Rubicon Toekenningen 2017-2

Lijst met de gehonoreerde onderzoekers, een indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject, de huidige of laatste werkplek, en het gastinstituut waaraan het Rubicon-onderzoek uitgevoerd zal worden.


Feiten en cijfers

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 79
Verdeling man/vrouw bij aanvragen: 43 vrouw / 36 man
Honoreringspercentage: 26,6%
Honoreringspercentage mannen: 27,8%
Honoreringspercentage vrouwen: 25,6%

9 onderzoekers gaan naar de Verenigde Staten
3 onderzoekers gaan naar Zwitserland
2 onderzoekers gaan naar Oostenrijk
1 onderzoeker gaat naar het Verenigd Koninkrijk
1 onderzoeker gaat naar Duitsland
1 onderzoeker gaat naar Nieuw-Zeeland
1 onderzoeker gaat naar Canada
1 onderzoeker gaat naar Australië
1 onderzoeker gaat naar Denemarken
1 onderzoeker gaat naar Finland


Alfabetisch op naam laureaat

C

Des te meer toezicht, des te beter?

V. (Valentina) Carraro (v), Universiteit Maastricht -> Oostenrijk, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, 24 maanden

Binnen de Verenigde Naties bestaan er momenteel twee mechanismen voor het evalueren van mensenrechtenverplichtingen binnen staten. Dit project onderzoekt in welke mate deze twee mechanismen complementair zijn alsmede in hoeverre ze de naleving van mensenrechtenverplichtingen van staten stimuleren.

Dynamische herinneringen

S.H.P. (Silvy) Collin, MSc (v), Donders Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen -> Verenigde Staten, Princeton University, Princeton Neuroscience Institute, Computational Memory Lab 24 maanden

Om op een betekenisvolle manier de constante stroom aan gebeurtenissen te herinneren, structureren onze hersenen gebeurtenissen in schema’s. De onderzoeker combineert neuroimaging met computermodellen om te onderzoeken hoe deze schema’s worden gevormd en hoe nieuwe informatie eraan kan worden toegevoegd.

F

Bacteriën doden in hun slaap

Dr. Y. (Yanfang) Feng (v), Universiteit van Amsterdam -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Wellman Center for Photomedicine, 24 maanden

Veel dodelijke bacteriën kunnen antibiotica ontwijken door te ‘slapen’ terwijl de bedreiging en later weer wakker te worden. Met dit voorstel wordt onderzocht hoe deze moeilijk te doden bacteriën gericht kunnen worden aangepakt en vernietigd.

H

Dingen doen met mensen: coördineren van gezamenlijke en individuele actie bij sociale activiteiten

E.M. (Elliott) Hoey MA (m), Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen -> Zwitserland Universiteit van Bazel, 20 maanden

Bij de uitvoering van veel sociale activiteiten is er deels sprake van nauw gecoördineerde gezamenlijke actie en deels van tamelijk autonome actie. Bij dit project worden video-opnamen van activiteiten op bouwplaatsen gebruikt om het concrete gedrag van de deelnemers te beschrijven wanneer ze betrokkenheid tonen voor of zich terugtrekken uit gezamenlijke activiteiten.

Het effect van het publiek op de effectiviteit van doceren voor leren

Dr. V (Vincent) Hoogerheide (m), Universiteit Utrecht–> Instituut voor Psychologie, Universiteit van Freiburg, Duitsland, 12 maanden.

Het doceren van lesstof aan medestudenten is een effectieve leerstrategie. Het mechanisme daarachter is nog onbekend. Dit project test de hypothese dat het verhogen van de perceptie van ‘sociale aanwezigheid’ door kenmerken van het publiek te manipuleren, een positief effect heeft op leren-door-doceren.

J

Hoe een algoritme levens redt

Dr. C. J. (Caroline) Jagtenberg (v) CWI/VU -> Nieuw Zeeland, University of Auckland, Engineering Science, 24 maanden

In de ambulancezorg zijn korte responstijden van levensbelang. De onderzoeker zal wiskundige modellen maken om de interactie tussen verschillende typen ambulancevoertuigen te analyseren. Daarnaast wordt onderzocht hoe een ambulancesysteem waarin chauffeur en arts van verschillende locaties vertrekken optimaal kan functioneren.

K

Kwantumverstrengeling  in moleculaire bostsingen

Drs. T. (Tijs) Karman (m), Radboud Universiteit -> Verenigde Staten, Harvard University, ITAMP, 24 maanden

Kwantumverstrengeling was ooit de reden voor Einstein's twijfel aan de kwantumtheorie, maar is ondertussen experimenteel aangetoond en heeft potentiële technologische toepassingen. De onderzoeker gaat werken aan verstrengeling van moleculen, wat gebruikt kan worden om natuurkundige theorieën te toetsen.

L

Verborgen schakels in het DNA van kankerpatiënten

Dr. R.T.J.G. (Robin) van der Lee (m), Radboud Universiteit -> Canada, University of British Columbia, Centre for Molecular Medicine and Therapeutics, 24 maanden

Hoe veranderingen in het DNA leiden tot kanker blijft grotendeels onduidelijk. Gegevens uit nieuwe biomedische technologieën bevatten nieuwe kennis. De onderzoeker gaat bioinformatica-methoden ontwikkelen om DNA van duizenden kankerpatiënten tegelijk te bestuderen en te ontdekken welke veranderingen leiden tot ziekte.

M

Eenrichtingsverkeer voor warmtestraling

Dr. S.A. (Sander) Mann (m), AMOLF (Amsterdam) -> Verenigde Staten, CUNY Advanced Science Research Center, Photonics Initiative, 24 maanden.

Alles dat licht absorbeert moet ook licht kunnen uitstralen. Dit is vaak ongewenst: in zonnepanelen bijvoorbeeld leidt het uitstralen tot een lager rendement. Wij ontwerpen bijzondere oppervlaktecoatings die ervoor zorgen dat iets wel kan absorberen, maar niet uitstraalt.

Erosie van de rechtstaat in Europa: welke rol heeft de Raad van Europa?

Dr. P.E. (Paulien) de Morree (v) Utrecht University -> Denemarken, University of Copenhagen, The Danish National Research Foundation’s Centre of Excellence for International Courts (iCourts), 12 maanden

In verschillende Europese landen staat de democratische rechtsstaat onder druk. De Raad van Europa is opgericht ter bevordering van democratie en rechtsstaat in Europa. Wat doet de Raad van Europa om te zorgen dat landen de democratische rechtsstaat respecteren?

O

Verstoorde communicatie in het autistisch brein

Dr. M. (Marianne) Oldehinkel, (v), RadboudUMC, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour -> Australië, Monash University, Brain & Mental Health Laboratory, 24 maanden

Afwijkende verwerking van zintuigelijke informatie, zoals overgevoeligheid voor geluid, vormt een veelvoorkomend maar onderbelicht symptoom van autisme. De onderzoeker zal met behulp van hersenscans afwijkingen in zintuigelijke hersennetwerken in kaart brengen om zo de onderliggende oorzaak van dit probleem te vinden.

Gewoontedieren ineen veranderende omgeving

Dr. T. (Thomas) Oudman (m), NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee -> VK, University of St Andrews, School of Biology, Laland group, 24 maanden

Net als mensen, leren ook dieren van elkaar. Zo kunnen ze nieuw gedrag oppikken of juist in oude gewoontes blijven hangen. Dit project onderzoekt hoe sociaal leergedrag trekvogels helpt of juist hindert bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden.

P

Radioactief gelabelde peptiden voor beeldgestuurde kankerbestraling

Dr. A. (Aleksandra) Pekošak (v), VU medisch centrum -> Zwitserland, ETH Zürich, The Center of Radiopharmaceutical Sciences, 24 maanden

Door precisiediagnostiek met specifiekere tumorgerichte radiofarmaceutica kunnen kankerpatiënten veel beter worden behandeld. De receptor voor het follikelstimulerend hormoon is een ideaal doelwit voor kankerbeeldvorming en -behandeling, wat een oplossing zou kunnen bieden voor de enorme uitdagingen in de oncologische gezondheidszorg.

S

Kloppend onderzoek naar stijve bloedvaten bij suikerziekte.

Dr. ir. B. (Bart) Spronck (m), Universiteit Maastricht -> Verenigde Staten, Yale University, Department of Biomedical Engineering, 24 maanden

Verstijving van bloedvaten door suikerziekte leidt uiteindelijk tot hartfalen. Spronck ontwikkelt een opstelling om zieke bloedvaten buiten het lichaam bloot te stellen aan een kloppende bloeddruk. Met de meetgegevens hieruit maakt hij computermodellen om versnelde vaatverstijving bij suikerziekte te bestuderen.

V

Buiten de lijnen kleuren

Dr. E.M.A. (Els) van der Ven (v), Universiteit Maastricht -> Verenigde Staten, Columbia University, Mailman School of Public Health, 24 maanden

De rol van etniciteit in verschillende stadia van psychose in New York State In Europa hebben etnische minderheidsgroepen een hoger risico op psychose en een negatiever ziektebeloop met meer dwangbehandelingen. Ik wil etnische verschillen in verschillende stadia van psychose onderzoeken in de Verenigde Staten, een plek waar ongelijkheid en racisme hoogtij vieren.

De zin van “onzinnige” transcriptie

Dr. H. (Hanneke) Vlaming (v), Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Department of Molecular Pharmacology and Biological Chemistry, 24 maanden

Goed gereguleerde transcriptie (het kopieren van DNA naar RNA) is belangrijk en voorkomt ziektes. Veel RNAs worden nooit vertaald naar eiwitten, maar spelen mogelijk een rol in transcriptieregulatie. Dit project zal de productie en functies van deze RNAs onderzoeken.

Invloed meten van genen op weefselvorming

Dr. EJ (Erik) Vrij (m), Universiteit Maastricht -> Oostenrijk, Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA), Koo Lab, 24 maanden

In het lab kunnen stamcellen aangezet worden om mini-organen vormen, maar hoe deze cellen dit precies doen is nog onduidelijk. In dit onderzoek wordt een nieuwe genetische screeningtechniek gebruikt om ieder gen te testen op zijn functie hierin.

W

Energiezuinige autonoom rijdende treinen

Dr. P. (Pengling) Wang (v), TU Delft -> Zwitserland, ETH Zürich, Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT), 24 maanden

Autonoom rijden is gunstig voor het optimale gebruik van spoorwegcapaciteit en energie. We leggen een wiskundige basis voor autonoom rijden. Om het toekomstige spoorwegsysteem vorm te geven, wordt deze basis vervolgens geïntegreerd in de aansturing van treinen (lager energieverbruik), en in verkeersmanagementsystemen (minder vertragingen).

Voeding of vergif voor het brein?

Dr. E (Erik) de Water (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Environmental Medicine and Public Health, 24 maanden

Mangaan is een voedingsstof die giftig is voor het brein als je er teveel van binnenkrijgt. Ik ga onderzoeken of blootstelling aan mangaan tijdens de zwangerschap en kindertijd samenhangt met roken, drinken en activiteit van hersengebieden voor zelfbeheersing bij adolescenten.

Affect en de Legitimering van Internetcensuur in Rusland

Dr. M.W. (Mariëlle) Wijermars (v), Rijksuniversiteit Groningen -> Finland, University of Helsinki, Aleksanteri Institute, 24 maanden

De Russische overheid breidt razendsnel haar controle over het internet uit, terwijl dat eerder nog een vrijplaats was voor andersdenkenden. Hoe creëert zij draagvlak hiervoor? Dit onderzoek analyseert hoe politici en staatsmedia internetcensuur legitimeren en daarbij inspelen op emoties.

Van auto-katalytische naar evoluerende moleculaire netwerken

Dr. A. S. Y. (Albert) Wong> (m), Radboud Universiteit Nijmegen -> Verenigde Staten, Harvard University, Department of Chemistry and Chemical Biology, 24 maanden

Autokatalyse blijkt een fundamenteel verschijnsel in het ontstaan van leven. Dit onderzoek tracht een zelf-evoluerend systeem te creëren door verschillende autokatalytische moleculaire netwerken met elkaar te verbinden.

Contact

Drs. Joris Voskuilen Drs. Joris Voskuilen +31 (0)70 3440989 rubicon@nwo.nl

Contact

Olivier Morot (voor mediavragen) Olivier Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175377 o.morot@nwo.nl