Toekenningen 2018-1

Zestien laureaten ontvingen op 5 september 2018 een beurs uit de twaalfde ronde van de Promotiebeurs voor leraren.


Ontwerpen voor een actieve leefstijl: ontwikkeling en validering van een methodiek voor het ontwerpen van draagbare technologie gericht op het duurzaam inpassen van beweeggedrag in de dagelijkse routine van volwassenen

J.H. (Dennis) Arts (m) Fontys Sporthogeschool – Technische Universiteit Eindhoven

Fysieke inactiviteit is een groeiend maatschappelijk probleem met verstrekkende gezondheidsrisico’s. In dit promotieonderzoek koppelen we de kennis waarom mensen wel of niet bewegen aan een ontwerpmethodiek voor de ontwikkeling van slimme en gepersonaliseerde wearables. Deze kunnen mensen helpen bewuste keuzes te maken met als doel om meer gaan bewegen.

Effectief gebruik maken van leerlingfeedback in het onderwijs

H.J.E. (Hannah) Bijlsma (v) GBS De Fontein – Universiteit Twente

Leerlingen kunnen met de Impact! tool efficiënt feedback geven aan hun docent over een gegeven les. Onderzocht wordt wat de kwaliteit van deze feedback is, welke factoren het gebruik van leerlingfeedback beïnvloeden en of leerlingen door de Impact! tool meer betrokken raken bij en meer plezier krijgen in hun onderwijs.

‘Ouders die zorgen voor hun kinderen met ernstige beperkingen en medische kwetsbaarheid: wat hebben zij nodig om als persoon overeind te blijven?'

L. (Liesbeth) Geuze (v) De Haagse Hogeschool – Universiteit voor Humanistiek

Onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, recente televisiedocumentaires en de actie #ikziejewel geven weer dat ouders die zorgen voor een kind met ernstige beperkingen kwetsbaar zijn voor opstapelende problemen op steeds meer leefgebieden. Dit onderzoek verkent ervaringen van ouders en hun ideeën ten aanzien van passende ondersteuning en zorg.

NIET STOREN A.U.B! Onbekommerd groeien voor prematuur geboren baby’s door contactloze groeimonitoring

R.H.J. (Ronald) van Gils (m) Hogeschool Rotterdam - Technische Universiteit Delft/Erasmus Universiteit

Huidige meetinstrumenten voor monitoren van groeiontwikkeling van vroeggeboren baby’s zijn onhygiënisch, onnauwkeurig en stressvol voor de baby. Dit onderzoek ontwikkelt een ‘slimme camera’ die de groeisnelheid bij vroeggeboren baby’s ‘contactloos’ kan meten.

Het frontotemporaal syndroom bij amyotrofische lateraal sclerose: hersennetwerken

R.A.A.M. (Rosanne) Govaarts (v) SCZ Picasso Lyceum – Universiteit van Amsterdam

Bij de ernstige spierziekte ALS kunnen geheugenstoornissen en gedagsveranderingen voorkomen, soms zo ernstig dat er sprake is van dementie. Met een slimme combinatie van twee hersenonderzoeken (magnetische encefalografie en MRI) proberen de onderzoekers deze hersenafwijkingen te ontrafelen.

Behavioural Assessment of Intercultural Competence in International Business

J.A. (Joëlle) Hietbrink (v) NHL Stenden University of Applied Sciences – Rijksuniversiteit Groningen

Are you interculturally competent? There are many self-assessment tests that claim to answer this question, but do these actually demonstrate competence? This research will describe what interculturally competent behaviour in the field of International Business is according to professionals, and deliver a tool to assess this based on behaviour.

Newly Qualified Midwives’ professional initiation

E. (Liesbeth) Kool (v) Academie Verloskunde Amsterdam Groningen - Rijksuniversiteit Groningen

Immediately after graduation, newly qualified midwives (NQMs) work as autonomous professionals in practice. NQMs’ professional wellbeing at the workplace will be studied: work- and personal characteristics that influence NQMs’ performance at the workplace will be identified.

Human Speed in Music

E. (Ned) McGowan (m) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Universiteit Leiden

My aim in this artistic research is to dissect the experience of speed in music. There is a visceral sensation to speed that gives rise to its expressive power, which I will shine a light on and possibly reinvent in this research.

Verwijderde bestanden blijven vinden: over het doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van deze digitaal forensische specialisatie.

V. (Vincent) van der Meer (m) Zuyd Hogeschool – Open Universiteit/Radboud Universiteit Nijmegen

File carving is het zoeken naar digitaal bewijsmateriaal in de vorm van verwijderde bestanden. Omdat de samenleving snel digitaliseert, wordt file carving voor strafrechtelijke onderzoeken steeds belangrijker (m.n. in kinderporno zaken). Als resultaat gaat dit onderzoek file carving verbeteren: sneller, grondiger, meer devices en apps.

Gaius Caligula, Rome’s first real Emperor

H.C.M. (Henri) van Nispen (m) Mencia de Mendoza Lyceum, Breda – Radboud Universiteit Nijmegen

This research analyses the different ways in which the Roman emperor Caligula, generally considered to have been mentally deranged, construed his power and tried to legitimatize his position to different social strata. The case of Caligula allows for a profound analysis of modern theories of power and innovation.

Journalism as Artistic Practice

S.F. (Stijn) Postema (m) Christelijke Hogeschool Ede – Universiteit van Amsterdam

As journalism continues to innovate and change under conditions of a digital culture and the possibility of new ways of storytelling, a new generation of artistic journalists emerges. This project studies these artist-journalists, exploring how the fusion of journalism and art can contribute to the future of the news.

Ontwikkeling van Creatief Vermogen van Jonge Kinderen

O.T.A. (Olga) Potters (v) ArtEZ University of the Arts – Universiteit van Amsterdam

Gedurende dit promotieonderzoek wordt de betekenis van creativiteit van het basisschoolkind uitgediept en de ontwikkeling van creatief vermogen van kinderen tussen 4 en 12 jaar in kaart gebracht. Deze kennis is nodig om kinderen al vanaf hun start van de basisschool goed te kunnen begeleiden in hun creatieve ontwikkeling.

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

B. (Beatriz) Roman Garcia (v) Fontys Hogescholen – Universiteit van Tilburg

Verhalen zijn krachtig en kunnen sterke beelden oproepen. Maar hoe wetenschappelijk verantwoord is het om ze te gebruiken om uitspraken te doen over kwaliteit? Zijn ze betrouwbaar? En wat valt eruit te leren? In dit onderzoek bestuderen we de mogelijkheden om verhalen binnen organisaties te benutten als bron van kwaliteitsinformatie.

The precursors of evolved protoplanetary disks around Herbig Ae/Be stars

P.G. (Per-Gunnar) Valegård (m) International school Hilversum – Universiteit van Amsterdam

Astronomers have an idea of how planets form around developing stars but the knowledge from younger stars is missing. The knowledge gaps for the younger stars can be filled by finding more of the younger stars and analysing light from and light reflected in the debris disk around these stars.

Leerprocessen bij lage rugklachten

M.H. (Meta) Wildenbeest (v) Hogeschool Utrecht – Vrije Universiteit Amsterdam

Mensen met chronische lage rugpijn bewegen anders dan gezonden. We weten niet hoe dat komt en hoe we patiënten het beste kunnen behandelen. We gaan bij beide groepen het beweeggedrag onderzoeken bij pijn en verlies van bewegingscontrole. Hiermee zullen we oefentherapie bij chronische lage rugpijn kunnen verbeteren.

Effects of Tonal Competencies and Musical Knowledge on the Development of Subskills of Musical Performance

Z.G. (Zyxcban) Wolfs (m) Bernard Lievegoed school/Openbare school Mesch – Open Universiteit

In het muziekonderwijs is er onvoldoende aandacht voor tonale vaardigheden van leerlingen. Dit kan leiden tot stagnatie in progressie met vroegtijdige uitval tot gevolg. Het ontwerp van een op natuurlijke muzikale ontwikkeling gebaseerde muziekdidactiek met een focus op drie essentiële muzikale vaardigheden kan leiden tot een kwaliteitsimpuls in Nederlands muziekonderwijs.