Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)
Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Met ingang van 2014 heet de PROO de Programmaraad voor het Fundamenteel onderzoek en is deze ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

De PROO financiert fundamenteel onderzoek naar het beleid over en de dagelijkse praktijk van het Nederlandse onderwijs. Het is een van de drie programmaraden van het NRO. Alle nog lopende PROO-projecten vallen per 2014 onder het NRO. Ook het cohortonderzoek COOL5-18 en de internationale trendstudies TIMSS, PIRLS en ICILS vallen per 2014 onder het NRO.

 

De Programmaraad voor het onderwijsonderzoek werd in 1996 ingesteld in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs in 1996. Tussen 1996 en 2014 viel deze programmaraad onder het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Meer informatie vindt u op www.nro.nl.