2018

Binnen het Perspectief-programma worden elk jaar programma's en projecten toegekend. Lees meer over de lopende programma's en projecten die in 2018 zijn gehonoreerd.

LettuceKnow: Towards science-based improvement of salad

Hoe kun je ervoor zorgen dat sla en andere gezonde bladgroenten ook goed groeien tijdens droge, hete omstandigheden zoals afgelopen zomer, in verzilte grond, onder druk van ziekteverwekkers, of in meerlagenkweek onder LED-verlichting? Het LettuceKnow-programma gebruikt sla als modelgewas voor wetenschappelijk onderzoek naar de optimale genetische samenstelling van bladgroenten en andere zogeheten samengesteldbloemigen, zoals zonnebloem en witlof.

Lees meer over dit programma en de projecten


 

Synoptic Optics 

Met optische technieken kun je iets zeggen over de grootte, structuur en samenstelling van het belichte object. De meeste optische technieken kijken echter slechts naar veranderingen in een paar specifieke eigenschappen van het licht, zoals de intensiteit of de draaiing van de polarisatie. Binnen het Synoptic Optics programma gaan onderzoekers methoden ontwikkelen om alle eigenschappen tegelijk te analyseren.

Lees meer over dit programma en de projecten

 

Ultrafast Ultrasound Imaging for Extended Diagnosis and Treatment of Vascular Disease (ULTRA-X-TREME)

Bloedvatproblemen kunnen levensgevaarlijk zijn. Herseninfarcten worden vaak veroorzaakt door aderverkalking in de halsslagaders, en fatale scheuringen van de buikslagader door verzwakking van de vaatwand. De kans daarop bepalen artsen nu eigenlijk alleen door het meten van de doorsnede van die vaten. Dit blijkt echter maar een beperkte voorspellende waarde te hebben, waardoor er meer mensen risicovolle behandelingen ondergaan dan nodig is en gevaarlijke gevallen gemist worden. Dit programma ontwikkelt nieuwe supernauwkeurige echotechnieken om de vaatwanden en bloedstroming driedimensionaal in beeld te brengen.

Lees meer over dit programma en de projecten

 

AQUA – Water Quality in Maritime Hydrodynamics

Luchtbellen in water dempen onderwatergeluid en verminderen de wrijving onder een schip waardoor het minder brandstof nodig heeft. Hoewel het gedrag van luchtbellen in zoet water redelijk bekend is, gedragen bellen zich in zout zeewater heel anders. In dit programma vergelijken de onderzoekers luchtbellen in verschillende soorten water, variërend van zoet water tot natuurlijk zeewater.

Lees meer over dit programma en de projecten

 

Cognitive Robots for Flexible Agro Food Technology (FlexCRAFT)

Voedselproductie moet zo hygiënisch, efficiënt en duurzaam mogelijk zijn. Daarnaast zijn steeds minder mensen bereid om saai en zwaar werk te doen in warme, vochtige kassen of gekoelde ruimtes waarin bijvoorbeeld kipproducten worden verwerkt. Robots kunnen een oplossing bieden, maar dan moeten ze wel om kunnen gaan met de grote variaties in vorm, grootte en hardheid van verschillende voedselproducten.

Lees meer over dit programma en de projecten 

 

Electrons to Chemical Bonds (E2CB)

n 2050 wil de Nederlandse chemische industrie negentig procent minder koolstofdioxide uitstoten dan nu. Elektrochemie – moleculen maken met behulp van elektriciteit – kan twee vliegen in een klap slaan: het reduceert niet alleen de CO2-uitstoot, maar maakt het ook mogelijk overschotten aan elektriciteit uit duurzame bronnen zoals wind en zon op te slaan in chemische bindingen. Op dit moment zijn er echter nog weinig elektrochemische processen bekend die op industriële schaal bruikbaar zijn.

Lees meer over dit programma en de projecten

 

Video Perspectief-programma's 2018 

Bekijk de video over de Perspectief-programma's van 2018