Religie in de moderne samenleving
Programma

Religie in de moderne samenleving

De rol die religie inneemt in de hedendaagse samenleving verandert. Het programma Religie in de moderne samenleving financiert en stimuleert onderzoek naar de dynamiek van religie in Nederland.

Beleidsdag 2017

Op woensdagmiddag 22 november van 13.00 tot 18.00 uur vindt op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de tweede beleidsmiddag van het door NWO gefinancierde programma 'Religie in de moderne samenleving plaats. Ook deze middag staat weer in het teken van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de aan het programma verbonden onderzoekers en maatschappelijke partners.


Publicaties