Replicatiestudies
Programma

Replicatiestudies

Met het pilotprogramma Replicatiestudies wil NWO onderzoekers stimuleren replicatieonderzoek uit te voeren. NWO wil ervaring opdoen die kan leiden tot inzicht in een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s. Die ervaring moet ook leiden tot inzicht in en reflectie op de eisen die NWO stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

Replicatie is een essentieel onderdeel van de wetenschappelijke methode. Replicatie zorgt ervoor dat kan worden voortgebouwd op eerder aangetoonde en bevestigde wetenschappelijke bevindingen.

Er zijn drie typen van replicatieonderzoek:
1. Reproductie: replicatie met bestaande data: hernieuwde analyse van de datasets uit de oorspronkelijke studie.
2. Replicatie met nieuwe data: nieuwe dataverzameling met hetzelfde onderzoeksprotocol als de oorspronkelijke studie.
3. Replicatie met dezelfde vraagstelling: nieuwe dataverzameling met een andere opzet dan de oorspronkelijke studie waarbij de vraagstelling ongewijzigd blijft ten opzichte van het oorspronkelijk onderzoek.
In dit pilotprogramma wordt uitsluitend onderzoek gefinancierd dat in de eerste twee categorieën valt.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten van Replicatiestudies