Toekenningen Rubicon 2006-2

Hieronder volgt een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject. Achter de naam volgt het geslacht. Daarachter de huidige of laatste werkplek en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek zal uitgevoerd worden.

The Geography and History of Redlining
Drs. M.B. Aalbers (m), UvA -> Columbia University (VS), 12 maanden
Redlining is de indentificatie van buurten waar banken geen hypotheekleningen verstrekken. In verschillende landen is in verschillende decennia onderzoek gedaan naar redlining. Dit onderzoek gaat na waarom redlining in het ene land wel voorkomt en in het andere niet.

Deciphering DNA-binding motifs and regulatory networks for embryonal stem cell-associated transcription factors
Dr. H.H.M.J. van Bakel (m), UMCU -> University of Toronto (CAN), 24 maanden
De vroege embryonale ontwikkeling wordt in de juiste banen geleid door een complex en vernuftig regulatiesysteem. De onderzoekers gaan een belangrijk deel van dit netwerk in kaart brengen met de nieuwste wetenschappelijke technieken.

Brain Aging: Is Increased Neuronal Recruitment a Compensational Mechanism?
Dr. K.R.A. van Dijk (m), UM -> Harvard University (VS), 24 maanden
Bij sommige ouderen is op hersenscans een verhoogde activiteit in het brein te zien. De onderzoekers proberen vast te stellen of dit een teken is van het succesvol tegengaan van normale veroudering of een voorbode van een naderend dementie syndroom.

Phonological detail in childrens words: a cross-linguistic perspective on the perception of vowel duration
Drs. S.V.H. van der Feest MA (v), RU -> University of Pennsylvania (VS), 24 maanden
Kinderen weten al veel over hun taal voor ze beginnen te praten. Door te testen hoe Nederlandse en Amerikaanse kinderen klinkers herkennen, onderzoeken we hoe wij onze eerste woorden leren.

Lead Optimization of L0X2Z18B: a new drug candidate for Parkinson's Disease
Dr. R. Hoen (m), RUG -> Parc Cientific de Barcelona (SPA), 24 maanden
De behandeling van de ziekte van Parkinson kan vervelende neveneffecten hebben. De onderzoekers gaan medicijnen ontwikkelen voor een betere behandeling van deze ziekte. Dit gebeurt door het optimaliseren van een medicijn dat al in een vroeg stadium veelbelovende resultaten liet zien.

Function of the centrosomal protein Cep55 in the DNA damage response and its role in breast cancer
Dr. A.A. van der Horst (m), UMCU -> Queensland Institute of Medical Research (AUS), 24 maanden Queensland Institute of Medical Research, Laboratory of Signal Transduction
Kankercellen zijn cellen die sneller delen dan normale cellen. Een net ontdekt eiwit lijkt hiervoor verantwoordelijk te zijn. De onderzoekers gaan analyseren wat de precieze rol van dat eiwit is en hoe de functie ervan wordt geregeld. Dit inzicht leidt hopelijk tot nieuwe therapieën.

Functional analysis of an apicomplexan-specific kinase family
Dr. T.W.A. Kooij (m), LUMC -> University of Oxford (VK), 24 maanden
Malaria en gerelateerd parasieten bezitten een uniek signaal-eiwit. Menselijk malaria heeft er zelfs 21. De wetenschappers gaan de functie van dit eiwit in verschillende parasieten analyseren. Daarnaast onderzoeken zij hoe en waarom alleen in menselijk malaria een genfamilie is ontstaan.

The dorsal midbrain and panic attacks
Dr. E.M. Klop (v), UMCG -> University of Sheffield (VK), 12 maanden
Bij patiënten met Panic Disorder is maar heel weinig nodig om de hersenen op hol te laten slaan. De onderzoekers bestuderen in een diermodel de effecten van het gevoeliger of juist ongevoeliger maken van hersendelen die betrokken zijn bij paniekaanvallen.

MicroRNAs in hematopoiesis: tiny workhorses with big impact
Ir. R.J. Lebbink (m), UMCU -> University of California (VS), 24 maanden
MicroRNAs zijn minuscule regelneefjes aanwezig in alle cellen van het lichaam. De onderzoekers gaan bekijken welke rol deze microRNAs spelen in het maken van afweercellen, de cellen die belangrijk zijn voor het vechten tegen ziektes zoals kanker.

Algebraic Optimization of XPath Fragments
Dr. T. Litak (m), Japan Advanced Institute of Technology (JP) -> UvA, 12 maanden
Het project legt een verrassende link tussen de computer science praktijken wiskundige grondslagen door de algebraisering van de veel gebruikte XML query taal XPath. Via algebraische herschrijfregels maken we XPath queries sneller uitvoerbaar. Daar XPath queries door elke internet browser kunnen worden uitgevoerd kunnen we stellen dat het project klassieke wiskunde verbindt met het World Wide Web.

Supramolecularly controlled negative differential resistance
Drs. C.A. Nijhuis (m), UT -> Harvard University (VS), 24 maanden
Computers worden steeds sneller en kunnen steeds meer data opslaan. Hiervoor moeten de elektronische componenten steeds kleiner worden. In dit onderzoek worden schakelbare moleculen als actieve componenten in elektrische circuits bestudeerd.

Tracing the evolution of protein complexes in eukaryotes
Drs. V. van Noort (v), RU -> EMBL Heidelberg (GER), 24 maanden
Eiwitten in de cel werken samen als grotere complexen. Deze complexen zijn volledig in kaart gebracht voor het eencellige organisme gist. Wij zullen onderzoeken hoe deze complexen in de evolutie tot stand zijn gekomen. Daarvoor zullen we de ‘boom-van-hetleven’ gebruiken, zowel als de complete genomen van een aantal eukaryote organismen zoals de mens.

Synchronization between primary and secondary somatosensory areas during a working memory task studied by magnetoencephalography
D. Osipova MSc (v), University of Helsinki (FIN) -> RU, 12 maanden
Hoe communiceren de verschillende hersengebieden met elkaar tijdens het uitvoeren van een cognitieve taak? Met behulp van moderne brein-beeldvormingstechnieken willen we de hypothese toetsen dat het menselijk brein dit doet door het synchroniseren van neurale activiteit tussen de verschillende hersengebieden.

Individual heterogeneity and extinction risk: towards more realistic population viability models
Dr. M. van de Pol (m), RUG -> Norwegian University of Science and Technology (NOR), 24 maanden
Bij het bepalen van het risico dat een bedreigde soort uitsterft wordt geen rekening gehouden met het feit dat niet alle individuen in een populatie gelijk zijn. Dit project onderzoekt aan de hand van wiskundige modellen en gegevens van veldstudies de impact van individuele variatie op de kans van uitsterven.

How large is a large RNA molecule?
Ir. P. Prinsen (m), TUD -> University of California (VS), 24 maanden
Virussen bestaan uit een omhulsel met daarin genetisch materiaal. De onderzoekers gaan de afmetingen van dit genetisch materiaal bestuderen zowel als het in het virus zit als erbuiten. Daarmee willen ze beter begrijpen hoe virussen zich in een cel voortplanten.

The Dynamical Evolution of White Dwarf Binaries
Drs. G.K.A. Roelofs (m), RU -> Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA), 24 maanden
In grote sterclusters spelen botsingen tussen sterren een bepalende rol voor de vorming en evolutie van zeldzame soorten sterren. Dit onderzoek is gericht op het ontrafelen van de invloed van dergelijke sterbotsingen op de vorming van zeer compacte dubbelsterren, welke bijzonder in de belangstelling staan als bronnen van gravitatiestraling in onze Melkweg.

Decoding motion in depth in the human brain
Dr. B Rokers (m), Helmholtz Instituut (UU) -> University College London (VK), 24 maanden
Visuele waarneming vindt plaats in drie dimensies. Het is echter onbekend waar in de hersenen waarneming in de derde (diepte) dimensie plaatsvindt. De onderzoekers gaan door middel van het scannen van de hersenen de locatie en eigenschappen van dieptewaarneming bestuderen.

Reclaiming the Reader: New Sentimentalist Writing in Post-Soviet Russia
Dr. E. Rutten (v), RUG -> University of Cambridge (VK), 24 maanden
Eind jaren 1980 verruilden veel schrijvers en denkers het postmodernisme voor betrokkenheid en sentimentalisme. De Russen onder hen ruilden tegelijkertijd hun Sovjetbestaan in voor een leven in een markteconomie. Dit onderzoek toont de link tussen die sociaal-economische en literaire ontwikkelingen.

Small RNAs in a big heart - the role of microRNAs in the development of heart failure
Dr. B Schroen (v), UM -> Imperial College London (VK), 12 maanden
De hartspier vergroot zijn massa in reactie op hoge bloeddruk; hierdoor lijkt hij op een bodybuilder. Echter, een té groot hart gaat falen. De onderzoekers gaan bepalen waarom dit gebeurt. De kleinst bekende moleculen, micro-RNA genoemd, zullen worden onderzocht.

Functional genomics of Autism: characterizing Autism susceptibility genes
Dr. D.D.C. De Sousa Pinto (v), UMCU -> The Centre of Applied Genomics (CAN), 24 maanden
Autisme is een veel voorkomende ontwikkelingsstoornis van de hersenen die zich openbaart in kinderen. De onderzoekers zijn van plan om de rol van de erfelijke factoren die bijdragen aan het ontstaan van autisme in kaart brengen.

The precision of stereopsis
Dr. B.N.S. Vlaskamp (m), UU -> University of California (VS), 24 maanden
Mensen zien diepte door de beelden die op beide ogen vallen nauwkeurig te vergelijken. De optische componenten van de ogen tasten de kwaliteit van deze beelden echter aan. De gevolgen voor de precisie van het dieptezien worden onderzocht.

Physics of extreme storm formation
Dr. H. de Vries (m), UU -> University of Reading (VK), 24 maanden
Zoveel stormen, zoveel onopgeloste vragen. En dat terwijl de huidige weermodellen steeds beter worden. Op zoek naar het ultieme "waarom" van de extreme storm worden fundamentele, nieuwe technieken ontwikkeld en vervolgens toegepast op beruchte historische stormen uit de recente geschiedenis.

Isotope analyses of branched tetraether membrane lipids in soils
Drs. J.W.H. Weijers (m) NIOZ -> Bristol University (VK), 24 maanden
De isotopensamenstelling van de moleculen waar bacteriën en planten uit bestaan, wordt o.a. bepaald door het klimaat. Gebruik makend van nieuwe analytische technieken zullen de onderzoekers fossiele moleculen bestuderen.

The role of NMDA receptor signaling in regulating the stability of excitatory synapses
Dr. J. de Wit (m) VU -> University of San Diego (VS), 24 maanden
Voor een normale ontwikkeling van de hersenen moeten pas gevormde verbindingen tussen zenuwcellen gestabiliseerd worden. De onderzoekers gaan bekijken hoe de NMDA receptor dit proces reguleert door op verschillende tijdstippen tijdens de ontwikkeling onderdelen van deze receptor uit te schakelen.

Facing Islamic Fundamentalism: The Effects of Ethnic Threat and Intergroup Anxiety in Dutch Society
A. Zimmermann (v), University of Kent (VK) -> UvA, 12 maanden
Sinds 9/11 en andere terroristische aanslagen in de wereld zijn de mensen bezorgd over Islamitische fundamentalisme. Dit onderzoeksproject heeft als doel te analyseren hoe deze bezorgdheid gevoelens, opinies en acties ten opzichte van moslims en immigranten beïnvloedt.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: