mr. I. Izeddin (m) 16-11-1978, WZI, UvA -> École Normale Supérieure Paris, Laboratoire Kastler Brossel (FRA), 24 maanden
In a joint effort, physicists and biologists will develop and put into use a novel microscopy technique which will allow the researchers to look into living cells. The aimed resolution will reveal structures and processes previously hidden by fundamental laws of optics.

Geschiedenis volgens computer games
Drs. M.G.E. Lauwaert (v) 28-02-1978, UM -> Massachusetts Institute of Technology, Convergence Culture Consortium, Comparative Media Studies
Program (USA), 12 maanden

Spelers kunnen de geschiedenis ervaren via historische computerspellen. Door middel van hun persoonlijke speelstijl bepalen ze de uitkomst van de
geschiedenis. Dit onderzoek gaat na hoe historische informatie wordt vormgegeven door de speldesigners en de uiteindelijke spelers van historische
computerspellen.

Nanoscale Bioinorganic Hybrid Materials for DNA Detection
Dr. S. Mandal (m) -> RUG (NED), 12 maanden
The goal of this research project is to generate nanoparticles with a metallic or metal oxide core and a shell of DNA. These nanosized objects with special magnetic properties might be important for the detection of very small concentrations of nuceic acids.

Zand in de ruimte
Dr. H. Massó González (v) 22-08-1976, -> UL, Sterrewacht (NED), 12 maanden
Siliciumoxide komt veel voor op plaatsen waar nieuwe sterren vormen. De onderzoekster gaat één van de belangrijkste processen voor de vorming van dit molecuul in detail bestuderen met behulp van computersimulaties. Betere kennis over dit proces kan leiden tot beter kennis van de omstandigheden waarin nieuwe sterren vormen.

Droombeelden van jonge Moslima’s in Kirgizië
J.A. McBrien MA (v) 13-03-1974, MPISA Halle (GER) -> ISIM – Leiden (NED), 12 maanden
Jonge vrouwen dromen over hun toekomst, maar in de voormalige Sovjet-Unie botsen deze droombeelden op de harde politiek-economische realiteit. Dit onderzoek bestudeert hoe jonge Moslimas in Kirgizië omgaan met desillusie en desondanks vorm trachten te geven aan hun droombeelden.

Gaat dementie harder achteruit als er bijkomende ziekten zijn?
Drs. R.J.F. Melis (m) 08-05-1972, UMCN, Geriatrie -> Aging Research Centre Karolinska Institutet Stockholm (SWE), 9 maanden
Dementie is een ernstige ziekte die nog niet genezen kan worden. Maar de verschillen in achteruitgang zijn groot en dat suggereert dat beïnvloeding mogelijk is. De onderzoekers willen weten welke factoren de achteruitgang bepalen. Dit onderzoek zal met name ingaan op de invloed van bijkomende ziekten, omdat hier wat aan gedaan kan worden.

Rekenen aan zware jongens
Ir. R. de Mutsert (v) 08-01-1977, LUMC -> Harvard School of Public Health, Voeding en Epidemiologie (USA), 6 maanden
Het is bekend dat volwassenen met overgewicht veel vaker ziek worden en sneller overlijden.
Tegenwoordig zijn echter steeds meer kinderen en jongeren te dik. Met relatief nieuwe analysetechnieken zullen de onderzoekers de risico’s van overgewicht, afvallen en aankomen bij jonge mannen berekenen.

Voorkom trombose: kennis wordt kunde
Dr. R. Nieuwlaat (m) 01-06-1975, AZM, Cardiologie -> McMaster University, Faculty of Health and Science (CAN), 24 maanden
Trombose – een bloedstolsel in een bloedvat dat ervoor zorgt dat het lichaamsweefsel afsterft – is doodsoorzaak nummer 1 in de Westerse wereld. Door onderzoek is bekend hoe trombose voorkomen kan worden, maar toch worden de beste medicijnen regelmatig niet of niet goed voorgeschreven. Wij gaan een methode ontwikkelen om ervoor te zorgen dat meer patiënten met een hoog risico op trombose de juiste behandeling krijgen.

Waarom bewegen sommige kinderen houterig?
Dr R.F. de Oliveira (v) 12-05-1977, VU University (FBW) -> University of London (GB), 24 maanden
Sommige kinderen bewegen houterig, maar het is nog onduidelijk waarom. Dit project onderzoekt de verklaring dat deze kinderen niet goed in staat zijn om bewegingen te plannen tijdens de uitvoering ervan.

Gefrustreerde partners komen tot nieuwe chemie
Drs. E. Otten (m) 13-10-1980, RUG -> University of Toronto, Department of Chemistry, CAN, 24 maanden
Twee moleculen die graag aan elkaar willen binden maar dat net niet kunnen omdat ze iets te "dik" zijn, reageren op onverwachte wijze met waterstof. De chemici gaan op zoek naar toepassingen, o.a. op het gebied van schone energie.

Aanpak van malariamug met schimmel
Ir. K.P. Paaijmans (m) 11-06-1976 Laboratorium voor Entomologie, WUR
Centre for Infectious Disease Dynamics (CIDD) -> Departments of Biology and Entomology The Pennsylvania State University (USA), 24 maanden

Malariamuggen kunnen met schimmels bestreden worden. Maar gaat deze goedkope en groene bestrijding in het veld werken? Om dat te achterhalen gaan entomologen de efficiëntie van schimmels op muggen van verschillende groottes en onder fluctuerende omgevingstemperaturen bestuderen.

When there is more that meets the eye: An exploration of false memories in schizophrenia
Dr. M.J.V. (Maarten) Peters (m) 10-05-1979, UM -> Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (GER), 6 maanden
"Heb ik dit nu gedaan, was het mijn fantasie, of heeft toch iemand anders het gedaan?".
Hoewel schizofrene patiënten deze vraag vaak onjuist zullen beantwoorden, blijkt hun vertrouwen in deze onjuiste antwoorden vaak zeer groot. Over dit patroon bestaat weinig twijfel. Wat zijn echter de gevolgen van deze geheugenfouten in het dagelijkse leven? En kunnen deze geheugenbeperkingen op de één of andere manier gunstig beïnvloed worden? Deze vragen staan centraal in dit onderzoeksvoorstel.

De basis van bewustzijn
Drs. Y. Pinto (m) 11-04-1975, VU -> Harvard Medical School, Visual attention lab (USA), 24 maanden
Niets is zo intiem als ons eigen bewustzijn. Toch is onbekend hoe de hersenen deze functie creëren. Het huidige onderzoek gaat systematisch blootleggen wat we visueel ervaren. Dit helpt onder andere om de relatie tussen aandacht en bewustzijn te ontrafelen.

From Phage Display to Dendrimer Display
L. Röglin, Dipl.-Chem (m), -> TUE (NED), 12 maanden
An important technique for the identification of active compounds in biochemistry employs the analysis of five compound copies attached to a natural framework. Researchers will try to overcome resulting drawbacks by replacing the natural framework with a synthetic one.

Hét waterstof opslag materiaal van de toekomst?
M.J. van Setten MSc. (m) 14-04-1978, Radboud Universiteit -> Forschüngszentrum Karlsruhe, Institut für Nanotechnologie (GER), 24 maanden
Om waterstof te gebruiken als brandstof is een opslag methode nodig die minimaal 5-9% waterstof bevat. Boranaten, in het bijzonder Mg(BH4)2, bevatten veel meer en kunnen hiervoor dus gebruikt worden. In dit onderzoek wordt het laten ontsnappen van waterstof uit deze materialen onderzocht.

Autokannibalisme van ontstekingscellen in aderverkalking
Drs. J.C. Sluimer (v) 22-03-1977, Universiteit Maastricht -> Columbia University, Dept. of Medicine (USA) , 24 maanden
Autokannibalisme is nodig voor het opruimen van dode cellen. Dode ontstekingscellen worden bij aderverkalking niet goed opgeruimd, wat aderverkalking verergert. Er wordt onderzocht of verminderd autokannibalisme in stervende macrofagen hun opruiming verhindert en zo hun ophoping bij aderverkalking kan verklaren.

Hoe bacteriën reageren op verandering
Drs. B.A. Traag (m) 11-01-1980, Universiteit Leiden -> Harvard University, Department of Molecular and Cellular Biology (USA), 24 maanden
Bacteriën kunnen verandering in hun omgeving waarnemen en daarop reageren. Tijdens dit onderzoek zal worden bekeken hoe de bacterie Bacillus een te kort aan voedingsstoffen signaleert, om vervolgens zichzelf te beschermen door "slapende" sporen aan te maken.

DNA reparatie: op de juiste manier op de goede locatie
Drs. G. Vader (m) 08-06-1977, Utrecht, UMCU -> Whitehead Institute for Biomedical Research (USA), 24 maanden
Breuken die in het DNA worden geïnduceerd tijdens meiose dienen op verschillende plekken in het genoom op verschillende manieren gerepareerd te worden. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe deze breuken op de goede plek op de juiste manier gerepareerd worden.

Wat veroorzaakt individuele verschillen in gewichtsverlies op een dieet?
Dr. L.M. Vaanholt (v) 20-02-1979, RUG, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen -> University of Aberdeen, Integrative Physiology (GB), 24 maanden
De effectiviteit van een dieet verschilt van mens tot mens. In dit project wordt onderzocht wat deze verschillen in effectiviteit van een dieet tussen individuen veroorzaakt en wat het neurologische mechanisme hierachter is.

Sexuele ornamenten met een dubbele functie
Drs. T. Veen (m) 15-01-1978, RuG -> University of Exeter, Behaviour (GB), 24 maanden
Mannetjes ontwikkelen vaak ornamenten die zowel door vrouwtjes worden gebruikt bij de partnerkeuze als door mannelijke rivalen tijdens gevechten. Door experimenten met krekels te combineren met theorieontwikkeling wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de evolutionaire consequenties van dit samenspel.

De evolutie van vraag en aanbod in partnerkeuze
Dr. M.N. Verzijden (v) 13-09-1976, UL -> Texas A&M University (USA), 24 maanden
Dieren kiezen hun partner op hun uiterlijk. Maar wat die partners willen staat niet stil. Zowel voorkeur als uiterlijk kunnen veranderen door evolutie. Hoe werkt dit spel van vraag en aanbod? Onderzoekers bekijken dit in zwaarddragers (vissen) uit Mexico.

Analyse van de distributie van vrije keuze items in termen van selectierestricties
Dr. E. Vlachou (v) 7-12-1976, UU -> University of Stuttgart, Institut für Linguistik/Anglistik (GER), 24 maanden
Indefinieten die vrije keuze uitdrukken, zoals het Franse "n'importe qui" en het Engelse "any" staan bekend om hun beperkte distributie (*I saw any student). Dit project bestudeert het belang van aspect en thematische rollen in de distributie van deze indefinieten.

Rechtvaardigheid en sociale steun tussen heterogene actoren
Dr. S.B. (Sonja) Vogt (v) 12-03-1976, UU -> University of Zurich, Institute for Empirical Research in Economics (CH), 24 maanden
Afwegingen over rechtvaardigheid beïnvloeden de beslissingen van personen om steun te bieden aan anderen.We onderzoeken rechtvaardig gedrag in relaties tussen personen die verschillen met betrekking tot de kosten van het bieden van steun en de baten van het krijgen van steun.

De rol van darmbacteriën op HIV progressie
Dr. N. Vrisekoop (v) 02-07-1979, -> Lymphocyte Biology Section Laboratory of Immunology, NIAID, NIH (USA), 24 maanden
Immuunactivatie tijdens HIV is een sterke voorspeller van ziekteprogressie. Sinds kort is bekend dat tijdens HIV bacteriën de darm passeren en in het bloed terechtkomen. Dit project zal het effect van darmbacteriën op immuunactivatie bestuderen.

De oorsprong van kanker
Dr E. Wienholds (m) 15-06-1977, -> UHN – Molecular and Cellular Biology (CAN) , 24 maanden
Kanker is een genetische ziekte die ontstaat in kanker stamcellen. Het is niet duidelijk hoe kanker stamcellen gevormd worden en welke genen hierbij
betrokken zijn. In dit onderzoeksproject wordt naar genen gezocht die aan de oorsprong staan van leukemie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: