Religie in de moderne samenleving
Programma

Religie in de moderne samenleving

In het programma Religie in de moderne samenleving stond onderzoek centraal naar de veranderende rol van religie in de hedendaagse samenleving.

Religie is niet uit onze samenleving verdwenen, maar is in de afgelopen jaren wel een nieuwe rol gaan vervullen. Die veranderende rol van religie roept vragen op, zoals: levert religie een bijdrage aan de integratie van minderheden of staat zij deze juist in de weg? Waarom en hoe voelen mensen zich gebonden aan een religie of aan spiritualiteit? Waarom worden sommige religieuze uitingen wel getolereerd, en andere niet? Hoe moet de samenleving omgaan met kwesties zoals de relatie tussen religie en onderwijs, het dragen van religieuze kleding, het oproepen tot gebed, het vieren van religieuze feestdagen?

Om antwoorden te vinden op deze en andere vragen, ontwikkelde NWO een programma over religie in nauwe samenspraak met vier maatschappelijke organisaties, waaronder het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie en het Sociaal Cultureel Planbureau. Doel van het programma was om met behulp van wetenschappelijk onderzoek een beter beeld te krijgen van de veranderende rol van religie in onze samenleving. Het onderzoek leverde belangrijks inzichten op voor beleidsmakers, bestuurders en professionals werkzaam in bijvoorbeeld de zorgsector, het onderwijs, het bedrijfsleven en bij overheden.

Looptijd tot 2018

Het programma Religie in de moderne samenleving liep van 2012 tot 2018. Er waren negen onderzoeksprojecten. De organisatie was in handen van NWO Geesteswetenschappen (nu het NWO domein Sociale en Geesteswetenschappen). Er waren meerdere beleidsdagen, programmadagen en andere bijeenkomsten en er verschenen regelmatig nieuwsbrieven.
 

Publicaties