Rubicon Toekenningen 2017-3

Lijst met de gehonoreerde onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden.


N.B.: In het nieuwsbericht is sprake van 17 toekenningen. N.a.v. een bezwaarschrift is daar naderhand een 18e toekenning bij gekomen.

Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 93
Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 51 vrouw / 42 man
Honoreringspercentage: 19,3%
Honoreringspercentage vrouwen: 25,5%
Honoreringspercentage mannen: 11,9%

9 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
3 onderzoekers gaan naar het Verenigd Koninkrijk
2 onderzoekers gaan naar Australië
2 onderzoekers gaan naar Denemarken
1 onderzoeker gaat naar België
1 onderzoeker gaat naar Zuid-Afrika


Alfabetisch op naam laureaat

B

Jong en obees: eerder hart- en vaatziekten door ontsteking?

Dr. S (Siroon) Bekkering (V), Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling Interne Geneeskunde -> Australië, Murdochs Childrens Research Institute, Royal Childrens Hospital, Melbourne, afdeling interne Geneeskunde, 18 maanden.

Obesitas bij jonge kinderen is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. In deze studie bestudeert de onderzoeker of obesitas op kinderleeftijd leidt tot herprogrammering van het aangeboren immuunsysteem en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

Kanker opruimen met het eigen afweersysteem

Dr. K.F. (Kalijn) Bol (v), Radboudumc -> Denemarken, Universiteit van Kopenhagen, Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital, 24 maanden

Immunotherapie activeert het afweersysteem om kankercellen te doden. Deze doorbraak in de behandeling is echter niet effectief bij alle vormen van kanker, onder andere bij oogmelanoom. Het onderzoek zal de blokkerende mechanismen identificeren en elimineren.

De rol van aandacht bij chronische pijn

Drs. A.F. (Teuni) ten Brink (v), Universiteit Utrecht -> United Kingdom, University of Bath, Psychology department, 24 maanden

Patiënten met Complex Regionaal Pijn Syndroom hebben ernstige onverklaarbare pijn in een ledemaat. Verminderde aandacht speelt mogelijk een belangrijke rol in deze stoornis. De onderzoeker brengt de aandachtstoornissen in kaart. Kennis hierover draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

De suikercode kraken

Dr. C. (Christian) Büll (m), Radboud Universitair Medisch Centrum -> Denemarken, Universiteit van Kopenhagen, Afdeling Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Kopenhagen Center voor Glycomics, 24 maanden

Elke cel in ons lichaam omhult zich met een laag suikermoleculen. Die laag vervult enorm veel, grotendeels onbekende, biologische functies. In dit onderzoek wordt een nieuwe technologie ontwikkeld, die het mogelijk maakt de functies van deze laag suikermoleculen te identificeren.

C

Een zelfsluitende holte voor licht

Dr. M. (Michele) Cotrufo (m), TU/e (Eindhoven) -> Verenigde Staten, CUNY Advanced Science Research Center, Photonics Initiative, 24 maanden

Licht is moeilijk op te sluiten: als het via een opening een ruimte binnenkomt, zal het door diezelfde opening ontsnappen. Om dit paradigma te doorbreken zullen wij kwantumeffecten gebruiken, waardoor licht het gat sluit nadat het binnenkomt en zichzelf vangt.

English version:

A self-closing box for light

Light is difficult to trap: if we inject it in a box through a hole, light will necessarily escape through the same hole. We will use quantum phenomena to break this paradigm, enabling light to close the hole after it enters and trap itself.

Politieke vluchtelingen in Parijs en Londen, 1815-1848

dr. C.M.H.G. (Camille) Creyghton (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigd Koninkrijk, Queen Mary University of London, School of History, 24 maanden

Veel moderne politieke ideologieën, zoals nationalisme en socialisme, ontstonden in de eerste helft van de 19e eeuw, vaak in milieus van politieke vluchtelingen. Dit onderzoek gaat na hoe vluchtelingen onderling revolutionaire ideeën uitwisselden en de democratische revoluties van 1848 voorbereidden.

D

Een vrouwelijk gezicht voor geleerdheid

Dr. L. (Lieke) van Deinsen (v), Rijksmuseum Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam -> België, KU Leuven, onderzoeksgroep Kunstwetenschappen, 24 maanden

Wil de echte geleerde nu opstaan? Wie een voorstelling maakt van een wetenschapper beeldt zich vaak automatisch een man in. Dit onderzoek beschrijft hoe Nederlandse vrouwelijke geleerden al vanaf de vroegmoderne tijd de strijd aangingen met deze hardnekkige beeldvorming.

G

Topologisch materiaal laag voor laag maken

Dr. Ö. (Önder) Gül (m), TU Delft, QuTech and Kavli Institute of Nanoscience Delft -> USA, Harvard University, Department of Physics, 24 maanden

De ontdekking van topologische fasen revolutioneerde ons begrip van gecondenseerde materie en stond aan de wieg van fascinerende toepassingen zoals topologische kwantumberekening. De onderzoeker gaat een nieuw topologisch materiaal ontwikkelen op basis van supergeleiders en atomair dunne lagen koolstof.

H

Invloed comedicatie op bloedingsrisico nieuwe antistollingsmiddelen

Dr. R.E. (Ralf) Harskamp (m), Universiteit van Amsterdam -> USA, Duke University, Duke Clinical Research Institute, 12 maanden

De huisarts is de spil in de opsporing en antistollingsbehandeling van boezemfibrilleren. Vaak betreft het ouderen die andere medicatie gebruiken. Antistollingsmiddelen worden hierdoor beïnvloed en het bloedingsrisico verhoogd. Dit voorstel wil risico’s van nieuwe antistollingsmiddelen en comedicatie beter in kaart brengen.

Tuberculose: visualiseren van het onzichtbare

Dr. MAM (Mischa) Huson (v), AMC -> Zuid-Afrika, Institute of Infectious Diseases and Molecular Medicine, University of Cape Town, 18 maanden

Controle van tuberculose wordt beperkt doordat de diagnose moeilijk te stellen is en diagnostische tests niet overal beschikbaar zijn. Echografie is goedkoop en overal toepasbaar. De onderzoeker gaat kijken of longechografie de diagnostiek van tuberculose eenvoudiger kan maken.

K

Voorspellen van bewegingsproblemen bij ouderen

Dr. E. (Eline) van der Kruk (v), Technische Universiteit Delft -> Verenigd Koninkrijk, Imperial College London, BioEngineering, 24 maanden

Hoe ouder we worden, hoe meer we beperkt worden in onze bewegingen. Dit komt door neurologische en fysiologische veranderingen in ons lichaam. Door middel van voorspellende computersimulaties analyseert de onderzoeker de interactie van deze veranderingen en de gevolgen voor het bewegen.

M

Hoe leer ik je kennen?

Dr. I. (Ili) Ma (v), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, New York University, Department of Psychology, 24 maanden

Mensen kiezen vaak zelf welke informatie ze nodig hebben als ze iets willen leren. Dat is ook zo in sociale interacties. De onderzoeker zal technieken van Artificiële Intelligentie gebruiken om te bestuderen hoe mensen over elkaar leren.

M-White LED – future of lighting

MSc M. L. (Maryna) Meretska (v), Universiteit Twente – Optics ->  Verenigde Staten, Harvard University (SEAS),  24 maanden

Licht is een essentiële voorwaarde voor het leven op aarde. In dit project zal ik de goedkoopste en efficiëntste witte lichtbronnen ontwikkelen die voor allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden, zoals: straat verlichting, in huishoudelijk gebruik en mobiele telefoons.

N

Bescherming van vrijheid in tijden van terrorisme

Dr. H.A. (Hadassa) Noorda (v), Universiteit van Amsterdam, Faculteit de Rechtsgeleerdheid -> Verenigde Staten, Rutgers University, Institute for Law and Philosophy, 24 maanden

Antiterrorisme maatregelen, zoals tegoedbevriezingen en reisverboden, vragen om een nieuwe theorie van individuele vrijheidsbeperkingen. Dit project ontwikkelt een filosofische basis voor huidige praktijken van vrijheidsbeperking en biedt uitzicht op de ontwikkeling van juridische regels ter bescherming van hieraan onderworpen individuen.

P

Op zoek naar de oorzaken van ziekte

Dr. W.J. (Wouter) Peyrot (m), VU Medisch Centrum -> Verenigde Staten, Harvard Universiteit, Biostatistiek, 18 maanden

Oorzaken van ziekten worden tegenwoordig onderzocht met innovatieve statistische methoden die gebruik maken van genetische data. Het is echter onduidelijk of deze methoden altijd betrouwbaar zijn. Dit project onderzoekt hoe de betrouwbaarheid van deze methoden vergroot kan worden.

V

De dynamiek van DNA-loops (be)grijpen

Dr. M.W. (Marit) Vermunt (v), Hubrecht Instituut -> VS – Children’s Hospital of Philadelphia, 24 maanden

DNA wordt in ieder celtype anders gebruikt hetgeen gemedieerd wordt door enhancers. Omdat deze elementen vaak ver weg liggen van de genen die ze aanschakelen, wordt een ‘loop’ gevormd om contact te maken. De onderzoeker wil bestuderen hoe (dynamisch) dit gebeurt.

Overmeesteren van lymfocyten in auto-immuun condities

Drs. G.M.P.J. (Gwenny) Verstappen (v), UMC Groningen -> Australië, University of Melbourne, WEHI, 12 maanden

Als lymfocyten, cellen van het afweersysteem, zich tegen het eigen lichaam keren is er sprake van auto-immuniteit. Deze onderzoeker gaat bestuderen waarom lymfocyten ontsporen bij de ziekte van Sjögren en welke moleculen geremd moeten worden om deze patiënten te behandelen.

W

Energie voor moleculaire dans

Dr. JM (Josine) de Winter (v), VU Medisch Centrum-> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Genetics, 12 maanden

Bij de skelet- en hartspierziekte NEM6 krijgen de spieren niet genoeg energie om samen te trekken. De onderzoeker heeft een nieuwe microscoop ontwikkeld om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in NEM6 kunnen herstellen.

Contact

Drs. Joris Voskuilen Drs. Joris Voskuilen +31 (0)70 3440989 rubicon@nwo.nl

Contact

Mw. P. Savenije (voor mediavragen) Mw. P. Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83 89 37 13 p.savenije@nwo.nl