Toekenningen Rubicon 2006-3

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

Binding Mechanisms of Natively Disordered Proteins
Mw. S Abeln (v) Jesus College (UK) -> FOM-instituut (NED), 12 maanden
Gewoonlijk verrichten eiwitten hun taak in een cel, terwijl ze netjes opgevouwen zijn. Er bestaan echter eiwitten, die zich niet aan deze regel houden. De onderzoekers gaan kijken hoe zulke eiwitten toch kunnen functioneren.

The regenerative capacity of the heart
Dr. J.H. van Berlo (v) Academisch Ziekenhuis Maastricht -> Cincinnati Children’s Hospital Medical Center (USA), 24 maanden
In welke mate het hart zichzelf kan herstellen is onbekend. De onderzoekers zullen een muismodel ontwikkelen, waarmee precies berekend kan worden hoeveel hartspiercellen er tijdens het leven bijkomen, waarna nieuwe behandelingen om het herstellend vermogen te bevorderen getest kunnen worden.

"Have you been here before?" Detecting episodic memory traces from brain activity
Drs. M. Bles (m), UM -> Humbolt Univeristät Berlin + MPI Leipzig (GER), 24 maanden

Justitie wil vaak weten of een verdachte bekend is met bepaalde feiten die alleen een dader kan weten. De onderzoekers bekijken met nieuwe analyse technieken of het mogelijk is dit af te lezen aan iemands hersenenactiviteit

Analysis of crossover formation at the DNA and chromosomal level in mouse meiosis
Drs. E. de Boer (v) WUR -> Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (USA), 24 maanden
Kinderen van dezelfde ouders zijn niet identiek, doordat de zaadcellen en eicellen van de ouders steeds andere combinaties bevatten van het erfelijk materiaal dat zij van hùn ouders geërfd hebben. Maar wat bepaalt welke combinaties ontstaan? Daarover handelt dit onderzoek.

The role of SIRT4 in aging and energy metabolism
Drs. V.C.J. de Boer (m) WUR -> Harvard Medical School (USA), 24 maanden
Aging is a biological process that occurs in every living organism, yet the molecular mechanisms underlying this phenomenon are complex and poorly understood. This research project aims to characterize the biological processes underlying aging, by studying the SIRT4 nutrient sensing protein.

Chromosome folding and long-range DNA interactions during cellular differentiation
Dr. E. Brasset (v) -> EMC (NED), 12 maanden
Researchers do not know how two meters of DNA fold into the nucleus of each cell in the body and if DNA folding is important for cells to function. New technology and sophisticated microscopes will be used to understand this.

Decoding color: revealing the cortical organization underlying human color perception using functional imaging
Drs. G.J. Brouwer (m) UU -> New York University (USA), 24 maanden
Voor mensen is de kleurwaarneming een belangrijk aspect van het zien. Door hersenactiviteit te meten terwijl mensen naar verschillende kleuren kijken, kunnen onderzoekers analyseren welke delen van het brein verantwoordelijk zijn voor de waarneming van kleur. Daarnaast kan met nieuwe hersenscan technieken beter worden bepaald hoe precies het brein kleurinformatie verwerkt.

Interactions between first and second languages in the multilingual mind
Dr. A. Brown (v) University of Boston -> RU/MPI (NED), 12 maanden
Acquisition Group
As adults, our native language affects the way we develop and use a new language. This research aims to find out whether learning a second language can also affect the way we develop and use our native language.

Photoactivated and Catalytic Ruthenium-arene Anticancer Drugs
Drs. P.C.A. Bruijnincx (m) UU -> University of Warwick (UK), 24 maanden
Aan veel gebruikte kankermiddelen zoals cisplatina kleven nadelen, zoals ernstige bijwerkingen en de ontwikkeling van resistentie. Als alternatief zoeken de onderzoekers nu naar nieuwe, slimme medicijnen op basis van een ander edelmetaal, ruthenium. Deze nieuwe verbindingen hopen de onderzoekers bijvoorbeeld met licht gericht aan te kunnen zetten.

Do physiological responses to temperature cues explain the genetic among-individual variation in great tit timing of breeding?
Dr. S. Caro (m) University of Liège (BE)-> NIOO-KNAW (NED), 12 maanden
Alhoewel veel vogelsoorten tegenwoordig hun eieren vroeger in het voorjaar leggen is deze vervroeging vaak niet voldoende om de klimaatsverandering bij te houden. Het onderzoek zal de reproductieve ontwikkeling en de legdata van genetisch verschillende koolmezen vergelijken die onder verschillende temperaturen in volières gehouden worden

Colour polymorphism maintenance and physiological costs of aggression in haplochromine cichlid fish
Dr. ir. P.D. Dijkstra (m) RUG -> University of Glasgow (UK), 24 maanden
Bij veel diersoorten komt een agressieve kleurvariant samen voor met een minder agressieve kleurvariant. Waarom verdringt de een de ander niet? Om dit te begrijpen gaan de biologen de fysiologische kosten van agressie vergelijken tussen kleurvarianten bij verwante vissensoorten.

Optical micromanipulation and pN force measurements for ultrasound molecular imaging
V. Garbin (v) TASC National Laboraotry (IT) -> UT (NED), 12 maanden
Tiny medical bubbles introduced in the body are efficiently detected in ultrasound imaging. A new class of bubbles bind specifically to diseased cells. The project will study how these bubbles interact with flow, acoustic and binding forces, thereby improving diagnosis.

Element partitioning between minerals and fluids as a tool to unravel the chemical evolution of fluids
Dr. V.J. van Hinsberg (m) UU -> McGill University (CAN), 24 maanden
De samenstelling van vloeistoffen diep in de aarde kan ons veel leren over de processen die hier plaatsvinden. Helaas zijn deze vloeistoffen niet te monsteren. In dit onderzoek wordt daarom gekeken in hoeverre mineralen deze samenstelling vastleggen om uit hun samenstelling die van de vloeistof te reconstrueren.

Small girls and big boys: The role of maternal testosterone in sexual differentiation
Mw. C. Isaksson PhD (v) Göteborg University (SWE) -> RUG (NED), 12 maanden
Beïnvloeden moederlijke hormonen het man-vrouw verschil? Verschillen tussen mannen en vrouwen komen bij veel diersoorten, inclusief de mens, tot stand door genetisch gestuurde verschillen in hormoonproductie. De biologen gaan bij een vogelsoort onderzoeken of ook moederlijke hormonen het verschil tussen de sexes beïnvloedt.

A Lifetime Of Memories
Drs. S.M.J. Janssen (m) UVA -> Duke University (USA), 24 maanden
Mensen hebben meer herinneringen van gebeurtenissen uit hun tienertijd van gebeurtenissen uit andere periodes. Of dat komt doordat de gebeurtenissen uit die periode beter worden opgeslagen of doordat ze vaker worden opgehaald wordt onderzocht door herinneringen van Amerikaanse, Deense, Japanse en Nederlandse deelnemers via het internet te verzamelen

Uncovering the neural mechanisms of visual learning.
Dr. J.F.M. Jehee (v) University of Rochester -> VanderBilt University (USA), 24 maanden
Als mensen goed oefenen kunnen ze beter worden in het zien van kleine verschillen tussen eenvoudige objecten, bijvoorbeeld verschillen in oriëntatie tussen twee lijnstukjes. De onderzoekers gaan bekijken wat er tijdens het ontwikkelen van dit vermogen in de hersenen gebeurt.

The role of the multipotent isl1+ cardiovascular progenitor cell in the human heart
Dr. P. van der Meer (m) UMCG -> Massachusetts General Hospital (USA), 12 maanden
In het hart zijn stamcellen aanwezig die uit kunnen groeien tot hartspiercellen. De onderzoekers zullen humaan hartweefsel gebruiken om deze cellen te bestuderen en hoe ze uitgroeien tot hartspiercellen om na een infarct het hart te kunnen repareren.

Collapsed Polymer Nanoparticles to Study and Control Supramolecular Assemblies
Dr. ir. J.M.J. Paulusse (m) TUE -> University of California (USA), 24 maanden
Aggregatie van moleculen staat aan de basis van ziektes zoals Alzheimer en BSE. Door het bereiden van polymere nanodeeltjes, met aggregaten van eenvoudigere moleculen in hun kern, willen we aggregatieprocessen bestuderen en beïnvloeden.

Diffusion studies in shell-crosslinked polymer micelles for controlled drug release
Drs. M. Roerdink (v) UT -> University of Toronto (CAN), 24 maanden
Minuscule capsules kunnen in het lichaam vanzelf op zoek gaan naar tumoren. Ter plaatse geven deze capsules het medicijn af. De onderzoekers willen in een modelstudie nagaan hoe een gecontroleerde dosering van medicijnen door de capsulewand mogelijk gemaakt kan worden.

Historical linguistics "from below" - new perspectives on the history of Dutch
Dr. G.J. Rutten (m) Karel de Grote VO school -> UL (NED), 12 maanden
We weten veel van de geschiedenis van de Nederlandse taal, maar bijna alleen via rijke, hoogopgeleide mannen, die meestal uit Holland kwamen. Dit onderzoek wil nagaan hoe in de achttiende eeuw de taal van de mensen eruit zag: van lager opgeleiden, van vrouwen en van mensen uit de provincie.

Learning citizenship? Young people's understanding, perceptions and experiences of citizenship in everyday school-life
N.S. Schaefer MA (v) University of Plymouth (UK) -> RUG (NED), 12 maanden
Learning citizenship? The research forefronts young people’s understanding and perception of citizenship. It thus enables researchers as well as politicians, teachers and parents to engage in a meaningful discussion on citizenship and the way it is translated into young people’s everyday life.

Understanding the role of the microenvironment in cancer stem cell generation and function
Drs. K. Schepers (m) NKI -> University of California (USA), 24 maanden
Ontwikkeling en stamcel biologie programma. Alle verschillende bloedcellen ontstaan uit een gezamenlijke stamcelpopulatie die zich in het beenmerg bevindt. Soms verloopt dit proces verkeerd en ontstaat een vorm van bloedkanker. Dit onderzoek gaat na welke interacties tussen stamcel en beenmerg in dit geval verstoord zijn.

Iron metabolism and the development of red blood cells: The role of the mitochondrial iron-transporter Mitoferrin
Dr. I.J. Schultz (m) UMC St. Radboud -> Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical School (USA), 24 maanden
Rode bloedcellen transporteren zuurstof door ons hele lichaam. Om dit te kunnen doen hebben ze ijzer nodig. Het eiwit Mitoferrine brengt het ijzer op de goede plek in de rode bloedcel. De onderzoekers gaan bekijken hoe Mitoferrine dit precies doet.

Longitudinal network and behavior data: Markov models and latent variables
M. Schweinberger (m) -> University of washington (USA), 12 maanden
Studying longitudinal observations of relationships between actors (networks) and the behaviour of actors is important for understanding social processes, because human beings are interrelated; relationships may influence behaviour; and behaviour, in turn, may influence relationships. Latent variable models will be studied and extended and tools will be developed to select latent variable models.

Cryptogams as moderators of soil temperature and carbon cycling in cold biomes: now and in future
Dr. N.A. Soudzilovskaia (v) Moscow State University (RU) -> VUA (NED), 12 maanden
Mossen bedekken uitgestrekte noordelijke veengebieden. Ze vormen effectieve isolerende pakketten, waardoor ze bodemopwarming tegengaan en daarmee de CO2-uitstoot en het broeikaseffect beperken. De biologen gaan met experimenten en rekenmodellen de isolatiefunctie, nu en in een warmere toekomst, van diverse belangrijke mossoorten onderzoeken.

Crystallization of Membrane Proteins using Novel Nanotubes-Crosslinked Supports
Ir. J. Tatur (v) TUD -> Imperial College London (UK), 20 maanden
Het ontrafelen van de structuur van eiwitten is van belang bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. Om die structuur te kunnen onderzoeken zijn kristallen nodig. Die kristallen maken is niet zo eenvoudig. De onderzoeker probeert nu een manier te vinden om met behulp van minuscule buisjes die eiwitten toch aan te zetten om kristallen te vormen.

Impact of soil moisture on the variability in present and future climate
Ir. A.J. Teuling (m) WUR -> Swiss Federal Institute of Technology (CH), 18 maanden
Ons klimaat kent steeds meerextremen. Zo komen hittegolven, droogtes en overstromingen vaker voor. Via verdamping kan het aardoppervlak deze verschijnselen versterken. Wij proberen te achterhalen hoe groot dit effect is.

Individual and combined effect of biventricular cardiac pacing and exercise training on the vascular endothelin-pathway in heart failure
Drs. D.H.J. Thijssen (m) UMCN -> Liverpool John Moores University (UK), 24 maanden
Hartfalen is een veel voorkomende en ernstige aandoening zonder effectieve behandeling. De onderzoekers analyseren de effecten van training, een pacemaker, of de combinatie van training en een pacemaker op de rol van de meest krachtige vaatvernauwer in het menselijk lichaam.

Listening to what my neurons have to say about me: dissociating neuronal correlates of human conscious visual experience, selective attention and conscious report
Dr. mr. J.R. Vidal Miranda (v) Fyssen Foundation Paris -> RU (NED), 12 maanden
“Ik was je aan het zoeken, en opeens ‘plop’ zag ik je!” Hoe, waar en hoe snel gebeurt het visueel bewust worden in onze hersenen? Wij denken dat dit gebeurt op het moment dat verschillende hersengebieden met elkaar communiceren door het synchroniseren van neurale activiteit. Met behulp van moderne beeldvormingstechnieken en een visueel experiment willen we deze hypothese testen.

Antagonistic co-evolution in natural populations of bacteria and phage
Dr. M. Vos (m) RUG -> University of Oxford (UK), 24 maanden
Bacteriën hebben net als mensen last van virussen. Dit onderzoek gaat na of bodembacteriën resistenter zijn tegen virussen die op dezelfde zandkorrel voorkomen dan virussen die voorkomen op een steenworp afstand.

The Politics of Adoption: Social Dimensions of Adoption Practices in Comparative Perspective
Drs. S.J. van Wichelen (v) UVA -> Yale University (USA), 24 maanden
Kinderloze ouders kiezen vaker voor adoptie uit het buitenland. In tegenstelling tot bestaand onderzoek dat zich richt op moeizame ouder-kind relaties, richt dit onderzoek zich op praktijken van adoptie-organisaties en de manier waarop maatschappelijke normen en waarden deze adoptie praktijken beïnvloeden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: