10 jaar Perspectief

Om een doorbraak in innovatie te verwezenlijken moet je groots denken. Wanneer wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan, ontstaan krachten die complexe innovatieknelpunten kunnen doorbreken. 

Dat is wat NWO's financieringsinstrument Perspectief al tien jaar mogelijk maakt. Dankzij Perspectief zijn inmiddels tientallen onderzoeksprogramma's gestart om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Logo Perspectief 10 jaar

De hele keten doet mee

Aan de basis van elk onderzoeksprogramma staat een consortium waarin de hele keten meedoet die nodig is om innovatie mogelijk te maken. Een consortium kan bestaan uit gespecialiseerde startups met een briljant idee, multinationals die een nieuwe technologie breed kunnen introduceren en organisaties van eindgebruikers.

Terugblik

Dit jaar viert NWO het tienjarig bestaan van Perspectief. We blikken terug op bijzondere Perspectiefonderzoeken die de afgelopen tien jaar van start gingen. Daarnaast reikt NWO nieuwe Perspectief-financieringen uit tijdens het innovatiefestival TEKNOWLOGY op 8 november 2018. NWO voert Perspectief uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zoektocht naar nieuwe antibiotica zet Nederland op de kaart

Binnenkort online: Energieverbruik glastuinbouw halveren

Kas

Nederlandse kassen zijn behoorlijk hightech. Maar de verlichting kan een stuk zuiniger. Slimme led-verlichting moet het energieverbruik halveren. 

Perspectief-programma LED it be 50%

 

Binnenkort online: Plastic afval eindelijk goed gescheiden

Dopflessen

Het plastic in de inzamelbakken is een grote wirwar van plasticsoorten. Gevolg: fabrikanten maken liever nieuw plastic dan dat ze recyclen. Een 'magneetbad' kan het tij keren. 

Perspectief-programma Innovative Magnetic Density Separation for the optimal use of resources and energy

Binnenkort online: Schonere scheepvaart met vloeibaar gas

Brandstof

Overstappen naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof kan de transportsector veel schoner maken. De kunst is LNG in bedwang te houden. Kan dat de doorbraak van LNG betekenen?

Perspectief-programma SLING

 

8 november 2018: Uitreiking nieuwe Perspectief-financieringen