Huidige Perspectief-ronde

Perspectief-ronde 2019/2020

De Perspectief-ronde 2019/2020 is geopend. Programma-initiatieven kunt u via deze site aanmelden.

> Aanmeldingsformulier programma-initiatief
> Financieringspagina Perspectief 2019/2020

In deze ronde zijn ten opzichte van de vorige ronde een aantal voorwaarden gewijzigd. De belangrijkste zijn:

- in alle aanvragen moet tenminste één sleuteltechnologie zijn geadresseerd, en aanvragen moeten passen binnen één van de 5 Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) uit het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deze worden momenteel opgesteld). De KIA’s worden opgesteld voor de vier thema’s en Sleuteltechnologieën. 

- TO2 instellingen en Hogescholen kunnen als mede-aanvrager optreden.

De call for proposals is hier in te zien. De belangrijke data zijn:

  • Deadline voor het aanmelden van het programma-initiatief op de website (Fase 1: samenvatting): 5 november 2019, voor 14.01 CET
  • Deadline voor het indienen van het programma-ontwerp (Fase 2: een korte omschrijving van de aanvraag, 7 pagina’s): 3 december 2019, voor 14.01 CET
  • Deadline voor het indienen van het programmavoorstel (alleen op uitnodiging): 14 mei 2020, voor 14.01 CEST

Het organiseren van een matchmakingbijeenkomst wordt aanbevolen. Indien u wilt dat wij uw bijeenkomst faciliteren op het NWO-innovatie evenement TEKNOWLOGY, op 7 november 2019 in Amersfoort, neem uiterlijk 28 oktober contact op via ttw-perspectief@nwo.nl.

> Financieringspagina Perspectief-ronde 2019/2020

Status Perspectief-ronde 2018/2019

Vanaf 1 oktober was de Perspectief-ronde 2018/2019 open voor aanvragen. Indieners konden via deze website hun programma-initiatief aanmelden. Dit initiatief, dat gepubliceerd is op de NWO-website, bevat onder andere een korte omschrijving van het thema en namen van betrokken organisaties. Het programma-initiatief past binnen de Topsectoren, vastgestelde sleuteltechnologieën en draagt bij aan een maatschappelijke uitdaging.

Het bestuur van NWO-domein TTW heeft in februari 2019 besloten welke programma-initiatieven uitgewerkt kunnen worden tot een programmavoorstel.


Contact

Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Anke Stekelenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001314 a.stekelenburg@nwo.nl

Contact

Drs. Bastiaan de Jonge (Programmamedewerker) Drs. Bastiaan de Jonge (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001273 b.dejonge@nwo.nl