Toekenningen

Sinds 2017 heeft NWO twee series projecten toegekend in het NWO-pilotprogramma 'Replicatiestudies'. Replicatie zorgt ervoor dat voortgebouwd wordt op eerder aangetoonde en bevestigde wetenschappelijke bevindingen. Per jaar vindt u een overzicht met korte samenvatting van de gehonoreerde projecten.