Partnership NWO-domein TTW-Rijk Zwaan 2017

In het partnership-programma NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen en Rijk Zwaan werken onderzoekers aan het thema Digitale fenotypering van plant-pathogeeninteracties.

groen blad

Plantenziekten vormen een grote bedreiging voor de wereldwijde landbouw en zorgen voor een ernstige afname van de wereldwijde gewasopbrengsten. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat veredelingsbedrijven royaal investeren in veredelingsprogramma's die gericht zijn op resistentie tegen plantenziekten. Tot dusver wordt de ernst van plantenziekten beoordeeld door middel van visuele controle van planten door getrainde professionals, die de ernst van ziekten classificeren aan de hand van een vooraf gedefinieerde schaal. Hoewel deze benadering al decennia lang wordt toegepast om resistentiebronnen vast te stellen, kent ze een aantal intrinsieke valkuilen die de betrouwbaarheid van de ziekteramingen verminderen. Bovendien wordt een substantiële variatie waargenomen tussen individuele professionals en tussen verschillende beoordelingen door dezelfde professional.

Dit probleem wordt steeds urgenter bij het identificeren van plantgenotypen die een vrij matige, maar stabiele resistentie tegen een breed scala van plantpathogenen bezitten. Gebruik van geautomatiseerde digitale beeldvorming met een hoge doorvoersnelheid binnen de fenotypering van plantenziekten zou een oplossing kunnen vormen die nauwkeurige, reproduceerbare en multidimensionale dataverzameling mogelijk maakt. Dit zal op zijn beurt een grote rol spelen bij het nauwkeurig vaststellen van eigenschappen (trait discovery) en zeer bevorderlijk zijn voor een efficiënte ontwikkeling van diagnostische moleculaire markers in plantveredelingsprogramma's.

Het unieke karakter van het TTW-Rijk Zwaan Partnership-programma is de samenwerking van Rijk Zwaan met zowel technische als ‘groene’ universiteiten die voorhoedespelers zijn als het gaat om plantenrespons en het genereren en interpreteren van gegevens. Dit zal nieuwe koppelingen opleveren tussen onderzoeksgroepen die zich richten op ‘traditionele’ fenotypering van plantenziekten en onderzoeksgroepen die focussen op ‘technische’ elementen zoals beeldvorming en scanningsfaciliteiten. Als initiatiefnemer van dit partnership-programma zorgt Rijk Zwaan voor de vertaling van dit wetenschappelijke onderzoek naar praktische hulpmiddelen met toegevoegde waarde.

Doel

Het doel van dit Partnership-programma is een kwantumsprong voor efficiënte fenotypering van ziekteresistentietesten te genereren.

Document

Call for proposals

Begindatum 

Dit programma is gestart in 2017.

Sinds 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Project


Contact

Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) Mw. dr. T. (Tamara) van Mölken (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 600 1323 t.vanmolken@nwo.nl