10 jaar Perspectief

Om een doorbraak in innovatie te verwezenlijken moet je groots denken. Wanneer wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan, ontstaan krachten die complexe innovatieknelpunten kunnen doorbreken. 

Dat is wat NWO's financieringsinstrument Perspectief al tien jaar mogelijk maakt. Dankzij Perspectief zijn inmiddels tientallen onderzoeksprogramma's gestart om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Logo Perspectief 10 jaar

De hele keten doet mee

Aan de basis van elk onderzoeksprogramma staat een consortium waarin de hele keten meedoet die nodig is om innovatie mogelijk te maken. Een consortium kan bestaan uit gespecialiseerde startups met een briljant idee, multinationals die een nieuwe technologie breed kunnen introduceren en organisaties van eindgebruikers.

Terugblik

Dit jaar viert NWO het tienjarig bestaan van Perspectief. We blikken terug op bijzondere Perspectiefonderzoeken die de afgelopen tien jaar van start gingen. Daarnaast reikt NWO nieuwe Perspectief-financieringen uit tijdens het innovatiefestival TEKNOWLOGY op 8 november 2018. NWO voert Perspectief uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zoektocht naar nieuwe antibiotica zet Nederland op de kaart

Energieverbruik glastuinbouw halveren

Klotsend gas: een complexe puzzel

Robotica geeft steun in de rug

8 november 2018: Uitreiking nieuwe Perspectief-financieringen