Promotiebeurs voor leraren
Programma

Promotiebeurs voor leraren

De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp van het promotieonderzoek.

Najaarsronde 2020 vervalt

De voorjaarsronde van de Promotiebeurs voor leraren loopt vanwege de coronacrisis meerdere maanden vertraging op. Het is belangrijk dat kandidaten uit alle wetenschapsdisciplines en schooltypen in het aankomende najaar dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen. Verder mag een zorgvuldige beoordelingsprocedure en beschikbaarheid van een wetenschapsbrede commissie niet door de coronacrisis geschaad worden. Om deze redenen heeft NWO besloten de najaarsronde van 2020 te laten vervallen en te combineren met de eerstvolgende ronde in 2021.

Aangepaste eerste ronde 2021

Vanwege het vervallen van de najaarsronde, wordt het budget voor de voorjaarsronde in 2021 verdubbeld. NWO stelt de ronde naar verwachting in september 2020 open. Omdat het een dubbele ronde betreft, en daarmee een verhoogd aantal aanvragen, wordt de looptijd van de beoordelingsprocedure verruimd. De deadline voor indiening is naar verwachting begin januari en het toekenningsbesluit wordt waarschijnlijk in de tweede helft van juni genomen.

Informatiebijeenkomsten

NWO organiseert twee keer per jaar een informatiebijeenkomst over de Promotiebeurs voor leraren. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor leraren die algemene informatie willen hebben over de opzet van het programma.


Promotieonderzoek bij Hotelschool Den Haag

Klik op de afbeelding om de video te bekijken


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanPromotiebeurs voor leraren