Toekenningen

Van elke financieringsronde worden de gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren kort omschreven.

Kies in het menu in de linkerkolom een ronde voor meer details over de gehonoreerde aanvragen.