Perspectief
Programma

Perspectief

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

Klik op de afbeelding om een video over het Perspectief-programma te bekijkenKlik op de afbeelding om een video over het Perspectief-programma te bekijken

Perspectief-ronde 2019/2020

De Perspectief-ronde 2019/2020 was vanaf 3 oktober open voor aanvragen. Indieners konden op deze plek hun programma-initiatief aanmelden. Bekijk hieronder de aangemelde initiatieven.


Nieuwe technologie multidisciplinair ontwikkelen

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren. Jaarlijks organiseert het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen een open oproep voor nieuwe programma-ideeën. Na een externe selectie krijgen de beste programma-voorstellen vervolgens groen licht. Centraal hierbij staat de samenwerking met gebruikers, actief binnen een gebruikerscommissie.


Kenmerken Perspectief

  • Deelnemers ontwikkelen nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak
  • Bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties dienen gezamenlijk een programmavoorstel (publiek-private onderzoeksprogramma's)
  • NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 4 miljoen euro bij per programma
  • Bedrijven en andere gebruikers verzorgen minimaal 30 procent van de totale programmakosten 
  • Specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap
  • Begeleiding vanuit NWO bij de voortgang van de programma's

Elk jaar een ronde

Jaarlijks organiseert het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen een open oproep voor nieuwe programma-ideeën.  


Participeren in programma's

Participeren in Perspectief-programma's is mogelijk: bedrijven en organisties kunnen onderdeel uitmaken van een consortium dat het programma indient.


Budget en doorlooptijd

Per Perspectief-ronde is een totaalbudget beschikbaar van circa 16,5 miljoen euro (inclusief btw). Het ontwikkelen van een Perspectief-programma heeft een doorlooptijd van een jaar en omvat drie fasen.

Het budget dat NWO beschikbaar stelt voor Perspectief-programma's is volledig afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en klimaat. 


Gehonoreerde programma's Perspectief-ronde 2018/2019

Klik op de afbeelding om een video te bekijkenKlik op de afbeelding om een video over de gehonoreerde programma's te bekijken